Bill Johnson – „Jak się Nastawić na Cuda”

22 paź

 

Kiedy Duch Święty cię wyposaży, wtedy możesz czynić to, co niemożliwe.

 

Wielokrotnie Pan przemawiał w Biblii do swoich sług mówiąc, że będzie z nimi. Czasami nawet jest to opisane w ten sposób: „Duch Pana zstąpił na nich.” Kiedyś zrobiłem listę wszystkich takich nawiedzeń opisanych w Piśmie. Odkryłem coś ciekawego: Kiedykolwiek Pan powiedział, że będzie z kimś, oznaczało to, że tej osobie przydzielono zadanie niemożliwe do wykonania.

 

ad10Bóg dał taką obietnicę Mojżeszowi. Było to związane z jego zadaniem wyprowadzenia Izraela z Egiptu i spod kontroli faraona, a wprowadzenie do Ziemi Obiecanej. Podobne słowo dostał Jozue, ten, który przejął zadanie Mojżesza, kiedy ten nie dostał pozwolenia na wejście do Ziemi Obiecanej. Jozue miał wprowadzić lud do jego dziedzictwa, pomimo olbrzymów i straszliwych wrogów. Tę samą obietnicę otrzymał Gedeon, który następnie wyzwolił słaby i upokorzony Izrael spod potężnego ucisku sprawowanego ręką Midianitów. I znowu to samo słowo dostało jedenastu uczniów w Wielkim Nakazie z Mateusza 28. Było ono związane z zadaniem czynienia narodów uczniami. Skutki tej obiecanej obecności są zdumiewające. Boża obecność czegoś od nas wymaga—inwazji w to, co niemożliwe. (Foto Wikipedia)

 

Kiedy Bóg objawia nam, że będzie z nami, zawsze czegoś od nas oczekuje. Jeśli myślisz, że Duch Święty jest pośród nas po to tylko, żeby nas pocieszać i zachęcać, jesteś w ogromnym błędzie. To zostało nam dane. Ale On jest obecny także po to, żeby nas uzdolnić do wykonania niemożliwych zadań, które są przed nami! Być może jest to część tego, co chciał widzieć apostoł Paweł kiedy prosił Boga, aby nam pokazał nadzieję naszego powołania (zobacz Efezjan 1:18–19).

 

„Bo Bóg Był z Nim”

 

Jeden z moich ulubionych wersetów, które wywarły na mnie największy wpływ, dotyczy Jezusa, wiecznego Syna Bożego:

 

„O Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, jak chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim.” Dzieje Ap. 10:38

 

Ten werset daje nam streszczenie tego, co już zostało objawione w całej Ewangelii: Jezus uzdrawiał i uwalniał wszystkich, którzy do Niego przyszli. Ujawnia też, że choroba jest od diabła. Ale Duch Święty chciał się upewnić, że wiesz, co sprawia, że uzdrowienie i uwolnienie są możliwe: „Bóg był z Nim”. Chociaż Jezus jest wiecznym Bogiem i nigdy nie przestał Nim być, Duch Święty natchnął Łukasza do napisania tego zdania, że Bóg był z Nim. To stwierdzenie pokazuje nam, że to samo, co było możliwe dla Jezusa, było możliwe także dla naszych bohaterów Starego Testamentu. Gdy Bóg jest z kimś, uzdalnia go i oczekuje od niego inwazji w to, co niemożliwe. Uświadomienie sobie i odkrywanie Jego obecności na nas pomaga nam połączyć się z naszym zadaniem od Boga, co sprawia, że niemożliwe staje się możliwe.

 

ad11Kiedy widzę na zegarze godzinę 10:38, zatrzymuję się i kieruję moje serce do Boga, składając Mu dziękczynienie za objawienie natury i obietnicy Bożej znalezionej w życiu Jezusa. Co ciekawe, kiedy pisałem te słowa, spojrzałem na mój zegar w telefonie i pokazywał on 10:38. Jestem wdzięczny za ten werset, który roznieca serca wielu ludzi w kierunku inwazji tego, co niemożliwe w Jego Imieniu i dla Jego chwały—bo Bóg naprawdę jest z Nami! (Foto Wikimedia)

 

Jezus zaczął swoją służbę śmiałym wyznaniem: „Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność” (Łukasz 4:18). To wyznanie rozpoczynające Jego służbę objawia także naturę Jego służby. Chodziło o przyniesienie ludziom wolności, i stało się to dlatego, że była nad Nim obecność Ducha Bożego.

 

Modlitwa

 

Pomóż mi stać się bardziej świadomym Twojej obecności nade mną jako nadziei mojego powołania do tego, co niemożliwe. Pomóż mi zobaczyć moje zadanie jako coś niemożliwego, abym nie mógł polegać na moich zdolnościach, lecz polegał na Twoich. Niech to będzie dzień wielkiego przełomu, kiedy odkryję cudowność bycia świątynią Ducha Świętego.

 

Wyznanie

 

Duch Pana Boga jest nade mną, gdyż z tego samego powodu przebywał na Jezusie. Przyjmuję powołanie do rzeczy niemożliwych, aby Bóg mógł być uwielbiony na całej ziemi.

 

Ten artykuł został użyty za pozwoleniem z Charisma Magazine.

Bill Johnson, Senior Pastor
Bethel Church, Redding

Email: info@ibethel.org
Website: ibethel.org

 

 

bill johnsonBill Johnson jest Starszym Pastorem Kościoła Bethel, który prowadzi razem ze swoją żoną Beni. Bill jest pastorem w piątym pokoleniu, mając bogate dziedzictwo duchowe. Bill i Beni posługują razem wzrastającej liczbie członków kościołów, które są dla nich partnerami w przebudzeniu. Ta sieć apostolska przecina linie denominacyjne i buduje relacje, które uzdalniają przywódców kościołów do chodzenia w czystości i mocy.

 

Udzielamy pozwolenia (a nawet zachęcamy) do drukowania tych artykułów, a także rozsyłania ich e-mailem i umieszczania na stronach internetowych. Prosimy tylko zachować dane strony ElijahList, nasz kontakt emailowy i e-mail do autora.

 

ElijahList Publications

http://www.elijahlist.com

email: info@elijahlist.net

 

Bonnie Jones – „Zegar Boba Jonesa Tu się Zatrzymał: Musimy Rozpoznać Czasy”

11 paź

 

 

A On, odpowiadając, rzekł im: Gdy nastanie wieczór, mówicie: Będzie pogoda, bo się niebo czerwieni; (3) a rano: Dziś będzie niepogoda, bo się niebo czerwieni i jest zachmurzone. Oblicze nieba umiecie rozpoznawać, a znamion czasów nie potraficie? Mateusz 16:2-3

 

Przyspieszenie

 

Podczas nocy poprzedzającej odejście Boba Jonesa byłam z nim sama w szpitalu i obserwowałam jak przyspieszył zegar na ścianie. Dokładnie o 11:55 przed północą czerwona wskazówka sekundnika zaczęła poruszać się szybko, a potem zatrzymała się na godzinie dwunastej. Natychmiast podążyła za nią wskazówka minutowa, a potem godzinowa.

 

W tym szybkim ruchu zegar zatrzymał się dokładnie na godzinie ósmej na okres pięciu sekund. Potem zaczął się kręcić do przodu, aż obie wskazówki osiągnęły dokładnie północ, a następnie się zatrzymały. Czerwony sekundnik skoczył jeszcze do przodu o pięć sekund i wydawało się, że zegar zresetował się sam. Proces ten trwał w sumie pięć minut. To samo stało się z zegarem dokładnie tydzień wcześniej. W tym czasie poza mną były w pokoju jeszcze cztery inne osoby, które mogą zaświadczyć o tym niezwykłym proroczym wydarzeniu.

 

ad8Kilka tygodni po śmierci Boba rozmawialiśmy z szefem ochrony z tego szpitala. Pokazaliśmy mu video nagrane telefonem ukazujące szybki ruch wskazówek zegara. Był zdumiony i powiedział, że to niemożliwe. Poinformował nas, że wszystkie zegary w szpitalu są zsynchronizowane z czasem atomowym w celu dokładnego zapisu pór narodzin, zgonów, operacji, itd., ponieważ tu wymagana jest duża precyzja. Ale to się wydarzyło – nie raz, ale dwa. (Foto dostarczone przez Bonnie Jones)

 

Sądzę, że Bóg pokazuje nam, iż w Ciele Chrystusa duchowe rzeczy doznają przyspieszenia. Fakt, że zegar zatrzymał się na godzinie ósmej wskazuje na nowy początek. Przed nastaniem nowego dnia jest łaska (godzina 11:55 przed północą), która dosięga Ciała Chrystusa. Bob mówił o liczbie jedenaście z Izajasza 11, gdzie Bóg drugi raz wyciągnął swoją rękę do resztki. I wierzę, że pięćdziesiąt pięć objawia wielką łaskę, która jest wyzwalana, aby zebrać żniwo miliarda dusz, o którym Bob często mówił.

 

I stanie się w owym dniu, że Pan ponownie wyciągnie swoją rękę, aby wykupić resztkę swojego ludu, która pozostanie… Izajasz 11:11a

 

Wierzę, że czerwony sekundnik w pozycji godziny dwunastej wskazuje na ustanowienie Bożego apostolskiego rządu. Właściwie to uważam, że to już się dzieje, ale teraz jest objawiane przez Ducha Prawdy. Widziało to pięciu świadków – to także wskazuje na łaskę. Po raz pierwszy miało to miejsce 6 lutego; sześć reprezentuje liczbę człowieka. Po raz drugi było to 13 lutego, a trzynastka reprezentuje podwójną porcję. Odczuwam więc, że podwójna porcja namaszczenia zostanie wylana na świętych.

 

Godzina 11:55 reprezentuje także dwa rozdziały w Biblii: Izajasza 55 ze Starego Testamentu, i Hebrajczyków 11 z Nowego. Hebrajczyków 11 jest znany jako rozdział o wierze. Zawiera świadectwa bohaterów wiary. Jeszcze tej nocy, kiedy Bob odszedł, byłam świadkiem jego posłuszeństwa, które prowadzi do wiary. I wierzę, że w tym mają chodzić święci Nowego Testamentu. Bob zawsze mówił, że Izajasz 35 jest Autostradą Świętości, a Izajasz 55 określa jej warunki.

 

Autostrada Świętości

 

Powinniśmy codziennie nakłaniać ucha do głosu Pana i być Mu posłusznymi. Zbyt wielu staje się uczestnikami owocu tego świata i chodzi jego drogami. Nasza dusza łatwo ulega wpływowi wszelkich rozrywek w tym dynamicznym świecie. Ale to nasz duch powinien panować w naszym życiu. Jeśli nasz duch jest poddany Duchowi Świętemu, będziemy dokonywać wyborów według woli Ojca i pozostaniemy na Jego Autostradzie. Kiedy Ciało Wierzących chodzi z Panem po Autostradzie Świętości i poddaje Mu się w posłuszeństwie, wtedy z duszy wierzących są wypłukiwane wszelkie toksyny i pozostaje tylko ich odkupiony duch.

 

ad9W skrócie – wszystkie drogi prowadzą do tego samego miejsca, chociaż niektórzy korzystają z okrężnych dróg i nigdy nie wracają na tę wąską i prostą drogę. Niektórzy są bardziej skupieni na sobie, a niektórzy są zainteresowani JA JESTEM. Wybierz drogę mniej uczęszczaną i dotrzyj na czas w ramiona Jezusa. (Foto via Pixabay)

 

Obejrzyj, proszę, to video pokazujące szybki ruch wskazówek zegara z 6-tego lutego 2014 w sali szpitalnej Boba (link poniżej). To było naprawdę nadprzyrodzone zjawisko, które tylko Bóg mógł sprawić. Zawiera ono niezwykłe proroctwo i powinniśmy starać się je zrozumieć: TERAZ jest czas na ŻNIWO. Czas przyspieszył i musimy mieć zdolność rozpoznawania znaków czasu. Nie pozwól, żeby świat odciągnął cię od chodzenia z Nim w realiach wieczności.

 

Wejdź na pola żniwa i nadziei, i naśladuj Go, tylko On może cię uczynić rybakiem całej ludzkości. Idź po mniej uczęszczanej drodze i nieś świadectwo Pomazańca.

 

Link do Video: https://www.youtube.com/watch?v=48ZTaXlc9S4

 

Bonnie Jones

The Prophetic Ministry of Bob and Bonnie Jones

Website: http://bobjones.org/

 

 

Kontakt do Bonnie Jones:

Bob and Bonnie Jones Ministries

White Horses Publishings

P.O. Box 838

Pineville, NC 28134-0838

 

Bonnie_Jones_2014_150pxBonnie Jones żywi wielką miłość do Pana, Słowa i Krzyża Jezusa. Kocha dzieci i cieszy się kiedy może je błogosławić darem radości, prawdy, miłości i zachęty. W 2001 roku Bonnie przeprowadziła się do Charlotte w Karolinie Północnej, żeby uczęszczać do Morning Star School of Ministry; w 2005 roku poznała Boba Jonesa i została jego żoną (Bob Jones odszedł do domu Pana na początku tego roku). Bonnie działa w obdarowaniu proroczym, a także w uzdrowieniach i cudach. Jej pasją jest uwalnianie kobiet od lęku przed człowiekiem i wprowadzanie w ich obdarowanie i powołanie.

 

 

ElijahList Publications

www.elijahlist.com

email: info@elijahlist.net

 

 

Angela Greenig – Modlitwa Jaabesa: Pan Będzie Przepływał Przez Nas!

21 wrz

 

 

1 Kronik 4:10 daje nam wszystkim wejrzenie w to, co nadal Bóg mówi dzisiaj:

 

A Jaabes wołał do Boga Izraela tymi słowy: Obyś mi prawdziwie błogosławił i poszerzył moje granice, oby ręka twoja była ze mną i obyś zachował mnie od złego, aby mnie ból nie dotknął. I Bóg spełnił jego prośbę.

 

W wersecie 9: Jaabes był znakomitszy niż jego bracia i jego matka nazwała go Jaabes, gdyż pomyślała: W bólu rodziłam.

 

Widzimy tutaj, że Jaabes miał Boże błogosławieństwo i ochronę, ale one nie przyszły automatycznie. Pojawiły się jako rezultat jego poświęcenia się Bogu, a także ze względu na jego casus tu na ziemi, że te rzeczy są wynikiem naszych modlitw.

 

W 2 Kronik 20:20 jest powiedziane: Wstawszy wcześnie rano, wyruszyli na pustynię Tekoa. A gdy wyruszali, Jehoszafat stanął i rzekł: Słuchajcie mnie, Judejczycy i mieszkańcy Jeruzalemu! Zawierzcie Panu, Bogu waszemu, a ostaniecie się! Zawierzcie jego prorokom, a poszczęści się wam. Tu jest klucz.

 

Mateusz 6:10 mówi: Przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Panie, modlimy się, żeby przyszło Twoje wieczne Królestwo. Modlimy się, żeby namacalna obecność Chwały Szekina spoczęła na Twoich synach i córkach. Bo Twoje jest Królestwo i moc i chwała na wieki. Amen.

 

ART-JPAG031MPsalm 33:6 stwierdza: Słowem Pana uczynione zostały niebiosa, A tchnieniem ust jego całe wojsko ich. Odczuwam boskie tchnienie, objawienie światła i Jego stwórczej mocy (t.j. On przemówił i to się stało). Sens boskiej obecności tego charakteru możemy zobaczyć wtedy, kiedy patrzymy na powołanie do Bożych celów. To jest rok nie tylko „otwartych drzwi”, ale „błogosławieństwa podwójnej porcji!” (Foto Jennifer Page Open Heaven via elijahshopper.com)

 

Rok 2015 – Nakładający się na 5775

 

To jest rok, w którym Pan wchodzi do nas i nasze serca stają się Jego domem – w nowy i świeży sposób. Pan będzie przepływał przez nas.

Zniszczymy fałszywych bogów. Izajasz 57:3-5 mówi: Lecz wy zbliżcie się tutaj, wy, synowie czarownicy, potomstwo cudzołożnika i nierządnicy! (4) Z kogo się naigrawacie? Przeciwko komu rozdziawiacie usta, wywieszacie język? Czy to nie wy jesteście dziećmi odstępstwa, potomstwem kłamstwa? (5) Wy, którzy uprawiacie nierząd między terebintami, pod każdym zielonym drzewem, którzy składacie dzieci w ofierze w dolinach, wśród rozpadlin skalnych.

 

Nadszedł czas, żeby zniszczyć infrastrukturę obozu wroga. Odzyskamy nasze dzieci i rodziny!!

 

Będziemy chodzić w Jego „Planach”. Bóg wchodzi przez otwarte drzwi do naszego serca i życia, a ci, którzy otwierają przed Nim swoje kościoły, a nawet swoje biznesy, dostaną odpowiedzi przez swoje modlitwy i uwielbienie. Ujrzycie stwórcze cuda. Prorocze rzeki wypłyną na suchy i nagi ląd, i dojdzie do przepływu transformacji w stosunku do celów i powołania dla waszego życia. Nadszedł czas, żeby przemówić do tych suchych kości i powiedzieć im: „ŻYJCIE!”

 

Obserwujcie i patrzcie jak Pan wchodzi przez otwarte drzwi do was i waszych rodzin. To naprawdę będzie niesamowity rok dla dusz!!! Wielu oczekuje z naostrzonymi sierpami na to, żeby wyjść i przynieść największe w historii żniwo! Słyszę, że będzie „podwojenie” we wszystkim, co uczynimy w nadchodzącym Nowym Roku.

 

Nowy Rok będzie rokiem:

 

  • ad7Wyzwolenia apostolskiego autorytetu do zarządzania.
  • Podwójnej porcji. Jak w historii o Eliaszu i Elizeuszu, zostanie wyzwolone podwójne namaszczenie.
  • Wejścia Pana do domu otwartych drzwi.
  • Przepływu i podwójnej porcji Pana w nas.
  • Triumfującego miecza (w wymiarze naturalnym i duchowym), Miecza Bożego, czy też Sierpa na Żniwo (Jego Słowa).
  • Ukoronowanego Króla; rok apostolski. Chrystusa i Jego Miecza. (Foto via geograph)

 

Ojcze, ogłaszamy nadejście Twojego Królestwa, Panie, niech Twoja wola będzie na Ziemi, tak jak jest w Niebie. Dziękuję ci za to, że każdy z nas jest znakiem. Posil nas, Panie, przez Twoje Święte Słowo. W imieniu Jezusa!

 

‚Do Końca,

 

Angela T. Greenig

Angela Greenig Ministries International

Email: angela@angelagreenig.com

Website: angelagreenig.com

 

Angela_Greenig_150pxAngela Greenig jest wypróbowanym proroczym wojownikiem dla Chrystusa, prowadzi także służbę uwolnienia. W ciągu minionych ponad 30 lat stała się obrończynią wiary i głosem dla tych, którzy nie mają głosu, podróżując po świecie głosząc Ewangelię i szkoląc Ciało Chrystusa. Jej nauczanie i wejrzenie pochodzą z wieloletniego doświadczenia, które nabyła walcząc na linii frontu w duchowej walce. Jako założycielka organizacji Angela Greenig Ministries International i Kingdom Invasion Media pomagała innym w zaspokajaniu ich potrzeb fizycznych i duchowych. W ostatnim czasie założyła w Stanach wiele Centrów Uwolnienia. Napisała i wydała kilka książek i nagrań DVD, żeby poinstruować Boży lud jak się uzbroić i stać niebezpiecznym dla wroga. Prowadzi program “Wyszkoleni do Panowania” na kanale KTLN w San Francisco w każdy poniedziałek o 3 po południu. Jej stałe wysiłki obejmują głoszenie Jezusa w Lahore i całym Pakistanie, poprawę warunków życia ubogich na wysypiskach śmieci Meksyku, i rozprzestrzenianie Bożego powołania na całym świecie. Stan Waszyngton jest domem dla Angeli i jej męża Larry’ego.

W filmie “Nieokiełznana miłość’ (od 21-ej minuty) Angela relacjonuje świadectwo uwolnienia młodej kobiety zaangażowanej w satanizm.

 

ElijahList Publications

http://www.elijahlist.com

email: info@elijahlist.net

 

Obserwuj

Otrzymuj każdy nowy wpis na swoją skrzynkę e-mail.