Angela Greenig – Modlitwa Jaabesa: Pan Będzie Przepływał Przez Nas!

21 wrz

 

 

1 Kronik 4:10 daje nam wszystkim wejrzenie w to, co nadal Bóg mówi dzisiaj:

 

A Jaabes wołał do Boga Izraela tymi słowy: Obyś mi prawdziwie błogosławił i poszerzył moje granice, oby ręka twoja była ze mną i obyś zachował mnie od złego, aby mnie ból nie dotknął. I Bóg spełnił jego prośbę.

 

W wersecie 9: Jaabes był znakomitszy niż jego bracia i jego matka nazwała go Jaabes, gdyż pomyślała: W bólu rodziłam.

 

Widzimy tutaj, że Jaabes miał Boże błogosławieństwo i ochronę, ale one nie przyszły automatycznie. Pojawiły się jako rezultat jego poświęcenia się Bogu, a także ze względu na jego casus tu na ziemi, że te rzeczy są wynikiem naszych modlitw.

 

W 2 Kronik 20:20 jest powiedziane: Wstawszy wcześnie rano, wyruszyli na pustynię Tekoa. A gdy wyruszali, Jehoszafat stanął i rzekł: Słuchajcie mnie, Judejczycy i mieszkańcy Jeruzalemu! Zawierzcie Panu, Bogu waszemu, a ostaniecie się! Zawierzcie jego prorokom, a poszczęści się wam. Tu jest klucz.

 

Mateusz 6:10 mówi: Przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Panie, modlimy się, żeby przyszło Twoje wieczne Królestwo. Modlimy się, żeby namacalna obecność Chwały Szekina spoczęła na Twoich synach i córkach. Bo Twoje jest Królestwo i moc i chwała na wieki. Amen.

 

ART-JPAG031MPsalm 33:6 stwierdza: Słowem Pana uczynione zostały niebiosa, A tchnieniem ust jego całe wojsko ich. Odczuwam boskie tchnienie, objawienie światła i Jego stwórczej mocy (t.j. On przemówił i to się stało). Sens boskiej obecności tego charakteru możemy zobaczyć wtedy, kiedy patrzymy na powołanie do Bożych celów. To jest rok nie tylko „otwartych drzwi”, ale „błogosławieństwa podwójnej porcji!” (Foto Jennifer Page Open Heaven via elijahshopper.com)

 

Rok 2015 – Nakładający się na 5775

 

To jest rok, w którym Pan wchodzi do nas i nasze serca stają się Jego domem – w nowy i świeży sposób. Pan będzie przepływał przez nas.

Zniszczymy fałszywych bogów. Izajasz 57:3-5 mówi: Lecz wy zbliżcie się tutaj, wy, synowie czarownicy, potomstwo cudzołożnika i nierządnicy! (4) Z kogo się naigrawacie? Przeciwko komu rozdziawiacie usta, wywieszacie język? Czy to nie wy jesteście dziećmi odstępstwa, potomstwem kłamstwa? (5) Wy, którzy uprawiacie nierząd między terebintami, pod każdym zielonym drzewem, którzy składacie dzieci w ofierze w dolinach, wśród rozpadlin skalnych.

 

Nadszedł czas, żeby zniszczyć infrastrukturę obozu wroga. Odzyskamy nasze dzieci i rodziny!!

 

Będziemy chodzić w Jego „Planach”. Bóg wchodzi przez otwarte drzwi do naszego serca i życia, a ci, którzy otwierają przed Nim swoje kościoły, a nawet swoje biznesy, dostaną odpowiedzi przez swoje modlitwy i uwielbienie. Ujrzycie stwórcze cuda. Prorocze rzeki wypłyną na suchy i nagi ląd, i dojdzie do przepływu transformacji w stosunku do celów i powołania dla waszego życia. Nadszedł czas, żeby przemówić do tych suchych kości i powiedzieć im: „ŻYJCIE!”

 

Obserwujcie i patrzcie jak Pan wchodzi przez otwarte drzwi do was i waszych rodzin. To naprawdę będzie niesamowity rok dla dusz!!! Wielu oczekuje z naostrzonymi sierpami na to, żeby wyjść i przynieść największe w historii żniwo! Słyszę, że będzie „podwojenie” we wszystkim, co uczynimy w nadchodzącym Nowym Roku.

 

Nowy Rok będzie rokiem:

 

  • ad7Wyzwolenia apostolskiego autorytetu do zarządzania.
  • Podwójnej porcji. Jak w historii o Eliaszu i Elizeuszu, zostanie wyzwolone podwójne namaszczenie.
  • Wejścia Pana do domu otwartych drzwi.
  • Przepływu i podwójnej porcji Pana w nas.
  • Triumfującego miecza (w wymiarze naturalnym i duchowym), Miecza Bożego, czy też Sierpa na Żniwo (Jego Słowa).
  • Ukoronowanego Króla; rok apostolski. Chrystusa i Jego Miecza. (Foto via geograph)

 

Ojcze, ogłaszamy nadejście Twojego Królestwa, Panie, niech Twoja wola będzie na Ziemi, tak jak jest w Niebie. Dziękuję ci za to, że każdy z nas jest znakiem. Posil nas, Panie, przez Twoje Święte Słowo. W imieniu Jezusa!

 

‚Do Końca,

 

Angela T. Greenig

Angela Greenig Ministries International

Email: angela@angelagreenig.com

Website: angelagreenig.com

 

Angela_Greenig_150pxAngela Greenig jest wypróbowanym proroczym wojownikiem dla Chrystusa, prowadzi także służbę uwolnienia. W ciągu minionych ponad 30 lat stała się obrończynią wiary i głosem dla tych, którzy nie mają głosu, podróżując po świecie głosząc Ewangelię i szkoląc Ciało Chrystusa. Jej nauczanie i wejrzenie pochodzą z wieloletniego doświadczenia, które nabyła walcząc na linii frontu w duchowej walce. Jako założycielka organizacji Angela Greenig Ministries International i Kingdom Invasion Media pomagała innym w zaspokajaniu ich potrzeb fizycznych i duchowych. W ostatnim czasie założyła w Stanach wiele Centrów Uwolnienia. Napisała i wydała kilka książek i nagrań DVD, żeby poinstruować Boży lud jak się uzbroić i stać niebezpiecznym dla wroga. Prowadzi program “Wyszkoleni do Panowania” na kanale KTLN w San Francisco w każdy poniedziałek o 3 po południu. Jej stałe wysiłki obejmują głoszenie Jezusa w Lahore i całym Pakistanie, poprawę warunków życia ubogich na wysypiskach śmieci Meksyku, i rozprzestrzenianie Bożego powołania na całym świecie. Stan Waszyngton jest domem dla Angeli i jej męża Larry’ego.

W filmie “Nieokiełznana miłość’ (od 21-ej minuty) Angela relacjonuje świadectwo uwolnienia młodej kobiety zaangażowanej w satanizm.

 

ElijahList Publications

http://www.elijahlist.com

email: info@elijahlist.net

 

Troy Goode – Wrzesień Miesiącem Zmiany, Czasem Wyzwolenia

19 wrz

 

Słyszę jak Duch Święty mówi: „Wrzesień jest miesiącem zmiany. Jest to miesiąc, aby monitorować jak przesypują się piaski czasu w klepsydrze.”

Przez wiele miesięcy zachęcał cię i szeptał do ciebie, abyś dokonał zmian. On uczy przez Swoje Słowo i pozwala, żeby okoliczności nas uczyły. Jego doskonałą wolą jest, żebyś w końcu nakłonił ucha na Jego szept z bojaźnią, ufnością i miłością do Niego.

I dlatego, że On cię kocha, wzywa cię na wyższy poziom życia; jednakże pomimo, że tak bardzo cię kocha, to jest gotów delikatnie wycofać swoją rękę znad ciebie, abyś mógł doświadczyć sytuacji, które cię nauczą, za pomocą innych środków – co to znaczy bać się Pana.

Czas „Wyzwolenia”

ad6Jest wiele sił ciemności, które w tym sezonie zostały wypuszczone przeciwko Królestwu Bożemu; i Ojciec poważnie podchodzi do wzbudzania ludzi, którzy będą w stanie podjąć walkę z wrogiem z czystymi rękami, czystym sercem, i duszą, która nie została poddana bożkom. (Foto via Freeimages)

On chce wyzwolić cię od rzeczy, o których powiedziałeś w swoim sercu, że „nie możesz bez nich żyć”, ponieważ te rzeczy podstępnie stały się twoim mistrzem. On chce, żebyś żył życiem bez kul, które sobie zaprojektowałeś i bez kopiowania mechanizmów, które skonstruowałeś.

Tak, to jest czas „wyzwolenia” i Jego zaangażowanie wobec ciebie jest tak intensywne, że już przygotował wprowadzanie dyscypliny w celu wyprowadzenia cię na wolność. Wielu z was już jest poddawanych tej dyscyplinie i Pan wam mówi, że nie jesteście atakowani; przestańcie się modlić przeciwko temu. To nie jest atak, ale wyzwanie rzucone ci przez Ojca, abyś zaakceptował zmiany. Nie stawiaj Mu oporu; poddaj się Jego dyscyplinie, a wtedy wejdziesz na wyższy poziom, którego byś nie osiągnął bez tej dyscypliny.

Jego dyscyplina jest właściwie Jego miłosierdziem, ponieważ On nie pozwoli, żebyś odniósł śmiertelne rany; jedynie skarpetki na twoich stopach doznają urazu, abyś pamiętał, że On jest Panem. To jest sąd odkupienia i w nadchodzących dniach twoje utykanie będzie świadectwem, że zwyciężyłeś.

Bóg dał Izebel czas na pokutę i zamknął jej okno. Paweł powiedział nam, żebyśmy nie przyjmowali łaski na darmo. Znów jesteśmy w takim momencie. Boża łaska nie jest licencją na robienie tego, co ty chcesz, ale raczej nadprzyrodzoną mocą umożliwiającą ci bycie tym, do czego Bóg cię powołał.

Bądź trzeźwy w tym miesiącu, bądź czujny i przestań być posłuszny temu, o czym On ci powiedział, że masz przestać; bo wrzesień będzie miesiącem, w którym ujrzysz jak znika twoje ignorowanie Jego głosu. To jest miesiąc, kiedy Bóg zamknie okno dla twojej odpowiedzi na Jego szept i zmusi cię do zareagowania na okoliczności.

Troy Goode, Senior Pastor
New Dimension Church
Email: pastortroy@newdimensionchurch.org
Website: newdimensionchurch.org

Troy GoodeTroy i Theresa Goode są pastorami i założycielami New Dimension Church w Providence, Rhode Island. Jest to kościół wielokulturowy, ukierunkowany na przebudzenie i reformację. Pasją ich życia jest oglądanie jak ludzie nieustannie dążą do Bożej obecności, służąc Mu tu jako agenci na ziemi. Od 1993 roku mieszkają w Nowej Anglii, a są małżeństwem od 1994. Mają dwoje dzieci, Troya Juniora i Mayę.

ElijahList Publications
http://www.elijahlist.com
email: info@elijahlist.net

Rick Joyner – Wielki Nakaz – Czym Jest Dzieło Posługiwania?

13 wrz

 

Mapa nic nam nie pomoże jeśli nie wiemy gdzie jesteśmy i dokąd chcemy się udać. Zanim osiągniemy nasz cel, musimy po pierwsze wiedzieć gdzie jesteśmy i dokąd się udajemy. Potem można łatwo zrobić następny krok.

 

Zastanówmy się krótko, jak przyszli przywódcy Kościoła są teraz przygotowywani w porównaniu do przywódców z początków Kościoła. Większość seminariów wykonuje dobrą pracę kładąc fundament zdrowej doktryny. Jednakże dzisiejsze służby są budowane głównie na wiedzy i sposobach jej prezentacji, takich jak dobre nauczania i zasady głoszenia. Z pewnością jest to niezbędny element posługi, ale według 4 rozdziału Listu do Efezjan, który mówi o wyposażaniu świętych do dzieła posługiwania, aby być w posłudze Nowego Testamentu potrzeba o wiele więcej.

 

Czym Jest Dzieło Posługiwania?

 

ad5Podstawowe dzieło posługiwania, do którego zostaliśmy powołani jako członkowie Ciała Chrystusa jest, po pierwsze – być dzisiaj przedłużeniem Chrystusa na ziemi. On działa dzisiaj przez swoje Ciało tak jak działał w swoim fizycznym ciele, kiedy chodził po Ziemi. On chce czynić przez swój lud to wszystko, czego dokonywał będąc na Ziemi. (Foto via Wikimedia)

 

Kiedy Jezus chodził po ziemi, nauczał, uzdrawiał chorych i uwalniał jeńców. Uczył swoich naśladowców robić to, co sam robił, a potem ich wysyłał, żeby to czynili. Większość służb w dzisiejszym Kościele opiera się na nauczaniu, jest też trochę dzieł miłosierdzia i niewielu tych, którzy zajmują się uzdrawianiem i uwalnianiem.

 

Ci, którzy zajmują się uzdrawianiem i uwalnianiem, robią to sami, ale rzadko wysyłają innych, żeby to czynili. Niektórzy robią trochę więcej szkoląc ludzi, jak się modlić o chorych, prorokować i być ewangelistami, do czego zostaliśmy powołani, ale gdzie jest przynajmniej jedno takie miejsce, w którym ludzie są wyposażani we wszystkie te rzeczy i wysyłani do wykonywania całego dzieła posługiwania?

 

Obserwowanie Bożego Działania

 

John WimberJohn Wimber mógł być jednym z najbardziej skutecznych przywódców wyłamujących się z tego modelu, szkolącym i wysyłającym ludzi do dzieła posługiwania. Ruch The Vineyard, który powołał, wywołał szok w Ciele Chrystusa na całym świecie, gdyż tłumy ludzi były nauczane, wyposażane i wyzwalane do wykonywania dzieł, które czynił Jezus. Podczas gdy to się działo, Ruch The Vineyard był najbardziej ekscytującym miejscem na świecie. (Foto via Wikipedia)

 

Spotkania Ruchu The Vineyard wyglądały na bałaganiarskie, gdyż ludzie uczyli się i dorastali podobnie jak było to na spotkaniach prowadzonych przez samego Pana. Jednego nie można było zarzucić The Vineyard, nie było tam nudy. Byłem na więcej niż jednym spotkaniu, podczas którego przychodziła ciężko opętana osoba, krzycząc i miotając się. Ale za każdym razem wychodziła „przy zdrowych zmysłach”, uwolniona.

 

Na wielu spotkaniach doświadczaliśmy niezwykłych cudów. Na The Vineyard była taka łaska od Boga, że przez pewien czas panowało takie poczucie zachwytu i podziwu, które bez porównania było większe niż w świecie rozrywki.

 

Nie ma nic bardziej interesującego niż Bóg i nic bardziej ekscytującego niż oglądanie Go w działaniu. Nie ma nic bardziej nudnego niż religia, i zostaniemy uwolnieni od religii, żeby naśladować Pana, a nie ludzi. Możemy być pewni, że On znowu najlepsze wino zachował na koniec.

 

Rick Joyner

MorningStar Ministries

Email: info@morningstarministries.org

Website: morningstarministries.org

 

Rick_Joyner2_150pxRick Joyner jest założycielem i dyrektorem naczelnym MorningStar Ministries i Heritage International Ministries, i głównym pastorem Kościoła MorningStar Fellowship. Jest autorem ponad czterdziestu książek, jak The Final Quest (Ostatnia Bitwa), A Prophetic History i Church History. Jest także przewodniczącym The OAK Initiative, międzynarodowego ruchu angażującego tysiące chrześcijan w największe sprawy naszych czasów, bycie solą i światłem, do czego zostali powołani. Rick i jego żona Julie mają pięcioro dzieci: Annę, Aaryn, Amber, Bena i Sama.

 

 

 

ElijahList Publications

http://www.elijahlist.com

email: info@elijahlist.net

 

Obserwuj

Otrzymuj każdy nowy wpis na swoją skrzynkę e-mail.