Victoria Boyson – Przebacz i Wypełnij Swoje Przeznaczenie

20 List

 

Od Steve’a Shultza:

To jest ważne słowo i bardzo potrzebne w tej godzinie. Szatan użyje kogo tylko może, żeby nas dotknąć urazą i wprowadzić do portu nieprzebaczenia. To grzech śmiertelny. Wybierzmy przebaczenie, bez względu na urazę, i idźmy dalej wypełniając nasze przeznaczenie.

Błogosławieństwa,
Steve Shultz, Założyciel i Wydawca
The Elijah List & Breaking Christian News
http://www.elijahlist.com

 

 

Victoria Boyson

Przebacz i Wypełnij Swoje Przeznaczenie

Twój Ojciec w Niebie chce, żebyś był wolny od zranień i rozczarowań z twojej przeszłości. Chce, żebyś był wolny i wyruszył wypełnić swoje przeznaczenie w Nim.

Jeśli popatrzymy na nasze serca jako obwarowane murami miasto, to bramą do tego miasta jest przebaczenie. Przebaczenie jest potężnym narzędziem, którego możemy użyć, żeby chronić nasze serca przed atakami wroga. To dlatego szatan ciągle się stara dotknąć nas urazą i doprowadzić do goryczy.

Przebaczenie jest prawdziwym osiągnięciem naszej wiary w Jezusa Chrystusa. I tylko dzięki przebaczeniu możemy być naprawdę wolni, żeby pójść do przodu, rozkuci z kajdan naszej przeszłości. Przebaczenie jest darem dla nas, ale my mamy się nim dzielić z innymi.

Chrystus Nam Przebaczył

Jego miłość jest bezwarunkowa (zobacz Treny 3:22-23), ale przebaczenie jest warunkowe (zobacz Mateusza 6:14-15). Nie ma wyjątków od tej reguły. Możemy mówić, że uraza, którą czujemy w naszym sercu jest dla nas zbyt wielka, żeby przebaczyć i odpuścić, ale jeśli nie przebaczymy, będziemy torturowani przez ten postępek przez resztę naszego życia. Ta osoba, która nas zraniła, ciągle będzie sprawiać nam ból, kiedy sobie o tym przypomnimy, do czasu, gdy ją wyzwolimy dla Boga i jej przebaczymy. To właśnie uczynił dla nas Chrystus i tego oczekuje od nas.

Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski. A jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych. Mateusz 6:14-15

On Oczekuje od Nas Tego Samego

Kiedy Chrystus wisiał na Krzyżu, wiedział, że został brutalnie zamordowany z powodu nienawiści. Nienawiść Jego morderców skierowana przeciwko Niemu była naprawdę ogromną krzywdą. Oni Go nie tylko zabili, ale kiedy wisiał na Krzyżu nadal Go poniżali, szydzili z Niego i obrażali (zobacz Mateusza 27:39). On był niewinny, to oni byli winni. On za nich umierał, a oni z Niego drwili. Ale nawet w trakcie tych tortur Jezus znalazł w sobie siłę i w swojej słabości zebrał się na wysiłek, żeby wypowiedzieć się w ich obronie. Powiedział: „Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią.” (Łukasza 23:34).

Krzywda z ich strony była ogromna, ale Jego przebaczenie było większe. I On oczekuje od nas tego samego. Wiedział, że ludzie, którzy Go skrzywdzili nie byli Jego wrogami. Postrzegał ich jako nieświadome ofiary manipulacji Jego prawdziwego wroga, szatana. Powinniśmy widzieć, że za każdą obrazą stoi nasz przeciwnik, diabeł. A on „chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć.” (1 Piotra 5:8). Jego celem nie jest osoba, która cię obraża, ale ty. Jego planem jest złapanie cię w pułapkę urazy, która otwiera drzwi nieprzebaczeniu. Kiedy mu się to uda, wtedy może nas torturować naszą przeszłością. Naszej przeszłości wolno panować nad naszą teraźniejszością, a grzeszne zachowanie, które już mieliśmy wybaczone i zostaliśmy z niego uwolnieni, nagle wraca i próbuje zapuścić korzenie w naszych sercach.

W Mateusza 18 Biblia opowiada nam historię o „królu, który chciał się rozliczyć ze swoimi sługami.” Uświadomił sobie, że jeden z jego sług jest mu winien dziesięć tysięcy talentów, więc wezwał go do siebie. Zarządził, by ten człowiek i jego cała rodzina zostali sprzedani, aby spłacić dług. „Wtedy sługa padł przed nim, złożył mu pokłon i rzekł: Panie! Okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. Tedy pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował.” (Mateusz 18:26-27).

Gdy tylko ten sługa opuścił swego pana, spotkał człowieka, który był mu winien pieniądze i zażądał spłaty długu. Kiedy ten człowiek nie mógł zapłacić i prosił o przebaczenie, ten sługa wrzucił go do więzienia dopóki nie spłaci całego długu. Widząc całą tę sytuację rozgrywającą się przed ich oczami, inni słudzy z tego domu poszli do króla i opowiedzieli mu co zrobił ich współsługa. „Wtedy przywołał go pan jego i rzekł mu: Sługo zły! Wszystek tamten dług darowałem ci, boś mnie prosił. Czy i ty nie powinieneś był zlitować się nad współsługą swoim, jak i ja zlitowałem się nad tobą? I rozgniewał się pan jego, i wydał go katom, żeby mu oddał cały dług.” (Mateusz 18:32-34).

Wolność od Urazy

Kiedy postanawiamy nie przebaczyć naszemu bratu, otwieramy drzwi naszej przeszłości, żeby wróciła i nas torturowała. Jest to bardzo bolesna strona nieprzebaczenia, o której szatan nie lubi dyskutować. On chce wywołać wrażenie, że przebaczając coś tracisz, ale prawda jest taka, że możesz wszystko zyskać i bardzo mało stracić. Uzyskujesz pokój i radość, a tracisz ciągłe tortury rozpamiętywania urazy. Zyskujesz miłość i akceptację twojego Ojca w niebie. Tracisz kajdany lęku, że to powróci. I tracisz pełne udręki prawo do mieszkania w przytulnej małej celi więziennej twojej przeszłości.

Nagle stajesz się wolny i możesz działać. Powinieneś tylko spojrzeć wstecz, aby zobaczyć jak daleko odszedłeś od „starego ciebie”,  który każdą urazę trzymał zamkniętą w skarbcu swojego umysłu. Ten „stary ty” będzie wyciągał (na polecenie szatana) zranienia z przeszłości, tylko po to, żeby cię ponownie raniły, gdy będziesz je rozpamiętywał.

Umiłowany, nie zapominaj: Jesteś dzieckiem Króla! Twój niebiański Ojciec rządzi światem, a ty jesteś Jego dziedzicem. Twoje życie należy do Niego, łącznie z tymi bolesnymi wydarzeniami z przeszłości. On troszczy się o ciebie! On już uczynił drogę wyjścia z bólu: musisz tylko otworzyć zamki i usunąć łańcuchy… musisz tylko przebaczyć.

Twój Ojciec w Niebie chce, żebyś był wolny od urazy – wolny, żeby pójść dalej i wypełnić swoje powołanie w Nim. Kiedy będziesz się przybliżał do wypełnienia twojego powołania, które Bóg ma dla twojego życia, szatan będzie próbował wprowadzić cię w takie okoliczności, żebyś wszedł w nieprzebaczenie. Rozczaruj go i przebacz. Szatan nie chce, żebyś wypełnił swoje przeznaczenie i wie o tym, że jeśli doprowadzi cię do nieprzebaczenia, to ci się nie uda.

Ta właśnie osoba, która cię obraziła może być tą, której Bóg chce użyć, żeby wprowadzić cię do twojego przeznaczenia. Obraza jest testem, który trzeba zaliczyć. Przebaczenie daje ci najwyższą notę! Nieprzebaczenie sprawia, że nie zaliczasz testu i musisz powtarzać cały kurs od początku, do czasu aż zdasz.

Gruntowne Oczyszczanie

Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu: Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. Kolosan 3:13

W moim życiu przechodziłam przez taki sezon, kiedy Bóg gruntownie oczyszczał moje serce. Użyłam tu słowa gruntownie, ponieważ w Słowniku Webstera znaczy to „kompletnie i absolutnie.” Mój niebiański Ojciec przyłożył siekierę do korzenia nieprzebaczenia w moim sercu i nie zabrał jej stamtąd, aż praca została wykonana. To słowo gruntownie jest właściwe także ze względu na to, że jego korzeń stanowi słowo szorstki (w języku angielskim thorough – rough), co w Websterze znaczy „pozbawiony komfortu i wygody.” Podczas tego sezonu w moim życiu Bóg nie pozwolił mi na żaden komfort ani wygodę dla grzechu nieprzebaczenia, bez względu na to czego dotyczyła moja krzywda i kto mi ją wyrządził.

Często ci, którzy są najbliżej nas będą tymi, których szatan najbardziej używa do tego, żeby nas zranić. Łatwo jest przebaczyć kasjerce w sklepie spożywczym, która nam nie okazała należnego szacunku. Jednakże gdy ci, których kochamy zdradzają nasze zaufanie, wtedy ta rana jest o wiele głębsza i musimy byś agresywni w naszej nieustannej miłości do nich. Nasza miłość do nich zachowa nas od odwetu (zobacz 1 Koryntian 13:5).

Agresywna Obrona

Wróg chce użyć naszych ust, żeby oskarżać tych, których kochamy. Możemy stanąć w postawie sędziego wobec nich, wyciągnąć przeciwko nim rękę i użyć szatańskich słów potępienia wypływających z naszych ust…

…LUB…

Możemy być użyci przez Boga, żeby zaciekle bronić tych, którzy nas skrzywdzili. Szatan nie może ich potępić jeśli my, jako ludzie, którzy doznali urazy, będziemy stać w ich obronie.

Kiedy Aaron i Miriam wypowiadali się przeciwko swojemu bratu Mojżeszowi (zobacz Liczb 12) za to, że wziął sobie Kuszytkę za żonę, zapłonął przeciwko nim gniew Pana. Miriam została porażona trądem, ale Mojżesz wstawiał się za nią. „Mojżesz wołał do Pana, mówiąc: O Boże, proszę, uzdrów ją!” (Liczb 12:13). Mojżesz nie był tym, który zgrzeszył, ale tym, który wołał do Boga o przebaczenie dla swojej siostry. Miał autorytet do tego, żeby się o nią wstawiać, ponieważ jej przebaczył. Jeśli kochamy, nie pozwolimy, żeby szatan używał nas do potępiania ludzi i oskarżania. Możemy być użyci przez Boga do zakrywania grzechów innych ludzi. Następnym razem to my będziemy potrzebować przebaczenia, a oni zostaną użyci przez Boga, żeby nas bronić.

W naszym domu, kiedy dojdzie do nieporozumienia pomiędzy naszymi dziećmi i jedno z nich najwyraźniej jest winne, często pozwalamy dziecku, które zostało skrzywdzone wybrać „karę” albo „przebaczenie” dla brata, który je skrzywdził. Przypominamy mu, że następnym razem to on może być na jego miejscu i powinien wybrać dla swojego brata albo siostry taką karę, jakiej chciałby wtedy dla siebie. Prawie bez wyjątku wybierają przebaczenie.

Nie zawsze jest łatwo przebaczyć, ale to jest konieczne; Jezus żąda tego od nas. Oczekuje, że postąpimy tak, jak On postąpił z nami. I nawet kiedy Go zabijali, wstawiał się o przebaczenie dla swoich oprawców.

Pomódl się ze mną:

Drogi Ojcze, proszę, odkryj wszelkie obszary nieprzebaczenia w moim sercu i pomóż mi poddać je Tobie. Decyduję się przebaczyć tym, którzy mnie zranili, ponieważ chcę więcej od Ciebie.

Wypowiedz na głos imiona tych, którzy cię skrzywdzili. Popatrz na nich jako ofiary manipulacji szatana, aby cię zranić, i wypuść ich na wolność mówiąc, że im przebaczasz. Módl się za nich i błogosław ich. A teraz idź i wypełnij swoje przeznaczenie!

Victoria Boyson
Speaking Life Ministries
Email: victoria@boyson.org

ElijahList Publications
http://www.elijahlist.com
email: info@elijahlist.net

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: