Kim Clement – PYTON cz.3

25 Sty

To trzecia i ostatnia część z serii o duchu pythos i mam nadzieję, że wziąłeś już wystarczająco dużo nauczania, żeby wiedzieć jak go zidentyfikować w swoim życiu i jak trzymać z daleka tego duszącego ducha, który stara się infiltrować narody, Kościół i lud Boży. I bądź zachęcony dzisiaj, bo Bóg złamie tę moc przez naszą jedność i modlitwę.

Czym jest proroctwo? Proroctwo czyni cię świadomym tego, co możesz uczynić i tego kim jesteś. Daje ci informacje o tobie samym. Możesz się czuć niepewnie, jeśli nawet jesteś na dobrej drodze do swojego przeznaczenia, to jest walka, i ​​wszyscy tak mamy w czasie naszej pielgrzymki. Jeśli otrzymujesz informacje z przyszłości, bo tym właśnie jest proroctwo, nigdy nie zejdziesz na manowce. Faktem jest, że Bóg zawsze będzie szedł przed tobą, a więc chodzenie w Duchu jest niezbędne. Jeśli nie byłeś na moim kursie o Przeznaczeniu w Szkole Proroka, zachęcam do tego, żebyś w nim uczestniczył. A szczególnie w temacie „chodzenia w Duchu”, aby pozostawać w doskonałej współpracy z Bogiem podczas swojej pielgrzymki tu na Ziemi.

2 Piotra 1:16-17 „Nie za wymyślonymi bowiem mitami postępowaliśmy wtedy, gdy daliśmy wam poznać moc i przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale /nauczaliśmy/ jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Otrzymał bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki oto głos Go doszedł od wspaniałego Majestatu: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie.”

Piotr mówi, że Jezus Chrystus otrzymał cześć i chwałę nie wtedy, kiedy się urodził, chociaż to także miało miejsce; nie wtedy, kiedy umarł, chociaż to też się wydarzyło; ale Piotr mówi nam, że Jezus otrzymał cześć i chwałę kiedy Bóg Ojciec do Niego przemówił i Boży głos pochodził z tego wspaniałego Majestatu. Pozwól, że wyjaśnię co to znaczy. Słowo chwała oznacza między innymi stan wyższej egzystencji, która znajduje się w przyszłości. Wyższy stan egzystencji nie znajduje się w twojej przeszłości, ale w twojej przyszłości. Głos, który dochodził od Chrystusa wychodził z wyższej czy wspaniałej/doskonałej chwały, która znajdowała się w przyszłości, i mówił: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie.” A więc Jego cześć i chwała pojawiły się wtedy, kiedy Ojciec przemówił do Jezusa na Górze Przemienienia w obecności trzech uczniów:To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Słuchajcie Go.” I to właśnie mówi Piotr w wersecie 18: A my, będąc z nim na świętej górze, usłyszeliśmy ten głos, który pochodził z nieba.

1 Piotr 1:19 „Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni, świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach.”

Piotr wspomina słowo skierowane do Jezusa i to, że kiedy Jezus otrzymał to słowo od Ojca, wtedy otrzymał Bożą pieczęć aprobaty – cześć i chwałę. Czy Jezus potrzebował tego słowa? Zdecydowanie tak. Potrzebujesz afirmacji. Potrzebujesz afirmacji od Boga, od przyjaciół, rodziny, itd. Dlaczego? Żeby pozostać niezłomnym! Twój przeciwnik będzie cię okłamywał, żeby podzielić twój umysł, bo to wywoła niestabilność.

To jest bardzo, bardzo ważne, żeby zrozumieć, iż gdziekolwiek wewnątrz ciebie znajduje się słowo prorocze, to jest ono światłem, które oświetla ciemne miejsce. Aby twoje światło świeciło i pomagało innym ludziom, to musi świecić w ciemności. Kiedy wróg cię atakuje i przychodzi na ciebie czas ciemności, będziesz świadomy światła twojego celu i przeznaczenia. I ono będzie jasno świecić!

Pozwól, że skończę opowiadanie o Michaelu Babinie i jego ostatnim doświadczeniu. To jest fascynujące! Kiedy przez lata posługiwałem regularnie co miesiąc w Detroit, Michael często mnie wspierał i moją misję w tym regionie. W tym czasie przekazałem mu trzy prorocze słowa. Jedno z tych proroctw mówiło, że spotka Michaela Jordana, ponieważ Michael sam był koszykarzem. Kiedy w ubiegłym roku w styczniu byłem we Francji, poszedłem kupić szale, których używam do moich płaszczy, i kupiłem też szal specjalnie dla Biskupa Babina. Zastanawiałem się dlaczego zostałem pokierowany, żeby specjalnie dla niego kupić szal. Usłyszałem jak Duch Święty mówi do mnie: „W swoim czasie Michael będzie go potrzebował i ty zarzucisz go na niego.” Kupiłem więc czarny szal ze srebrnym połyskiem, bo wiedziałem, że taki mu się spodoba. Podczas tego weekendu, kiedy byłem w Nashville, jeszcze zanim doznał ataku i serca i zapadł w śpiączkę, wysłałem mu wiadomość: „Pamiętaj, że musisz jeszcze spotkać się z Michaelem Jordanem.” To się jeszcze nie wydarzyło, a kilka dni potem doznał trzech ataków serca i właściwie umarł. Kiedy powrócił do życia i świadomości, jedną z pierwszych rzeczy, które powiedział było: „Przez cały ten czas byłem w Detroit.” Ludzie śmiali się z tego, ale on płakał. Wtem Duch Pana przemówił do mnie: „On powrócił do tego słowa proroczego i to słowo prorocze stało się światłem w jego ciemnym miejscu.” Widzisz, to dlatego, że to słowo zostało mu przekazane w Detroit. Bóg przez Ducha zaniósł go tam, aby je wziął z tamtego ołtarza. Kiedy przekazywałem mu te słowa w Detroit, on dawał ofiary i siał w te obietnice, a Bóg nigdy tego nie zapomina. Został tam zaniesiony przez Ducha Bożego, i kiedy wszyscy zebrali się przy jego łożu śmierci, Michael Babin poszedł wziąć swoją obietnicę – światło świecące w ciemności. Czyż to nie jest piękne?

Po drugie, jedna z największych rzeczy, jakie się wydarzyły kiedy Michael był w krytycznym stanie a lekarze mówili, że z tego nie wyjdzie, Bóg szepnął do mnie: „Pamiętaj o szalu.” I nagle sobie go przypomniałem i uświadomiłem sobie, że mam mu dać ten szal, który mu kupiłem w poprzednim roku. Kilka dni potem wchodziłem do jego sali w szpitalu, miałem ze sobą ten szal, owinąłem go w niego i powiedziałem: „Wiem, że nie mogłeś umrzeć, bo Pan powiedział, że mam cię nim owinąć.”

Dla mnie to była wspaniała rzecz i chcę, żebyś to zrozumiał, ponieważ słowo prorocze staje się prawdziwym światłem w ciemnym miejscu.

Kiedy już pojąłeś czym jest proroctwo, musisz zrozumieć, że przeciwieństwem głosu proroczego jest wróżenie. Wróżenie karmi twoje pożądania i potrzeby. Proroctwo mówi o Bożych pragnieniach i twoich potrzebach, a nie o twoich żądzach. A więc wróżenie jest przeciwne Bogu. Ono dosłownie karmi twoje pożądania, a nie twoje potrzeby. Na tym polega różnica.

Mateusz 4:1–11 Wtedy Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił diabeł. A gdy pościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, wówczas łaknął. Wtedy właśnie przyszedł kusiciel, wtedy kiedy był głodny i kiedy był w potrzebie. Kusiciel powiedział do Niego: Jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem.

Jezus chciał chleba. Szatan wiedział o tym i próbował Go nakłonić, żeby nadużył swojego daru i zademonstrował swoją moc w nieodpowiednim czasie i z niewłaściwych pobudek. To, czego chcesz, a to czego potrzebujesz to mogą być dwie różne rzeczy. Księga Kapłańska 19: 26 & 31 mówi: Nie będziecie jedli niczego z krwią; nie będziecie wróżyć ani czarować (w ang. przepowiadać). Przepowiadacz, albo jak ja go nazywam „coś-tam-powiadacz” to ktoś, kto mówi to, co każdy chce usłyszeć. Kiedy Jezus zapytał uczniów co o Nim mówią na ulicach, oni odpowiadali: „Niektórzy mówią, że jesteś Janem Chrzcicielem, niektórzy, że Eliaszem, a inni, że Jeremiaszem czy jednym z proroków.” Wyglądało na to, że nikt nie miał prawdziwego słowa od Boga. Jezus zadał kolejne pytanie: „A wy za kogo Mnie uważacie?” Chciał poznać ich zrozumienie tego kim jest. Nikt z nich nie miał objawienia od Boga na temat Jezusa, z wyjątkiem Szymona Piotra, który się wyrwał z odpowiedzią: „Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego.” To było proroctwo! Piotr potwierdza to, co powiedział Ojciec. I to wszystko, czego ci potrzeba; nic więcej.

Księga Kapłańska 19:31 „Nie będziecie się zwracać do wywoływaczy duchów ani do wróżbitów. Nie wypytujcie ich, bo staniecie się przez nich nieczystymi; Ja, Pan, jestem Bogiem waszym.”

Księga Kapłańska 20:2 „Powiedz do synów izraelskich: Ktokolwiek z synów izraelskich i z obcych przybyszów mieszkających w Izraelu odda kogoś ze swego potomstwa Molochowi, poniesie śmierć; miejscowa ludność ukamienuje go.”

Starożytni Fenicjanie czcili Molocha, w skład tego kultu wchodziło składanie ofiar z dzieci, zboczenia seksualne, jak kazirodztwo itd., radzenie się wywoływaczy duchów, a także wszelki rodzaj praktyk religijnych prowadzących do rozerwania więzi świętości pomiędzy Bogiem i Jego ludem, i dlatego zostało nadane to surowe przykazanie, że odstępca ma ponieść śmierć. Dla mnie znakiem, że ten duch pythos czy wróżenia jest obecny i działa są następujące praktyki, które teraz narastają jak epidemia.

  1. Składanie ofiar z dzieci; dzisiaj nie dokonuje się tego na ołtarzu, ale dzieci są składane na ofiarę, porywane, gwałcone, zabijane i dokonywane są na nich aborcje.
  2. Po drugie, są zboczenia seksualne, znów dotyka to dzieci, jest kazirodztwo.
  3. Po trzecie ludzie radzą się wywoływaczy duchów. Eksperci są wszędzie. Ten przemysł jest wart miliard dolarów. Są regularne audycje na Larry King Live i w wielu innych stacjach.
  4. Tolerancja wobec innych religii przewyższa tolerancję i akceptację fundamentalnej religii Ameryki: chrześcijaństwa.

To wszystko jest znakiem, że pythos znajduje się w tym miejscu i ma się dobrze, a nasze modlitwy, proklamacje i prorocze ogłaszanie powinny dotyczyć rozeznania tej mocy i stawienia mu silnego oporu. Jak? Trzeba zrobić to, co robił Apostoł Paweł – zrzucić go zajmując miejsce na wyższej platformie niż jakikolwiek świecki wywoływacz duchów – w prawdziwym Kościele. Daniel był w stanie radzić sobie z monstrualnymi warowniami demonicznymi, ze swojej sypialni, w modlitwie i poście, NA WYGNANIU. Aniołowie przychodzili do Daniela, a po drodze do jego domu zniszczyli duchowego księcia Persji. To był wynik proroczej modlitwy JEDNEGO CZŁOWIEKA.

Zbierzmy się razem i zwiążmy tę warownię, która ryzykując, że pozostanie rozpoznana wśliznęła się do naszej stolicy. My nie chcemy być wyczerpani, bez tchu, tracić impet i oświadczamy: „Powstań, Boże, i niech będą rozproszeni nieprzyjaciele twoi, kiedy cię chwalimy, modlimy się i prorokujemy”. Pan, Bóg Izraela jest Panem Bogiem Ameryki i będziemy chodzić wyprostowani, nie wstydząc się Jego imienia. Bóg uderzy tego ducha i strąci go, i przywróci sprawiedliwość do naszego kraju. Oświadczam wam dzisiaj, że duch pythos zostanie złamany, ty i ja zrobimy to razem. Modlimy się i uwolnimy ten naród od niego. ZRÓBMY TO!

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: