Wade Taylor – Dwie Drogi: Dokonywanie Właściwych Wyborów

6 Gru

 

Od Steve’a Shultza:

Nauczania Wade’a Taylora są ponadczasowe. Takie jest też to słowo, które naprawdę jest też słowem na TERAZ. Bóg od samego początku dał nam „władzę dokonywania wyborów”, gdy  Adam i Ewa mieli możliwość wyboru pomiędzy dwoma drzewami.

Błogosławieństwa,
Steve Shultz, Założyciel i Wydawca
The Elijah List & Breaking Christian News
http://www.elijahlist.com

 

 

Wade E. Taylor

Dwie Drogi: Dokonywanie Właściwych Wyborów

Pewnego razu, gdy On stał nad jeziorem Genezaret, a tłum tłoczył się dokoła niego, by słuchać Słowa Bożego, ujrzał dwie łodzie, stojące u brzegu jeziora… Łukasz 5:1-2

Zauważ, że ci ludzie „tłoczyli się dokoła niego, by słuchać Słowa Bożego.” Kiedykolwiek robimy krok w kierunku Pana, On nam odpowie i zacznie przyciągać nas bliżej do siebie.

W naszym duchowym życiu zawsze będą „dwie łodzie” (dwie możliwości). Są one umieszczone na naszej drodze przez Pana, abyśmy mogli dokonać wyboru. Jezus nigdy nie wejdzie do łodzi, która odnosi się tylko do naszego własnego życia (robimy to, co sami chcemy). Kiedy dokonujemy właściwego wyboru, Jezus wejdzie do tej łodzi, która jest poddana Jego woli i Jego celom, abyśmy byli aktywni w naszym duchowym życiu.

A wszedłszy do jednej z tych łodzi, należącej do Szymona, prosił go, aby nieco odjechał od brzegu; i usiadłszy, nauczał rzesze z łodzi. Łukasz 5:3

„Brzeg” mówi o naszym własnym życiu, w którym robimy i mówimy to, co sami chcemy.  „Woda” reprezentuje świat Ducha, w którym rządzi Pan. „Odbić nieco od brzegu” mówi nam o rezygnowaniu z naszego prawa do podejmowania decyzji według naszej woli, aby Jezus mógł współpracować z nami, gdy jesteśmy Mu poddani.

Teraz będziemy już „gotowi”, aby funkcjonować w głębszych realiach Ducha (Jezus usiadł i nauczał ludzi). Gdy trwamy w podejmowaniu właściwych wyborów, wtedy „woda” będzie stopniowo coraz głębsza, aż nasze stopy już przestaną wyczuwać grunt.

Głębina przyzywa głębinę w odgłosie wodospadów twoich: Wszystkie nawałnice i fale twoje przeszły nade mną. Psalm 42:8

To mówi nam o tym, że Pan włada (Wszystkie nawałnice i fale twoje przeszły nade mną). Tylko Jezus mógł powiedzieć coś takiego:

A gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: Wyjedź na głębię i zarzućcie sieci swoje na połów. Łukasz 5:4

Poświęcenie naszego serca, którego dokonujemy przez właściwe decyzje posłuszeństwa sprawi, że Jezus wejdzie do naszej „łodzi” (naszego życia).

Nasza „chęć posłuszeństwa” jest decydującym czynnikiem w stawaniu się zwycięzcą. Być „zwycięzcą” to nie wynik czegoś czy nagroda za coś, co zrobiliśmy. Tu chodzi raczej o intencje i sprawy naszego serca, które determinują nasze działania.

„Błogosławieni Ubodzy w Duchu”

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Mateusz 5:3

Być „ubogim w duchu” znaczy, że skończyliśmy z życiem według naszej woli. Wszystko, co mamy i nas samych poddajemy przywództwu Jezusa. Teraz jesteśmy poddani Bożemu rządowi, i jak długo chodzimy w tym poddaniu i posłuszeństwie, możemy być „zwycięzcami.”

O posłuszeństwie mówimy tylko wtedy kiedy istnieje możliwość, że możemy być nieposłuszni. Zatem Pan będzie umieszczał na naszej drodze takie okoliczności, które będą nas zmuszały do podejmowania decyzji. Zawsze będą „dwie łodzie.” Tak też było w Ogrodzie Eden, gdzie były dwa drzewa –”drzewo życia” i „drzewo poznania dobra i zła.”

I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Rodzaju 2:16-17

Pan umieścił człowieka w takim środowisku, aby ten mógł być poddany próbie. Podobnie jak Jezus, który wszedł do jednej z dwu łodzi, tak w miejscu przebywania Adama znajdowały się dwa drzewa, które były środkami do przeprowadzenia testu na posłuszeństwo. Te dwa drzewa zawierały w sobie zupełnie różne cele i intencje. Adam miał powiedziane, że może swobodnie korzystać z jednego z nich; ale zabroniono mu korzystać z tego drugiego.

„Drzewo życia” odnosi się do stylu życia jakie Adam prowadził kiedy był w jedności z Panem. Przebywanie w tych realiach było możliwe tylko wtedy, gdy codziennie uczestniczył on w „drzewie życia” (komunia). To utwierdzało i utrzymywało jego pełną zależność od Stwórcy.  Opis „drzewa życia” znajduje się z Izajaszu 53, który objawia, że Jezus jest drzewem życia (korzeń suchej ziemi).

Cudowna Chwała, Której nie Można Opisać, Tylko Doświadczyć

Wyrósł bowiem przed nim jako latorośl i jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy i nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Izajasz 53:2

Jezus jest postrzegany przez upadłą ludzkość jako Ten, który nie oferuje im nic godnego pożądania. Piękno Jezusa znajduje się w Jego wnętrzu i jest rozpoznawalne jedynie za pomocą duchowej percepcji dzięki „regeneracji” i „uzdolnieniu” przez Ducha Świętego.

„Drzewo poznania” odnosi się do naszego „ziemskiego” życia, które jest wynikiem przewinień Adama, który wybrał życie w niezależności od Boga. Owoc tego drzewa wydaje się bardzo przyjemny dla naszych oczu i pożądany jako pokarm.

Bóg tak sprawił, że cielesne sposoby podobają się każdemu aspektowi upadłej ludzkiej natury, podczas gdy duchowość jest pozornie niezbyt zachęcająca. Wydawałoby się że to duchowość powinna być atrakcyjna, a grzech brzydki. Dlatego możemy pytać: „Panie, dlaczego uczyniłeś atrakcyjnym nasze egoistyczne życie, a nie naszą duchowość?”

Oto odpowiedź. To wysokie duchowe powołanie można osiągnąć jedynie przez dokonywanie właściwych wyborów. I Pan nie uczynił tego łatwym.

Albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych. Mateusz 22:14

Czyli „Niewielu zapłaci cenę, żeby zostać wybranymi.”

Bóg tak sprawił, że musimy zapłacić cenę za nasze wybranie. Dlatego Pan umieścił piękno we wnętrzu, aby można je było zobaczyć tylko dzięki duchowej percepcji, i jest ono dane tylko tym, którzy Go naprawdę pragną (tym, którzy napierają na Jezusa, aby słyszeć Jego Słowo).

Na zewnątrz przybytek był pokryty nieładnymi skórami borsuczymi, ale wewnątrz znajdowało się piękne niebieskie przykrycie i Szekina obecności Pana. To była cudowna chwała, której nie da się opisać, to trzeba przeżyć.

Dążenie do Nagrody

A od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebios doznaje gwałtu i gwałtownicy je porywają. Mateusz 11:12

Bóg tak sprawił, że aby ujrzeć piękno Pana potrzeba determinacji i podejmowania wysiłków. Nieliczni pokonają trudności i zdobędą nagrodę. Paweł powiedział:

Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Filipian 3:14

Tą nagrodą nie jest Niebo, które zawiera nasze odkupienie. To raczej zasiadanie wraz z Jezusem na Jego Tronie i doświadczanie współpracy i relacji z Nim (jako synowie), a także utrzymywanie z Nim wspólnoty i komunii (jako Jego Oblubienica).

Rzekł mu pan jego: Dobrze, sługo dobry i wierny! Nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę; wejdź do radości pana swego. Mateusz 25:23

Obyśmy wszyscy dążyli do nagrody i wznieśli się ponad to wszystko, co stoi na przeszkodzie w naszym duchowym rozwoju i stawaniu się zwycięzcami (czyli tymi, którzy zasiadają wraz z Jezusem na Jego Tronie jako Jego Oblubienica).

Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie. Objawienie 3:21

Teraz mamy możliwość dokonywania właściwych wyborów, które przesądzą o tym, w której „łodzi” się znajdziemy. Obyśmy znaleźli się wśród tych, którzy „wypłyną na głębię”.

Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami, i będzie rządził nimi laską żelazną… Objawienie 2:26-27

Wade E. Taylor
Wade Taylor Ministries
Email: wade@wadetaylor.org

Wade Taylor od ponad 50 lat usługuje innym jako nauczyciel i duchowy ojciec. Jest uznawany i kochany przez wielu z powodu jakości swojego duchowego życia i chodzenia z Panem. Jest namaszczonym pisarzem chrześcijańskim, który głębokie prawdy duchowe przekazuje w jasny i prosty sposób, czym przyciąga czytelnika do bliższej relacji z Panem Jezusem Chrystusem.

ElijahList Publications
http://www.elijahlist.com
email: info@elijahlist.net

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: