Noe Leon – Czy wierzący może chorować ze względu na innych?

21 List

Ten artykuł opisuje krótko zagadnienie choroby i cierpienia. Czy choroba i cierpienie może być częścią Bożego planu dla twojego życia? Pisma udzielają wyraźnej odpowiedzi na to pytanie, a pastorzy rzadko głoszą na ten temat.

 

Duchowe korzenie choroby

W Przypowieściach znajduje się pewien interesujący werset, który mówi, że:

 

Jak ptak, który ucieka, jak jaskółka, która ulatuje, tak jest z bezpodstawnym przekleństwem: ono się nie ziszcza.” (Przypowieści 26:2)

 

Inaczej mówiąc, wydarzenia nie są przypadkowe. Kiedy atakuje choroba, to zawsze, zawsze muszą być ukryte duchowe drzwi, które otworzyły drogę wejścia dla tej choroby. Choroba pojawiła się na świecie w wyniku grzechu, kiedy człowiek upadł w ogrodzie Eden, więc ostatecznie każda choroba wywodzi się z grzechu, ale niekoniecznie musi to być grzech osoby, która choruje.

 

Jak podkreśla wielu kaznodziejów, Księga Rodzaju objawia, że istnieje “nieopowiedziana historia” o pochodzeniu Ziemi:

 

Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. (2) A ziemia była niekształtowna i próżna, i ciemność była nad przepaścią, a Duch Boży unaszał się nad wodami.” (Rodzaju 1:1-2 BG)

 

“Niekształtowna” to hebrajskie słowo tohuw, które znaczy “bezkształtność, pustkowie”, więc Rodzaju 1:2 stwierdza, że po tym, jak Bóg stworzył Ziemię (werset 1), była ona “bezkształtna” (tohuw). Jednak w Izajasza 45 Bóg stwierdził coś bardzo ciekawego:

 

Bo tak mówi Pan, Stwórca niebios – On jest Bogiem – który stworzył ziemię i uczynił ją, utwierdził ją, a nie stworzył, aby była pustkowiem, lecz na mieszkanie ją stworzył: Ja jestem Pan, a nie ma innego.(Izajasz 45:18)

 

Bóg mówi tutaj, że nie stworzył Ziemi, aby “była pustkowiem”, i tutaj “była pustkowiem” jest hebrajskim słowem tohuw, które występuje w Rodzaju 1:2. Jeśli Izajasz 45 mówi, że Bóg nie stworzył Ziemi “bezkształtnej” a Rodzaju 1:2 mówi, że Ziemia była “bezkształtna” po tym, jak Bóg ją stworzył, to musimy wyciągnąć wniosek, że pomiędzy wersetami 1 i 2 coś się wydarzyło. Bóg nadał Ziemi “kształt”, ale miało miejsce coś, co sprawiło, że Ziemia stała się “bezkształtna”. Możemy zatem zobaczyć, że Księga Rodzaju nie jest opowiadaniem o stworzeniu Ziemi, jak większość z nas była nauczana na szkółkach niedzielnych, ale raczej jest opowieścią o regeneracji Ziemi po Bożym sądzie nad miejscem zasiedlonym przez duchowe siły, które zbuntowały się przeciw Bogu. To dlatego Ziemia w Rodzaju 1:2 wygląda ” jak po potopie”. Podobnie jak w czasach Noego, gdy Bóg wylał na Ziemię sąd, Rodzaju 1 jest opowiadaniem o tym, jak Bóg przez sąd zaplanował ponowne ustanowienie swojego królestwa na Ziemi, i umieścił człowieka w ogrodzie Eden, aby, podobnie jak zaczyn rozprzestrzenia się w cieście, aż całe ciasto zostanie nim objęte, tak Boże królestwo rozeszło się na całą Ziemię:

 

“Inne podobieństwo powiedział im: Podobne jest Królestwo Niebios do kwasu, który wzięła niewiasta i rozczyniła w trzech miarach mąki, aż się wszystko zakwasiło.” (Mateusz 13:33)

 

Ogród Eden był “bazą operacyjną”, z której Bóg przez Człowieka miał odzyskać Ziemię. Człowiek był przeznaczony do tego, żeby objawić Boga na Ziemi. Człowiek został uczyniony na obraz i podobieństwo Boga, aby Bóg i Człowiek mogli stanowić Jedno i panować nad stworzeniem:

 

“Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. (27) I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. (28) I błogosławił im Bóg, i rzekł do nich Bóg: Rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię, i czyńcie ją sobie poddaną; panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi!” (Rodzaju 1:26-28)

 

W ogrodzie Eden Człowiek był wolny od choroby, ponieważ nie był wystawiony na skutki działania złych duchów, które panowały poza ogrodem. Królestwo Boże było w ogrodzie i stąd miało się rozprzestrzenić. Jednakże przed odzyskaniem Ziemi Człowiek miał przejść przez proces wzrostu, aż osiągnie miarę doskonałości, czy pełni człowieczeństwa (Efezjan 4:13). Ten proces wzrostu jest rozumiany jako gotowość, by umrzeć dla siebie, pomimo bycia słabym. To dlatego mężczyźnie dano kobietę, która reprezentuje słabszą stronę Człowieka: jego duszę. Jeśli Człowiek miał osiągnąć swój pełny potencjał, musiał udowodnić, że mógł umrzeć dla siebie i przezwyciężyć pokusę, pomimo posiadania słabszej strony. Dlatego właśnie, zanim Pan zaczął swoją służbę, musiał udać się na pustynię i pościć przez 40 dni, i był kuszony podczas osłabienia w trakcie postu. Potem rozpoczął swoją posługę i wyszedł odzyskać świat dla Ojca.

 

Kiedy w ogrodzie pojawił się wąż, skierował swój atak na kobietę, nie na mężczyznę, i Bóg na to pozwolił, ponieważ my jako istoty ludzkie musimy udowodnić, że możemy umrzeć dla siebie nawet jeśli pokusa dotyczy naszej słabej strony. To dlatego skarga mężczyzny po konfrontacji z Bogiem była bezużyteczna:

 

“Na to rzekł Adam: Kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłem.(Rodzaju 3:12)

 

Ta kobieta reprezentuje naszą duszę, a mężczyzna reprezentuje naszego ducha. Duch i dusza mieszkają w naszym ciele, i to odróżnia nas od aniołów. Kiedy czytamy w Piśmie o aniołach, to one zawsze występują jako “duchy”, ale nigdy nie były to istoty słabe i podatne na zranienia. Świat, a nawet Kościół ma taki hollywoodzkie wyobrażenie aniołów jako “delikatnych i słodkich” dobroczyńców ze skrzydłami na plecach, latających dookoła i czyniących miłe rzeczy dla ludzi. Biblia jednak przedstawia ich jako wzbudzających strach wykonawców Bożego sądu i sprawiedliwości (Mateusza 28:1-5, Rodzaju 28:12-17, Łukasza 2:9-10, Sędziów 13:6, 2 Królewska 19:35, 1 Kronik 21:15-17, Liczb 22:22-27, Dzieje Ap. 12:23). Są oni także przedstawiani jako ci, którzy zaopatrują i posilają (Łukasz 22:43, Hebrajczyków 1:13-14, 1 Królewska 19:7, 2 Królewska 1:15), ponieważ są silni z natury i nie ma w nich żadnej słabości (Psalm 103:20, Psalm 104:4, 2 Piotra 2:11). Człowiek jednakże, został uczyniony ze słabą stroną. To dlatego Biblia mówi, że zostaliśmy uczynieni nieco mniejsi od aniołów (Hebrajczyków 2:6-8)…

Cały artykuł można przeczytać TUTAJ.

Źródło http://shamah-elim.info/sickothr.htm

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: