Troy Goode – Wrzesień Miesiącem Zmiany, Czasem Wyzwolenia

19 wrz

 

Słyszę jak Duch Święty mówi: „Wrzesień jest miesiącem zmiany. Jest to miesiąc, aby monitorować jak przesypują się piaski czasu w klepsydrze.”

Przez wiele miesięcy zachęcał cię i szeptał do ciebie, abyś dokonał zmian. On uczy przez Swoje Słowo i pozwala, żeby okoliczności nas uczyły. Jego doskonałą wolą jest, żebyś w końcu nakłonił ucha na Jego szept z bojaźnią, ufnością i miłością do Niego.

I dlatego, że On cię kocha, wzywa cię na wyższy poziom życia; jednakże pomimo, że tak bardzo cię kocha, to jest gotów delikatnie wycofać swoją rękę znad ciebie, abyś mógł doświadczyć sytuacji, które cię nauczą, za pomocą innych środków – co to znaczy bać się Pana.

Czas „Wyzwolenia”

ad6Jest wiele sił ciemności, które w tym sezonie zostały wypuszczone przeciwko Królestwu Bożemu; i Ojciec poważnie podchodzi do wzbudzania ludzi, którzy będą w stanie podjąć walkę z wrogiem z czystymi rękami, czystym sercem, i duszą, która nie została poddana bożkom. (Foto via Freeimages)

On chce wyzwolić cię od rzeczy, o których powiedziałeś w swoim sercu, że „nie możesz bez nich żyć”, ponieważ te rzeczy podstępnie stały się twoim mistrzem. On chce, żebyś żył życiem bez kul, które sobie zaprojektowałeś i bez kopiowania mechanizmów, które skonstruowałeś.

Tak, to jest czas „wyzwolenia” i Jego zaangażowanie wobec ciebie jest tak intensywne, że już przygotował wprowadzanie dyscypliny w celu wyprowadzenia cię na wolność. Wielu z was już jest poddawanych tej dyscyplinie i Pan wam mówi, że nie jesteście atakowani; przestańcie się modlić przeciwko temu. To nie jest atak, ale wyzwanie rzucone ci przez Ojca, abyś zaakceptował zmiany. Nie stawiaj Mu oporu; poddaj się Jego dyscyplinie, a wtedy wejdziesz na wyższy poziom, którego byś nie osiągnął bez tej dyscypliny.

Jego dyscyplina jest właściwie Jego miłosierdziem, ponieważ On nie pozwoli, żebyś odniósł śmiertelne rany; jedynie skarpetki na twoich stopach doznają urazu, abyś pamiętał, że On jest Panem. To jest sąd odkupienia i w nadchodzących dniach twoje utykanie będzie świadectwem, że zwyciężyłeś.

Bóg dał Izebel czas na pokutę i zamknął jej okno. Paweł powiedział nam, żebyśmy nie przyjmowali łaski na darmo. Znów jesteśmy w takim momencie. Boża łaska nie jest licencją na robienie tego, co ty chcesz, ale raczej nadprzyrodzoną mocą umożliwiającą ci bycie tym, do czego Bóg cię powołał.

Bądź trzeźwy w tym miesiącu, bądź czujny i przestań być posłuszny temu, o czym On ci powiedział, że masz przestać; bo wrzesień będzie miesiącem, w którym ujrzysz jak znika twoje ignorowanie Jego głosu. To jest miesiąc, kiedy Bóg zamknie okno dla twojej odpowiedzi na Jego szept i zmusi cię do zareagowania na okoliczności.

Troy Goode, Senior Pastor
New Dimension Church
Email: pastortroy@newdimensionchurch.org
Website: newdimensionchurch.org

Troy GoodeTroy i Theresa Goode są pastorami i założycielami New Dimension Church w Providence, Rhode Island. Jest to kościół wielokulturowy, ukierunkowany na przebudzenie i reformację. Pasją ich życia jest oglądanie jak ludzie nieustannie dążą do Bożej obecności, służąc Mu tu jako agenci na ziemi. Od 1993 roku mieszkają w Nowej Anglii, a są małżeństwem od 1994. Mają dwoje dzieci, Troya Juniora i Mayę.

ElijahList Publications
http://www.elijahlist.com
email: info@elijahlist.net

Rick Joyner – Wielki Nakaz – Czym Jest Dzieło Posługiwania?

13 wrz

 

Mapa nic nam nie pomoże jeśli nie wiemy gdzie jesteśmy i dokąd chcemy się udać. Zanim osiągniemy nasz cel, musimy po pierwsze wiedzieć gdzie jesteśmy i dokąd się udajemy. Potem można łatwo zrobić następny krok.

 

Zastanówmy się krótko, jak przyszli przywódcy Kościoła są teraz przygotowywani w porównaniu do przywódców z początków Kościoła. Większość seminariów wykonuje dobrą pracę kładąc fundament zdrowej doktryny. Jednakże dzisiejsze służby są budowane głównie na wiedzy i sposobach jej prezentacji, takich jak dobre nauczania i zasady głoszenia. Z pewnością jest to niezbędny element posługi, ale według 4 rozdziału Listu do Efezjan, który mówi o wyposażaniu świętych do dzieła posługiwania, aby być w posłudze Nowego Testamentu potrzeba o wiele więcej.

 

Czym Jest Dzieło Posługiwania?

 

ad5Podstawowe dzieło posługiwania, do którego zostaliśmy powołani jako członkowie Ciała Chrystusa jest, po pierwsze – być dzisiaj przedłużeniem Chrystusa na ziemi. On działa dzisiaj przez swoje Ciało tak jak działał w swoim fizycznym ciele, kiedy chodził po Ziemi. On chce czynić przez swój lud to wszystko, czego dokonywał będąc na Ziemi. (Foto via Wikimedia)

 

Kiedy Jezus chodził po ziemi, nauczał, uzdrawiał chorych i uwalniał jeńców. Uczył swoich naśladowców robić to, co sam robił, a potem ich wysyłał, żeby to czynili. Większość służb w dzisiejszym Kościele opiera się na nauczaniu, jest też trochę dzieł miłosierdzia i niewielu tych, którzy zajmują się uzdrawianiem i uwalnianiem.

 

Ci, którzy zajmują się uzdrawianiem i uwalnianiem, robią to sami, ale rzadko wysyłają innych, żeby to czynili. Niektórzy robią trochę więcej szkoląc ludzi, jak się modlić o chorych, prorokować i być ewangelistami, do czego zostaliśmy powołani, ale gdzie jest przynajmniej jedno takie miejsce, w którym ludzie są wyposażani we wszystkie te rzeczy i wysyłani do wykonywania całego dzieła posługiwania?

 

Obserwowanie Bożego Działania

 

John WimberJohn Wimber mógł być jednym z najbardziej skutecznych przywódców wyłamujących się z tego modelu, szkolącym i wysyłającym ludzi do dzieła posługiwania. Ruch The Vineyard, który powołał, wywołał szok w Ciele Chrystusa na całym świecie, gdyż tłumy ludzi były nauczane, wyposażane i wyzwalane do wykonywania dzieł, które czynił Jezus. Podczas gdy to się działo, Ruch The Vineyard był najbardziej ekscytującym miejscem na świecie. (Foto via Wikipedia)

 

Spotkania Ruchu The Vineyard wyglądały na bałaganiarskie, gdyż ludzie uczyli się i dorastali podobnie jak było to na spotkaniach prowadzonych przez samego Pana. Jednego nie można było zarzucić The Vineyard, nie było tam nudy. Byłem na więcej niż jednym spotkaniu, podczas którego przychodziła ciężko opętana osoba, krzycząc i miotając się. Ale za każdym razem wychodziła „przy zdrowych zmysłach”, uwolniona.

 

Na wielu spotkaniach doświadczaliśmy niezwykłych cudów. Na The Vineyard była taka łaska od Boga, że przez pewien czas panowało takie poczucie zachwytu i podziwu, które bez porównania było większe niż w świecie rozrywki.

 

Nie ma nic bardziej interesującego niż Bóg i nic bardziej ekscytującego niż oglądanie Go w działaniu. Nie ma nic bardziej nudnego niż religia, i zostaniemy uwolnieni od religii, żeby naśladować Pana, a nie ludzi. Możemy być pewni, że On znowu najlepsze wino zachował na koniec.

 

Rick Joyner

MorningStar Ministries

Email: info@morningstarministries.org

Website: morningstarministries.org

 

Rick_Joyner2_150pxRick Joyner jest założycielem i dyrektorem naczelnym MorningStar Ministries i Heritage International Ministries, i głównym pastorem Kościoła MorningStar Fellowship. Jest autorem ponad czterdziestu książek, jak The Final Quest (Ostatnia Bitwa), A Prophetic History i Church History. Jest także przewodniczącym The OAK Initiative, międzynarodowego ruchu angażującego tysiące chrześcijan w największe sprawy naszych czasów, bycie solą i światłem, do czego zostali powołani. Rick i jego żona Julie mają pięcioro dzieci: Annę, Aaryn, Amber, Bena i Sama.

 

 

 

ElijahList Publications

http://www.elijahlist.com

email: info@elijahlist.net

 

Tim Sheets – Kościele, „Niebiański Budzik Już Dzwoni”

11 wrz

 

Apostoł Tim Sheets ukończył ostatnio w kościele the Oasis Church serię nauczań „Armie Aniołów”. Tuż po tych nauczaniach, w ciągu ostatnich dwóch tygodni wygłosił ponad 125 Dekretów, które wynikały z tych nauczań, wszystkie potężne i oparte na Piśmie. Potem Pan wyzwolił dwa prorocze słowa, co tydzień jedno (24 i 31 sierpnia), i to są właśnie te słowa:

 

Słowo Prorocze z 24 Sierpnia 2014:

 

Nowy Ryk Będzie Wydany Przez Moje Plemię

 

Niebiański budzik, stojący na szafce nocnej śpiącego Kościoła, już dzwoni; czas wstawać, czas stanąć na wysokości zadania, czas wstawać! Pan mówi: „Mam lwy ukryte w Mojej resztce, nie wilki. Teraz powstaną i będą patrolować i usuną pokonanych, grupy wilków, które przychodzą i rozpraszają Moje owce. Moje lwy będą zacięte, odważne, agresywne i nieustraszone. Nawet nie drgną, gdy przeciwnicy posuwają się do przodu. Będą stały silne”, mówi Pan, „i nieustraszone”.

 

ad1Nowy ryk będzie wydany przez Moje plemię, ogłaszający dominację terytorialną. Ten ryk ogłaszający geograficzną i duchową jurysdykcję będzie słyszalny w Mojej resztce; ryk ustalający, że tron i terytorium jest zajęte i strzeżone. Wybrzmi ustawa przeciwko mocy piekła. Ryk autorytetu w Moim imieniu wystąpi przeciwko intruzom z piekła. Moi wywołani, Moi posłani będą teraz szli naprzód. (Foto Lindy Harris-Iorio „ROAR” via elijahshopper.com)

 

„Pójdą naprzód w Mojej mocy. Zamanifestują swoje prawa jako synowie i córki Boga, rządząc i panując ze Mną. Zaiste, Moi dziedzice wychodzą z cienia kulturowych związań. Objawią pogardę wrogich książąt, mocy, tronów, panowań i władców ciemności. Już dłużej nie będą szli na kompromis w dzieleniu władzy; już nie będzie umowy na współistnienie, już nie będzie akceptowania podziału terenu.

 

„Bierne ustępstwa zostaną teraz zastąpione przez szkielety ze stali, wargi wypalone świętymi węglami, i okrzyk Króla rzeczywiście będzie w ich głosie. Dekrety okrzyku Jerycha będą w ich ustach. Determinacja w wierze będzie teraz widoczna u moich wiernych, kiedy pomaszerują, aby usunąć z ziemi demoniczne filozofie i diabelskie doktryny. Żadnego współrządzenia”, mówi Pan.

 

„Moje prawa, Moje zasady są obowiązujące. Moje słowa są nadrzędne. Wylewana jest moc do zwycięstwa. Moja resztka nasiąka mocą do zwycięstwa. Wyzwalana jest Moc do pokonania strategii piekła; moc do pokonania demonicznych doktryn i rządów buntowników; moc przewyższająca taktykę demonów. Ci, którzy stoją ze mną, ujrzą niewypały piekła.

 

„Powstań więc i rządź. Powstań i zarycz w Moim autorytecie. Ja wypełnię usta twoich wrogów piaskiem, a ich serca ruchomymi piaskami. Utkną we własnym bagnie. Zarycz w Mojej wolności. Zarycz z moją wolnością. Niech ryk radości wyjdzie z Syjonu. Maszeruj na bitwę z pewnością pokoju.

 

Moje Potrząsanie Otworzy Starożytne Studnie Przebudzenia

 

„W regionach nasiąkniętych wstawiennictwem zapłonie wielki ogień przebudzenia, kiedy Moje przebudzenie zacznie się rozwijać. Te regiony zostaną teraz aktywowane przez Moją chwałę. Moje potrząsanie nadeszło. Potrząsam ziemią. Potrząsam Niebem. Mury, warownie, przeszkody i defensywa piekła zostaną zburzone i Moja resztka wyjdzie na wolność. Moje potrząsanie otworzy starożytne studnie przebudzenia. To przebudzenie w łonie Moich wstawienników, teraz się urodzi.

 

ad2„Na moich sprawiedliwych ewangelistów zstępuje płaszcz przebudzenia. Ogień zamknięty w ich kościach stanie się teraz słowami ognistej pasji. Moją Ewangelią potrząsnę i otworzę zasypane studnie ewangelizacji. Potrząsnę i otworzę starożytne studnie uzdrowienia. Cuda będą pomnożone. Moi aniołowie pompują te studnie i otwierają nowe studnie, nowe drogi, nowe postępy, nowe płaszcze, nowe wizje, nowe żniwo. Oto Ja czynię nową rzecz i ujrzycie ją. Teraz się rozwinie. (Foto Jennifer Page „Consuming Fire” via elijahshopper.com)

 

„Ponieważ twoje wołanie doszło do Mnie, ponieważ dążyłeś do Mojej Obecności”, mówi Pan, „ponieważ twoje uwielbienie stało się miłą wonnością – Pan zastępów anielskich ogłasza nad swoją resztką ludu, teraz zaczniecie prawdziwy Kościół, koniec z aktorstwem, nie będzie już aktorów, nie będzie udawania. Prawdziwy Kościół, prawdziwi uczniowie, prawdziwe chrześcijaństwo, prawdziwe uwielbienie, prawdziwa moc, prawdziwa chwała, prawdziwe cuda, prawdziwe uzdrowienia. Tak wygląda prawdziwy kościół.

 

„Usuwam teraz strzały wystrzelone do Mojego królewskiego kapłaństwa. Strzały zdrady, strzały Izebel, strzały Absaloma, strzały zwiedzenia i plotek zrodzonych przez duchy kłamliwe, strzały wystrzelone przez ludzi związanych przez demony religijne. Ja, Bóg twój, usuwam strzały. Będziesz wolny. Będziesz uzdrowiony. Zostaniesz odbudowany i znajdziesz się w ogniu Mojej Obecności, bo powiedziałem, że uczynię Moje sługi płomieniami ognia. To postanowione, twoje miejsce bólu będzie teraz zyskiem, a gdzie ty królujesz, tam powstaniesz i będziesz rządził za Mną.

 

„Przychodzę teraz do Mojej resztki. I przychodzę teraz jako Pan Cewa’ot-Pan Zastępów Anielskich. Ponieważ zgodziłeś się z Moimi planami, Ja teraz przydzielę ci Moje zastępy, żeby ci aktywnie asystowały. Dochodzi teraz do konwergencji zastępów anielskich i zastępów modlitewnych Kościoła, powstaje boska koalicja; koalicja Mojej woli; tych, którzy biegną do bitwy, a nie unikają jej.

 

„Moje ziemskie i Moje niebiańskie zastępy rozprawią się teraz z tronami nieprawości, tronami bałwochwalstwa, tronami buntu, tronami czarów, tronami humanizmu i panowania antychrysta. Są wysyłane bataliony i oczekują na rozkazy Mojego słowa, wydawane przez świętych, aby zburzyć trony nieprawości, żeby Moi święci mogli zasiadać ze Mną.

 

„Toczy się Moja największa kampania na ziemi. Ogłaszaj to”, mówi Pan. „Dopasuj swoje słowa do Moich, a siły anielskie dostosują się do ciebie. Stań razem z siłami anielskimi w twoim regionie, a ja przyspieszę rozwój wydarzeń w twoim kraju. Tak, przebudzenie ma miejsce teraz. Żniwo jest teraz”, mówi Pan. „Zwycięstwo jest teraz”, mówi Pan. „Wstań i działaj w Mojej sprawie. Wstań i zarycz. Wstań i walcz. Wstań i zajaśnij. Twoje światło nadeszło, i chwała twojego Boga świeci nad tobą”.

 

Słowo Prorocze Otrzymane 31 Sierpnia 2014:

 

Trzecie Wielkie Przebudzenie Będzie Teraz Postępować na Falach Mojej Mocy

 

Pan mówi: „Zaplanowałem nowy sezon i teraz on nadchodzi. To, o co się modliłeś, walczyłeś i obstawałeś przy tym, teraz jest wyzwalane. Tak postanowiłem i nie ustąpię”, mówi Pan. „Ten największy atak Mojego Królestwa teraz się zacznie. Trzecie Wielkie Przebudzenie będzie teraz postępować na falach Mojej mocy. To jest sezon i czas na Mój ruch”, mówi Pan.

 

„Teraz pojawi się nowe pokolenie resztki wojowników, które mam zarezerwowany na ten dzień i godzinę. Ci, którzy się nie pokłonili i nie ulegną wobec Baala, mamony, czy niemocy religijnej – będą niewzruszeni jak Daniel i nie cofną się w obliczu złych dekretów. Jak Estery, zamienią je na Moje ustawy. Pojawią się teraz zarządcy kultury. Pojawi się teraz resztka wojowników, ci, którzy mają serce Dawida, mądrość Salomona, a wytrzymałość na rozciąganie – Pawła.

 

ad3„Tego nowego pokolenia, stojącego przy Mnie w tym sezonie, nie będzie można przekupić, ani nie będą gotowi na kompromis. Ich uszy są dostrojone do Mojego głosu, jak uszy Samuela. Ja będę mówił, a oni pójdą za Mną w pokorze. Będą panować dla Mnie, bo Ja nie powołałem Mojego Kościoła po to, żeby się poddał istniejącej kulturze, ale raczej, jako Moja Eklezja, determinował kierunki kultury i wprowadzał regulacje w Moim imieniu i przez Moje słowo. Reformatorzy kultury zajmą swoje stanowiska. W tym nowym sezonie powstanę z Moją resztką, Moją chwałą, autorytetem i mocą, i powstanę z Moimi płomiennymi zastępami aniołów. To będzie ewidentne wsparcie. (Foto Jennifer Page „His Flame” via elijahshopper.com)

 

„Powołuję teraz Moją resztkę, żeby powstała i zniszczyła skalanie w swoim regionie. Stawiaj opór i rządź. Stawiaj opór i powstań. Pobudzę Moich ludzi do walki„, mówi Pan. „Objawię im Moje silne ramię. I nie ustąpię. I nie będę obojętny. I nie będę tylko obserwatorem. Powstanę i zagrzmię przeciwko niegodziwym korzeniom i obrzydliwościom, które ze Mnie szydzą. Powstanę przeciwko bałwochwalstwu. Powstanę przeciwko rządowi antychrysta, który Mną gardzi i drwi ze Mnie. Nie zamknę oczu. Ja patrzę. Zobaczę. Będę wiedział i będę sądził w sprawiedliwości. I nie ustąpię”, mówi Pan. „I nie będę wykpiony. Odpowiem na bierność odważną agresją wojowników.

 

Ogień z Nieba i Wojownicy Mojej Resztki Będą Płonąć Moim Poselstwem

 

„I Ja teraz ujawnię ogniste silniki przebudzenia; miejsca emanujące ogniem Ducha Świętego. Zawirowania ognistego tornada zaczną się kręcić nad regionami. Odpowiem teraz prorokom Baala ogniem”, mówi Pan. „Ogień Mojej chwały będzie przenoszony przez wiatr Ducha Świętego. Piekło go nie zatrzyma. Piekielne przeszkody będą dla niego paliwem. Ja będę zapalał. Będą spalał. Będę pochłaniał ogniem Ducha Świętego.

 

„Zsyłam ogień”, mówi Pan, „świeży ogień, niebiański ogień, i wojownicy Mojej resztki zapłoną Moim poselstwem; zapłoną Moją pasją, zapłoną Moją obecnością. To będą reformatorzy ogarnięci przez Ducha Świętego. Na słabe formy pobożności odpowiem tymi, którzy nie zaprzeczą Mojej mocy. Wyzwolą ją w Moim imieniu. Demonstracje Mojej potęgi potwierdzą ich świadectwo i stworzą cuda, które będą widziane i odnotowane.

 

ad4„Jest czas, żebym powiał nową Pięćdziesiątnicą, i to czynię. Będziesz wdychać słodycz Mojego namaszczenia. Będziesz emanować ufnością w Moją moc. Będziesz żyć w esencji Mojej istoty. Doświadczysz wiatru Ducha Świętego i będziesz walczyć inaczej. Oddychaj głębiej i panuj nad Królestwem Piekła. Panuj nad Królestwem Piekła zgodnie z przeznaczeniem. Idź naprzód i napieraj z Moim Duchem. Napieraj z zastępami aniołów. Napieraj z Moją wielką kompanią. Jest czas, żeby Mój panujący Kościół napierał. Napieraj na bramy Piekła, bo one cię nie przemogą. Ja zwyciężę. Moja resztka zwycięży. (Foto Jennifer Page „Warrior Angel” via elijahshopper.com)

 

„Jesteś więcej niż zwycięzcą, więc przejdź, przejdź w nowy sezon, który ustanowiłem. Wejdź w nowe objawienie i cel, który ustanowiłem. To jest sezon Mojego przebudzenia. To jest sezon Mojego żniwa. To jest dzień świętych. To jest dzień Mojej mocy. Powstań ze Mną i wbiegnij w ten nowy sezon. Powstań ze Mną i wejdź w przeznaczenie. Powstań ze Mną z wielkimi planami. Powstań i przyjmij swoją Pięćdziesiątnicę. Powstań, powstań ze Mną”, mówi Pan.

 

„Powstań i wbiegnij w nowe plany, i w nowy czas. Powstań. Powstań i wbiegnij w nowy dzień Mojej mocy. To jest dzień Mojej mocy”, mówi Pan. „To jest dzień Mojej mocy. To jest dzień Mojego przebudzenia. To jest sezon Mojego wielkiego żniwa.”

 

 

Tim Sheets

Tim Sheets Ministries | The Oasis, a CityGate Church

Email: carol@timsheets.org

Website: timsheets.org | oasiswired.org

 

Tim SheetsDr Tim Sheets jest apostołem, pastorem i pisarzem z południowo-zachodniego Ohio. Po ukończeniu Instytutu Christ For the Nations w Dallas w Teksasie, powrócił do Ohio w 1979, żeby zostać pastorem The Oasis, kościoła w Middletown, Ohio. To miejsce jest jednym z największych w rejonie Cincinnati-Dayton i gości wiele służb i konferencji. Jego wizją jest powstanie ludzi, którzy będą autentycznie demonstrować Kościół na ziemi i przystąpią z pasją do ewangelizacji świata. Jego serce pragnie przebudzenia i reformacji w Ameryce. Napisał trzy książki: Armed and Battle Ready (Uzbrojony i Gotowy do Walki), Being Led by the Spirit (Być Prowadzonym Przez Ducha Świętego) i Heaven Made Real. Dr Tim Sheets i jego żona Carol mieszkają w Lebanon, Ohio. Mają dwoje dzieci i pięcioro wnuków.

 

 

ElijahList Publications

http://www.elijahlist.com

email: info@elijahlist.net

 

Obserwuj

Otrzymuj każdy nowy wpis na swoją skrzynkę e-mail.