Tiffany Ann Lewis – Poszerz Swoją Wyobraźnię i Ośmiel się Marzyć!

7 List


„Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują.” 1 Koryntian 2:9

Odczuwam, że Pan mówi, że jeszcze nawet nie zaczęliśmy sobie wyobrażać rzeczy, które On dla nas przygotował. Nasze oczy tego nie ujrzały, nasze uszy tego nie usłyszały, chociaż mamy Biblię w swoich rękach. Umiłowani, to nie wejdzie do naszego serca jeśli wcześniej nie wejdzie do naszego umysłu.

„Poszerz zasięg twojego namiotu i zasłony twoich mieszkań, nie krępuj się, wydłuż twoje sznury i wbij mocno twoje paliki!” Izajasz 54:2

Pan nas zaprasza – błaga nas, wierzących, swoje Ciało – żebyśmy poszerzyli naszą wyobraźnię i rozciągnęli ją tak, żeby te rzeczy mogły wejść do naszego serca!

Wejście Do Serca

Wejście do naszego serca jest kluczem, który otworzy drzwi do rzeczy, które On już przygotował dla każdego z nas. Kiedy to wejdzie do naszych serc, będziemy się modlić tak, jak nigdy dotąd, ponieważ będziemy wierzyć jak nigdy dotąd.

Wierzenie jest tym, co przenosi to z naszej głowy do serca, jednakże to zawsze zaczyna się w naszym mózgu. Nasz umysł uczy się codziennie i zdobywa wiedzę od każdego z naszych pięciu zmysłów – wzroku, dźwięku, zapachu, dotyku i smaku. Kiedy nasze serce „wierzy” w te sygnały, które wysyła nasz mózg, wtedy coś się dzieje w świcie naturalnym i nadprzyrodzonym.

Czy słyszałeś o Medicalstudentitis? Jest to udokumentowany i zdiagnozowany przykład doświadczania prawdziwych symptomów chorób tylko dlatego, że myśli albo idee „weszły do czyjegoś serca.” Medicalstudentitis jest znane również jako choroba studenta medycyny. Istnieją dość częste doniesienia o studentach medycyny, którzy obawiają się, że mają jakąś chorobę, o której się uczą, gdyż fizycznie doświadczają jej symptomów.

To, czego oni doświadczają to symptomy psychosomatyczne. Są to prawdziwe symptomy, które pojawiają się w ciele lub na ciele, z powodu czynników psychologicznych (mentalnych/emocjonalnych). To przypomina zwrot „zamartwiać się na śmierć.” To jest dokładnie to, co taka osoba robi. Wyobrażone kwestie zdrowotne mogą spowodować prawdziwe problemy, takie jak niepokój, nadciśnienie, wysypkę, mdłości, bóle głowy i ból mięśniowy.

Król Salomon bardzo dobrze to ujął, kiedy powiedział: „Bo jak (człowiek) myśli w swoim sercu, taki, jest.” Przypowieści 23:7 (z ang.)

Wyobraź sobie co się może wydarzyć, kiedy ludzie Boży uwierzą w pełni Jego słowu. Wyobraź sobie ludzi, którzy są nazwani Jego imieniem, stworzeni na Jego obraz i wypełnieni Jego Duchem, jak przyjmują te prawdy.

Jeśli Wierzymy to Otrzymamy

Izajasz 53:1 mówi: „Kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło?”

W tym przykładzie o studentach medycyny widzimy, że oni uwierzyli pewnym doniesieniom i w wyniku tego pojawiły się fizyczne symptomy! Chociaż oni doświadczyli negatywnych skutków, zasada jest ta sama; jeśli w coś uwierzymy, to otrzymamy.

„Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe.” Rzymian 10:17

Ci studenci medycyny czytali książki medyczne. A co my słyszymy, kiedy czytamy Pismo? Czy słyszymy co mówi Boży Duch, czy słyszymy to, co racjonalizujemy przez nasz własny umysł i wyobraźnię? Czy widzisz dlaczego dla nas jest tak ważne, żeby być przekształconym przez odnowienie naszego umysłu? (Rzymian 12:2).

Jezus stwierdził to bardzo wyraźnie, więc nie ma tu miejsca na wątpliwości. Powiedział, że tu na ziemi ma być tak, jak jest w Niebie, nie jak będzie pewnego dnia, gdy będziemy w Niebie.

Żywy Głos, Słowo Boże mówi, że w Nim wszystko jest możliwe. Umiłowani, wszystko znaczy WSZYSTKO. BÓG TO POWIEDZIAŁ! Gdyby to nie było możliwe, Bóg nie włożyłby tej myśli do naszego umysłu. On nigdy by nam nie dał fałszywych obietnic. On jest kochającym Ojcem, a nie człowiekiem, który może kłamać.

Duchowe Połączenie Serca i Umysłu

A teraz, jeśli jesteś do mnie podobny, to zauważyłeś, że pomiędzy twoim sercem, a twoim umysłem znajduje się bezkresna przestrzeń, i doskonale rozumiesz różnicę pomiędzy wiedzą w głowie, a wiarą w sercu. Wielokrotnie wpadałam w ten schemat myślowy, ale Jezus przerzucił most nad tą luką!

Bóg udzielił nam, jako narodzonym na nowo wierzącym, duchowego połączenia pomiędzy sercem a umysłem! To jest boskie połączenie, którym nie może się poszczycić żaden intelekt. My jesteśmy dziełem Jego rąk, On nas stworzył i ukształtował w łonie naszej matki. W świecie naturalnym serce i umysł komunikują się ze sobą poprzez neurony (komórki nerwowe). A w świecie duchowym komunikują się poprzez NIEGO!

Biblia mówi nam, że mamy Ducha Świętego zamieszkującego w naszych sercach i dano nam umysł Chrystusowy. Duch Boży zna głębokości Boże, więc mówiąc duchowo, kiedy umysł Chrystusowy wysyła sercu wiadomość, Duch Boży (który tam mieszka) wierzy w to, potwierdza to, przyjmuje jako Prawdę, i mamy pełen obieg komunikacji. Ten pełen obieg komunikacji ma służyć większej sprawie niż tylko naszej zaradności czy nawet zdrowiu fizycznemu.

Bóg dał nam ten nadprzyrodzony dar, abyśmy mogli wiedzieć w naszym umyśle i wierzyć w naszym sercu, pełnię wszystkiego, co przygotował dla nas, abyśmy to mieli tu na ziemi (1 Koryntian 2:9-16).

W Jana 20:24-31 Jezus wystosował do Tomasza zaproszenie, aby powiększył swoją wyobraźnię. Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał się uczniom, ale nie było z nimi Tomasza. Kiedy uczniowie opowiedzieli o tym Tomaszowi, ten powiedział: „Jeśli nie ujrzę na rękach jego znaku gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej w bok jego, nie uwierzę.” (werset 25).

Tomasz nie mógł uwierzyć w to, co mu powiedzieli. Aby więc to weszło do jego serca, Jezus ponownie ukazał się uczniom po ośmiu dniach; Tomasz był wówczas obecny. Jezus powiedział do Tomasza: „Daj tu palec swój i oglądaj ręce moje, i daj tu rękę swoją, i włóż w bok mój, a nie bądź bez wiary, lecz wierz.” (werset 27). Jezus pragnął, żeby Tomasz Go dotknął, aby został przemieniony z niewierzącego w wierzącego.

„Pomóż Memu Niedowiarstwu!”

„Panie, wierzę; pomóż niedowiarstwu memu!” Marek 9:24

Bóg mówi: „Okay, dobrze. Pomogę twojemu niedowiarstwu. A teraz wyciągnij swoją rękę i dotknij Mnie. Ja tam będę i Ja cię w tym upewnię.” Umiłowani, to jest pragnienie serca Pana. On desperacko chce, żebyśmy trzymali Go za słowo w zaufaniu i  przekonaniu. To wszystko kim On jest i wszystko, co ma jest dla nas dostępne. On niczego nie wstrzymał, nawet w obliczu śmierci.

Tomasz wyciągnął swoją niewierzącą rękę i zaszła w nim przemiana. Osiem jest liczbą nowych początków i tego dnia Tomasz przeżył swój nowy początek, i zawołał: „Pan mój i Bóg mój!” (Jana 20:28). Wszystko, o czym mówił Jezus przez te lata, kiedy razem chodzili, przeszło nagle z jego głowy do serca i punkty zostały połączone. W tym momencie, dla Tomasza wszystko stało się możliwe.

To zaproszenie dotyczy nas dzisiaj. Możemy w to wejść rozciągając naszą wyobraźnię i uparcie, może nawet siłą burzyć wszystko – każdą myśl, słowo i czyn, który wynosi się przeciwko pełnemu poznaniu Boga.

Wyciągnij rękę i dotknij ramienia Pana, który został objawiony. On jest taki sam wczoraj, dzisiaj i na zawsze. Kiedy dotykamy Go dzisiaj, dotykamy wieczności, przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Dotykamy pełni prawdy i pełni mocy Boga. Z Bogiem wszystko jest możliwe; wszystko znaczy wszystko.

Miejmy śmiałość powiększyć nasze wyobrażenie i odważmy się marzyć, pamiętając o tym, co mówi Biblia w wersji Amplified w Efezjan 3:20-21, że On jest „…zdolny, aby (zrealizować swój cel i) zrobić to przeobficie, daleko ponad wszystkim tym, o co (ośmielamy się) prosić albo myśleć (nieskończenie dalej poza nasze największe gorące pragnienia, myśli, nadzieje, albo marzenia) – Jemu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie przez wszystkie pokolenia na zawsze. Amen (niech się tak stanie).”

Tiffany Ann Lewis
Dancing with the Flame of the Lord Ministries
Email: tiffanyann@tiffanyannlewis.com

 

Tiffany Ann Lewis jest proroczym liderem uwielbienia i kaznodzieją, którego serce zostało z pasją przebudzone przez Boga, który widzi nas w naszych słabościach i mimo to nas kocha (Ezechiel 16). Jest to poselstwo Nadziei – płomienna miłość Boga do ludzkości – którym ona pragnie się dzielić przez słowo i pieśni, dokądkolwiek się udaje. Tiffany Ann usługuje Ciału Chrystusa od ponad 10 lat w proroczym uwielbieniu. Usługuje w zespole uwielbienia ze swoją rodziną w Northway Church w Malta, New York. 

 

ElijahList Publications
http://www.elijahlist.com
email: info@elijahlist.net

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: