Ben Peters – Czy Wybrana Oblubienica Nachyli Swój Dzban?

26 Wrz

 

Od Steve’a Shultza:

Serce sługi udaje się w daleką drogę… i muszę powiedzieć, że NIGDY nie wiesz KOMU możesz usługiwać. Bóg kocha serce sługi. Bez względu na to gdzie mieszkasz, NIE MOŻESZ uczynić źle gdy służysz innym i kochasz ich. Wielokrotnie odkrywałem, że właśnie wtedy, gdy wylewasz swoje serce dla innych, to otrzymujesz uzdrowienie i zachętę dla samego siebie. I w taki sposób Bóg to zaplanował – to jest czynienie „sobie nawzajem” tego, co robili pierwsi uczniowie. Wierzę, że to słowo Bena Petersa jest słowem dla Ciała Chrystusa na teraz.

Błogosławieństwa,
Steve Shultz, Założyciel i Wydawca
The Elijah List & Breaking Christian News
http://www.elijahlist.com

 

 

Ben R. Peters

Czy Wybrana Oblubienica Nachyli Swój Dzban?

Kiedykolwiek poddaję się pod autorytet Heidi i Rollanda Bakerów w Mozambiku, odkrywam nowy poziom działalności Ducha objawienia. W sierpniu 2011, podczas pobytu w Pemba, otrzymałem wgląd w bardzo prostą koncepcję. Dotyczyła kultury w czasach patriarchów. Ponieważ nie widziałem tego wcześniej, chociaż czytałem ten fragment dziesiątki razy, sądzę, że został napisany na „taki czas jak ten,” dla proroczych ludzi, „wierzących Wierzących,” wybranej i przygotowanej Oblubienicy Chrystusa.

„Nachyl Swój Dzban”

Księga Rodzaju 24 opowiada nam intrygującą historię sługi Abrahama posłusznie szukającego żony dla Izaaka, który miał odziedziczyć pokaźną fortunę i obietnicę przymierza jego wiernego i pełnego wiary ojca. Wiem, że wielu kaznodziejów i nauczycieli porównywało sługę Abrahama do Ducha Świętego, który przyszedł, aby wyszukać i przygotować Oblubienicę dla Jezusa.

W tym opowiadaniu przykuło jednak moją uwagę pewne wydawałoby się nieznaczące zdanie. Po raz pierwszy występuje ono w wersecie 14. „Nachyl dzban twój, proszę, abym się napił.” Ten ważny zwrot „nachyl dzban twój.”

Werset 15 mówi nam, że Rebeka „pojawiła się z dzbanem na swym ramieniu.” Rebeka przyszła do studni, napełniła swój dzban i przygotowała do drogi powrotnej do domu, co wymagało podniesienia tego ciężkiego, wypełnionego wodą dzbana na ramię. I właśnie wtedy sługa Abrahama poprosił Rebekę o wodę.

Zauważ, proszę, ciąg dalszy w wersecie 18: „A ona odpowiedziała: Pij, panie mój! – i prędko opuściła dzban swój na rękę, i dała mu pić.” Oczywiście, wiemy, że napoiła także wielbłądy tego sługi, aby wypełnił się znak od Pana, że sługa znalazł właściwą żonę dla Izaaka.

Po przybyciu do domu Rebeki i Labana, sługa opowiedział swoją przygodę rodzinie Rebeki. Zauważ powtarzające się szczegóły w wersetach 45-46:

„Zanim przestałem się modlić w sercu swym, pojawiła się z dzbanem na swym ramieniu Rebeka i zeszła do źródła, i naczerpała wody. A ja rzekłem do niej: Daj mi, proszę, napić się. Ona śpiesznie zdjęła swój dzban z siebie i rzekła: Pij, i wielbłądy twoje też napoję. I napiłem się, a ona napoiła także wielbłądy.

To prosty i oczywisty fakt, że kobiety, które nosiły wodę ze studni do swoich namiotów czy domów, musiały podnieść ten ciężki dzban i postawić go na ramieniu zanim udały się w długą drogę powrotną. To było prawdopodobnie trudne i ryzykowne zadanie, które każda młoda dziewczyna musiała opanować po mistrzowsku. Zdejmowanie dzbana z ramienia było kolejnym wyzwaniem, ponieważ dziewczyna nie chciała nic utracić z tej drogocennej wody, którą przyniosła do domu dla swojej spragnionej rodziny.

Podanie wody do picia nieznajomemu oznaczało przerwanie podróży i wykonanie dodatkowego wysiłku opuszczenia dzbana, a potem podniesienia go z powrotem na ramię. Poza tym musiała zaczerpnąć dodatkowo wodę, żeby nie wracać do domu z niepełnym dzbanem.

„Zatrzymać się dla Jednej Osoby”

I tu jest miejsce, w które wpisuje się to potężnie poselstwo Heidi Baker „zatrzymywania się dla jednej osoby”. Ja osobiście mógłbym potraktować prośbę tego nieznajomego jako prawdziwą przeszkodę na drodze do moich osobistych celów. Czy ten człowiek nie widzi, że już jestem w drodze? Moje cenne zasoby służą do zaspokojenia moich potrzeb i mojej rodziny. Nie możesz przecenić wartości wody, gdy będziesz musiał przejść jakąś odległość, aby się do niej  dostać, a następnie przynieść ją do domu na twoim ramieniu.

Mógłbym pomyśleć, że ten człowiek prosi mnie o ofiarę, która należy do mnie i mojego. Bo to wymaga poświęcenia mojego czasu, mojej energii i moich zasobów materialnych, żeby zaspokoić jego potrzebę. Ja też muszę myśleć o moich własnych potrzebach. Przecież ten człowiek ma ręce! Dlaczego sam nie naczerpie wody dla siebie? Mój dzban jest już na moim ramieniu. Dlaczego mam go zdjąć i dać pić temu człowiekowi?

Lecz Rebeka zobaczyła w tym szansę na pobłogosławienie przybysza i nie wahała się, ale szybko ściągnęła dzban z ramienia (tryb podróży) do swoich rąk (tryb służenia) i nalała mu wody do picia. Dla Rebeki, prawdziwej matki Izraela (Jakuba) był to jedyny akt w jej życiu, który zmienił jej przyszłość, przyszłość wielu ludzi i narodów. Dlatego, że poświęciła nieco swojego czasu, energii i zasobów, natychmiast otrzymała cenne klejnoty ze skarbca Abrahama, a potem została żoną bardzo zasobnego człowieka, który jest znany w historii jako jeden z wielkich patriarchów Hebrajczyków.

Zamień Przerwę w Boskie Spotkanie

Wierzę, iż Pan mówi do nas jako jednostek i zbiorowo do Ciała Jezusa Chrystusa. Hebrajczyków 13:2 przypomina nam, że spotykając nieznajomych ludzi możemy mieć spotkanie z aniołami, nawet nie wiedząc o tym. Czy wykorzystamy tę szansę zamiany potencjalnie irytującej przeszkody na zaplanowane przez Boga przeznaczenie? Czy wybierzemy nasze własne bezpieczeństwo i utrzymanie monotonii życia pozbawionego przygód, które wymagają wiary w Boga?

Naturalny człowiek ciężko pracuje, aby przygotować zapasy i zabezpieczyć swój własny dom. Upewnia się, czy ma wystarczające ubezpieczenie, emeryturę i zasoby dla siebie i swojej rodziny na starość i w razie swojej śmierci. Ale gdzieś po drodze Bóg może wysłać do niego kogoś w potrzebie, która wymaga, by poświęcił swoje własne bezpieczeństwo. To jest trudny test dla człowieka, i potrzeba czasu, aby przejść przez ten proces.

Zasoby finansowe mogą być najmniej znaczącym zasobem, którym musimy się podzielić. Bóg może prosić o nasz czas i energię, nasze duchowe dary i owoc Ducha Świętego, który On umieścił w naszym życiu, nawet gdy nie mamy już ochoty dawać. A ponadto, właśnie możemy być w drodze na bardzo ważne spotkanie, gdzie będziemy usługiwać tysiącom ludzi. I to my właśnie nie mamy czasu, żeby zająć się potrzebą jednej osoby. Tak jak kapłan i lewita, mijamy poranioną osobę i idziemy dalej, do naszego zadania w Jerozolimie, tracąc okazję by zamienić tę przerwę w boskie spotkanie zwane „Miłosierny Samarytanin.”

Boże sposoby się nie zmieniły i sądzę, że On ciągle daje nam szanse, żeby „się zatrzymać dla jednej osoby” i w ten sposób usłużyć Jemu i otworzyć sobie drzwi promocji i błogosławieństwa. To dlatego tak ważne jest chodzenie w bliskiej społeczności z Duchem Świętym. Oczywiście nie możemy dać wszystkiego każdej osobie, którą spotykamy. W wielu krajach w ciągu jednego dnia można zobaczyć setki żebraków. Ale jeden z nich może być „sługą Abrahama”, który szuka narzeczonej dla Izaaka. I nie warto przegapić takiej okazji. Sekret leży w słuchaniu głosu Ducha Świętego i zachowywaniu serca sługi, które chce się zatrzymać we właściwym momencie.

„Wyzwalam Ducha Rebeki”

Wierzę, że Jezus ma słowo dla swojego ludu. Wierzę, że jest to słowo na dzisiaj:

„Mój Duch Święty naprawdę przygotowuje Moją Oblubienicę, abym się nią radował i miał w niej upodobanie. On prosi ją, żeby zdjęła swój dzban i dała Mu pić. Ale On mówi przez innych ludzi, włącznie z tymi, którzy są ‚najmniej ważni’ i wypróbowuje każdego, aby zobaczyć kto zdejmie dzban ze swojego ramienia i da pić spragnionemu.

„Bo Ja wyzwalam także ‚ducha Rebeki’ dla Mojego Kościoła. Wzbudzam pokolenie tych, których serca są podobne do Mojego serca w miłości i współczuciu. I oni podejmą tę próbę. Zdejmą dzban z ramienia i wezmą go do ręki, aby mogli dać pić tym, których Moje serce pragnie pobłogosławić. Czyniąc to, wylewają dla Mnie ofiarę miłości.

„Rezultatem ich posłuszeństwa będzie udzielenie im niewyobrażalnego błogosławieństwa. Tak jak młoda Rebeka od sługi Abrahama otrzymała natychmiast bogate i cenne dary, a ogromne bogactwo kiedy poślubiła Izaaka, tak ci, którzy są w Moim Królestwie otrzymają nagle potężne błogosławieństwo z Nieba i od innych, którzy ich nim obdarzą.

„Oczyszczam i przygotowuję Moją Oblubienicę do tego by ze Mną panowała i rządziła. Moja Oblubienica musi być w prawdziwej jedności z Moim Sługą Duchem Świętym i Moim sercem w miłości i współczuciu. Poprzez służenie sobie nawzajem wzmocnisz i upiększysz Moją wieczną Oblubienicę, wypełniając jednocześnie Moje przykazanie, żeby miłować się wzajemnie.”

Wielu z nas oczekuje na wielokrotnie im prorokowane bogactwo. Lecz może niektórzy z nas przeoczyli szansę na to, żeby zdjąć dzban, który już mieli na ramieniu. Może powinniśmy napoić kogoś, kto jest spragniony, ale to stanowiło dla nas niewygodną sytuację, bo już byliśmy w drodze i nie było czasu na zajmowanie się osobą w potrzebie.

Bez złożenia prawdziwej ofiary, Rebeka mogłaby nigdy nie doświadczyć swojego wspaniałego przeznaczenia i osobistego przepływu bogactwa. Ale nawet jeśli w przeszłości utraciliśmy wiele okazji do zdjęcia dzbana z ramienia, Bóg w swojej łasce i miłosierdziu chce dać nam więcej szans, jeśli tylko o nie poprosimy.

Wierzę jednak, że jest dzisiaj wielu chrześcijan, którzy już dokonali wielu pozornie nieznacznych poświęceń, ponieważ przepływa przez nich miłość Boża i doświadczą oni niewiarygodnych nagród od Boga, który widzi co jest robione w tajemnicy i nagradza ludzi otwarcie. Uważaj, byś nie był zbyt zajęty, aby spotkać się z kimś w potrzebie, gdy masz pełen posiedzenie dzban na swoim ramieniu. Poświęć czas i energię na zdjęcie go do twoich rąk i wylej jego zawartość jako ofiarę dla Boga. Rezultaty mogą cię zaskoczyć.

Ben R. Peters
Kingdom Sending Center
Email: ohmint@gmail.com

Ben Peters ze swoją żoną Brendą są współzałożycielami Open Heart Ministries i Kingdom Sending Center. Ben jest autorem siedemnastu książek, w tym „Służba Prorocza: Strategiczny Klucz do Żniwa”. Wspólnie z Brendą usługują w wielu narodach, mają pasję, by wyposażać i wysyłać porzuconych czcicieli Jezusa na pola świata, włącznie z siedmioma wzgórzami wpływu na społeczeństwo. Petersowie mieszkają na północy Illinois.

ElijahList Publications
http://www.elijahlist.com
email: info@elijahlist.net

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: