Tiffany Ann Lewis – I Wspomniał Pan

11 Gru


Od Steve’a Shultza:

Czy czasami nie mamy wrażenia, że Pan może zapomniał o tym, co powiedział? Kiedy czytamy w Biblii takie zdanie jak „…i wspomniał Pan…” to jesteśmy nieco zakłopotani. Z logicznego punktu widzenia wygląda to tak, że jeśli coś jest przypominane, to chyba dlatego, że zostało zapomniane… ale może to nie jest takie proste.

Co dla ciebie osobiście znaczy to, że Bóg sobie o czymś przypomniał? Tiffany Ann Lewis dzieli się wspaniałym wejrzeniem w to jak Bóg sobie przypomina i dobra nowina jest taka, że Bóg nie miewa amnezji! On nie tylko zawsze o tobie pamięta, ale ma tyle siły i zachęty, że chce usłużyć ci przez to słowo.

Błogosławieństwa,

Steve Shultz, Założyciel i Wydawca
The ElijahList & ElijahRain magazine
http://www.elijahlist.com

 

Tiffany Ann Lewis

I Wspomniał Pan

Czy masz takie wrażenie, że spełnienie się twoich obietnic jest zawsze tuż za rogiem, ale nigdy nie możesz ich złapać? Dostałeś mnóstwo słów i obietnic od Pana i wiesz, że ich wypełnienie jest tuż za rogiem, ale wygląda na to, że twój róg nigdy nie nadchodzi. Podejrzewam, że w podświadomości właśnie tak się czułam, więc któregoś poranka Pan obudził mnie i tymi słowami zachęty: „I wspomniał Pan.”  

Po raz pierwszy ta fraza pojawia się w Biblii w Księdze Rodzaju 8:1 kiedy Noe i jego załoga byli zamknięci w arce na czas potopu. Kiedy ziemia była pokryta wodami potopu, arka była poruszana po wodzie w czasie sztormu. Dzień po dniu wyglądali lądu. To wyglądało tak, jakby miał się ukazać tuż za rogiem. 

„Potem wspomniał Bóg…”  Rodzaju 8:1

To nie znaczy, że Bóg zapomniał; raczej zapowiada, że wypełnienie obietnicy jest już w zasięgu ręki. W języku hebrajskim słowo wspomniał to זְכֹּר zakar (Konkordancja Stronga # 2142). Jest to czasownik, słowo oznaczające akcję, przypominanie sobie czegoś, pamiętanie, wspominanie. Bóg wspomniał swoje wcześniejsze zobowiązanie, które dał Noemu. Teraz nastał czas, aby aktywować obietnicę, którą poczynił. Bóg właśnie będzie działał w oparciu o swoje słowo.

Zauważ, że odnośny werset ma namiary 8:1. Osiem to liczba nowych początków; Noe i jego załoga znajdowali się na progu nowego początku. Deszcz przestał padać, a sztorm się skończył. Arka zaznała spokoju, a wody zaczęły opadać i wydawało się, że wszystko się zaraz skończy, że obietnica jest w zasięgu ręki, tuż za rogiem. Ale znowu trzeba było czekać. Po kolejnych czterdziestu dniach Noe otworzył okno i wysłał kruka oraz gołębicę (Rodzaju 8:6-8). Kruk ciągle latał, ale gołębica powróciła do arki, ponieważ nie znalazła żadnego miejsca oparcia dla swoich stóp. To zasygnalizowało Noemu, że jeszcze nie czas na bezpieczne opuszczenie arki.

Umiłowani, często kiedy czujemy się tak jakbyśmy utknęli w arce, Bóg w rzeczywistości ochrania nas przed czymś. Noe postąpił mądrze i poczekał jeszcze siedem dni zanim wysłał gołębicę ponownie (werset 10). Tym razem wróciła z gałązką oliwną w dzióbku, sygnalizując, że róg był rzeczywiście tuż za rogiem, ale Noe odczekał jeszcze kolejnych siedem dni zanim wysłał gołębicę po raz trzeci (werset 12). Tym razem gołębica nie powróciła, ale Noe wciąż czekał aż Pan przemówi i da rozkaz opuszczenia arki (werset 15). Gołębica i kruk mają tutaj symboliczne znaczenie. Jeśli pójdziemy za przykładem kruka to będziemy latać dookoła, nie znajdując miejsca odpocznienia dla naszej skołatanej duszy. Ale gołębica, która symbolizuje Ducha Świętego poprowadzi nas i wprowadzi do wszelkiej prawdy, pod warunkiem, że oczekujemy na Niego. (Zobacz Jana 16:13.)

Bóg Pomaga Nam Czekać

Problem, który pojawia się podczas czekania polega na tym, że nasz umysł zaczyna wędrować i możemy przejść przez drzwi zwątpienia. Nawet jeśli jesteś chrześcijaninem już jakiś czas to nie znaczy, że jesteś uodporniony na podstępy diabła. Nawet możemy sobie nie zdawać sprawy, że w momentach naszych zranień diabeł przychodzi i mówi: „Czy Bóg naprawdę powiedział _____???” (Rodzaju 3:1b)  Sam wypełnij puste miejsce. Co Bóg ci powiedział? Kiedy długo na coś oczekujemy, to pojawia się rozczarowanie i wygląda na to, że Bóg nic nie robi, żeby obietnicę wypełnić. Możemy się wtedy nawet zastanawiać czy dobrze Go usłyszeliśmy.

Rozczarowania są bolesne i mogą wyzwolić takie negatywne emocje jak zwątpienie, smutek i lęk. Zwątpienie—”Nic dobrego mi się nie przydarzy.” Smutek—”A jeśli mój róg nigdy się nie pojawi?” Lęk—”Czy Bóg o mnie zapomniał?” Te uczucia pojawiają się wtedy gdy widzimy jak obietnice wypełniają się w życiu innych ludzi, podczas gdy my ciągle czekamy. W naszej świadomości wiemy, że Bóg jest wierny, ale gdzieś głęboko w podświadomości może narastać się fala zwątpienia. Te myśli zachowują się jak prąd odpływu wycofujący nas do morza niepewności, ponieważ zastanawiamy się czy kiedykolwiek jeszcze natkniemy się na stały ląd.

Biblia nie mówi nam, że Noe doświadczył któregoś z tych uczuć, ale w podobnej sytuacji wielu z nas tego doświadcza. Może odczuwasz dzisiaj zniechęcenie z powodu oczekiwania. Ja tego doświadczałam, i dlatego Pan przemówił do mnie we śnie i dał mi wizję. Bóg zachęca cały czas —spójrz tylko na Noego. Musiał znosić bardzo długi okres oczekiwania—wszyscy przez to przechodzimy—ale z każdym krokiem na tej drodze Bóg dawał mu zachętę. Deszcz ustał, wody opadły, a gołębica powróciła z gałązką oliwną. Bóg pomaga nam czekać! Ja rozpaczliwie potrzebowałam zachęty; kupiłam kłamstwa, o których mi mówił diabeł. Byłam coraz bardziej zmęczona i wątpiłam czy róg kiedykolwiek się pojawi, gdy nagle Pan chwycił mnie mocno za ramiona i powiedział: „Tiffany Ann, uspokój się!! …i wiedz, że Ja jestem Bogiem.”  

Zacytuję siebie z lutowego numeru Miesięcznej Manny z 2008 roku: „Potrzeba ogromnej wiary, żeby ‚być spokojnym i wiedzieć, że Bóg jest Bogiem'” (Psalm 46:10). To wymaga takiej wiary, której pośród burzy akurat nie posiadamy, żeby pozostać w przekonaniu, że On nie zapomniał o obietnicy, którą nam dał. Te burze przychodzą w różnej formie, jako trudności finansowe, choroby, żal, porażka czy nawet śmierć. „Gdzież jest, o śmierci, żądło twoje?” (1 Koryntian 15:55). O tak, istnieje życie po śmierci, alleluja, ale tymczasem mamy życie, którym żyjemy, a palące żądło rozczarowania może nas odwieść od właściwego kursu.

Uczucie bólu i rozczarowania nie jest niczym złym, ale nie możemy pozwolić, żeby te uczucia sprawiły, że będziemy latać dokoła jak kruki, aż do stanu wyczerpania fizycznego i duchowego. Gdyby tego dnia Jezus nie przyszedł do mnie z tym słowem, mogłabym trwać w rozczarowaniu, pełna wątpliwości, i co gorsze—pozostałabym duchowo, w tym miejscu, gdzie byłam i nie posunęłabym się do przodu w kierunku mojego przeznaczenia. 

Bóg Nie Może Wyprzeć się Swojej Wierności—On Dał Słowo

Wierzę, że Pan próbuje przyprowadzić nas do takiego miejsca, gdzie możemy oczekiwać nie martwiąc się, do takiego miejsca wiary, gdzie nie będziemy się zmagać z naszymi myślami i emocjami. Do miejsca pokoju, gdzie możemy latać jak gołębica nad wodami potopu, które są w naszym życiu, i znaleźć odpocznienie w Nim, naszej Arce.  Takie oczekiwanie przyprowadzi nas na próg naszej Księgi Rodzaju 8:1 „Potem wspomniał Bóg…”  To jest nasz nowy początek, gdzie ujrzymy jak Boża obietnica się wypełni.

Umiłowani, Boże obietnice dotyczą jednego miejsca, Ziemi Obiecanej, i doprowadzi nas tam nasza wiara wypływająca z przekonania w sercu. Jesteśmy zszokowani gdy uświadamiamy sobie werset z Hebrajczyków 3:19, że wielu nie weszło do Ziemi Obiecanej z powodu niewiary. Czy już widzisz dlaczego Jezus wielokrotnie mówił o tym do uczniów? Uczniowie byli wierzący, ale Jezus zwracał się do ich wiary, a raczej jej braku. Czy już widzisz dlaczego powiedział do Piotra, że będzie się modlił o jego wiarę? Czy widzisz dlaczego zaprosił Tomasza, aby dotknął Jego rąk i boku? Czy widzisz dlaczego dał mi sen i wizję?

On nas zachęca, buduje naszą wiarę. Umiłowani, Bóg chce, żebyśmy Mu zaufali i trzymali Go za słowo, a wejdziemy tam. Szydercze słowa diabła: „Czy Bóg powiedział?” nigdy nie powinny mieć mocy nad nami jako wierzącymi! Bóg nie może się wyprzeć swojej wierności; On działa na podstawie swojego prawdziwego charakteru, aby wypełnić wszystkie swoje obietnice. On dał Słowo!

„Bóg nie jest człowiekiem, aby nie dotrzymał słowa, ani synem człowieczym, aby żałował. Czy On powiada, a nie czyni, i mówi, a nie spełnia?” Liczb 23:19

Może oczekujesz na obietnicę odbudowania relacji, uzdrowienia, szczęścia, pokoju, radości, miłości czy powodzenia finansowego. To nie są chrześcijańskie bajki; to jest część życia w obfitości, które Jezus obiecał nam dać. Bóg jest wierny. Może Bóg powiedział ci, żebyś napisał książkę, zaśpiewał pieśń, założył kościół, karmił głodnych czy odwiedzał samotnych, ale z każdym krokiem, który podejmujesz w tym kierunku, diabeł spycha cię dwa kroki do tyłu używając tej samej starej frazy: „Czy Bóg naprawdę powiedział?” Nie możemy pozwolić, żeby to zdanie jeszcze raz nas odciągnęło od tego kim jesteśmy i do czego Bóg nas powołał. Nie możemy się poddać. To oczekiwanie sprawia, że Boże obietnice się wypełniają.  Jesteśmy na progu; róg naprawdę jest tuż za rogiem. 

Umiłowany, nie zapomnij nigdy, że Bóg zawsze pamięta i wypełni swoje przeznaczenie w twoim życiu. Amen!

„Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają.” Izajasz 40:31

Tiffany Ann Lewis
Dancing with the Flame of the Lord Ministries
Email: tiffanyann@tiffanyannlewis.com

 

Tiffany Ann Lewis jest proroczym liderem uwielbienia i kaznodzieją, której serce zostało z pasją przebudzone przez Boga, który widzi nas w naszych brakach i mimo to nas kocha (Ezechiel 16). I tym poselstwem Nadziei—płomiennej Bożej miłości do ludzi—pragnie ona dzielić się z nami przez słowa czy pieśni, dokądkolwiek się udaje.

Tiffany Ann od ponad dziesięciu lat usługuje w Ciele Chrystusa w służbie proroczego uwielbienia. Uwielbia ze swoją rodziną w kościele Northway Church w Malta, New York, gdzie usługuje w zespole uwielbienia.

ElijahList Publications
http://www.elijahlist.com
email: info@elijahlist.net

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: