John Paul Jackson Dzieli się Szczegółami na Temat Przebytej Operacji Raka

21 lip

Jennifer LeClaire – Charisma News
17 lipca 2014

Artykuł pochodzi z Charisma News:

John-Paul-Jackson-library-FacebookU Johna Paula Jacksona, prawdopodobnie najbardziej znanego ze swoich interpretacji snów, w maju zdiagnozowano raka. Lekarze stwierdzili duży nowotworowy rozrost na nodze, który wymagał natychmiastowego leczenia. (Foto: John Paul Jackson via Charisma News)

Teraz przekazał Charisma News najnowsze informacje z walki, którą obiecał prowadzić na kolanach. Jackson powiedział nam, że operacja była czymś w rodzaju miecza obosiecznego: Przebiegła lepiej niż myślał, ale pojawił się też poważny dylemat.

„Ten dylemat polegał na tym, że guz naciekał znacznie głębiej niż wynikało to z badań MRI, PET i CAT,” mówi Jackson. „Pojawiło się poważne zagrożenie dla nerwu kulszowego.”

Dobra wiadomość jest taka, że obrzęk nie był tak duży, jak lekarze początkowo sądzili. Oznacza to, że Jackson przeszedł jedynie jedną operację, a nie dwie.

Jackson mówi nam, że to wszystko jest dowodem na to, że ręka Boża i Jego działanie jest nad jego życiem. Operacja zajęła dwom chirurgom 5,5 godziny. Cięcie miało długość 28 cali (71 cm) i wymagało założenia 175 szwów, trzech klamer i dwóch przeszczepów mięśni, aby usunąć to, co Jackson nazywa nowotworem złośliwym wielkości „piłki nożnej”, który ważył 12 funtów (5,44 kg).

„W wyniku choroby i operacji schudłem do 170 funtów (77 kg). Mam bardzo duże wcięcie w tyle lewej nogi”, mówi Jackson.

„Dla chwały Bożej chirurgom udało się oszczędzić nerw kulszowy. Chociaż będę nieco niesprawny to odzyskam pełnię władzy w nodze. Teraz upływa tydzień od mojej operacji, a ja przez dwa kolejne będę miał rehabilitację, polegającą na uczeniu się chodzić i wzmocnieniu nogi, w której utraciłem 80 procent ścięgna udowego i 40 procent pośladka. Bóg jest wierny i sprawiedliwy, i ja żyję w tej prawdzie.”

Źródło: Charisma News – Jennifer LeClaire

Jennifer_LeClaire_150pxJennifer LeClaire jest edytorem wiadomości w Charisma magazine i autorką of The Making of a Prophet, The Spiritual Warrior’s Guide to Defeating Jezebel, The Heart of the Prophetic, i wielu innych książek. Jest także dyrektorem Międzynarodowego Domu Modlitwy w Fort Lauderdale. Email: jennifer@jenniferleclaire.org

Udzielamy pozwolenia (a nawet zachęcamy) do powielania tego artykułu w formie zapisanej, a także wysyłania go e-mailem i umieszczania na twojej stronie internetowej. Prosimy tylko zachować dane strony ElijahList, nasz email kontaktowy i kontakt do autora.

ElijahList Publications
http://www.elijahlist.com
email: info@elijahlist.net

Lana Vawser – Pionierzy, Przygotujcie się do Przejęcia Większych Obszarów!

14 lip

 

 

Odczuwam, że Pan wzbudza teraz pionierów w Ciele Chrystusa – tych, którzy mają w sobie nowe, słodkie wino wylewane w sekretnych miejscach – zostaną wyzwoleni do działania w większych obszarach w Ciele Chrystusa i na świecie, przynosząc większe wyswobodzenie Królestwa.

 

Zawsze konieczne jest, abyśmy z Nim współpracowali i starali się Go poznać. Ale teraz, w tym momencie, w którym jesteśmy jako Ciało Chrystusa, czuję takie przynaglenie w Duchu, aby dostosować się do Niego i żyć sprawiedliwie. Wyczułam zachętę, aby trwać przed Panem i robić z Nim „biznes”, upewniając się, że jesteśmy w zgodzie z tym, co On mówi do nas, co robi, i że jesteśmy w trybie gotowości.

 

Teraz Jest Czas, Żeby Powstali Pionierzy, z Ogniem w Swoich Oczach

 

ART-LB011MWidziałam jak w Ciele Chrystusa na całym świecie zaczynają powstawać pionierzy, z ogniem w swoich oczach. Ogniem miłości do ich Umiłowanego. Płomieniem poznania Jego miłości do nich. Płonącym ogniem żarliwości o to, żeby Jego Królestwo się rozszerzało oraz płonącym ogniem mądrości i rozeznania, żeby oglądać rzeczy z Jego perspektywy.

 

Ci pionierzy, którzy powstają, mają w swoich sercach poselstwo i będą je zwiastować w Ciele Chrystusa, ale także do świata. Ci pionierzy uczynią drogę dla innych tam, gdzie ludzie jeszcze nie byli. Wejdą w nowe obszary w Panu i wprowadzą Ciało Chrystusa na nowe tereny. Wejdą w te nowe miejsca ze słowem rema od Pana w swoich sercach i narzędziami w swoich rękach. Oni nie tylko będą prekursorami i wprowadzą Ciało Chrystusa w kolejny rozdział /sezon, ale także wyposażą Ciało Chrystusa w narzędzia potrzebne do tego, żeby się tam dostać.

 

Bóg czyni nową rzecz, już się rozwija; ci pionierzy niosą teraz to „nowe” w swoich duchach i sercach i zaczynają zwiastować początek przebudzenia i większego działania Boga w Kościele i na świecie (zobacz Izajasz 43:19).

 

Widziałam jak ci pionierzy zatrzymywali się przy takich ludziach w Kościele i w świecie, którzy upadli, którzy byli załamani, którzy byli słabi, i usługiwali im. Ci załamani przyjmowali uzdrowienie i stawali się gotowi na spotkanie z Panem – a potem zaczynali wypełniać przydzielone im powołanie i BIEC!

 

Ci pionierzy, których Bóg wzbudza są wierni w tym, co Pan im daje, i teraz są oni wysyłani do większych dzieł i Królestwo Boże będzie się rozszerzać teraz w przyspieszonym tempie. Ci pionierzy nie działają sami, ale są częścią Jego wspaniałej układanki. We wspólnocie i jedności z innymi wszystkie te części składają się na arcydzieło, które Pan maluje i buduje.

 

 

Pionierzy Uaktywnią Tych, Którzy się Wahają

 

Widziałam tych pionierów powołanych i wyposażonych, którzy działali we WSZYSTKIM tym, do czego ich Pan powołał. Widziałam jak usługiwali Ciału Chrystusa, i to Ciało Chrystusa się budziło i działało na wyższym poziomie.

 

Widziałam, że to uaktywnienie dokonywało się szczególnie wśród tych, którzy z powodu lęku, zniechęcenia, rozpaczy, beznadziei, samozadowolenia, grzechu i trudnych okoliczności wahali się czy pójść do przodu w Panu i Jego służbie.

 

redeemedart_250pxWidziałam, że szczególnie pobudzały ich do działania słowa głoszone przez pionierów: „Popatrz kto jest naszym Bogiem i popatrz na Jego miłość do ciebie! Popatrz na Jego łaskę względem ciebie! Popatrz na Jego ofiarę dla ciebie! Popatrz na to jaki On jest dla ciebie!”

 

Kiedy oni głosili to z odwagą, wygłaszając do nich prawdę o Panu, wtedy łańcuchy zostawały zrywane. Topniała opresja. Znikał lęk. Już nie było udręki. Samozadowolenie, grzech, beznadzieja, rozpacz i trudne okoliczności były pochłaniane przez Jego prawdę, gdy była wygłaszana, i w Jego PIĘKNIE i MIŁOŚCI, które były objawiane. To wszystko było pochłaniane przez MIŁOŚĆ.

 

Ciało Chrystusa się Budzi

 

Ciało Chrystusa się budzi. Pan wzywa! Pan zachęca i przyciąga swój lud. Przemawia z taką miłością, ale i z takim przynagleniem do gotowości, do wejścia w głębię naszego romansu z Jezusem i w wody Jego Ducha, ponieważ kiedy jako Boży lud odpowiadamy na Jego wezwanie, zaczyna się dziać coś wielkiego.

 

Pan czyni drogę tam, gdzie jej nie było, na rynki pracy, do miast, do narodów, do świata, żeby ustanowić Jego Królestwo, i On chce, żeby KAŻDY z Jego ludzi zaczął robić to, do czego został powołany. On chce, żeby CAŁY świat zobaczył Jego miłość i został zbawiony.

 

ART-BI028MCi pionierzy teraz powstają i są wysyłani w przyspieszonym tempie, a reszta Bożego ludu MUSI pójść za nimi. To, co Pan ma dla CAŁEGO Kościoła jest tak piękne, tak wspaniałe i tak cudowne, że jest trudne do pojęcia.

 

Nie pozwól, aby strach cię powstrzymał. Jesteśmy w takim momencie w historii, o którym będzie się pisać. Tam, gdzie Ciało Chrystusa pojawia się we wspaniały sposób, dokonując wielkich wyczynów dla Boga, tam pokazuje, kim ON jest, Jego miłość, i cenę, którą zapłacił za świat ze względu na JEGO WIELKĄ MIŁOŚĆ. To MUSI być dostrzeżone i to BĘDZIE widać!

 

Najwspanialsze czasy w historii są przed nami, Kościele. Czy odpowiesz na Jego wołanie?

 

Pionierzy, powstańcie! Teraz jest wasz czas!

 

Ciele Chrystusa, jeśli jeszcze nie zająłeś swojej pozycji, zrób to; zostałeś powołany do tego, żeby zajaśnieć, TERAZ jest na to czas!

 

Lana Vawser

Email: lanavawser@gmail.com

Website: facebook.com/pages/Lana-Vawser/212479638795197

 

Lana_Vawser_150pxLana Vawser wraz z mężem Kevinem i dwoma synami mieszka w Australii. Serca Lany i Kevina pragną oglądać jak Ciało Chrystusa rozwija głęboką intymną relację z Jezusem i aktywnie słyszy Jego głos każdego dnia. Mają w sercu pragnienie wyzwalania ludzi i chodzenia w tym wszystkim, co Jezus dla nich nabył, aby nieśli Chrystusa światu każdego dnia.

 

Lana regularnie głosi i usługuje proroczo, zarówno z kazalnicy jak i przez internet, wzywając ludzi do ustawicznego dążenia do poznania Jego serca, i słyszenia Jego głosu dla siebie i innych.

 

ElijahList Publications

http://www.elijahlist.com

email: info@elijahlist.net

 

Dlaczego w Polsce jest tak jak jest?

12 lip
Follow

Otrzymuj każdy nowy wpis na swoją skrzynkę e-mail.