John Belt – Kościół: Siedem Gwiazd, Siedem Duchów, Siedem Świeczników

16 Sier

Od Steve’a Shultza:

Bóg jest zainteresowany mówieniem do swojego Kościoła, jak dzieli się z nami John Belt. Przecież Chrystus kocha Kościół i umarł za niego. Musimy się jeszcze wiele nauczyć i dojrzeć do wielu spraw. John daje nam wgląd w pewne rzeczy.

Błogosławieństwa,
Steve Shultz, Założyciel i Wydawca
The Elijah List & Breaking Christian News
http://www.elijahlist.com

 

 

John Belt

Kościół: Siedem Gwiazd, Siedem Duchów, Siedem Świeczników

Objawienie 2:1-2 Do anioła zboru w Efezie napisz: To mówi Ten, który trzyma siedem gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród siedmiu złotych świeczników: Znam

Księga Objawienia otwiera nam oczy na to, jak Jezus mówił i mówi do Kościoła obecnie. Chociaż jesteśmy niedoskonali, On ciągle przemawia do różnych części swojego Ciała na ziemi. Pan przyznaje się do swego Kościoła, afirmuje go, zachęca, a ponieważ go kocha, więc okazuje swoje niezadowolenie z powodu tego, co jest robione niewłaściwie, tolerowane i przeoczane.

I w tym wszystkim stale wzywa Kościół do miejsca miłości i intymności z Nim. Każdy kościół, każde lokalne ciało jest uosobieniem jednego z tych siedmiu kościołów. Są kościoły, które zostały pochwalone za „miłość, służbę i wytrwałość,” a są też takie, które zostały pochwalone za „rozeznanie” i za inne rzeczy. Jakiś kościół można pochwalić za dobre uczynki, ale brakuje mu rozeznania i toleruje zło, a inny ma rozeznanie, ale brakuje mu głębi intymności z Bogiem.

Filipian 1:9-11 I o to modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie, abyście umieli odróżniać to, co słuszne, od tego, co niesłuszne, abyście byli czyści i bez nagany na dzień Chrystusowy, pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa, ku chwale i czci Boga.

Widzimy tu kościoły skonfrontowane, napomniane i obnażone w pewnych rzeczach, podczas gdy inne dostały od Pana tylko słowa zachęty. Kościół w Smyrnie, kościół prześladowany, nie otrzymał żadnej korekty, ale zachętę, żeby był wierny. Filadelfia, kościół wierny, był innym kościołem, w którym Pan miał pełne upodobanie. W innych kościołach były pewne problemy, ale mimo tego Pan się do nich przyznawał i przychodził z zachętą i obietnicą „Temu, który zwycięży, dam…”

Bóg wie, że człowiek potrzebuje zachęty. Bóg w zdumiewający sposób zachęca swój Kościół, aby pokonywał zło i był zwycięskim ludem Jego prawicy. Chociaż jest wiele kompromisu, religijności, tolerancji dla Izebel, itd., to Bóg ciągle wyciąga rękę do swojego ludu i zachęca go, aby nie żyli w ignorancji. Żyć w ignorancji to znaczy ignorować prawdy, które powinny zostać przyjęte. To, że ludzie są ignorantami, wcale ich nie usprawiedliwia.

Jedną rzecz Pan wyraźnie podkreślił w poselstwie do każdego kościoła z 2 i 3 rozdziału Księgi Objawienia, jest to, że On wie. On jest Bogiem, który wszystko widzi i wszystko wie, zna motywacje serca. Wielu myśli, że coś wie, ale tak naprawdę człowiek widzi tylko częściowo. To dlatego, że jesteśmy tylko ludźmi powinniśmy być we wszystkim zależni od Pana. Nawet Paweł, który miał tak niezwykłe spotkania z Panem, doświadczenia i objawienie, powiedział, że nie zna wszystkiego, co jest w jego sercu, że tylko Pan to wie.

1 Koryntian 4:3-5 Lecz co się mnie tyczy, nie ma najmniejszego znaczenia, czy wy mnie sądzić będziecie, czy jakiś inny sąd ludzki, bo nawet ja sam siebie nie sądzę. Albowiem do niczego się nie poczuwam, lecz to mnie jeszcze nie usprawiedliwia, bo tym, który mię sądzi, jest Pan. Przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności, i objawi zamysły serc; a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga.

Paweł należy do tych, którzy zapłacili najwyższą cenę (zaraz po Panu), stając się pionierami w wierze od samego początku. Wiele wycierpiał i z tego powodu został uznany za godnego doświadczenia tak wielu Bożych skarbów, że mógł oglądać rzeczy, które przekraczały jego wyobrażenie – i to w takim stopniu, że nie był w stanie ich opisać ani wyjaśnić. Bóg obdarza swój lud takim ogromem łaski. Widzimy ją w tych listach z Objawienia. Pomimo tego, że w tych kościołach był problem z kompromisem, grzechem i brakiem duchowego ognia, to Jezus ciągle dawał nadzieję, nawet tym w najgorszym stanie duchowym.

Na przykład Kościół w Sardes, określony jest jako „martwy” a Jezus nadal dawał nadzieję w słowach: „pamiętaj skąd pochodzisz.” Inaczej mówiąc, jeśli pamiętasz skąd pochodzisz, to jest nadzieja, że powrócisz i ożyjesz. Potem każdemu kościołowi, niezależnie od jego stanu duchowego, Pan daje obietnicę „Temu, który zwycięży”.

Wielokrotnie powtarzam: „Zawsze jest nadzieja po tej stronie Nieba.” Dlatego tak ważne jest, żeby współdziałać z Panem, kiedy On nam coś objawia. Ale tylko w miejscu intymnej więzi z Bogiem jesteśmy w stanie dostrzec te rzeczy, przeciwko którym On występuje. To nie żadna tajemnica, ale oczywista prawda, że Kościół jest pełen niedoskonałości. Ale Bóg wciąż okazuje nam łaskę i pracuje nad nami, żeby Chrystus został w nas ukształtowany. Paweł trudził się w modlitwach, żeby Chrystus został ukształtowany w wierzących. Z jednej strony jesteśmy nowymi stworzeniami, a z drugiej – Bóg doprowadza nasze dusze do poddania się pragnieniom Ducha.

Żeby podobać się Bogu powinniśmy właściwie zareagować na każde Jego objawienie, które otrzymujemy. Znajdujemy się w nieustannej zmianie. Ta zmiana dokona się gdy Jego lud nauczy się przyjmować Jego myśli, które są wyższe od naszych, i znajdować radość we wpatrywaniu się w Pana podczas intymnej komunii z Nim. Gdy otworzymy drzwi jak usłyszymy Jego pukanie, Jego Słowo ożyje, a my przejdziemy od sposobu myślenia grzesznika do świętego, który został obmyty Krwią Chrystusa. Księga Objawienia jest przede wszystkim Księgą o Chrystusie, ale wskazuje też na „zwycięzców.” Kiedy wybierzemy życie zwycięzcy, znajdziemy łaskę w każdym miejscu i zwycięstwo za każdym zakrętem.

Niech pełnia Jego błogosławieństwa będzie z tobą!

John Belt
Live In His Presence Ministries
Email: admin@liveinhispresence.com

ElijahList Publications
310 2nd Ave SE,
Albany, OR 97321
http://www.elijahlist.com
email: info@elijahlist.net

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: