Eileen Fisher – Czas Wyposażania

23 List

Od Steve’a Shultza:

To jest bardzo zachęcające słowo od Pana przekazane przez Eileen Fisher. Pan bardzo kocha każdego z nas i jest blisko tych, których serca są złamane, są rozczarowani, zniechęceni, chorzy.

Zbliż się do Pana i niech On przyniesie ci uzdrowienie, zmartwychwstanie, zachętę, pokój i siłę.

Słuchaj co jest w sercu Pana dla ciebie i niech On cię wyposaży, a nie pozbawi czegoś. Przeczytaj to do końca. Eileen wygłasza potężną modlitwę o każdego z nas.

 

Steve Shultz, Założyciel i Wydawca
The Elijah List & Breaking Christian News

http://www.elijahlist.com

 

 

Eileen Fisher

To Nie jest Czas Tracenia – Lecz Wyposażenia

Poczekalnia Jest Świętym Czasem

Kiedy śpiewaliśmy „Święty, święty,” Pan ciągle dawał mi te słowa. Powiedział: „Mam ludzi, którzy trwają w oczekiwaniu. Obserwowali pociągi, autobusy, samoloty jak przybywają i odchodzą, ale sami ciągle znajdują się na stacji i czekają.”

Pan powiedział: „Ta poczekalnia jest świętym czasem. To jest czas przyjmowania. To jest czas otrzymywania. To jest czas uspokojenia i poznawania, że Pan jest Bogiem. To jest czas poznawania, że kiedy wszystko inne się zmienia, Bóg pozostaje niezmienny.

„Bo Ja uczynię nowe rzeczy– nowe rzeczy na wiele sposobów. Będziecie to słyszeć wielokrotnie: ‘Nigdy o tym dotychczas nie słyszałem.’ Ten zwrot będzie powtarzany w całym twoim narodzie. Ciągle na nowo będą to mówić i potrząsać głowami w żalu i zamęcie. I znów będą mówić: ‘Dotychczas nigdy o tym nie słyszałem.’

To Nie Jest Sezon Tracenia Lecz Wyposażenia

„Będziecie wiedzieć, że to Ja jestem Tym, który zaopatruje. Bo Ja zaopatrzę wasz naród, zaopatrzę wasze domy, zaopatrzę Mój lud.” I On mówi: „Ja odwołałem ludzi na bok, a oni poczuli się samotni. Znaleźli się w oddzieleniu; znaleźli się w izolacji. A wróg przychodzi, żeby poczuli się zapomniani i odrzuceni.

„Nie!” mówi Pan, „To nie jest ten czas. To nie jest czas opuszczenia. To nie jest czas pozbawiania czegoś Mojego ludu. To jest czas wyposażenia i udzielania Mojemu ludowi, bo tylko Ja mogę odebrać im to, co w nich umieściłem.

„Bo,” mówi Pan, „mówię do was. Bądźcie spokojni i przyjmujcie. Bądźcie spokojni i pozwólcie Mi do was szeptać. Bądźcie spokojni i pozwólcie Mi dawać wam wizje, sny i cele. Bo w ciszy nie tylko poznacie, że Ja jestem Bogiem, ale poznacie Mnie w taki sposób, w jaki nigdy wcześniej nie moglibyście Mnie w stanie poznać,” mówi Pan wasz Bóg.

Ojcze, dziękujemy Ci. Dajemy Ci cześć i chwałę. Dziękujemy Ci, Ojcze. W imię Jezusa, amen.

„Przechadzam się Pośród Was, żeby Leczyć Wasze Złamane Serca”

Ojciec mówi: „Przechadzam się tu pośród was. Przechadzam się pośród was, żeby uzdrowić wasze złamane serca. Bo Ja przyszedłem do was po to, żeby uleczyć wasze złamane serca. Czyż nie powiedziałem w Moim Słowie, że przyszedłem uleczyć złamane serca i uwolnić jeńców?

„Dziś wieczorem przyszedłem, żeby odczytać rozczarowanie, które jest w waszych sercach. Bo wróg przyszedł i próbuje postawić obóz odrzucenia. A w tym obozie odrzucenia w waszych sercach pojawiła się ociężałość. A Ja przychodzę dzisiaj jako Król Królów i Pan Panów, żeby przynieść Moją radość i odnowić waszą siłę; przynieść nadzieję tam, gdzie była rozpacz; przynieść odpowiedzi tam, gdzie były pytania; żebyście zrozumieli, że oto Ja jestem zawsze z wami.

„Bo Ja nie odrzuciłem Mojej własności, ani ich nie odrzucę. Bo Ja zapieczętowałem was Moim Duchem,” mówi Pan wasz Bóg.

„Ja Przemawiam do Twojego Ducha i Mówię: ‘Pokój, Bądź Spokojny’”

„Ja rządzę i panuję w pokoju. Ja nie przyszedłem, by do twojego serca przynieść lęk. Ja nie przynoszę lęku przed przyszłością, przeszłością, teraźniejszością – Ja przychodzę, żeby panować jako władca pokoju, jako Król Królów, Ten, który ustanawia, Ten, który się nigdy nie zmienia, Ten, który porządkuje, Ten, który przychodzi jak potężny wiatr i zdmuchuje zniszczenie z twoich dróg. Ja przychodzę także jako Ten, który ucisza wiatr i mówi do burzy: ‘Pokój, ucisz się’.

„Dzisiaj będę mówił do twojego ducha i powiem: ‘Pokój, ucisz się.’ Wiedz, że w tym uspokojeniu Ja zasiadam na tronie. Ja jestem na tronie nie tylko w niebie, ale jestem też na tronie wewnątrz ciebie. Czy nie powiedziałem, że jesteś Moją świątynią? Ja kocham tam przebywać. Ja kocham mieszkać z Moim ludem, tęsknię za społecznością i objawianiem ci kolejnych pokładów Mojej miłości do ciebie.

„Gdy to objawienie wejdzie w ciebie coraz głębiej, wróg nie znajdzie miejsca, gdzie mógłby się ukryć, bo zasłona, za którą ukrywał się lęk, została zniszczona. To jarzmo lęku zostało zniszczone – ten ciężar, który wróg na ciebie włożył, żebyś myślał, że jesteś sam, opuszczony i zapomniany. Zobaczysz, że on jest ojcem kłamstwa. On ciągle kłamie. Mówię do was, Mój ludu: Nie poddajcie się i nie przyjmujcie tych kłamstw.

„Stańcie na Moim Słowie i niech Moje Słowo w was wzrasta. Niech wyrasta z waszego wnętrza. Niech wzrasta i mieszka w twoim sercu i w twojej duszy. Potem niech zajmie twój umysł i niech wychodzi wypowiadane z twoich ust. Potem zobaczysz jak twój wróg drży i ucieka. Zobaczysz, że Król chwały ustanowił na zawsze swoją Oblubienicę,” mówi Pan, wasz Bóg.

„Ty Nie Niesiesz Krzyża Śmierci: Ty Niesiesz Krzyż Zmartwychwstania”

„Odłóż to, co ci przeszkadza, czy to z przeszłości, czy z teraźniejszości, czy to okoliczności, czy osobę. Złóż to na Krzyżu, bo Ja byłem świadomy Moich słów kiedy powiedziałem: ‘Bierzcie swój krzyż codziennie i naśladujcie Mnie.’ Dlaczego ja to do was powiedziałem? Bo Ja widziałem coś więcej. Ja wiedziałem, że kiedy ty niesiesz krzyż, swój własny krzyż, z tymi rzeczami, które na nim umarły, to Ja mogę dotknąć tego krzyża Moimi rękami cudów, miłości i mocy i nakazać im zmartwychwstanie i opuszczenie tego krzyża.

„Bo ty nie niesiesz krzyża śmierci: ty niesiesz krzyż zmartwychwstania. Bo to, co umieściłeś na tym krzyżu, Ja obiecuję wskrzesić wszystko to, co jest dobre i wartościowe, a pozwolę uschnąć, zwiędnąć i umrzeć temu, co powinno umrzeć. Ale ty powstaniesz z nową siłą, powstaniesz ze wzrastającą wiarą i będziesz wiedział, że wszedł Król Chwały.

„Będziesz szukać Mojej obecności. Kiedy Moja obecność cię odnajdzie, ty odnajdziesz poczucie Mojej istoty, która ogarnia twoją istotę. Zatracisz się w Mojej obecności i odnajdziesz się w Mojej obecności, bo zostałeś stworzony dla Mojej przyjemności, a Ja jestem Bogiem zazdrosnym. Zostałeś stworzony jedynie dla Mojej przyjemności. Wypożyczam cię innym, żebyś im przyniósł przyjemność, ale po pierwsze i najważniejsze, Ja stworzyłem cię dla Mojej przyjemności,” mówi Pan twój Bóg.

Ty, Który Zacząłeś w Nas Dobre Dzieło Doprowadzisz Je do Końca

Uniżamy się teraz przed Tobą. Ojcze, dziękujemy Ci, bo Ty jesteś Tym, który rozpoczął w nas dobre dzieło – Ty je też ukończysz. Ojcze, prosimy Cię, żeby każde pytanie, każda wątpliwość, każdy lęk, każde zranienie i rozczarowanie zostało teraz obmyte Krwią Jezusa. Ojcze, modlimy się o nowe początki od tej chwili.

Ojcze, ja modlę się, żeby od tej chwili zaczął się odwrót tych chorób, które dziś wieczorem zostały wypowiedziane w tej świątyni. Ja modlę się, żebyś dziś wieczorem rozciągnął swoją rękę nad twoją Oblubienicą, żebyś ją wzmocnił, wyposażył i ustanowił.

Dziękuję Ci za to, że nazwałeś nas synami i córkami Najwyższego. Modlę się o każdego z nas, żebyśmy byli godni powołania przez Krew Baranka. Jezu, wylej teraz na nas swoją Krew. Oczyść nas z wszelkiej niesprawiedliwości. Oczyść nasze wnętrze, zewnętrze i każdą część naszej świątyni. Oczyść nas, Ojcze, odśwież i odnów.

Ojcze, cokolwiek jest nieczyste, modlimy się, żeby to nie weszło do obozu – to nie wejdzie do obozu, to nie wejdzie do świątyni. Dziękujemy Ci za to, że wyszedłeś z pejczem, żeby wygonić lęk, zwątpienie, odrzucenie, pozostawienie. Przyszedłeś wprowadzić w to miejsce solidny fundament Słowa Bożego: siłę, świeżość i odnowienie. Ojcze, poddajemy się Słowu i pozwalamy Słowu wejść i zamieszkać w nas. Dziękujemy Ci za Twoje Słowo, które jest w nas i przezwycięża nasze ciało.

Dziękujemy Ci za przybytek Twojej obecności, który Ty uświęcasz, oczyszczasz i wypełniasz. Ojcze, modlę się, żebyś go teraz napełniał.

Modlitwa o Fizyczne Uzdrowienie

Modlę się teraz o stawy. Modlę się o kolana; modlę się o barki. Ojcze, modlę się o każdą kość, która dziś wieczorem się tu znajduje, żeby przyszło nowe połączenie, siła i odnowienie. Modlę się o oczyszczenie krwi. Modlę się, żeby ci, którzy potrzebują oczyszczenia krwi, otrzymali transfuzję Twojej Krwi, która wnosi życie do tych ciał przez te świątynie. Modlę się o systemy nerwowe. Układy nerwowe, które są wzburzone, przepracowane i niewydolne.

Modlę się o tarczyce, które nie są takie jak Ty zaplanowałeś. Modlę się, żeby każda tarczyca tutaj, żeby twoja tarczyca zaczęła pracować dziś wieczorem. Ta tarczyca, która jest zbyt wolna i powoduje zmęczenie, przemawiam do niej: „Zaczynasz być posłuszna Słowu Bożemu wypowiedzianemu dzisiaj.” Modlę się, żeby każda narośl rozpuściła się teraz. Staję przeciwko każdej narośli, która wywołuje lęk i próbuje obrabować z długiego życia. Ja przeklinam każde nasienie w tej narośli.

Pod kierunkiem Ducha Świętego ogłaszam, że nastąpi spalanie. Powstaniesz, a twoi wrogowie się rozproszą. Dziękuję Ci za uszy, które są teraz dotykane, dzwonienie, które teraz ustępuje. Dziękuję Ci za wizje. Dziękuję Ci za nerwy w oczach, z których usuwasz teraz podrażnienie. Tam, gdzie było w oczach osłabienie, Ty kładziesz na to swoją rękę i dzisiaj wieczorem te oczy są uzdrawiane.

Na tych, których powołałeś do służby uzdrawiania, wylewam teraz świeży olej na ich ręce – cuda, wiarę i uzdrowienie. Modle się, żeby ponad wszystko inne słuchali i byli poświęceni przez Ducha Bożego i żeby zostali posyłani zgodnie ze wskazówkami Ducha Bożego. Modlę się, żebyś powołał armię, która będzie odważna i waleczna w Duchu miłości i zdrowego rozsądku.

Dziękuję Ci za to, że jesteś Bogiem porządku, że teraz dotykasz stóp. Dziękuję Ci za to, że podnosisz łuki, które spowodowały kurcze nóg. Dziękuję Ci za kręgosłupy, które pokrywasz teraz płynnym ogniem. Występuję przeciwko bólom głowy. Widzę, że krążenie nie odbywa się swobodnie. Otwieram każdą tamę, która tamuje lękiem i presją. Mówię: „Dość, teraz przepływ Ducha Bożego w każdej komórce, każdym DNA.”

„Dość Pozbawiania Siły; Dość Fałszerstw „

Dziękuję Ci, Boże za to, że uzdrawiasz Twój lud. Dziękuję Ci, Ojcze, że jesteś Bogiem cudów, Bogiem mocy. Przychodzimy do Ciebie, i tylko do Ciebie. Obiecujemy zawsze oddawać Ci chwałę i cześć, bo wszedł Król Chwały. Oddajemy Ci teraz cześć. Uwielbiamy Cię. Oddajemy Ci chwałę.

Dziękujemy Ci, Panie Boże za to, że rozpocząłeś w nas dobre dzieło i je ukończysz. Teraz widzę ręce, które czekają na zadania. Rozkazuję, żeby prosperowało to, czegokolwiek te ręce dotkną. Ja przywołuję dary i ogłaszam, że do budynku wchodzi powodzenie. Ja zamykam drzwi przed rabunkiem. Nie będzie już pozbawiania siły; nie będzie już fałszerstwa.

My niszczymy dzieła szatana, który przychodzi jako anioł światłości. Przeklinamy to przekleństwo. Mówimy, że Król Chwały i światłość świata, Jezus Chrystus powstanie, a my odpoczniemy w cieniu skrzydeł Jego uzdrowienia. My ogłaszamy, że odpoczywamy dzisiaj pod skrzydłami gołębicy. Kiedy wchodzimy pod te skrzydła, dziękuję Ci za odpowiedzi. Dziękuję Ci, Ojcze.

Eileen Fisher
Eileen Fisher Ministries
Email: eileen@eileenfisher.org

 

ElijahList Publications
310 2nd Ave SE,
Albany, OR 97321
http://www.elijahlist.com
email: info@elijahlist.net

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: