Paul Keith Davis – Namaszczenie Oblubienicy Czasów Ostatecznych na Żniwo – Część 2

2 Gru
Wchodzimy teraz w sezon żniwa i czas, który będzie znany jako Przebudzenie Oblubienicy. Historia Kościoła świadczy o wielu doświadczeniach przebudzenia, ale nie było takiego, jakie jest przed nami, kiedy Oblubienica Chrystusa objawia swoją dojrzałość i poddanie Oblubieńcowi.

W sumie jesteśmy obecnie w ostatnich dniach żniwa, ale przyjdzie ono w wielu falach. Pierwsze żniwo będzie żniwem żniwiarzy, następnie będzie sezon intensywnego szkolenia i wyposażania. Następnie w Przebudzeniu Oblubienicy wydarzy się największe żniwo dusz na ziemi.

Takie osoby, które wzięły udział w procesie przygotowania, doświadczą przejścia z pustyni do kwitnącego ogrodu z sadzawkami duchowej wody. Dokona się u nich przełom i będą przebywać w obecności Boga i Siedmiorakiego Ducha Bożego.

Zasadniczo będzie to depozyt „ducha do zwyciężania” udzielony Wierzącym, którzy utrzymali swoje serca w niezachwianym oddaniu dla osoby Jezusa; właśnie to będzie cechować pokolenie Jozuego. Misją Jozuego jest namaszczenie do „zwyciężania.” Do doświadczenia indywidualnych przełomów niebo udzieli swojej mocy. Ta łaska pozwoli nam obsadzać duchowe pola i winnice, które wydadzą obfite żniwo.

Otwarcie Niebiańskiej Zbrojowni

Jeremiasz prorokował, że:

„PAN otworzył swoją zbrojownię i wydostał narzędzia swojego gniewu, gdyż Wszechmocny, Pan zastępów ma wykonać dzieło w kraju Chaldejczyków.” Jeremiasz 50:25

Niebiański „magazyn”, do którego mamy teraz większy dostęp jest proroczym obrazem potężnej boskiej broni, która wyposaża nas przez cierpienia Chrystusa, a jeszcze bardziej przez Jego zmartwychwstanie. To jest życie zmartwychwstania, którego On pragnie udzielać. W tym duchowym arsenale są płaszcze duchowego autorytetu i mocy, a także wielkich służb uzdrawiania i odtwórczych cudów, w wyniku których odrastają kończyny i organy.

Dni boskich wizytacji są wyraźnie naznaczone cudami. Przebudzenie The Latter Rain, które rozpoczęło się w 1946 roku jest zapamiętane jako jedno z najbardziej znaczących objawień działania Bożej mocy czyniącej cuda w historii współczesnego kościoła. Wielu historyków uważa, że było to największe wylanie mocy od czasów pierwszego kościoła.

Ostatnie 120 lat duchowej aktywności funkcjonowało według porządku Mojżesza. Mojżesz był jednym z największych mężów Bożych, jacy kiedykolwiek żyli. Jego intymna przyjaźń z Panem ustanowiła standardy, do których my do dziś dążymy. Jednak podczas jego życia nie doszło do pełnego wykonania jego pierwotnego zadania. Pan umieścił na Jozuem tego ducha, który był na Mojżeszu, aby Jozue wprowadził lud do obietnicy.

Mojżesz wyprowadził lud z Egiptu potężną Bożą ręką i mocą działającą przez cuda i znaki; ale to pokolenie nie weszło do swojego przeznaczenia z powodu „sztywnego karku”. Według Powt. Prawa 29:3, nie posiadali odpowiedniego namaszczenia koniecznego do współpracy z Bogiem.

Ich oczy i uszy nie były otwarte, a ich serca nie były poddane planowi objawionemu z nieba. W rezultacie zostali zdyskwalifikowani i nastał czas dyscypliny.

Ale następne pokolenie pod przywództwem Jozuego miało ten duchowy głód i desperację, którymi zdobyło uwagę nieba i wprowadzeni zostali do ich dziedzictwa. Ten sam model mieliśmy w ubiegłym wieku.

To jest Dar Boży

Biblia jasno podkreśla, że każdy dar dobry i doskonały pochodzi od Ojca Światłości. Bóg jest Światłością i nie ma w Nim żadnego cienia. I my podobnie, zostaliśmy powołani, aby być światłością pośród tego pokolenia ciemności.

Z własnej swojej woli urodził nas przez swoje Słowo Prawdy jako „synów Królestwa” i „Oblubienicę Chrystusa”; te dwa powołania są dwiema stronami tej samej monety. Zostaliśmy przeznaczeni, aby być formą pierwszych owoców Jego stworzenia i reprezentacją tego, do czego „synowie Królestwa” zostali powołani i poświęceni.

W swoim Liście do Efezjan apostoł Paweł napomina nas, żebyśmy żyli jak dzieci światłości. Napisał:

„Nie bądźcie tedy uczestnikami z nimi; bo kiedyś byliście w ciemności, ale teraz jesteście Światłością w Panu; postępujcie jak dzieci światłości, bo owoc światłości jest zawarty we wszelkiej dobroci i sprawiedliwości i prawdzie, próbując uczyć się, co jest miłe Panu.” Efezjan 5:7-10

Najpewniejszą oznaką „dzieci Światłości” i Oblubienicy Oblubieńca będzie wyraźna obecność owoców Ducha. To miejsce w Bogu kwalifikuje nas do nadprzyrodzonych obdarowań Siedmiu Duchów Bożych i wyposaża nas na żniwo.

Sprawiedliwość Boża zacznie odbijać Naturę Ducha w naszym życiu. Objawienie Jego charakteru w nas jest miłe Panu i jest odbiciem Jego Światła, które musimy posiadać.

Naznaczeni Przez Niebo

Biblijny znak „synów Królestwa” i „Oblubienicy Chrystusa” jest pokazany w Mateuszu 13:

„Tym, który sieje dobre ziarno jest Syn Człowieczy, a polem jest świat; a dobre nasienie to synowie Królestwa….żniwo to koniec tego wieku; a żeńcami są aniołowie.” Mat 13:37-39

Jeśli mamy funkcjonować jako Oblubienica Chrystusa i „światłość” świata, musimy posiadać jakość, którą ma Oblubieniec i dzieci światłości przez to, że pozwolimy, aby Chrystus był w nas w pełni objawiony. Poniżej znajduje się lista tożsamości, namaszczenia i celów tej kompanii, która zwycięża.

Ich Tożsamość: Manifestacja Owoców Ducha – Galacjan 5:22-24:

1. Miłość
2. Radość
3. Pokój
4. Cierpliwość
5. Uprzejmość
6. Dobroć
7. Wierność
8. Łagodność
9. Opanowanie

Ich Namaszczenie: Siedem Duchów Bożych – Izajasz 11:2

1. Duch Pana
2. Duch Mądrości
3. Duch Zrozumienia
4. Duch Rady
5. Duch Mocy
6. Duch Poznania
7. Duch Szacunku dla Pana

Ich Cel: Objawić dwanaście imion ilustrujących boski charakter Boga i Jego podstawowe atrybuty odkupieńcze manifestujące się w Osobie Jezusa:

1. Pan Naszym Pasterzem
2. Pan Naszym Zaopatrzycielem
3. Pan Naszą Sprawiedliwością
4. Pan Naszym Pokojem
5. Pan Naszym Uzdrowicielem
6. Pan Naszym Sztandarem
7. Pan, Który Uświęca
8. Pan Zastępów
9. Pan Najwyższy
10. Pan, Który Poraża
11. Pan Zapłaty
12. Pan jest Obecny

Nasze Zadanie

Prorok Ezechiel został zabrany do doliny suchych kości. Nie pouczono go, żeby je potępił, ale prorokował do nich życie. Powiedział:

„Prorokowałem jak mi nakazano, i weszło w nich tchnienie, i zaczęli żyć i stanęli na swoje nogi, niezwykle wielka armia. Potem powiedział do mnie: ‚Synu człowieczy, te kości to cały dom Izraela; oto, oni mówią: „Nasze kości wyschły i zniknęła nasza nadzieja. Jesteśmy kompletnie odcięci.”

Zatem prorokuj i mów do nich: „Tak mówi Pan BÓG, ‚Oto Ja otworzę wasze groby i sprawię, że wyjdziecie ze swoich grobów, Mój ludu; i sprowadzę was do ziemi Izraela.'”

To jest nasza nadzieja i oczekiwanie. Pragniemy tchnąć życie w martwe kości i zacząć widzieć je, jak przyjmują kształt i formę brygady tych, którzy zwyciężają.

Chociaż kościół zachodni może wyglądać jak dolina suchych kości, to wierzę, że Pan widzi go proroczo jako niezwykle wielką armię. Jesteśmy przekonani, że nasz naród i kościół zachodni ma niezwykłe przeznaczenie, które jeszcze się nie wypełniło, jako przywódca wśród narodów, aby wprowadzić globalne Przebudzenie Oblubienicy. Kiedy ludzie mają wejrzenie w ich indywidualną rolę w tym przeznaczeniu, to ich zmienia i nastawia na kurs w kierunku pokuty i udzielania natury na podobieństwo Chrystusa.

Oni widzą Boży powód i są na zawsze zmieniani i zostaje odnowiona radość ich zbawienia. Widzimy to, co się teraz dzieje. Warownie beznadziejności, rozpaczy, depresji i inne związania umysłu będą przezwyciężone, kiedy Boże życie „Zoe” zostanie tchnięte w tę armię i zacznie ona funkcjonować jako Oblubienica Oblubieńca.

Paul Keith i Wanda Davis
WhiteDove Ministries
Email: inquiries@whitedoveministries.org 

ElijahList Publications
http://www.elijahlist.com
email: info@elijahlist.net

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: