Eileen Fisher – Zajdzie Wiele Zmian

4 Paźdź

 

W Twoje Okoliczności Wkracza Boże „Królowanie”

 

Następujące słowo prorocze zostało wygłoszone przez Eileen Fisher 9 lipca 2013 podczas jej cotygodniowej Proroczej Szkoły Ducha Świętego w Colorado Springs, Colorado:

 

Słyszę jak Pan mówi, że zajdzie wiele zmian w życiu Jego własności, i że te zmiany nastaną wkrótce, On chce, żebyś był świadomy – był przekonany – że to „Królowanie” wkracza w twoje okoliczności.

 

On powiedział: „Ja mówię: Powstań i zajaśniej, Moja śpiąca Oblubienico, bo zdrzemnęłaś się na łożu rozczarowania, odrzucenia, bólu i pozostawienia. Ale Ja przychodzę i ściągnę z ciebie ten koc. A ześlę na ciebie Ducha Pocieszenia, który złoży uzdrowienie w twoim umyśle, i nadzieja powróci do twojego serca. I Ja sprawię, że będziesz chciała żyć, ogłaszać chwałę Pana, Twojego Boga w kraju, w którym żyjesz.

 

„Odrzuć wszystko to, co cię powstrzymuje, czy są to zniszczone marzenia, wizja czy obietnice. Niech to przyjdzie i niech będzie jak dym wychodzący z Mojego świętego ołtarza. Bo Ja widziałem ofiary, widziałem łzy, ból i zamęt, ale obiecałem ci w Moim Słowie, że uczynię drogę tam, gdzie wydaje się, iż jej nie ma.

 

„Obserwuj Mnie, kiedy rozdzielam przed tobą morze. Bądź czujny, abyś ujrzał Mnie, kiedy przyjdę i rozdzielę morze, bo mam dla ciebie szczególne miejsce, po którym przejdziesz na drugą stronę. To będzie miejsce bezpieczeństwa, miejsce pozycji, miejsce autorytetu. Będzie znane jako ‚Błogosławiona Droga Autostrady Świętości.’

 

„Będziecie nazwani ludem świętym; oddzielonym. Bo inni nie będą chcieli przybliżyć się do Mnie, bo oni będą chcieli zatrzymać swoje obie stopy w świecie, a ręce podniesione w szyderstwie, bo to nie będzie w zgodzie z ich sercem. Ale Ja chcę, żeby wszyscy wyszli, bo prawda będzie widoczna.

 

Mountains„Wyjdź z tego świata. Wejdź w Mojego Ducha. Bo Ja pragnę mówić do ciebie, Duch do ducha, serce do serca, więc nauczysz się wspinać na nogach łań na wyżyny, do nowych wizji, do nowych ścieżek, do nowych celów, błogosławieństwa i zaopatrzenia.

 

„Zaopatrzenie znajduje się w zasięgu ręki, ale musisz być dostatecznie blisko, żeby je przyjąć. Zbliż się do Mnie, a Ja obiecałem, że zbliżę się do ciebie.

 

Bóg Cię Błogosławi i Otwiera Ci Drzwi

 

„Obudź się. Odrzuć zaaferowanie, zniechęcenie. Nie próbuj czynić swojej własnej drogi przez burze życia, ale pozwól, że dam ci Moje oczy, żebyś widział, i Moje uszy, żebyś słyszał. Wkrótce rozpoznasz co jest z Mojego Ducha, a co z ludzkiego, i wkrótce zbliżysz się do Mojego Ducha, a ludzka wola odejdzie na bok na zawsze, na zawsze.

 

„Będę miał lud pokorny, który będzie biegł w biegu świętości i w ziemi błogosławieństw. Będę ci błogosławił, i błogosławił, i błogosławił, i błogosławił. Bo Ja teraz występuję przeciwko każdemu przekleństwu, czy to wypowiedzianemu w tajemnicy, czy temu, które wyszło z twoich własnych ust. Łamię to przekleństwo, i mówię: ‚Błogosławieni są ci, którzy przychodzą w imieniu Pańskim.’

 

„Błogosławię cię dzisiaj, bo przyszedłeś w Moim imieniu. Stałeś i uwielbiałeś w Moim imieniu. Niech teraz powstanie w tobie Moje imię, żeby otworzyć drzwi, które wydawały się zamknięte, ponieważ Ja jestem drogą, prawdą i życiem”, mówi Pan twój Bóg.

 

Dar za Darem, Dar za Darem

 

Następujące słowo prorocze zostało wygłoszone przez Eileen Fisher 16 lipca 2013 podczas jej cotygodniowej Proroczej Szkoły Ducha Świętego w Colorado Springs, Colorado:

 

Miałam wizję Jezusa wchodzącego tu dzisiaj z rękami obładowanymi darami – obładowanymi darami – pragnącego dawać dary Swojej Oblubienicy, Swojemu ludowi. Podobnie jak składając Swoje Życie – dał dar zbawienia. Jak powiedział: „Ześlę wam dar Mojego Ducha Świętego.”

 

GiftDar, dar za darem, dar za darem… ale to ciekawe, ponieważ wszystkie one są owinięte białą tkaniną, reprezentującą Jego szatę sprawiedliwości, ale wstążki są czerwone, ze względu na Jego Krew. Ale wszystkie mają różne rozmiary, a wstążki są w różnych stylach.

 

I słyszę jak On śpiewa dzisiaj nad tobą, jak oblubieniec nad swoją oblubienicą, taką pieśń:

 

„Składam Moje dary na Moją Oblubienicę i rozkoszuję się Moją Oblubienicą. A wtedy, kiedy ona rozkoszuje się swoim Oblubieńcem, znajdujemy słodycz – pragnienie serca do serca – wykraczające poza zrozumienie, poza ból, poza radość; tylko czysta ekstaza naszej wspólnej obecności, bo wszystko inne jest bez znaczenia.

 

„Bo jak Ja uczyniłem swoją twarz jak krzemień i poszedłem na Krzyż; więc uczyniłem swoją twarz jak krzemień, aby pociągać Moją Oblubienicę do ślubnej komnaty, świeżą i silną i nową. Tam, gdzie ona zrozumie co to oznaczają słodkie pocałunki Oblubieńca; akceptacja jej Ukochanego, bezwarunkowa miłość i zrozumienie, kiedy nikt inny nie rozumie.

 

„Ja patrzę na serce z całkowitym zrozumieniem. Nie z osądem, nie z potępieniem, ale z łaską, z miłosierdziem, i oczami miłości. Bo Ja całkowicie akceptuję Moją własność dzięki Mojej Krwi. Bo Ja przykryłem Moją własność Moją chwałą i szatą Mojej sprawiedliwości. Bo Ja przenoszę Moją własność z chwały w chwałę, jeśli tylko powie: ‚Przyjdź. Przyjdź, Panie Jezu, przyjdź.'”

 

Bo On powiedział: „I na końcu Mojego Słowa umieściłem Ducha i Oblubienicę, którzy mówią: ‚Przyjdź, Panie Jezu, przyjdź.’ Pragnę słyszeć te słowa wypowiadane z serca Mojej własności: ‚Przyjdź, Panie Jezu, przyjdź. Opanuj wszystkie okoliczności. Ukój moją niewiarę. Wylecz moją wątpliwość. Ukój moje niezrozumienie, i moje lęki. Przyjmij mnie, takiego, jaki jestem.'”

 

On powiedział: „Ja nie tylko przyjmę cię takiego, jaki jesteś, ale kocham cię tak bardzo, że nie zostawię cię w takim stanie, bo sprawię, że będziesz głodny Mojego Słowa. Bo Ja usunę współzawodnictwo z twojego otoczenia; i twoje oczy będą skupione na Mnie, a nie na kimś innym.

 

„Bo Ja nie mam upodobania w tym, że się potykasz. Bo kiedy ty płaczesz, i Ja płaczę; kiedy się śmiejesz, Ja się śmieję; bo Ja nie jestem odległym Bogiem. Nie jestem obcym Bogiem; nie jestem bożkiem uczynionym ręką człowieka. Ale jestem Panem, twoim Bogiem, który przyszedł na ziemię z planem, który powstał zanim nawet ziemia została ukształtowana. Plan zbawienia już był gotowy, bo wiedziałem, że człowiek mógłby zgrzeszyć. Ale wiedziałem także, że człowiek może wybrać Mnie, stać się Moją własnością i wejść do naszej słodkiej obecności.

 

To Wszystko, co Cię Martwi Jest Ważne dla Boga

 

„Jakże pragnę odpowiadać na modlitwy. Jakże pragnę wywołać Moją własność z doliny zniechęcenia i rozpaczy. Jakże pragnę zabrać Moją Oblubienicę na górę, i odświeżyć ją, umieścić na jej ustach słodkie, słodkie pocałunki Mojej obecności, bo Ja nie jestem Bogiem nieznacznego, ale Bogiem znaczącego.

 

Holding_hands„Dla Mnie jest ważne wszystko to, co cię martwi. Bo zostałeś stworzony dla Mojej przyjemności, i poza areną łaski nie jesteś w stanie tego zrozumieć. Ale kiedy wejdziesz na arenę łaski, poznania i akceptacji, staniesz się Oblubienicą, która ma właśnie wesele. Bo stałeś się częścią rodziny – ręką akceptacji Mojego Ojca Duch pieczętuje cię na wieczne zbawienie, a Ja sam mieszkam w tobie – nie ma żadnego dystansu, serce do serca, ucho do ucha, szept do szeptu.

 

„Bo Ja nie szukam ludzi, żeby ich pozostawić, żeby się czuli porzuceni. Bo Ja widziałem Moją własność w wieczerniku, trzęsącą się za strachu. A potem przyszedł Mój Duch i wszyscy oni zostali zmienieni, bo Ja wypełniłem Moją obietnicę. Powiedziałem im, że nie zostawię ich sierotami. Powiedziałem im, że poślę Mojego Ducha, który ich będzie prowadzić i kierować, i utrzyma ich w całej prawdzie.

 

Powiedziałem im, że ich nie opuszczę, aby nie czuli się sierotami, ale On będzie pieczęcią na ich sercach. Bo jest społeczność – słodycz w Jego obecności – Oblubienica i Duch, oboje wołają w pieśni, w uwielbieniu, w chwale, i w ciszy: ‚Przyjdź, Panie Jezu, przyjdź.’

 

„Wywyższaj Moje imię. Wznieś swoje serce. Pozwól, że zabiorę od ciebie rozczarowanie i lęk. Przybliż się, a Ja ci obiecuję, że przybliżę się do ciebie.

 

„Przybliż się w ciszy. Słuchaj Mojego głosu. Ucz się słuchać. Bądź gotowy – gotowy do słuchania, gotowy, by mówić, gotowy na śmiech, gotowy na płacz, gotowy, by biec, być w ciszy.

 

„Zechciej stać się wszystkim we Mnie, abym Ja mógł przeprowadzić cię przez te wszystkie rzeczy, bo Ja cię posilę. Bo czyż nie obiecałem ci w Moim Słowie, że wszystko możesz zrobić przez Chrystusa Jezusa, który cię umacnia? Ja jestem Tym, który cię wzmacnia,” mówi Pan, twój Bóg.

 

„Wiedz, że Wiele Rzeczy Ulegnie Zmianie…”

 

Następujące słowo prorocze zostało wygłoszone przez Eileen Fisher 23 lipca 2013 podczas jej cotygodniowej Proroczej Szkoły Ducha Świętego w Colorado Springs, Colorado:

 

Pan powiedział: „Naucz się trwać przy Mnie. Bo wróg zastawi wiele sideł, żeby uwięzić twoją duszę w bólu, i uwięzić cię tam, gdzie nie będziesz mógł szukać Mojego oblicza. Ale wiedz, że Ja słyszę. Wiedz, że Ja wiem. Wiedz, że nie przyszedłem, żeby cię skrzywdzić, ani nie przyłożę ręki przeciwko tobie, ani nie nastawię Mojego oblicza przeciwko tobie. Ale Ja mam dla ciebie Moją dobroć, i Moją miłość, i Moje miłosierdzie, i otwieram dla ciebie Moje ramiona.

 

„Niech przyjmę twoje łzy. Niech obejmę twoje skronie. Niech stanę się znany tobie jako ‚Obejmujący Zbawiciel’. Zamierzam podeprzeć cię, i podtrzymać cię, i dodać ci odwagi. I zamierzam zetrzeć odciski palców człowieka. Bo człowiek wyrządza zniszczenie za zniszczeniem. To nie Moja ręka przynosi zniszczenie.”

 

Powiadam: ‚Proś Mnie, abym powstrzymał wszelką wojnę przeciwko tobie.’ Ucz się odpoczywać i spać na Moim Słowie, i niech Moje Słowo stanie się aktywne. I kiedy to się stanie, pozwól Mi pochwycić twój umysł, twoje serce, twoje ciało i twoją duszę, aż będziesz tak pochłonięty poznaniem dobroci i miłości Boga.

 

baptismfire_300px„Ochrzczę cię dzisiaj, świeżością i siłą, w ogniu ciepła Mojej miłości. Wezmę te serca, które oziębły z bólu i odrzucenia, i powiem: ‚Bijcie i żyjcie’.

 

„Podchwyć rytm Mojego Ducha. Odrzuć śmierć i ból, i zacznij skakać. Zacznij klaskać. Zacznij wyzwalać swojego ducha, przedzierać się, żebym Ja mógł cię wyrwać i przedstawić raport Pana. Wiedz, że wiele rzeczy ulegnie zmianie, bo Ja jestem z tobą, nie przeciw tobie”, mówi Pan, twój Bóg.

 

 

Eileen Fisher

Eileen Fisher Ministries

Email: eileen@eileenfisher.org

Website: eileenfisher.org

 

 

Eileen_Fisher1_150px Eileen Fisher przemawia i usługuje przed wieloma grupami ludzi i ma pragnienie wypełnić nakaz, który Jezus dał nam wszystkim. Eileen usługuje na rekolekcjach, warsztatach, spotkaniach, bankietach i innych specjalnych wydarzeniach. Jest również autorką dwóch najnowszych książek: “Embraced by The Holy Spirit” i “Embracing the Prophetic.” Eileen podróżuje, często jest gościem w TV i naucza w Szkole Proroctwa i Uzdrowienia. Jej mąż Fred nadzoruje służbę i jest administratorem. Fred i Eileen są aktywnymi przywódcami i członkami zarządu Freedom Christian Fellowship Church. Mają zamężną córkę Theresę i czworo wnucząt. Ich syn Michael odszedł do Pana w 1993 roku.

 

 

ElijahList Publications

http://www.elijahlist.com

email: info@elijahlist.net

 

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: