Paul Keith Davis – Drużyna Gołębicy

9 Paźdź

Paul Keith Davis

Drużyna Gołębicy

Wchodzimy w Sezon, w którym już Nie Będzie Opóźnień
Od Steve’a Shultza:

Służba Paula Keitha ma charakter głęboko proroczy! To ostatnie słowo pochodzi wprost z Bożego tronu i powinniśmy zwrócić uwagę na to, o czym jest tu mowa. W duchowym wymiarze dzieje się bardzo dużo i to na dużą skalę.

Błogosławieństwa,
Steve Shultz, Założyciel i Wydawca
The Elijah List & Breaking Christian News
http://www.elijahlist.com

 

 

Paul Keith Davis

Drużyna Gołębicy

Wchodzimy w Sezon, w którym już Nie Będzie Opóźnień

W Dniu Pojednania 2012 miałem bardzo wyraźny sen, w którym odwiedziłem ponownie trzy prorocze spotkania, które odbyły się w połowie lat 90-ych. Na jednym z nich miałem wizję Brązowego Orła pięknie szybującego nad zbiornikiem wodnym. Po Brązowym Orle zobaczyłem Białą Gołębicę, a następnie królewskiego Orła Białego.

Intuicyjnie wiedziałem, że w tej wizji Brązowy Orzeł reprezentuje głębokie prorocze poselstwo dane poprzedniemu pokoleniu, które było konieczne, aby przygotować ludzi do funkcjonowania jako „Drużyna Gołębicy.” Ta grupa ludzi będzie w unikalny sposób przygotowana i wyszkolona do funkcjonowania jako przyjaciele Oblubieńca, aby przygotować Oblubienicę Chrystusa (Orła Białego) bez skazy i zmarszczki.

Nasza służba jest poświęcona odzyskaniu objawienia poselstwa Głosu Uzdrowienia / Przebudzenia Późnego Deszczu i wkomponowania go we wszystko, co mówimy i robimy ze świeżym zrozumieniem tych poselstw otrzymanych w tej godzinie. Drużyna Gołębicy będzie powiązana nie tylko ze służbą apostolską 21-ego wieku, ale także z Duchem i Mocą Eliasza, aby pomóc zwrócić serca młodego pokolenia z powrotem do wiary naszych Apostolskich Ojców z pierwszego wieku, według wzoru służby Pawła i Jana.

Co więcej, jeszcze raz zobaczyłem, że służba Brązowego Orła, czyli prorocze poselstwa poprzedniego pokolenia stanęły w opozycji wobec dwóch diabolicznych duchów próbujących przeszkodzić temu pokoleniu w dotarciu do prawdy. Jednym z nich był krytycyzm, a drugim fanatyzm.

Zobaczyłem te dwa duchy funkcjonujące jak dwa diametralnie przeciwstawne kierunki, pragnące z taką samą determinacją zgasić prorocze wyzwalanie Królestwa Bożego i opóźnić żniwo. Pierwszy był ciemną falą fanatyzmu, który ukryje przed Królestwem prawdy już objawione i będzie chciał je zepchnąć poza Biblijne ramy i należną równowagę.

Lęk Fanatyzmu

Fanatyzm jest po prostu zdefiniowany jako „zdecydowanie nadmierne czy irracjonalne oddanie, poświęcenie, czy entuzjazm; ekstremalna gorliwość albo entuzjazm w religii czy polityce. Niestety, historia Kościoła jest pełna przykładów duchowego fanatyzmu, trudno byłoby je zliczyć, a możemy je dostrzec w stosunku do służby Williama Branhama.

Każde współczesne przebudzenie zawiera w sobie element fanatyzmu. Oczywiście, ruch proroczy także zawierał w sobie dozę fanatyzmu, który w efekcie zniechęcił wielu ludzi do tego bardzo ważnego aspektu naszego dziedzictwa. Powinniśmy przyjąć napomnienie z 1 Tesaloniczan 5:19-21:

Ducha nie gaście. Proroctw nie lekceważcie. Wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie.

Diabelskim zamiarem tego ducha jest wypchnięcie dobrych rzeczy poza ramy biblijne i pozbawienie ludzi prawdy, ponieważ w tym wypadku fanatyzm pragnie wzbudzić u dojrzałych chrześcijan pragnienie trzymania się z daleka od tego, co prorocze.

Oczywiście, fanatyzm musi zostać określony w pewnym kontekście. Pamiętam jak byłem młodym studentem college’u pod koniec lat 70-ych, do mojego ojca doszła wiadomość, że narodziłem się na nowo i uczestniczę w studenckich spotkaniach prezbiterian. Oczywiście, że ruch prezbiteriański nie był znany z nadmiernych duchowych manifestacji, ale mój niezbawiony ojciec wezwał mnie wtedy do swojego gabinetu i wyraził zaniepokojenie tym, że stałem się, cytuję: „fanatykiem religijnym.”

To spostrzeżenie wywodziło się z faktu, że byłem bardzo gorliwy jeśli chodzi o zbawienie i często się modliłem, czytałem Biblię, i z innymi studentami uczęszczałem na spotkania Biblijne. Możecie sobie wyobrazić w jakim był szoku, kiedy zostałem kaznodzieją. Na szczęście odnalazł swoją drogę i na krótko przed swoją śmiercią w 2005 roku przyjął Pana Jezusa jako swojego Odkupiciela.

Chodzi o to, że nie sądzę, iż mógłbym podlegać pod definicję fanatyka. Duch fanatyzmu ma tendencję do odstraszania ludzi szczerze szukających Królestwa Bożego prawdy, aby oddalić się od tego elementu fanatyzmu. To bywa tragiczne!

Obserwacje Historyczne

Historia notuje fascynujące wydarzenia odnośnie Marcina Lutra. Chociaż Luter popełnił ewidentny błąd wobec Izraela i Żydów, to pozostaje faktem historycznym, że Bóg go użył do zapoczątkowania wielkiej Reformacji dla Bożego ludu. Wielu historyków jest zdumionych nie tyle faktem, że w ogóle był w stanie przeżyć bezpośredni atak na tak zorganizowaną religijną strukturę tamtych czasów, mającą ogromną władzę polityczną i zdolną do likwidacji swoich wrogów, ale że ustrzegł się w tym wszystkim fanatyzmu, który towarzyszył jego ruchowi.

W moim doświadczeniu miałem objawioną tendencję wielu świętych do odwracania się od niezwykle ważnych prawd z powodu różnych fanatycznych naleciałości, które się do tych prawd dołączyły. Powinniśmy być jak Bereańczycy i badać Pismo, aby zobaczyć czy tak może być. Jeśli to jest potwierdzone przez Słowo Boże i Ducha Świętego, wtedy musimy przyjąć te prawdy, aby stać się takimi osobami, jak to zaplanował Bóg, bez względu na elementy fanatyzmu.

Duch Krytycyzmu

Tym drugim duchem, którego zobaczyłem w opozycji był krytycyzm. Krytycyzm jest zdefiniowany jako „akt albo przypadek wydania nieprzychylnego albo srogiego orzeczenia, komentarza, analizy albo interpretacji czyjejś teorii, doktryny, albo życia”. Z tego, co widziałem, w tym sezonie nastąpi jeszcze surowszy religijny sprzeciw wobec prawd Królestwa z zamiarem powstrzymania pojawiającej się armii.

Podobnie jak w przypadku fanatyzmu, historia jest zaśmiecona niezliczonymi przykładami zdecydowanej krytyki wobec duchowych przebudzeń i ruchów. Było to wyraźnie widoczne w Przebudzeniu Azusa Street, Przebudzenia the Voice of Healing w służbach A. A. Allena, Williama Branhama i innych. Nawet Odnowa Charyzmatyczna wydaje się podzielać ten surowy krytycyzm.

W moim przeżyciu miałem powiedziane do mnie osobiście, że najbardziej muszę się wystrzegać fanatyzmu, chociaż mam być też świadomy ducha krytycyzmu. Jako człowiek jestem bardziej narażony na dystansowanie się od elementów fanatyzmu niż poddawanie się krytycyzmowi. Jednak musimy rozwijać się w hartowaniu ducha jak pierwsi apostołowie, aby wykuwać ten nowy dzień i przedstawić Bożemu ludowi objawienie prawdy zarezerwowane na nasze dni.

Żyjemy dosłownie w dniu przewidzianym przez Jeremiasza, który powiedział:

Wołaj do Mnie, a odpowiem ci, i pokażę ci rzeczy wielkie i potężne, obwarowane i ukryte, których nie znałeś (nie rozróżniałeś i nie rozeznawałeś, nie miałeś poznania i zrozumienia). Jeremiasz 33:3 wersja AMP

Zatem nie powinno być dla nikogo niespodzianką, że wiele z tych prawd wychodzi poza tradycyjne struktury wierzenia i dosięga realiów objawienia. Słowo Boże będzie w tej godzinie objawione na skalę nigdy dotychczas nie widzianą w historii Kościoła.

W Daniela 12 i Objawieniu 10 mamy proroczą wskazówkę! Ona usprawni pojawienie się Bożych ludzi w wielkiej mocy i ułatwi żniwa. Ta prorocza obietnica zostanie zrealizowana pomimo duchowej opozycji, w tym fanatyzmu & krytyki.

Wielka Zmiana

Wierzę, że te objawienia wskazują na zmianę postawy, która według nas rozpocznie się na początku jesieni 2012, na bardziej agresywną i ofensywną, polegającą na tym, że nie tylko staramy się utrzymać nasz teren, ale jeszcze zdobywamy nowy. Wielu ludziom zostanie dany nakaz Apostolski podobnie jak było to w przypadku Pawła w Dziejach 22:14-16:

A on rzekł: Bóg ojców naszych przeznaczył cię, abyś poznał wolę jego oraz abyś oglądał Sprawiedliwego i usłyszał głos z ust jego. Ponieważ będziesz mu świadkiem tego, coś widział i słyszał, wobec wszystkich ludzi. A czemu teraz, zwlekasz? Wstań, daj się ochrzcić i obmyj grzechy swoje, wezwawszy imienia jego.

To czterorakie zadanie apostolskie jest z natury oparte na doświadczeniach, empiryczne. Nakazano mu:

I. Znać Jego Wolę.
II. Oglądać Sprawiedliwego.
III. Słyszeć Jego Głos.
IV. Być Świadkiem, czyli Świadczyć o tym, co Widzi i Słyszy.

Potem usłyszałem pytanie: Dlaczego się spóźniasz? Wchodzimy w sezon, w którym już więcej nie będzie opóźnień. Wierzę, że to będzie prawdą w stosunku do resztki, która została wyposażona, oczyszczona i przygotowana do tego zadania.

Posłańcy Królestwa w 21-ym wieku będą zobowiązywani i wysyłani z głębokim objawieniem Ojcowskiego serca. Będą światłami jasno świecącymi pośród wielkiej ciemności. Pismo mówi nam, że zachowując poznanie, Jego Posłańcy odwrócą wielu od nieprawości i sprawią, że ludzkość zacznie szukać instrukcji wychodzących z ich ust (Malachiasz 2:6-7).

Nastąpi znaczące przyspieszenie w pojawieniu się służby apostolskiej obecnych dni. Wiele z tych rzeczy dokona się dzięki służbie zespołowej w odróżnieniu od „samotnych strażników.” Ci, którzy będą uczestniczyć w tym świeżym namaszczeniu doświadczą wymłócenia w celu usunięcia z ich duszy wszelkich kompromisów i zepsucia.

Paul Keith and Wanda Davis
WhiteDove Ministries
Email: inquiries@whitedoveministries.org

Paul Keith Davis napisał wiele artykułów pojawiających się w różnych chrześcijańskich publikacjach, jak MorningStar Journal, Charisma i Church Growth International. Jest także autorem czterech książek: „Thrones of Our Soul,” „Engaging The Revelatory Realm of Heaven” i „Books of Destiny”, wszystkie dotyczą proroczych zadań zleconych pokoleniu czasów ostatecznych. Jego najnowsza książka „Angels That Gather (Aniołowie, którzy się Gromadzą)” przekazuje Biblijny wgląd w żniwo i pomaga nam wejść w dziedzictwo czasów ostatecznych. Paul Keith i Wanda mieszkają w Orange Beach, Alabama. Mają pięcioro dzieci i pięcioro wnucząt.

ElijahList Publications
http://www.elijahlist.com
email: info@elijahlist.net

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: