Angela Greenig – Bóg Przemawia do Ciebie Podczas Burzy

17 Wrz

Julie_Smith_new2_105pxWstęp Julie A. Smith:

W burzach można się dużo nauczyć. Burze to wyzwania, nie ma tu żadnych wątpliwości, ale mogą także pomóc zdobyć wielką siłę, namaszczenie i charakter, i mogą nas doprowadzić prosto do naszej Ziemi Obiecanej.

Przypominamy sobie o Jobie i Królu Dawidzie – po burzach przyszła potężna odnowa! Ich osobiste zmagania z trudnościami nadal niezwykle nas inspirują i usługują nam w tych dniach.

Angela Greenig napisała potężne słowo o tym, jak Bóg „przemawia do nas podczas burzy”. Pewne najgłębsze objawienia i spotkania z Panem miały miejsce u mnie właśnie w samym środku burzy.

Bądź zachęcony w swoim powołaniu i przedzieraj się przez wszelkie burze, które możesz napotkać, jak dzieli się Angela: „Jesteś Królem Dawidem namaszczonym przez Boga? Nie trać wizji i tocz bitwę pośród burzy! Bóg chce ci dać uzdrowienie i odbudowę!

Wielu ludzi może oczekiwać na prawdziwe uzdrowienie i odbudowę, które im przyniesiesz.

Błogosławieństwa,

Julie A. Smith, Editor

The Elijah List

Angela Greenig

Bóg Przemawia do Ciebie Podczas Twojej Burzy – Co Takiego Ci Mówi?

Burza Joba

Job utracił wszystko. Jednego dnia zabrano mu, lub zabito, wszystkie jego zwierzęta, sługi i wszystkie dzieci (zobacz Job 1:13-19). Job miał wspaniałe powołanie do wypełnienia, ale natknął się na burzę. Bóg przemówił do Joba w jego burzy (zobacz Job 38:1), i kiedy tylko to uczynił, to Słowo przyniosło życie.

To Bóg osobiście odpowiedział Jobowi. Nie był to żaden z jego przyjaciół, którzy przyszli go pocieszać, ale Bóg mu odpowiedział. I w tej odpowiedzi Bóg objawił ignorancję Joba odnośnie Jego boskiego planu, w którym miały miejsce te rzeczy, które mu się przydarzyły. Bóg upokorzył Joba objawiając mu, jak mało wiedział o Bogu i jak słabo Go rozumiał.

Przyjacielu, kiedy Job uświadomił sobie wielkość Bożych planów, odpowiedział: „Któż jest w stanie zaciemnić twój zamysł nierozsądną mową? Aleć to ja mówiłem nierozumnie o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiem.” (Job 42:3). Jak często przemawiamy nie mając świadomości, jak wielki jest Jego plan wobec nas? I w tej odpowiedzi Boga Job otrzymał bezpośrednie objawienie Jego obecności, Jego miłosierdzia i Jego miłości.

Storm2Usilne modlitwy Joba i jego najgłębsze pragnienie dotyczyło znalezienia Boga. Chciał wiedzieć czy pomiędzy nim a Bogiem jest wszystko w porządku mimo, że utracił wszystko. Odpowiedź Pana jest ilustracją tego, że Bóg przyjdzie do każdego, kto wzywa go szczerze i wytrwale, nawet jeśli nasze modlitwy pochodzą z serca pełnego zamętu, zwątpienia, frustracji czy gniewu.

W swoim czasie Bóg wypełni nas swoją obecnością, swoim pocieszeniem i swoim Słowem. Kiedy trwamy w społeczności z Bogiem, możemy przetrwać każdą próbę, każdą burzę i wszelkie przeciwności. I my także, podobnie jak Job, możemy nie zdawać sobie sprawy z Bożej obecności, miłosierdzia i Jego miłości do nas. Największym pragnieniem Joba było znaleźć Boga pośród tej burzy, i takie też powinno być nasze pragnienie – znaleźć Go podczas naszych burz.

Czy Pytałeś „Dlaczego?”

Dawid ukrywał się w jaskini. Dawid był tam z nieudacznikami: tymi, którzy byli w trudnej sytuacji, zadłużeni, czy ogólnie niezadowoleni (zobacz 1 Samuel 22:2). Dawid miał powołanie i potężne przeznaczenie, a ukrywał się w jaskini z wyrzutkami społeczeństwa. Bóg przyprowadził do Dawida tych mężczyzn i kobiety, dla których też miał przeznaczenie. Dawid oczekiwał na Boże poruszenie i na Jego czas, żeby to powołanie się wypełniło, był także chroniony namaszczeniem, którego udzielił mu Bóg. Bóg już powiedział Dawidowi, że będzie królem. Dawid miał swój udział w próbach i zniechęceniu – podobnie jak ty. Wszyscy zadajemy pytanie „Dlaczego?”

Dawid zadał to pytanie w rozmowie z Jonatanem, synem Saula: „Cóż uczyniłem? Jaka jest moja wina i mój grzech wobec twojego ojca, że nastaje na moje życie?” (1 Samuel 20:1).

Wielu ludzi zadaje takie pytania. Ja wiem, że ty wiesz, że masz wspaniałe przeznaczenie, i ty wiesz, że zostałeś stworzony do czegoś większego, chociaż teraz jesteś ścigany przez takie okoliczności, które przekraczają twoje zrozumienie i wymykają ci się spod kontroli. Dawid musiał czekać, i my także musimy czekać. Czasami odpowiedź przychodzi wtedy, kiedy jesteśmy w jaskini.

Bóg przeprowadza nas przez czas oddzielenia, pustynie i burze. To w takim czasie Bóg może do nas przemawiać w naszych okolicznościach. Szukaj Boga. Szukaj najpierw Jego Królestwa i Jego Sprawiedliwości (zobacz Mateusz 6:33), ponieważ kiedy Go nie szukamy i wolimy szukać przyjaciół, będziemy mieć mnóstwo opinii. Przyjaciele będą ci doradzać: „Nie rób tego, nie rób tamtego”, ale jeśli Bóg tego nie zbuduje, twój trud jest daremny (zobacz Psalm 127:1).

Job był zły i rozgoryczony, ponieważ próbował odgadnąć dlaczego te rzeczy się wydarzyły. Jego przyjaciele dawali mu odpowiedzi płynące z cielesnej mądrości. Uważaj kto przemawia do twojego życia. Jakie są jego motywacje? Czasami nie znamy jego serca, jednak Bóg je zna (zobacz Łukasz 16:15).

Przedzieraj się i Usuwaj Przeszkody

Przyjacielu, kiedy Bóg przemawia do ciebie, będziesz miał potwierdzenie w swoim duchu! Czuję, że Bóg przekazuje nam to poselstwo. W Łukasza 24:49-50 Pan mówi: „‚A oto Ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości.’ I wywiódł ich aż do Betanii, a podniósłszy ręce swoje, błogosławił ich.”

Posłuchaj mnie, przyjacielu, Jego obietnice są „Tak i Amen” (zobacz 2 Koryntian 1:20). To słowo „przyobleczeni” ma greckie pochodzenie, znaczy ubrać się lub nałożyć. Ta „moc”, którą zostaliśmy przyobleczeni w tym wersecie odnosi się do mocy Ducha Świętego. Oznacza posiadanie kontroli i autorytetu, czy wpływu na daną sytuację, z którą się możesz zetknąć. Mój przyjacielu, zostałeś przyobleczony pełnią dostępu do Nieba, kiedy zostałeś odziany mocą Ducha Świętego!

Remove_ObstaclesWiem, że wielu z was zmaga się z burzami i ukrywa się teraz w jaskiniach. Napieraj na Jezusa! Przedzieraj się i usuwaj przeszkody. Bóg mówi: „I powiedzą: Torujcie, torujcie, prostujcie drogę! Usuńcie zawadę z drogi mojego ludu.” (Izajasz 57:14). Niektórzy z was zmagają się z przeszkodami w finansach, niektórzy w małżeństwie, w wychowaniu dzieci, w pracy zawodowej, w kościele, w twoim przeznaczeniu, a Bóg mówi: „Usuwaj przeszkody!”

Ludzie zostali zniewoleni przez wroga i żyją w jaskiniach, chociaż mają obietnice przymierza. A co z tobą? Jesteś Królem Dawidem namaszczonym przez Boga? Nie trać wizji i tocz bitwę pośród burzy! Bóg chce ci dać uzdrowienie i odbudowę!

Ufaj Panu Całym Swoim Sercem

Niebiański Ojcze, powołałeś nas z wielkim przeznaczeniem i celami, i dzisiaj my zajmujemy nasze pozycje i bierzemy obdarowania, które masz dla nas. Nie będziemy się już ukrywać, żebrać o okruchy, ponieważ jesteśmy dziećmi Króla! Zajmiemy należne nam miejsce u stołu Pana. Obejmujemy dziś naszą własność w posiadanie, i już się nie cofamy, ale idziemy do przodu, i niech się Twoja wola wypełni i niech nastanie Twoje Królestwo.

 

Ojcze, Ja ściągam Niebo na ziemię, ja sprowadzam Twoją chwałę! Wiem, że są przeciwności i kłamstwa, ale postanawiam, że będę słuchać Twojego głosu, Panie! Ojcze, tak jak Eliasz wchodzę na górę, żeby usłyszeć Twój cichy głos, i usłyszę go dla tych, którzy są Twoi. W imieniu Jezusa, niech przychodzi życie!

Przyjacielu, jeżeli jesteś teraz w twojej burzy, ufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na swoim własnym zrozumieniu, ale pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On wyprostuje twoje ścieżki (zobacz Przypowieści 3:5-6). On daje ci pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie (zobacz Filipian 4:7).

Utrzymuj ten kurs, a ujrzysz efekty swoich modlitw. Oczekuj na Pana, a On odnowi twoją siłę (zobacz Izajasz 40:31)! Będziesz biec i dobiegniesz do końca! Wielu powołanych przebywa w ukryciu, są zranieni, ale kiedy chodzimy w obietnicy Ojcowskiej miłości, wszystkie rzeczy współdziałają dla naszego dobra (zobacz Rzymian 8:28), żeby doprowadzić nas do końca, którego On oczekuje.

Do Końca,

Angela T. Greenig

Angela Greenig Ministries International

Email: angela@angelagreenig.com

Website: angelagreenig.com

Angela_Greenig_150pxAngela Greenig jest założycielką organizacji Angela Greenig Ministries International, autorką trzech książek, nagrała dwa DVD, i prowadzi program „Sprawiedliwość dla Każdego” na kanale XP Media. Jej nauczanie i wejrzenie pochodzą z wieloletniego doświadczenia, które nabyła walcząc na linii frontu w duchowej walce. Angela jest wypróbowanym proroczym wojownikiem dla Chrystusa, prowadzi także służbę uwolnienia. W ciągu minionych 27 lat stała się obrończynią wiary i głosem dla tych, którzy nie mają głosu, podróżując po świecie głosząc Ewangelię i szkoląc Ciało Chrystusa. W czasie ostatnich 21 lat została pobłogosławiona pracą na ulicach Seattle, Waszyngtonu, pomagając żywić i odziewać bezdomnych i ludzi w potrzebie. Angela zbudowała i wyzwoliła służby w wielu miastach w Ameryce, i w wielu narodach świata.

Angela w filmie „Nieokiełznana miłość’ (od 21-ej minuty) opowiada świadectwo uwolnienia młodej kobiety zaangażowanej w satanizm

ElijahList Publications

http://www.elijahlist.com

email: info@elijahlist.net

Reklamy

Komentarze 2 to “Angela Greenig – Bóg Przemawia do Ciebie Podczas Burzy”

 1. Pinio 24 września 2013 @ 10:36 #

  Bardzo prorocza zachęta.
  Jetem przekonany, ze wielu chrześcijan żyje teraz właśnie w jaskini /ze mną włącznie aby nie było niedomówień /. Wołanie właśnie teraz – gdy jesteśmy jako naród w jaskini, gdy niektórzy myślą o tym aby wyemigrować “za chlebem i lepszym jutrem”, gdy rzeczywistość która nas otacza jest “szara”, gdy perspektywa pracy na następne jutro jest taka mglista, gdy jest brak widoków na “godziwą” emeryturę – to wołanie z jaskini spowoduje ze Bóg wyprowadzi nas jako jednostki i nas jako naród. Gdy Bóg nas wyprowadzi dostaniemy to o co modliło się /i modli się/ poprzednie pokolenie – przebudzenie. Przebudzenie które zmieni nas – Polskę.

  • niezatrzymywalna 24 września 2013 @ 11:45 #

   Amen. Twój komentarz też jest taką zachętą 🙂
   Niech Cię Bóg błogosławi.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: