Noe Leon – Beztroski jak niedzielny poranek

19 sie

Jeśli czytałeś nasze ostatnie artykuły, to zauważyłeś, że zajmowaliśmy się tym, co Pan mówi na temat nadchodzącego duchowego Przebudzenia w Księdze Izajasza w rozdziałach 31 i 32. W naszym poprzednim artykule omówiliśmy, co Izajasz 32:9-12 nie oznacza. W tym artykule omówimy, co ten fragment znaczy naprawdę.

 

 

Cytat

W Izajasza 32 Pan stwierdza:

 

Wy, beztroskie kobiety, powstańcie, słuchajcie mojego głosu, wy, córki, pewne siebie, nadstawcie uszu na moje słowo! (10) Nie dłużej niż za rok będziecie drżeć, wy pewne siebie! Gdyż winobranie się skończyło, a owocobrania już nie będzie. (11) Drżyjcie, wy beztroskie, przeraźcie się, wy zadufane! Ściągnijcie szaty i obnażcie się, a przepaszcie biodra. (12) Uderzcie się w piersi, narzekając nad rozkosznymi polami, nad urodzajnymi winnicami.(Izajasz 32:9-12)

 

W naszym poprzednim artykule zobaczyliśmy, że Pan wzbudzi służbę kobiet podczas Przebudzenia dni ostatecznych, które ma nadejść, i że warunkiem wstępnym jest usunięcie „duchowej menstruacji”, która jest aktualnie w Kościele. Ten fragment mówi więc jak Bóg usunie tę „duchową menstruację” konfrontując „duchowe kobiety”, które rządziły Kościołem w oparciu o duszę, a nie Ducha; jak już mówiliśmy wielokrotnie, dusza ma w Piśmie „żeńskie” konotacje, podczas gdy Duch ma „męskie” konotacje.

 

Zwrot „powstańcie” na początku Izajasza 32:9 został przetłumaczony z hebrajskiego słowa kum קֹמְ, które koresponduje ze słowem, którego Pan Jezus użył zwracając się do młodej damy, „Talita Kumi” w Marka 5:41. Jak powiedzieliśmy wcześniej, wskrzeszenie tej dziewczynki w Marka 5 jest proroczym obrazem tego, jak Bóg wzbudzi służbę kobiet w dniach ostatecznych. To znaczy, że tak jak Bóg „wzbudzi” fizyczne kobiety do życia, tak też „wzbudzi” duchowe kobiety, by je skonfrontowały i zniszczyły.

 

Kiedy Izajasz 32:9 konfrontuje kobiety, które zachowują się „beztrosko”, to nie znaczy, że w czasach Izajasza było dużo kobiet, które „broiły”? Mogło tak być, ale zawężanie tego fragmentu do takiej dosłownej interpretacji byłoby obrzydliwością w Bożych oczach. Bóg nie kazał Izajaszowi napisać wersetu 9 w rozdziale 32 tylko po to, żeby poinformować wierzących w 21-ym wieku jak leniwe były izraelskie kobiety ponad 2700 lat temu!!! To zostało umieszczone w Piśmie dla zilustrowania podstawowej zasady duchowej i wyzwolenia do atmosfery proroczego słowa, które przyniesie transformację w tych ostatnich dniach.

 

Większość proroczych słów zapisanych w Piśmie Świętym przez wieki leżała „uśpiona”, czekając na proroczą resztkę dni ostatecznych, która je wysłucha, uwierzy, i wyzwoli przez wiarę do duchowej atmosfery:

 

„Czy nie lęka się lud, gdy w mieście zabrzmi trąba? Czy zdarza się w mieście nieszczęście, którego by Pan nie wywołał? (7) Zaiste, nie czyni Wszechmogący Pan nic, jeżeli nie objawił swojego planu swoim sługom, prorokom. (8) Gdy lew zaryczy, któż by się nie bał? Gdy Wszechmogący Pan każe, któż by nie prorokował?” (Amos 3:6-8)

 

„Wprawdzie słyszałem to, lecz tego nie rozumiałem, i rzekłem: Panie mój! Jakiż jest koniec tych rzeczy? (9) Wtedy rzekł: Idź, Danielu, bo słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do czasu ostatecznego.” (Daniel 12:8-9)

 

Aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą, (11) według odwiecznego postanowienia, które wykonał w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (Efezjan 3:10-11)

 

Cały artykuł można przeczytać TUTAJ.

Źródło http://shamah-elim.info/_prnf/easy_prnf.htm

 

Leszek Żebrowski – 70 rocznica powstania Brygady Świętokrzyskiej NSZ

12 sie

Noe Leon – Powstanie kobiet podczas Przebudzenia

9 sie

 

Jeśli czytałeś nasze ostatnie artykuły, to zauważyłeś, że zajmowaliśmy się tym, co Pan mówi na temat nadchodzącego duchowego Przebudzenia w Izajaszu rozdziały 31 i 32. W przeciwieństwie do tych poprzednich artykułów, tan artykuł będzie wyjaśniał czego nie oznacza Izajasz 32 (wersety 9 do 12). W kolejnych artykułach wyjaśnimy, co ten fragment znaczy naprawdę.

 

 

Cytat

W Izajasza 32 Pan stwierdza:

 

„Wy, beztroskie kobiety, powstańcie, słuchajcie mojego głosu, wy, córki, pewne siebie, nadstawcie uszu na moje słowo! (10) Nie dłużej niż za rok będziecie drżeć, wy pewne siebie! Gdyż winobranie się skończyło, a owocobrania już nie będzie. (11) Drżyjcie, wy beztroskie, przeraźcie się, wy zadufane! Ściągnijcie szaty i obnażcie się, a przepaszcie biodra. (12) Uderzcie się w piersi, narzekając nad rozkosznymi polami, nad urodzajnymi winnicami.” (Izajasz 32:9-12)

 

Co to słowo znaczy? Czy jest tu mowa dosłownie o kobietach? Jeśli tak, to powinniśmy także wywnioskować, że w wersecie 11 Bóg wzywa kobiety, żeby zorganizowały „striptiz”, podczas którego będą nosiły jedynie wory wokół swoich bioder. Pojawiają się tu dwa oczywiste problemy w związku z tym. Po pierwsze, Bóg wzywa kobiety, żeby ubierały się odpowiednio (1 Tymoteusz 2:9-10). Po drugie, słowo przetłumaczone jako „biodra” w wersecie 11 jest hebrajskim słowem chalac חֲלָצָ, które występuje w Starym Testamencie 10 razy. W tych pozostałych 9 przypadkach chalac dotyczy „lędźwi” mężczyzn, co można zobaczyć w na następujących przykładach:

 

„A jego biodra nie błogosławiły mnie i nie ogrzał się wełną moich owiec;” (Job 31:20)

 

„Przepasz jako mąż swoje biodra, będę cię pytał, a ty mnie pouczysz.(Job 38:3)

 

„I będzie sprawiedliwość pasem jego bioder, a prawda rzemieniem jego lędźwi.” (Izajasz 11:5)

[Słowo przetłumaczone jako "bioder" to hebrajskie słowo moten. Słowo, które zostało przetłumaczone z chalac to słowo "lędźwi".]

 

Jeśli Pan nie odnosi się w Izajaszu 32:9-12 do dosłownych kobiet, to do kogo On się zwraca? Żeby odpowiedzieć na to pytanie musimy teraz otworzyć duży nawias, aby zrozumieć co Bóg mówi o roli dosłownych kobiet w Przebudzeniu dni ostatecznych.

 

Upływ krwi

W Marku 5:21-43 Pan przeplata dwie historie – uzdrowienie kobiety z upływem krwi i wskrzeszenie córki Jaira:

 

„A gdy się Jezus znowu przeprawił w łodzi na drugą stronę, zeszło się mnóstwo ludu do niego, a On był nad morzem. (22) I przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair, a ujrzawszy go, przypadł mu do nóg. (23) I błagał go usilnie, mówiąc: Córeczka moja kona, przyjdź, włóż na nią ręce, żeby odzyskała zdrowie i żyła. (24) I poszedł z nim; i szedł za nim wielki tłum, i napierali na niego. (25) A niewiasta, która od dwunastu lat miała krwotok (26) i dużo ucierpiała od wielu lekarzy, i wydała wszystko, co miała, a nic jej nie pomogło, przeciwnie, raczej jej się pogorszyło” (Marek 5:21-26)

 

Powodem, dla którego Bóg przeplata te dwie historie jest skłonienie nas do zadania pytania o to jak są one powiązane. Aby zrozumieć ich wzajemne zależności, musimy zbadać każdą historię oddzielnie i trzeba zacząć od kobiety z upływem krwi.

 

Jak na pewno wiesz, „upływ krwi” to „problem” (że tak powiem), który dotyczy „żeńskiej” połowy ludzkiej populacji. Wiele lat temu zaskoczył mnie następujący fragment Pisma, który dotyczy tego „upływu”:

 

„Jeżeli kobieta ma krwawy upływ, a jest to zwykłe krwawienie z jej ciała, to będzie siedem dni w swojej nieczystości i każdy, kto się jej dotknie, będzie nieczysty do wieczora. (20) Wszystko zaś, na czym się położy w swojej nieczystości, będzie nieczyste i wszystko, na czym usiądzie, będzie nieczyste. (21) Każdy, kto się dotknie jej łoża, wypierze swoje szaty i obmyje się wodą, i będzie nieczysty do wieczora. (22) Każdy, kto się dotknie jakiegokolwiek sprzętu, na którym siądzie, wypierze swoje szaty i obmyje się wodą, i będzie nieczysty do wieczora. (23) Jeżeli coś było na jej łożu lub na sprzęcie, na którym siedziała, to ten, kto się go dotknie, będzie nieczysty do wieczora. (24) A jeżeli mężczyzna jednak z nią obcuje i jej nieczystość przejdzie na niego, to będzie on nieczysty siedem dni, i każde łoże, na którym się położy, będzie nieczyste.” (Kapłańska 15:19-24)

 

Pytałem więc Boga: „Panie, dlaczego kiedy kobieta miała upływ krwi, była uznawana za ‚nieczystą’? Przecież nie mogła na to nic poradzić. Miała okres, czy jej się to podobało czy nie, wydaje się, że w większości przypadków jej się to nie podobało.” Przez wiele lat przychodziłem z tym przed Pana, zanim zaczął udzielać mi jasnej odpowiedzi w moim sercu i umyśle, a zaczęło się od prawdziwego zrozumienia następującego fragmentu:

 

„Bo najpierw został stworzony Adam, potem Ewa. (14) I nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, popadła w grzech.” (1 Tymoteusz 2:13-14)

 

Oznacza to, że w ogrodzie Eden Ewa naprawdę myślała, że za radą węża dokonuje „dobrej transakcji biznesowej”. Z drugiej strony, kiedy Adam jadł zakazany owoc, to wiedział w co się pakuje. On naprawdę wiedział, że wąż dokonał ostrzału wielkimi tłustymi kłamstwami, i że rzeczy nie pójdą jak „po maśle”, jak myślała Ewa. Dlaczego więc Adam zjadł ten owoc? Istnieją dwa powody dla, których to zrobił…

Cały artykuł można przeczytać TUTAJ.

Źródło http://shamah-elim.info/_prnf/wmenrise_prnf.htm

Obserwuj

Otrzymuj każdy nowy wpis na swoją skrzynkę e-mail.