Matt Sorger – 13 Proroczych Objawień na Rok 2013

22 Sty

Od Steve’a Shultza:

W swoim najnowszym słowie Matt Sorger dzieli się pewnymi kluczowymi objawieniami na rok 2013. To słowo jest pełne Bożej mądrości na ten dzień i tę godzinę. Zachęcam cię, żebyś się modlił w sprawie tych 13 objawień, które Pan mu dał i ogłaszał je nad twoim życiem tak, jak Bóg cię poprowadzi.

Błogosławieństwa,
Steve Shultz, Założyciel i Wydawca
The Elijah List & Breaking Christian News
http://www.elijahlist.com

Matt Sorger

13 Proroczych Objawień i Dekretów na Rok 2013

Kiedy wchodząc w rok 2013 oczekiwałem na Boga, otrzymałem te słowa od Pana. Niektóre przyszły w formie wrażeń, inne przyszły jako wizje, a inne jako fragmenty Pisma, na które Bóg tchnął w tym sezonie. Słowa prorocze są zaproszeniem od Pana. Odczuwam, że tych 13 proroczych objawień mają być dekretami, które mamy zdecydowanie ogłaszać na rok 2013. Te zaproszenia są dla nas dostępne.

13 Proroczych Objawień i Dekretów

1. Stojące wody zostaną poruszone w nowy sposób. Widziałem sadzawkę Betezda, której woda znów się poruszyła i zostało wyzwolone uzdrowienie. Bóg chce, żeby Jego ludzie w tym roku zdobyli to boskie namaszczenie do uzdrawiania w świeży sposób. Widziałem uzdrowienia z przewlekłych chorób, głęboko zakorzenionych, nawet spowodowanych zmianami w chromosomach. Widziałem oporne obszary w obrębie duszy i ciała, które zostały uzdrowione po wieloletniej walce.

W Jana 5:2-5, 9 Chrystus dokonuje uzdrowienia w szabat. Jezus nigdy nie robił niczego ot tak, przypadkiem. Był bardzo pragmatyczny w swoich działaniach. Bóg powołuje swoich ludzi, aby z miejsca odpocznienia mieli dostęp do Jego uzdrowienia i mocy. Szabat to coś więcej niż dzień odpoczynku. To duchowa pozycja w odpocznieniu. W Chrystusie wchodzimy w szabat. Przyjmujemy ze względu na dokończone dzieło Chrystusa na Krzyżu. Zamiast błagać Boga o to, co już się dokonało, mamy po prostu w to wejść i otrzymać to ukończone dzieło. Nowy poziom i substancja wiary wchodzi teraz w nasze serce, abyśmy przyjęli to ukończone dzieło. Bóg zwraca uwagę na ducha wiary i zrozumienie ukończonego dzieła Chrystusa. Życie na pozycji szabatu będzie kluczowe w uzyskaniu tego wszystkiego, co Bóg ma dla nas.

2. Prorocze ucho zostanie nam dane nie tylko po to, żeby słyszeć, ale także rozumieć. To słyszenie również będzie związane z pozycją odpocznienia w Jego obecności. Kluczowymi wersetami są 1 Samuela 3:3, 10. W czasach, kiedy nie było objawień, a oczy najwyższego kapłana Helego zaszły bielmem, cały czas paliło się światło w świątyni w pobliżu arki. Kiedy Samuel odpoczywał w pobliżu arki w Bożej obecności, Bóg przemówił do niego. Po tym jak kilkakrotnie usłyszał głos, ale go nie zrozumiał, Samuel pouczony przez Helego mówi:, „Mów Panie, bo sługa twój słucha.”

Jest ogromna różnica pomiędzy słyszeniem, a słuchaniem. Bóg oczyszcza prorocze ucho i ruch proroczy. Powołuje swoich proroków i swoich ludzi, aby weszli do miejsca odpocznienia w Jego obecności w świetle Jego objawienia. Z tego miejsca Bóg będzie mówił. Jego głos będzie nie tylko słyszalny, ale też zostanie wysłuchany i zrozumiany. Nadchodzi nowy poziom klarowności słyszenia i pojmowania Bożego głosu. Nie będzie to spowodowane własnymi wysiłkami, ale odpoczywaniem w Jego obecności. Nie dzięki mocy, ani sile, ale dzięki Duchowi Pana.

3. Pan da nowy język, aby właściwie i wyraźnie przekazywać te prawdy, które Bóg naświetla i ogłasza. Na przykład taki termin „nasiąkanie” nie był używany do czasu wylania Ducha Bożego w latach 90-ych. Ten termin pozwala wyjaśnić koncepcję bycia napełnionym Bożą obecnością. Ten nowy język będzie dany przez Ducha, aby wyraźniej i głębiej zrozumieć prawdy odnośnie świata duchowego.

4. Bóg podaje plany formowania nowego bukłaka. W Jozuego 3:3-6 ludzie mieli podążać za arką w taki sposób, jak nigdy wcześniej. Kiedy idziemy za poruszeniem Bożej obecności, to On prowadzi nas przez Ducha Świętego do miejsc, gdzie jeszcze nigdy nie byliśmy. To chodzenie w uświęceniu będzie niezbędne w przygotowaniu na cuda, których Bóg dokona. Bóg mówi, że mamy być gotowi, żeby wyciągnąć paliki namiotu. Kiedy obłok Jego obecności się poruszy, musimy poruszać się z Nim. Musimy być gotowi do odłożenia starych struktur i sposobów działania, aby utrzymać obecny i świeży kontakt z Bogiem. Zostaną wydane Boże rozkazy. Będą nowe sojusze i relacje w celu ułatwienia Bożego poruszenia.

5. Nie będziemy już robić rzeczy w dotychczasowy sposób. Obłok Pana się podnosi, a z nim zmieni się nasze działanie. Zmienią się nasze cele. Pewne stare struktury zostaną zaadaptowane i przekształcone w nowy sposób, w jaki Bóg zadziała. Nastąpi działanie kierowane przez Ducha. Bóg nie chce, żebyśmy byli zapracowani. On chce, żebyśmy przynosili owoc. Formacje, struktury, a nawet czynności, które miały miejsce w przeszłości mogą się zupełnie zmienić. Bądź gotowy pozwolić odejść pewnym rzeczom, a przyjmij i wejdź w pewne rzeczy, których jeszcze nie robiłeś. Konieczne będzie pójście za tym, na co tchnął Duch. Nie trzymaj się tego, na co Bóg już nie wskazuje. Bądź owocny dzięki działaniu prowadzonemu przez Ducha.

6. Bóg będzie podkreślał i pogłębiał w swoich ludziach zrozumienie prawdziwej tożsamości człowieka wierzącego. Objawienie jak żyć wypłynie z jedności z Bogiem. Zrozumiemy naszą jedność z Bogiem i życie według naszego wewnętrznego, duchowego człowieka. Kto zaś łączy się z Panem, jest z nim jednym duchem. (1 Kor 6:17, 19).

7. Bóg przyniesie objawienie fundamentalnych prawd duchowych. Na rzeczy, o których myśleliśmy, że znamy i rozumiemy – Bóg pozwoli nam spojrzeć ponownie i da nam głębsze objawienie i zrozumienie tego, o czym myśleliśmy, że znamy od lat. Spojrzenie wstecz na fundamentalne prawdy da nowe światło i objawienie, które je oświeci, przynosząc manifestację prawdziwych rzeczywistości duchowych.

8. Zmienia się zrozumienie duchowej wojny. Przechodzimy od „wojny” do „ogłaszania i ustanawiania”. To wynika z głębszego objawienia tego, kim i gdzie jesteśmy. Zamiast walczyć z pozycji pod drugim niebem, panujemy i rządzimy z okręgów trzeciego nieba. Ja wiem, że nie walczymy z krwią i ciałem (Efezjan 6:12), i że nawet Jezus doświadczał osobistej wojny, kiedy był kuszony przez diabła i zwyciężył wypowiadając Słowo Boże. Ta wojna nie będzie prowadzona w celu uzyskania zwycięstwa, ale będzie prowadzona z miejsca zwycięstwa.

Chrześcijanie będą żyć w rzeczywistości trzeciego nieba, rozumiejąc jak ustanawiać na ziemi to, co jest w niebie. Zostanie wyzwolona nowa perspektywa, nowe objawienie z nową manifestacją autorytetu Królestwa. Bóg wprowadza swój lud na nowy poziom duchowego autorytetu. Efezjan 2:5-6 są tu kluczowymi wersetami. Kościół będzie przechodził ze starotestamentowego modelu wojny (Daniel 10:13) do nowotestamentowego objawienia ustanawiania tego, co już zostało wywalczone (Kolosan 2:15).

9. To jest sezon spełnienia snów. Pan zwrócił moją uwagę na drugi sen Józefa w Księdze Rodzaju 37:9-11. Józef widzi w nim jak jedenaście gwiazd, słońce i księżyc kłaniają mu się, mówiąc o jego promocji do pozycji władzy i wpływów. Jedenaście plus dwa jest trzynaście, liczba tego roku. Ludzie zaczynają widzieć manifestację swoich niespełnionych snów. Wojna z ostatniego sezonu zostaje oddalona, a uzyskujemy nową perspektywę nieba. Tak jak zdrada wobec Józefa i próby wmanewrowały go do miejsca jego zadania i przeznaczenia, tak też próby w naszym życiu wprowadzą nas do naszego przeznaczenia. Kluczowe Słowo to Księga Rodzaju 37:9, 45:5-8, Psalm 105:17-24.

10. Bóg uwalnia ludzi od ciężarów. Ale to nie jest tylko usuwanie obciążeń. Jak mówi Psalm 81:6-7 On usunie ciężary z naszych ramion i przyniesie uwolnienie. To coś innego niż tylko usunięcie z nas ciężarów. To usunięcie nas spod ciężarów. Przygotuj się na taki manewr, że zostaniesz usunięty spod ciężaru do miejsca wolności. Inaczej mówiąc, sytuacje i ludzie mogą pozostać takie same, ale już nie będą cię przygniatać. To jest sezon uwolnienia dla tych, którzy wzywają imienia Pańskiego.

Psalm 105:37-44 pokazuje 10 obietnic towarzyszących temu uwolnieniu. Wchodzi tu finansowe zaopatrzenie, nadprzyrodzone zdrowie, Pan wzbudza lęk w naszych wrogach, jesteśmy przykryci Jego obecnością, mamy światło w ciemności, żywność, odświeżenie suchych miejsc, radość, dostajemy kraje i narody, i zbieramy tam, gdzie nie zasialiśmy. Te obietnice są dostępne dla ciebie, twojej rodziny, kościoła, służby i firmy.

11. Zachodzą zmiany pokoleniowe. Jest to sezon na nowych przywódców, którzy będą się szkolić i wzrastać. Pokolenia będą współdziałać w celu pomnożenia. Zostaną odkopane studnie pokoleniowe i wykopane nowe. Ojcowie i matki zajmą swoje miejsce, a synowie i córki wejdą w swoje miejsca. Ci, którzy nie byli ojcami, teraz wejdą w tę rolę. Rodzaju 26:18-24 są kluczowymi wersetami w tym punkcie.

12. Miałem wizję otwartych drzwi. To jest nowy rok otwartych drzwi. Kiedy przez nie przejdziemy, wejdziemy do boskiego przyspieszenia. Nowe względy, nowe szanse i nowe postępy. Kluczowe wersety są w Objawieniu 3:7-13. Bóg zachowa nas od tej godziny próby, która przychodzi na całą ziemię. Jest czas, żebyś mocno trzymał to, co masz, żeby nikt ci nie skradł twojej korony. Miej cierpliwą wytrwałość. Imię Boga będzie na nas.

13. Widziałem wizję jak Pan dmucha na migocący płomień. Zwykle, gdy ktoś dmucha na płomień świecy – ona gaśnie. Ale jak Bóg tchnął na płomień w nas, zrobił się on jaśniejszy i cieplejszy. To będzie sezon odnawiający naszą pierwszą miłość do Boga (Obj. 2:2-7). Bóg daje zarówno zachętę jak i ostrzeżenie, że ​​jeśli nasze dzieła nie są wykonywane z miejsca pierwszej miłości, taki świecznik można będzie usunąć. Dzieła w służbie muszą być wykonywane z miejsca pierwszej miłości do Jezusa. Bóg wzywa ludzi do prostoty w uwielbieniu i życia w Jego obecności. To również przyniesie głębsze poświęcenie, świętość i Boży ogień. Kluczowy werset z Mateusza 12:20 lnu tlejącego nie zagasi.

Zachęcam cię do modlitwy nad tymi 13 proroczymi objawieniami. Rozważaj je i zastosuj w swoim życiu tak, jak cię poprowadzi  Duch Święty.

Matt Sorger
Matt Sorger Ministries
Email: info@mattsorger.com

Matt_Sorger2013_100px Matt Sorger jest proroczym kaznodzieją i nauczycielem praktycznego życia, ewangelistą z darami uzdrowienia i przewodniczącym w Służbie Matt Sorger Ministries. Usługuje także w mocy Ducha Świętego w różnych miejscach w kraju i za granicą, jest gospodarzem cotygodniowego programu zatytułowanego Moc Życia (Power for Life). Wiele osób doświadczyło uzdrowienia i przełomów na spotkaniach Matta. Posiada dyplom z biblistyki i usługiwał w ponad 25 krajach świata. Obecnie mieszka w Nowym Jorku. Pasją Matta jest oglądanie obecności i mocy Ducha Świętego, przekształcenie i zmiana ludzkiego życia. Kładzie również wielki nacisk na praktyczne głoszenie i nauczanie Słowa Bożego, przynosząc równowagę pomiędzy autentycznymi przeżyciami nadprzyrodzonymi a solidną prawdą Biblijną.

ElijahList Publications
http://www.elijahlist.com
email: info@elijahlist.net

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: