Munday Martin – Rok Odwagi!

23 List

 

Od Steve’a Shultza:

Na całym świecie oglądamy WIELKI PRZEŁAMYWANIE SIĘ PIERWSZYCH FAL Trzeciego Wielkiego Przebudzenia. Tak, pewne złe rzeczy na pewno wydarzą się w tym samym czasie, gdyż wojna w tych dniach się nasila. Za każdym razem kiedy wróg próbuje nas przytłoczyć jak potop, Bóg powstaje przeciwko niemu. To widać w tym namaszczonym słowie Pana przekazanym przez Mundaya Martina.

Błogosławieństwa,
Steve Shultz, Założyciel i Wydawca
The Elijah List & Breaking Christian News
http://www.elijahlist.com

 

 

Munday Martin

Rok Odwagi!

W 2012 roku jako Ciało Chrystusa wchodzimy w nową erę, kiedy zaczniemy oglądać wypełnienie się proroctwa o „żywych listach” wysłanych do narodów, czytanych przez wszystkich ludzi. Bóg udziela zbiorowego objawienia swojemu Kościołowi i zachęca, aby powstał i świecił, pełen Słowa i Ducha, Kościół będzie dosłownie czytany przez ludzi i ich życie się zmieni.

2 Koryntian 3:2-3 ogłasza: „Wy jesteście listem naszym, napisanym w sercach naszych, znanym i czytanym przez wszystkich ludzi; wiadomo przecież, że jesteście listem Chrystusowym sporządzonym przez nasze usługiwanie, napisanym nie atramentem, ale Duchem Boga żywego, nie tablicach kamiennych, lecz na tablicach serc ludzkich.”

Wierzący, ludzie będą was czytać! Demony rozpoznają ciebie i będą się ciebie bać, jeśli jesteś wierzący, ponieważ jesteś jak chodząca po ziemi kserokopia Boga, gdyż w twojej naturze niesiesz Boże DNA. Jezus umarł i wykupił dla siebie na ziemi rodzinę, która, kiedy On się pojawi, ona także pojawi się z Nim w chwale (zobacz Kolosan 3:4). To nie jest obietnica, na wypełnienie której oczekujemy, jeśli wierzymy, to już się stało! Inaczej mówiąc, już zostaliśmy obdarzeni chwałą, i kiedy On przyjdzie, my się pojawimy z Nim w tej chwale, jaka pojawiła się na ziemi, podczas naszego życia!

Rzymian 8:30 ogłasza nad tobą: „A których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił.”

Kiedyś zażartowałem w rozmowie z Theresą Phillips, moją dobrą znajomą z Chicago Prophetic Voice, podczas gdy mój przyjaciel Charlie Shamp głosił o usprawiedliwieniu, powiedziałem: „Theresa, w wiecznym wymiarze już jesteśmy na wakacjach – gra słów ‚Just-a-vacation'” –”justification” (usprawiedliwienie) od martwych uczynków. Śmialiśmy się z tego godzinami.

Kolosan 2:20-23 powiada: Jeśli tedy z Chrystusem umarliście dla żywiołów świata, to dlaczego poddajecie się takim zakazom, jakbyście w świecie żyli: nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj? Przecież to wszystko niszczeje przez samo używanie, a są to tylko przykazania i nauki ludzkie. Mają one pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi, w poniżaniu samego siebie i w umartwianiu ciała, ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłów.

Ludzie Mogą Nas Czytać

W tym roku ewangelizacja będzie wymagać nowego kierunku z nastawieniem na rozwój. Powstanie w nas nowa inwencja twórcza i zmieni się nasze podejście do niewierzących, ale nie nasza teologia, że tak powiem. W trakcie ewangelizacji nie będziemy kazali ludziom recytować modlitwy grzesznika i gołosłownych deklaracji, ale nasze życie dosłownie będzie przyprowadzać ludzi Chrystusa. Jezus był człowiekiem otwartym na tłumy, ale był również w bliskiej relacji z 12 uczniami. To jest czas, aby powstali prawdziwi ojcowie, którzy nie budują dla siebie, ale pomagają kreować przywódców. Prawdziwy przywódca nie gromadzi grupy swoich zwolenników, ale chce gromadzić przywódców.

Bóg będzie miał także ludzi, którzy w tym roku narastającej się ciemności będą kochać radykalnie. Wielu z nich będzie ogłaszać początek i koniec naturalnych katastrof, takich jak trzęsienia ziemi i tornada, i żywioły będą musiały ich słuchać, a na Kościół spłynie bojaźń, tak jak w Dziejach Apostolskich – nie strach i przerażenie, ale bojaźń Boża wobec miłości, łaski i mocy zmartwychwstałego Pana Jezusa Chrystusa. Wielu wierzących będzie wchodzić do sal, szkół, na uniwersytety, i całe sale pełne ludzi doświadczą przekonania o swojej desperackiej potrzebie Jezusa, ponieważ ci wierzący będą tak pełni chwały. Zauważ, że oni nie zrobią tego przez swoje uczynki, ale przez objawienie, że jesteśmy żywymi listami Boga. Co więcej, Bóg wyzwoli inwencję twórczą wobec sposobów, przez które przedstawiamy Ewangelię ludziom w tym stale zmieniającym się społeczeństwie.

Pewnego dnia wyszedłem na ulicę i usługiwałem pewnej bardzo skrzywdzonej dziewczynie, gdy odczułem, że obok mnie stoi anioł. Powiedziałem jej, żeby położyła swoją prawą rękę na aniele, który stał po mojej prawej stronie, gdy rozmawiałem z nią o Królestwie Bożym. Kiedy to zrobiła, krzyknęła z radości, gdyż poczuła dotyk niesamowitej energii miłości, i to działo się za każdym razem, gdy kładła swoją rękę na aniele. Płakała ze wzruszenia i dziękowała tego dnia Panu Jezusowi Chrystusowi!

Masowe Żniwo Wśród Młodzieży

Odczuwam, że na rok 2012 i lata następne Pan mówi: „Proś Mnie o stadiony, areny, wielkie centra i tym podobne obiekty, ponieważ Ja wypełnię je młodymi ludźmi.” Bóg mówi: „Chicago, jesteś Moje! Nowy Jorku, jesteś Mój! Walio, jesteś Moja! Ukraino, jesteś Moja!” To zaledwie kilka z wielu miejsc. Rodzice już nie będą musieli mówić młodzieży, żeby poszła do domu Bożego, ponieważ oni zrobią to z własnej woli, wolni od grzechu dzięki temu, co uczynił Jezus, i to Jego dzieło pokona skostniałe kazania religijne kościoła, który głosił jedynie sąd.

Wylewa się miłosierdzie! Miłosierdzie wylewa się na młodzież w Ameryce! Bóg wzywa młodych ludzi, którzy nie będą nawet się bać umrzeć z powodu Ewangelii. W tym roku nasza służba wyjeżdża na krucjatę do Nepalu, do narodu wyznającego hinduizm. Nie obawiamy się niebezpieczeństwa, bo patrzymy na Jezusa! Kiedy jesteśmy wypełnieni Jego miłością, stajemy się niesprawni w naszych własnych uczynkach, a wypełniamy się mocą Jezusa i nie boimy się człowieka czy jakichkolwiek przeszkód, a nawet rezygnujemy z naszego życia dla Krzyża Świętego. Gdy jesteś tak wypełniony Jego chwałą, to nic na to nie poradzisz, ale kochasz świat tak jak Bóg kocha.

Nigdy Więcej Zastraszenia

Muszę się pochwalić, że jestem związany z wieloma kościołami w Afryce. Usługiwałem na masowych krucjatach w Ugandzie, Nigerii, Beninie i Togo, i widzę co je łączy, wierzący tam jaśnieją, olśniewają, oni świecą i są śmiali w swojej wierze w Jezusa Chrystusa, nawet w regionach napełnionych ciemnością i czarami. Ci Afrykanie są tak odważni w wierze, że można tam przeczytać takie szyldy jak: „Duch Święty Naprawy samochodowe” i tym podobne napisy.

Nie Jesteśmy Pozbawieni Paliwa

Bóg zamierza w 2012 roku pomóc chrześcijanom, którzy uwierzyli fałszywym systemom religijnym, że już nie mamy paliwa Ducha Świętego! Religijna teologia chciałaby nas przekonać, że jakoś musimy dobiec do nieba, abyśmy zostali tam ponownie napełnieni, ponieważ daliśmy z siebie tak dużo, ale to biedne równanie matematyczne zakłada, że powstaje w nas susza i musimy za każdym razem przychodzić z powrotem do Boga i błagać Go o więcej z Niego w nas. Powinniśmy i możemy codziennie żyć w chwale. Jana 3:34 dosłownie mówi, że mamy Ducha bez miary! Ten fragment Pisma Świętego w wersji Weymouth mówi: „Bo On jest Tym, którego Bóg wysłał, aby głosił słowa Boga; bo Bóg nie daje Ducha z ograniczeniami.” Uwierz temu i weź to.

Kościół, Który Ma Sens Dla Świata

Ostatnio Pan przemówił do mojego serca i powiedział: „Kultura na świecie poza Kościołem zmienia się tak szybko. Wielu ludzi w Kościele zapomniało jak właściwie przedstawiać Chrystusa w tych czasach. Wzbudzam nowe pokolenie wierzących, którzy zmieniają swoje myślenie, i wyciągam Kościół z cienia zastraszenia i lęku do śmiałości w Moim Duchu.”

Bóg nie jest tylko Bogiem jednostek i rodzin, czy kościołów, ale chce być dosłownie Bogiem społeczności, Bogiem narodów! „Wzbudzam społeczności, które będą budować siebie nawzajem, a nie niszczyć. Zamierzam zniszczyć zdradę i obmawianie, które miały miejsce nawet w służbach proroczych, i ujrzymy kulturę czci, która jest wyzwalana w tym proroczym strumieniu, strumieniu chwały, i we wszystkich strumieniach i denominacjach na kuli ziemskiej.” W tych sferach czci ludzie wokół nas będą wiedzieć, że jesteśmy Jego uczniami z powodu miłości, którą mamy dla siebie nawzajem (zobacz Jana 13:35).

Co więcej, nawet gospodarka z zastojem na rynku pracy i niepewnością przyszłego kursu  globalnej gospodarki, niepokojami o pewność stałego zatrudnienia, i innymi ryzykami gospodarczymi w wielu częściach świata wzrasta do nowych poziomów. Zgadnij kto teraz dostanie się do polityki i sektorów gospodarczych wpływających na świat? Tak! Ciało Chrystusa… pozbywając się fałszywej tożsamości będzie znać swoją prawdziwą tożsamość w Chrystusie i pójdzie do narodów czynić z nich uczniów! Jesteś o wiele większy wewnątrz niż na zewnątrz!

Boże, proszę Cię, wyzwól ogromny tłum żywych Listów w roku 2012 i latach następnych, niech poniosą do narodów wiarę, mądrość, moc i miłość, które sprowadzą na ziemię Twoje Królestwo, aby było tak, jak jest w Niebie, aby przygotować świat na powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa. On wraca po wspaniałą Oblubienicę. Udziel teraz odwagi, autorytetu i Ducha Świętego Twojemu Kościołowi w Twoim Świętym, drogocennym imieniu, abyśmy pośród ciemności zajaśnieli Twoim światłem! W jakich wspaniałych czasach żyjemy!

„Nie bój się, maleńka trzódko! Gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo.” Łukasz 12:32

Munday Martin
Contagious Love International
Email: munday@contagiousloveintl.com

Munday i Jennifer Martin są przebudzeniowcami, którzy są radykalni w miłości do Jezusa i chcą oglądać Boże Królestwo na ziemi tak, jak jest w Niebie. Munday i Jennifer usługują i głoszą duchowe prawdy udzielając ognia przebudzenia i cudów ludziom, regionom i narodom, które odwiedzają, prowadząc wielu z nich do życia w Bożej pełni. Jennifer i Munday wiele podróżowali po świecie, byli w 26 narodach i od 1999 roku widzieli dosłownie tysiące ludzi przychodzących do Chrystusa przez moc ewangelizacji, dzieło krucjat międzynarodowych i proroczą ewangelizację uliczną.

ElijahList Publications
http://www.elijahlist.com
email: info@elijahlist.net

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: