Barbie Breathitt – Objawienie, Oświecenie i Inspiracja

2 Kwi

Od Steve’a Shultza:

Barbie Breathitt ma dar wykładania snów. Bóg może przemawiać do nas przez sny tak, jak robił to w czasach historii biblijnych.

Błogosławieństwa,
Steve Shultz, Założyciel i Wydawca
The Elijah List & Breaking Christian News

http://www.elijahlist.com

 

Barbie Breathitt

Objawienie, Oświecenie i Inspiracja

Objawiona Wiedza

Sny i wizje, które Bóg w nas zradza przynoszą objawienie, oświecenie i inspirację. Duch Święty nieustannie objawia duchową wiedzę o Bogu i Jego drogach poprzez bezpośrednie lub pośrednie objawienie duchowi człowieka. Objawienia nie można się nauczyć za pomocą intelektu (gnosis – założenie lub wiedza naukowa, metodyczna); jest ono udzielone głębokościom ducha, przynosząc prawdziwą i dokładną wiedzę (epignosis).

Objawienie pochodzi od greckiego słowa apokalypsis. Oznacza odkrycie tajemnic, które były ukryte, a zostały objawione poprzez zdjęcie z nich przykrycia. Objawienie przychodzi po to, aby przynieść przyspieszoną transformację, która rodzi zmiany, i która przynosi postęp lub przyspieszenie działania w duchu. Duchowy świat działa ze znacznie większą szybkością niż świat naturalny i to umożliwia pojawianie się cudów. Manifestacja objawionego poznania chwały Pana pokrywa ziemię (Habakkuk 2:14).

Wiedza/poznanie jest hebrajskim słowem יֶדַע jeda, które zostało użyte w Księdze Rodzaju 4:1. Jeda przedstawia relację pomiędzy Adamem i Ewą jako duchową i fizyczną intymność. Jeda znaczy uczyć się poznawać, odkrywać przez obserwację, rozróżniać, rozeznać; w ten sposób poznajemy kogoś, kogo kochamy, na płaszczyźnie fizycznej, emocjonalnej i duchowej. Objawiona wiedza pojawia się wtedy, kiedy jesteśmy intymnie zaznajomieni z Bożym Duchem Świętym i Jego drogami, wiedząc w czym ma upodobanie i ucząc się jak Mu sprawić przyjemność.

Objawiona wiedza staje się naszym doświadczeniem, kiedy doznajemy Bożej obecności, poddajemy Mu się, naśladujemy Go i jesteśmy posłuszni Jego woli. Wiara i praktykowanie duchowego poznania są wymogiem do zamanifestowania się Bożej chwały. Mięso objawienia jest dla dojrzałych ludzi, którzy doświadczyli i wypraktykowali poruszanie się w chwale do rozeznania różnic pomiędzy dobrem i złem (Hebrajczyków 5:14). Bez objawionej wiedzy nie będziemy mieli postępu w drodze do następnego wymiaru nadprzyrodzonej chwały. Realia chwały wymagają pokornego ducha, który jest motywowany przez totalne uzależnienie od prowadzenia przez Ducha Świętego.

Oświecenie i Inspiracja

 Oświecenie dokonuje się na poziomie duchowym i intelektualnym. Inspiracja jest zdolnością do komunikowania innym zrozumienia odkrytych prawd Bożych. Inspirować znaczy wdychać, przyjmować tchnienie Ducha do stymulowania umysłu, stwarzania czy uaktywniania emocji, aby wejść na wyższy poziom zrozumienia. Inspirować duchowo znaczy prowadzić, wpływać lub pobudzać przez boski wpływ Ducha Świętego. Duch Pana wzywa Ducha Świętego, który mieszka w nas, do udzielenia objawionej wiedzy, oświecenia i inspiracji. Duch Święty wprowadza nas do chwały; do głębokich tajemnic Bożych.

Psalm 42:8–9: Głębina przyzywa głębinę w odgłosie wodospadów twoich: Wszystkie nawałnice i fale twoje przeszły nade mną. Za dnia wyznacza Pan łaskę swoją! A w nocy śpiewam mu pieśń, modlę się do Boga życia mego.

Wiara i Panowanie

Wiara jest Bożym darem dla każdego. Wszyscy mamy miarę wiary (Rzymian 12:3). Jednakże wiara wierzącego pozwala nam objąć panowanie nad naturalnymi realiami przestrzeni, zawieszać albo przyspieszać czas, i zmieniać materię. Bóg jest wieczny; zawsze był i zawsze będzie. On jest całkowicie niezależny od czasu, ponieważ On się nie zmienia. Bóg stworzył królestwa światła, czasu i przestrzeni dla nas, ponieważ On istnieje poza rzeczywistością liniowego czasu. Czas przedwiecznego Boga jest cykliczny, jak schody w kształcie spirali, które zawsze pną się do wyższego poziomu chwały.

Biblia mówi nam o trudnej do pojęcia tajemnicy: jeden dzień z Panem jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień (2 Piotra 3:8). Biblia mówi nam, że naród może przyjść do Pana w ciągu jednego dnia. Żeby to było możliwe, musimy mieć dostęp do chwalebnej obecności Boga, niebiańskich planów i mocy. Chwała jest atmosferą Nieba, która daje ludziom świadectwo Bożej suwerennej mocy, Jego widzialnej obecności, tak jak On tego pragnie. Boże myśli, Jego chwalebne światło i plany wchodzą do naszego ducha i do naszych snów, udzielając naszej podświadomości duchowych obrazów i planów.

Sny Umożliwiają Dostęp

Sny działają w naszej podświadomości, w wewnętrznym człowieku, objawiając nam naszą prawdziwa naturę. Ze snów mamy wiele korzyści emocjonalnych, fizycznych i duchowych. Podobnie jak moc naszej wyobraźni, sny są powszechnym zjawiskiem u ludzi, jednocząc ich pomimo barier wieku, płci, pochodzenia rasowego, różnic społecznych i okoliczności historycznych.

Sny dają nam dostęp do duchowych przekazów o błogosławieństwie i przynoszą wejrzenie w Boże plany.

Przynoszą nam wizję i prowadzenie w codziennym życiu i okolicznościach. Sny uwalniają nasz umysł, zapewniają mu jasność, rozwiewają zamieszanie i uzdalniają nas do funkcjonowania w jasności umysłu w ciągu dnia. Uwalniają nas od nagromadzonego napięcia, lęku i stresu, poprzez zapewnienie odpoczynku naszemu umysłowi.

Sny przynoszą odpowiedzi na pytania i mądrość do rozwiązania trudnych problemów. Uświadamiają nam jak przezwyciężyć złe, kłopotliwe nawyki i jak usunąć przeszkody, które powstrzymują nas przed osiągnięciem naszego przeznaczenia. Sny wyzwalają w nas kreatywność i pomysłowość. Sprawiają, że jesteśmy bardziej otwarci, elastyczni i podatni w naszych zdolnościach, danych nam przez Boga.

Sny mają możliwość zabrania nas z naturalnych ograniczeń czasu. Mogą nas zabrać w przeszłość, pomóc nam poradzić sobie z teraźniejszością, czy wprowadzić nas w przyszłość. Przeszłość jest historią, więc nie może nas powstrzymywać; przyszłość jest tajemnicą, więc musimy szukać Boga i prosić o zrozumienie; a teraźniejszość jest darem od Boga, abyśmy się nią cieszyli. Sen ustawia nas w obecnym momencie historii, ale nastawia nas na przyszłe zdarzenia i możliwości.

Kiedy spoglądamy na sen, to patrzymy na zwierciadlane odbicie naturalnego obrazu nas samych. Patrząc na nasze sny, podobnie jak przeglądamy się w lustrze, możemy zobaczyć cechy nas samych reprezentowane przez symbole w snach. Mówiąc duchowo – jesteśmy w pełni i całkowicie znani kochającemu nas Stwórcy.

Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany. 1 Koryntian 13:12

Sny Przynoszą Namaszczenie i Transformację

Zostaliśmy przeznaczeni na to, żeby być odbiciem Bożego obrazu i charakteru, kiedy przyjdziemy do poznania Jego różnych wymiarów. Im bardziej zbliżymy się do Stwórcy, tym więcej Jego światła zaabsorbujemy. Jego jasne światło zmienia nas, ponieważ wreszcie możemy wyraźnie zobaczyć siebie. Jesteśmy istotami światłości, ponieważ nasz Stwórca jest Ojcem Światłości. Zostaliśmy powołani do życia, w którym nie ma miejsca na żadną skrywaną ciemność, ale wszystko jest wystawione na Jego światło. Rzeczy, które są ukrywane w ciemności będą umniejszać nasz potencjał. Sny przynoszą światło do naszego życia, gdyż rozpraszają ciemność, żebyśmy się nie potknęli, ani nie upadli.

Jeśli zignorujemy przesłanie Bożej miłości, to skutki mogą być tragiczne – pozostaniemy tacy sami. Ludzie, którzy odrzucają zmiany, pozostają w stagnacji. Zapominają kim są i Kto ich powołał. Kiedy zatrzymamy proces metamorfozy, ryzykujemy, że nigdy nie osiągniemy naszego przeznaczenia. Sny są zwierciadłem obrazu naszej duszy, odzwierciedlają naszą wewnętrzną kondycję. Pokazują co może się stać, jeśli będą miały miejsce pozytywne zmiany. Ale, niestety, pokazują także co się wydarzy, jeśli do tych zmian nie dojdzie, albo zajdą w nas zmiany negatywne.

Bóg zmienia nas poprzez obrazy, które umieszcza na ekranach naszych serc. Przemawia delikatnymi słowami, które są twórcze i dają życie. Kiedy posłusznie przyjmiemy te wypełnione wiarą przesłania, będą miały miejsce pozytywne zmiany. Sny od Boga są w stanie nas namaścić, przekształcić w ludzi zmieniających świat, przynosząc objawioną wiedzę prosto z Jego serca. Boże namaszczenie wyposaża nas do wypełnienia się na ziemi snów, które Bóg nam dał.

Barbie L. Breathitt
Breath of the Spirit Ministries
Email: Barbie@BreathOfTheSpiritMinistries.com
Website: BreathOfTheSpiritMinistries.com

 Barbie Breathitt jest autorką książek Dream Encounters, Seeing Your Destiny from God’s Perspective i jej najnowszej książki Gateway to the Seer Realm: Look Again to See Beyond the Natural. Jest ordynowanym sługą Bożym i uznanym nauczycielem nadprzyrodzonych manifestacji Boga. Dynamiczne umiejętności dydaktyczne Barbie, inteligencja i dowcip sprawiają, że jest ulubienicą publiczności na całym świecie. Barbie stała się uznanym liderem w interpretacji snów, nauczając w ponad czterdziestu krajach. Jej prorocze obdarowanie i głęboka duchowa wnikliwość pomogły tysiącom ludzi zrozumieć nadprzyrodzone sposoby, jakimi Bóg przemawia do nas dzisiaj.

 

ElijahList Publications
http://www.elijahlist.com
email: info@elijahlist.net

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: