Bob Jones – Słowo na Rok 2013

16 Sty

Podejmij Decyzję i Zobowiązanie dla Chrystusa

Od Steve’a Shultza:

To jest ważne słowo Boba Jonesa na ten rok. Na początku roku wielu ludzi podejmuje decyzje, a nawet nowe zobowiązania w swoim życiu. Pamiętajmy, że nasze najważniejsze decyzje są skoncentrowane na Chrystusie i życiu dla Niego.

Błogosławieństwa,
Steve Shultz, Założyciel i Wydawca
The Elijah List & Breaking Christian News

http://www.elijahlist.com

Bob Jones

Słowo na Rok 2013: Podejmij Decyzję i Zobowiązanie dla Chrystusa

Decyzja i Zobowiązanie

Ten rok jest rokiem podejmowania decyzji i zobowiązań! Te decyzje prowadzą nas do zobowiązań, więc w tym roku możemy uczynić zobowiązania na resztę życia. Potem będziemy służyć Bogu w posłuszeństwie spisanemu Słowu i Duchowi Świętemu, który kieruje naszym życiem. Kiedy podejmiemy takie zobowiązanie wobec Boga – ujrzymy Jego wierność z Izajasza 11:5.

I będzie sprawiedliwość pasem Jego bioder, a prawda rzemieniem Jego lędźwi. Izajasz 11:5

Przez posłuszeństwo spisanemu Słowu uczymy się sprawiedliwości; zdobywamy prawą pozycję wobec Boga. Przez rozwijanie relacji z Bogiem przyjmujemy boską naturę Chrystusa i uświęcamy naszą wyobrażenia (myśli). Kiedy nasze dusze poddajemy naszemu duchowi, wtedy pozwalamy duchowi w nas panować nad duszą.

A uwolnieni od grzechu, staliście się sługami sprawiedliwości (w poddaniu boskiej woli w myślach, celach i działaniu – w ang.). Rzymian 6:18

W ten sposób nasze myśli, cele i działanie będą poddane Bożej woli. I gdy jesteśmy prowadzeni przez Ducha Świętego – Ducha Prawdy, Który wprowadza nas we wszelką prawdę – chodzimy na wyższym poziomie świętości. Potem wszystkie członki naszego ciała będą w całkowitym posłuszeństwie Duchowi Świętemu, ponieważ jesteśmy posłuszni prawu Miłości (Rzymian 13:10). Z miejsca dojrzałej miłości wypływają większe dzieła. Potem to, co widzimy w naszej uświęconej wyobraźni – wypowiadamy zgodnie z wolą Ojca, sprowadzając to do naturalnego wymiaru, aby było „jak w niebie tak i na ziemi”.

Chrystus był posłuszny aż do swojej śmierci na Krzyżu. Chrystus powierzył Ojcu wszystkie członki swojego ciała, więc możemy się stać sprawiedliwością Bożą przez Jego Syna. Jezus prowadził swoje ziemskie życie w całkowitym poddaniu woli Ojca. Zatem wola Ojca stała się na ziemi tak, jak jest w niebie. Bo Bóg tak umiłował świat, że dał swojego Jednorodzonego Syna. To był największy akt miłości Ojca, wydanie Jego Syna za całą ludzkość (Jana 3:16).

W DNA każdego chrześcijanina jest zdolność do słyszenia Bożego głosu i prowadzenia przez Jego Ducha Świętego. Jana 10:4 mówi, że Jego owce słyszą Jego głos i idą za Nim. Jego owce zobowiązały się podążać za Nim, ponieważ znają głos Dobrego Pasterza. Musimy podążać za Jego głosem w całkowitym posłuszeństwie temu, co On do nas mówi. Posłuszeństwo prowadzi do sprawiedliwości, a sprawiedliwość prowadzi do uświęcenia. Uświęcenie jest początkiem świętości, a świętość jest początkiem większych dzieł. Te większe dzieła zaczynają się od bezwarunkowej, wzajemnej miłości.

A ten, odpowiadając, rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej, a bliźniego swego, jak siebie samego. Łukasza 10:27

Bóg wzywa nas do poddania się Jego drogom całą naszą naturalną istotą – sercem, duszą, siłą i umysłem. Zostaliśmy wezwani do chodzenia po prostej i wąskiej ścieżce, po mało uczęszczanej drodze znanej także jako droga świętości. Musimy Mu poddać pragnienia naszych serc, abyśmy chodzili zgodnie z Jego wolą.

„Bo myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze, to nie drogi moje” – mówi Pan. Izajasz 55:8

Podejmij Decyzję dla Chrystusa

Kiedy podejmujemy decyzję, aby chodzić drogą sprawiedliwości i jesteśmy uzbrojeni w nasze zobowiązanie, zaczniemy chodzić w uświęceniu. Uświęcenie jest pasem, którym się opasujemy i zobowiązujemy nasz umysł, wolę i uczucia do poddania Bogu w myślach, celach i działaniu.

Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości. Efezjan 6:14

Poznasz prawdę i ona cię uwolni. Prawda opasuje nasz umysł Jego Słowem. Jego Słowo zawsze nam powie co robić. Tą ostateczną rzeczą, której mamy poddać nasze jestestwo jest miłość.

Miłość bliźniemu złego nie wyrządza; wypełnieniem więc zakonu jest miłość. Rzymian 13:10

To jest słowo na rok 2013: podejmij decyzję dla Chrystusa, że będziesz chodzić w sprawiedliwości. I podejmij zobowiązanie dla siebie, że będziesz posłuszny w dziełach sprawiedliwości, którymi są nasze cele i działanie.

Żyjemy z konsekwencjami decyzji, które podejmujemy – dobrych lub złych. Uczyńmy Boga Panem naszego życia i niech Chrystus zasiada za kierownicą naszego umysłu. Poświęćmy Mu się całkowicie w tym roku! Kiedy my podejmujemy zobowiązania dla Boga, On jest wierny w zobowiązaniach wobec nas. A kiedy już kiedyś podjęliśmy taką decyzję, żeby całą naszą istotę poddać Jemu i chodzić w Jego sprawiedliwości, to nie wolno nam od niej odejść.

Z tego też powodu znoszę te cierpienia, ale nie wstydzę się, gdyż wiem, komu zawierzyłem, i pewien jestem tego, że On mocen jest zachować to, co mi powierzono, do owego dnia. 2 Tymoteusza 1:12

Bob i Bonnie Jones
The Prophetic Ministry of Bob and Bonnie Jones

Kontakt do Boba Jonesa:
Bob and Bonnie Jones Ministries
White Horses Publishings
P.O. Box 838
Pineville, NC 28134-0838

Bob i Bonnie Jones: Bob Jones jest znany jako współczesny prorok z wielką miłością do Pana Jezusa i Jego prawdy. Prorokuje już od ponad czterech dziesięcioleci, podczas których Pan pozwolił mu przepowiedzieć trzęsienia ziemi, fale pływowe, komety i zjawiska pogodowe. Podobnie jak Daniel, który funkcjonował na niesamowitym poziomie, Bob często rozmawiał z przywódcami na temat ich snów i doświadczeń, a także interpretacji. Po doświadczeniu śmierci, co miało miejsce w 1975 roku, Bóg skierował go ponownie do służby w Kościele, aby docierał do ludzi z Jego miłością, prawdą i wyposażał świętych w sprawie zrozumienia duchowych darów. Bóg obiecał Bobowi, że ujrzy początek zbawienia miliarda dusz przychodzących do Królestwa jako jedna wielka fala żniwa końca czasu. Bonnie ma ogromną miłość do Pana, do Słowa i do Krzyża Jezusa. Kocha dzieci i raduje się kiedy może je obdarzać radością, prawdą, miłością i zachętą. Bonnie porusza się w proroczych widzeniach, a także w uzdrowieniu i cudach. Ma pasję, żeby kobiety były wolne od lęku przed człowiekiem i wchodziły w swoje obdarowanie i powołanie. Pragnie, aby kobiety zajmowały swoje właściwe miejsce u boku swoich mężów.

ElijahList Publications
http://www.elijahlist.com
email: info@elijahlist.net

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: