Paul Keith Davis – Namaszczenie Oblubienicy Czasów Ostatecznych na Żniwo Część 1

1 Gru

Paul Keith Davis

Namaszczenie Oblubienicy Czasów Ostatecznych na Żniwo

Od Steve’a Shultza:

Pan uwolni zupełnie nowe poziomy i miary swojego namaszczenia. To wyposaży nas nie tylko na te dni, które nadchodzą, ale możemy być zaskoczeni przez efekt „katapulty”, który wywrze wpływ na nas, a także na wielu innych. Żeby mieć lepszy wgląd i zrozumienie, musisz przeczytać to wspaniałe nauczanie Paula Keitha Davisa o siedmiu duchach Bożych.

Ale najpierw chcę ci powiedzieć o książce i zestawie nauczań – wypełnionych tak potrzebnym i łatwym do zrozumienia objawieniem. W książce „Aniołowie, którzy się Zgromadzają” Paul Keith opisał zdumiewające spotkanie z aniołami, które miał na konferencji w Albany, stan Oregon. Ty także odkryjesz coś zupełnie zdumiewającego o aniołach i o tym jak one oddziałują na ciebie!

”Tym razem On Przychodzi jako Lew” jest proroczym wejrzeniem w czasy, w które właśnie wchodzimy. Odkryj pozytywny wpływ nie tylko na swoje życie ale i twoich dzieci, i ich dzieci! 

Błogosławieństwa,

Steve Shultz, Założyciel i Wydawca
The ElijahList & ElijahRain magazine
http://www.elijahlist.com

 

Paul Keith Davis

Namaszczenie Oblubienicy Czasów Ostatecznych na Żniwo Część 1

Jednym z wielkich proroctw Starego Testamentu odnośnie obiecanego Mesjasza jest Izajasz 11:1-2. Ten fragment przepowiada proroczo namaszczenie, które spocznie na Mesjaszu, Który rozpocznie nową erę historii ludzkości. Brzmi on:

„I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, a Gałąź wyrośnie z Jego korzeni. Spocznie na Nim Duch PANA, Duch mądrości i zrozumienia, Duch rady i mocy, Duch poznania i bojaźni PANA, i nie będzie sądził na podstawie tego, co zobaczy i nie będzie decydował według tego, co usłyszy…”

„Siedmioraki Duch” Boży jest wspaniałą tajemnicą, która rozjaśnia funkcjonowanie Bożego Ducha na ziemi. To nie jest w sprzeczności z trójjedyną naturą Boga, ale doskonałym i pełnym wyrażeniem Jego Ducha, który objawia pełnię Jego charakteru i mocy. Duch Pana nie „ma” mądrości i objawienia, rady i mocy, poznania i respektu; On „JEST” tym wszystkim.

Księga Objawienia w czterech fragmentach używa frazy „Siedem Duchów Bożych”. Pochodzi ona od greckich słów:

Hepta= znaczy siedem, lub właściwiej siedmioraki.
Pneumata= oznacza liczbę mnogą tłumaczącą duchy, oddech lub wiatr, które mogą być także użyte do opisania pojedynczych przedmiotów lub osób.

Te siedem aspektów Ducha Świętego pokazuje wyraźniej określenie Jego natury. Duch Pana jest wyrażeniem tego, który jest zarówno mądrością i objawieniem, radą i mocą, i poznaniem i szacunkiem dla Boga, którym On też jest.

Żydowska Biblia przekazuje Objawienie 4:5 w następujący sposób:

„Od tronu wychodzą błyskawice, głosy i grzmoty; a przed tronem było siedem płonących pochodni, które są siedmiorakim Duchem Boga.”

Służba Pańska

Prostym sprawdzeniem tego jak cztery Ewangelie jasno ilustrują funkcjonowanie tego objawienia Bożego Ducha przez Jednego jest nasz doskonały przykład. Ale nie koniec na tym! Zadziwiające, że Pan Jezus prorokował, że tak jak On był posłany przez Ojca, tak i my jesteśmy posłani przez Niego. Posuwa się nawet dalej podkreślając, że będziemy wykonywać takie dzieła, jakie On wykonywał, a nawet większe, bo On wstępuje do Ojca. My po prostu nie możemy wypełnić tego zadania dysponując mniejszym namaszczeniem niż pełna manifestacja siedmiorakiego Ducha Bożego.

Oblubienica Chrystusa ma być „Kością z Jego kości i ciałem z Jego ciała.” Ciało ma być przedłużeniem Głowy. W tych ostatnich dniach zostaliśmy powołani do chodzenia w pełni służby Pańskiej, aby jako wieloczłonowe ciało, zebrać żniwo wieków. Pan jest przedstawiany jako zabity baranek mający siedem rogów i siedem oczu, które są siedmioma Duchami Boga. Objawienie 5:6 mówi:

„I spojrzałem, a oto pośrodku między tronem a czterema postaciami i pośród starszych, stał Baranek jakby zabity, mający siedem rogów i siedmioro oczu, które są siedmioma Duchami Boga zesłanymi na całą ziemię.”

Ten  siedmioraki Duch jest kompletną reprezentacją Jego objawienia (siedmioro oczu) i mocy (siedem rogów) koniecznych do wypełnienia Jego planu na ziemi. Abyśmy jako Kościół wykonywali dzieła, które On czynił, wypełniając Jana 14:12, musi być na nas ta sama manifestacja Ducha! Pan obiecał ochrzcić nas w Duchu Świętym i ogniu; te Siedem Duchów Bożych manifestuje się w ogniu.

Konsekracja i Przygotowanie

Być namaszczonym pełnią siedmiorakiego Ducha Bożego to nie mała odpowiedzialność. Aby uwolnić tę potężną duchową rzeczywistość potrzeba wiele modlitwy i oczyszczenia. Baczne poddanie się pod prowadzenie Ducha musi dotyczyć także zarządzania tym namaszczeniem Duchowych atrybutów. Odpowiedzialność za przygotowanie Oblubienicy na jej namaszczenie czasów ostatecznych poniesie obdarowanie pięciorakiej służby. Apostołowie, prorocy, ewangeliści, pastorzy i nauczyciele są dani po to, aby:

„…wyposażać świętych do pracy w służbie, budować Ciało Chrystusa; aż wszyscy dojdziemy jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej dojrzałości, do miary pełni Chrystusa.” Efezjan 4:12-14

Jest wielu zwiastunów, którzy szli przed nami jako duchowe prototypy objawiające dojrzałe życie w Bogu i pełnię Jego namaszczenia. John G. Lake został opisany jako apostoł wiary  20-ego wieku. Nawet już po doświadczeniu wielkiego sukcesu w ewangelizacji i cudownych uzdrowieniach i uwolnieniach, opisuje swoje pragnienie wchodzenia w głębsze miejsce w Bogu, skutkujące dziewięciomiesięcznym okresem modlitwy i postu. Tam odkrył pełnię Chrystusa, która wyrzuciła go jak z katapulty do wyższego miejsca objawienia i mocy, wyraźnie widocznych w ostatnich dekadach jego życia.

Jego poselstwa dokładnie przedstawiają w skrócie rozwoje w jego życiu, które skłoniło go do wejścia w miejsce całkowitego poddania, aby stać się „Chrystusem-człowiekiem”. Dla kogoś, kto był tak przygotowany, Siedem Duchów Bożych stało się realnością w obecnym wieku. Kościół oglądał tylko kilku chcących zapłacić cenę i wytrwać w prześladowaniach, aby stać się dojrzałym człowiekiem i dorosnąć do pełni Chrystusa. Ale to pokolenie wyda kompanię „budzących grozę championów” namaszczonych w ten sposób; zaproszenie dotyczy każdego kto chce.

Boskie Pary

Siedem Duchów Bożych współpracuje w parach. Duch mądrości i duch zrozumienia działają we wzajemnej harmonii. Duchy rady i mocy pracują w zgodzie tak, jak duchy poznania i szacunku dla Boga, a wszystko to wypływa z objawienia Ducha Pana.

Dary Ducha są właściwościami Ducha Świętego działającymi z Jego woli, kiedy są potrzebne. My nie posiadamy darów; raczej dary objawiają się tak, jak są potrzebne. Wszystkie dziewięć darów Ducha może działać w wierzącym, który jest wypełniony Duchem Świętym. Jednak te Siedem Duchów Bożych objawiają większą miarę Ducha biorąc dojrzałego i oczyszczonego wierzącego głęboko do Bożych tajemnic i mocy.

Siedem Duchów Bożych to „płaszcze” umieszczone na wierzącym, aby działał w pełnej mierze. To wspaniała rzecz otrzymać słowo mądrości; ale w sumie większą rzeczą jest chodzenie w duchu mądrości. „Płaszcz”, który spoczywał na Eliaszu i Elizeuszu był starotestamentową reprezentacją tej rzeczywistości. Badanie poselstw i cudów objawionych w tych służbach pokazuje funkcjonowanie siedmiorakiego Ducha Bożego. Różnica polega na tym, że Duch zstępował na tych proroków, kiedy wynikała taka potrzeba, podczas gdy my mamy obiecane stałe przebywanie w Jego obecności.

Namaszczenie Ducha, które przychodziło na tych starotestamentowych proroków spoczywała przez jakiś czas, dopóki dane zadanie nie zostało wykonane, a potem się podnosiła; w służbie Pana Jezusa Duch pozostawał w Bożym Synu jak w świątyni. Biblia ogłasza, że Niebiosa się otworzyły i zstąpił Duch Święty w postaci gołębicy i pozostał na Nim. Ta obietnica dotyczy także nas!

Mądrość i Objawienie

Celem tego stadium będzie podkreślenie zrozumienia mądrości & objawienia. W kolejnym odcinku zajmiemy się radą & mocą oraz poznaniem & szacunkiem.

Musimy się modlić i prosić, aby został uwolniony ten płaszcz mądrości i zrozumienia oraz o prawo do służenia. Apostoł Paweł uczył nas tego w Efezjan 1:17-19. Wyposażanie i szkolenie pomoże nam we właściwym zrozumieniu Biblijnych urzędów i zarządzaniu. Musimy usilnie pragnąć tych płaszczy i modlić się o dojrzałość, charakter i łaskę, aby je posiadać. Wynikają z nich ogromne są dobrodziejstwa:

1. Oczy naszego serca zostają oświecone.
2. Mamy wgląd w poznanie tego, co jest nadzieją Jego powołania.
3. Jakie jest bogactwo chwały Jego dziedzictwa w świętych.
4. Jak nadzwyczajna jest wielkość Jego mocy wobec nas, którzy wierzymy.

Duch mądrości jest nadprzyrodzoną zdolnością Bożą, która zstępuje na naszego ducha, abyśmy zobaczyli Jezusa takiego, jakim jest i otrzymali duchowe zrozumienie i poznanie Bożego słowa, dzięki któremu wiemy, co mamy robić, kiedy robić, i jak postępować w każdej sytuacji. On objawia także wieloraką i niezbadaną mądrość Bożą i sekrety dotyczące Jego planów i celów. To oznacza głębszą intymność z rzeczami Bożymi.

Pan Jezus zasiada po prawicy Ojca, a Oblubienica ma zasiadać z Nim w okręgach niebieskich. Zatem to słowo umieszcza Oblubienicę po prawicy Ojca z Nim. W tym miejscu Pan może porozumiewać się z nami w pewnym momencie czasu – dawać wgląd, jak rozwiązać problem, z którym moglibyśmy zmagać się przez wiele godzin a nawet miesięcy. Jeśli nauczymy się sztuki oczekiwania na Boga, przez te płaszcze odkryjemy tajemnice Królestwa.

Duch Zrozumienia

Duch objawienia /zrozumienia jest zrozumieniem Bożych rzeczy dający zrozumienie w umyśle, podając nam wgląd i percepcję. Mądrość i zrozumienie oznaczają wgląd w prawdziwą naturę rzeczy ze zdolnością do odkrycia sposobu działania i oglądaniem rezultatów. Jest to zdolność nie tylko poznania Bożych rzeczy, ale także praktycznego ich zastosowania.

Objawienie jest zrozumieniem udzielonym naszemu duchowi od Ducha Świętego i przekazanym do naszego umysłu. To jest głos Boga mówiącego do naszego ducha i informującego nasz umysł o tym, co Bóg robi; rozwijającego przed nami ukryte sekrety przez Ducha Świętego; objawienie tajemnic i wejrzenie w przyszłość.

Księga Daniela 1:17 i 5:11-12 przekazuje, że Daniel był namaszczony tym samych duchem i jak funkcjonował w jego życiu. Tak jak Daniela, uzdalnia nas do zrozumienia Bożych planów i celów w odkrywaniu Jego Samego. Gabriel przyszedł do Daniela mówiąc: „O Danielu, przyszedłem teraz, aby dać ci wgląd i zrozumienie” (Daniel 9:22). W wyniku tego słowa, Gabriel odkrywa niesamowite wizje z dalekosiężnymi skutkami, a potem wyjaśnia ich znaczenie. Pokora i wspaniały duch tego wielkiego proroka były niezbędnymi atrybutami w operowaniu w duchach mądrości i objawienia.

Nasze Zadanie

Duchy mądrości i objawienia uzdolnią nas do zrozumienia głębokich tajemnic i celów Bożych, które są ukryte. Apostoł Paweł oświadcza w Rzymian 16:25:

„A temu, który ma moc utwierdzić was według ewangelii mojej i zwiastowania o Jezusie Chrystusie, według objawienia tajemnicy, przez długie wieki trzymanej w sekrecie…”

Służba Pawła wyraźnie objawiła tajemnice Królestwa z namaszczeniem i płaszczem Ducha Świętego. Kiedy spoczywa na tobie duch mądrości, nawet podczas medytacji nad Pismem, nagle zostają ci udzielone głębokie prawdy. Duch objawienia jest zatem obecny, aby dać zrozumienie Prawdy i jej właściwego zastosowania.

Mądrość & zrozumienie zapewniają poznanie Boga i pozwalają nam poznać Go bliżej, prowadząc do bardziej intymnego poznania Samego Boga; wewnętrzne piękno Pana jest w Jego łasce i Chwale. Podobnie i my musimy ozdabiać wewnętrznego człowieka łagodnością i pokorą. Wewnętrzne piękno Boga jest w Jego łasce; to piękno świętości. Duch mądrości i objawienia da nam zrozumienie tych aspektów Boga. Jak ogłasza 2 Koryntian 3:17:

„Pan jest Duchem, a gdzie Duch Pana, tam jest wolność.”

 

Paul Keith i Wanda Davis
WhiteDove Ministries
Email: inquiries@whitedoveministries.org 

ElijahList Publications
http://www.elijahlist.com
email: info@elijahlist.net

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: