Bobby Conner – Przywódcy o Czystych Sercach

11 Wrz

 
Umiłowani, znajdujemy się pośród ogromnego boskiego przyspieszenia w Duchu. Ciało Chrystusa przygotowuje się na świeży, nowy dzień Bożego planu. Boży Duch czyni nową rzecz, a my musimy być przygotowani na to, żeby działać wraz z Nim (Izajasz 48:6-7). Chociaż ten proces może zająć dużo czasu zanim w pełni będziemy dojrzali, to jednak Bóg już przez wiele lat przygotowywał nas na ten dzień! Poruszamy się w kierunku przeznaczenia, które Pan przygotował dla nas przed założeniem świata.

To jest czas przygotowania. Duch Prawdy głęboko dotyka wierzących, powołując nas do bliskiej relacji z samym tylko Chrystusem Jezusem, w świętości i takim skupieniu uwagi na Nim, jakiego jeszcze nigdy nie doświadczyliśmy. Ludzie Pana są przygotowywani na spotkanie z Nim w płomiennej chmurze Jego Obecności i Bóg zostanie znaleziony we wszystkich, którzy szukają Go całym sercem (Jeremiasz 29:12-13).

Zaprawdę „głębina przyzywa głębinę” (Psalm 42:8). To nie jest czas na połowiczność w sercu i brodzenie po płyciźnie: teraz jest czas, żeby się zanurzyć w głębinę i zawołać z apostołem Pawłem: „żeby poznać go” (Filipian 3:10), aby zostać przekształconym na Jego obraz i ponieść Jego Obecność. Oblubienica jest przygotowywana na doświadczenie prawdziwej jedności z Chrystusem, na poznanie Go w sposób intymny, aby być jak On w każdym aspekcie naszej istoty: w duchu, w duszy i w ciele.

Objawienie Czystości

Jak dokonuje się ta transformacja? Duch Prawdy podkreśla czystość i prawość, abyśmy mogli wszyscy chodzić w prawdziwej świętości i bojaźni Pańskiej (2 Koryntian 7:1).

Zaprawdę, Ciało Chrystusa już nie jest usatysfakcjonowane poznaniem naszego Pana i Zbawiciela jako doktryny na poziomie zrozumienia umysłem. Kiedy Pan odpowiada na głód swojego ludu, wtedy objawienie Osoby Jezusa dociera do najgłębszych pokładów naszego ducha. To, co pojęliśmy na poziomie umysłu, zaczniemy doświadczać poprzez duchowe objawienie. A kiedy oczy naszego serca zostaną oświecone, wtedy nasz charakter i styl życia ulegną zmianie. Prawość i uczciwość będą najważniejsze. Każdego dnia będziemy żyć w taki sposób, który będzie się bardzo podobać Panu (Kolosan 1:9-10).

Objawienie Strategii

W wyniku tego głębokiego poświęcenia się Panu, wielu z nas otrzyma boskie strategie na ten skrajnie niebezpieczny czas. Duch Prawdy przynosi objawienie tym wszystkim, którzy chcą Go słuchać i są posłuszni temu, o co On prosi (Jakuba 1:22).

Przygotuj się na oglądanie przyspieszenia w postępie Bożych planów i osiągania celów. Bóg będzie mieć lud czysty, pełen mocy, który żyje, działa i jest całkowicie poddany władzy Chrystusa.

Objawienie Przeznaczenia

Bez względu na to, czy czujesz, że wypełniasz swoje przeznaczenie, jesteś przygotowywany przez Króla królów do Jego dobrych celów. Zostałeś wybrany przez Boga i zostałeś obdarowany świętym przeznaczeniem w wieczności. Dlaczego? Pan wzywa cię do partnerstwa z Nim w kształtowaniu przyszłości Królestwa Bożego! To wydaje się zbyt cudowne, aby było prawdziwe, ale to jest Słowo Boże. Efezjan 2:10 mówi nam:

Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili.

Co to znaczy, że jesteśmy „Jego dziełem”? To greckie słowo przetłumaczone tu jako dzieło to poeima, od którego wywodzi się słowo poemat. Zaprawdę, jesteśmy poematem Boga, napisanym w poprzednich wiekach, abyśmy byli żywym świadectwem Jego obecności na ziemi. Każdy wierzący, bez wyjątku, został stworzony w Chrystusie Jezusie do dobrych dzieł, do których Bóg nas przeznaczył.

Objawienie Namaszczenia

Wielu wierzących woła w desperacji: „O, Panie, niech Twoje dzieła objawią się wśród twojego ludu” (Psalm 90:16-17 z ang.). Dobra nowina jest taka, że Boże namaszczenie spoczywa na czystych, szczerych naśladowcach Jezusa i osiągniemy Jego cele na ziemi. Bóg nie tylko przeznaczył nas do dobrych dzieł, ale także zaopatrzył nas w łaskę, której potrzebujemy do wykonania tych dzieł. Wszyscy mamy „namaszczenie do działania”. Każdy z nas jest namaszczony, żeby wypełnić Boże plany.

Kiedy wchodzimy głębiej w ten sezon uwrażliwienia i objawienia, nie wolno nam zapominać, że naszym powołaniem i przeznaczeniem, naszym głównym celem jest trwanie w naszym Umiłowanym Jezusie Chrystusie, wpatrywanie się w Niego i tylko w Niego. Tylko w Jego światłości widzimy światło (Psalm 36:9). Tylko w Jego obecności nasze serce staje się święte i szczęśliwe (Psalm 16:11).

Przywódcy o Czystych Sercach

Te oznaki dojrzałości można zobaczyć u wielu osób, ale przywódcy mają nakaz ustanawiania wyższych standardów dla Ciała Chrystusa. Czystość serca i motywacji są konieczne jeśli mamy należeć do Pana (Hebrajczyków 12:14). Pojawiają się przywódcy, którzy mają w sercu jeden cel – ustanowienie na ziemi Króla i Jego Królestwa.

Ta czystość serca jest absolutnie wymagana od każdego wierzącego i przywódcy, ponieważ wchodzimy w sezon znaków i cudów na takim poziomie, którego dotychczas nie doświadczyliśmy. Ale musimy uważać: rzeczy nadprzyrodzone zostaną wyzwolone także ze strony sił ciemności, nie tylko od Ducha Świętego. Pismo ostrzega, że w dniach ostatecznych będzie wiele zwiedzenia (Mateusz 24:24). Ale nawet jeśli wróg będzie próbował zwieść wielu, to Chrystus Jezus będzie miał swoich ludzi przygotowanych do większych dzieł (Jana 14:12).

To nie jest czas, aby ktokolwiek z wierzących lub przywódców w Ciele Chrystusa popadał w rutynę i spodziewał się tylko tego, co już widzieliśmy i czego doświadczyliśmy wcześniej. Nigdy nie byliśmy jeszcze w tym miejscu, do którego teraz idziemy (Jozue 3:4). Wszyscy musimy przygotowywać się na to, co jest przed nami: wejść w powołanie, aby respektować Wszechmocnego Boga. Do Bożego ludu powraca ta wspaniała bojaźń Boża, wyzwalając tak bardzo potrzebną Bożą mądrość (Psalm 111:10).

Bobby Conner
Eagles View Ministries
Email: manager@bobbyconner.org

ElijahList Publications
http://www.elijahlist.com
email: info@elijahlist.net

 

 

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: