Noe Leon – Duchowy koń trojański

10 Sty

Ten artykuł opisuje ducha, który przed wiekami wszedł do Kościoła i pożera duchowe dziedzictwo wierzących w Ciele Chrystusa. Zaczniemy od ustanowienia pewnych duchowych zasad z Pisma. Następnie połączymy te zasady i pokażemy czym jest ten koń trojański.

 

 

Sprawiedliwość przed miłosierdziem

W Starym Testamencie występuje kilka hebrajskich słów, które są przetłumaczone jako “miłosierdzie”. Jednakże większość tych słów bardziej koresponduje z takimi słowami jak “współczucie” i “afekt, uczucie”.  Hebrajskie słowo najbardziej zbliżone do “miłosierdzia” to chesed חֶסֶד.

W Biblii chesed po raz pierwszy pojawia się w Księdze Rodzaju 19:19, kiedy Lot dziękuje Bogu za uratowanie go ze zniszczonej Sodomy i Gomory. Ale w tym samym wersecie Lot popełnia błąd prosząc Boga, żeby mu pozwolił uciec do “małego” miasta Soar, zamiast udać się w góry, jak nakazał mu Bóg. Ten błąd, jak przestudiujemy to w następnych artykułach (jak Bóg pozwoli), otworzył duchowe drzwi do popełnienia kazirodztwa w dalszej części tego rozdziału. Możemy zatem powiedzieć, że słowo “miłosierdzie” zostało w Biblii wypowiedziane po raz pierwszy przez człowieka z połowiczną wiarą.

Natomiast co do hebrajskiego słowa “sprawiedliwość” cedaka צְדָקָה, to Duch Święty postanowił, że po raz pierwszy pojawi się ono w Rodzaju 15:6, a drugi raz w Rodzaju 18:19, dokładnie jeden rozdział przed pierwszym wystąpieniem chesed w Rodzaju 19:19:

 Wtedy uwierzył Panu, a On poczytał mu to ku usprawiedliwieniu.” (Rodzaju 15:6)

[Narrator (Duch Święty) mówi tutaj o Abrahamie]

“Wybrałem go bowiem, aby nakazał synom swoim i domowi swemu po sobie strzec drogi Pana, aby zachowywali sprawiedliwość i prawo, tak iżby Pan mógł wypełnić względem Abrahama to, co o nim powiedział.” (Rodzaju 18:19)

[Bóg mówi tutaj o Abrahamie, zanim powiedział mu o sądzie na Sodomę i Gomorę]

Możemy zatem powiedzieć, że słowo “sprawiedliwość” jest wspomniane w Biblii dwukrotnie zanim słowo “miłosierdzie” w ogóle się pojawia, i w obu przypadkach wypowiada je Sam Bóg zwracając się do Abrahama, człowieka z sercem pełnym wiary.

Hebrajskie słowo oznaczające miłosierdzie, chesed, pojawia się w Biblii 12 razy zanim wypowiedział je bezpośrednio Sam Pan tuż przed nadaniem 10 przykazań:

“A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.(Wyjścia 20:6)

Zauważ, że po raz pierwszy używając słowa “miłosierdzie”, Bóg łączy je bezpośrednio z tymi, którzy Go kochają i przestrzegają Jego przykazań, t.j.- tymi, którzy trwają w Jego “sprawiedliwości”. Następny raz chesed pojawia się w Piśmie w następującym fragmencie:

“Wtedy Pan przeszedł obok niego, a on zawołał: Panie, Panie, Boże miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność, (7) zachowujący łaskę dla tysięcy, odpuszczający winę, występek i grzech, nie pozostawiający w żadnym razie bez kary, lecz nawiedzający winę ojców na synach i na wnukach do trzeciego i czwartego pokolenia!” (Wyjścia 34:6-7)

[Słowo przetłumaczone w wersecie 6 i 7 jako „łaska” jest tym samym hebrajskim słowem chesed.]

Zauważ, że werset 6 łączy słowo “miłosierdzie” (przetłumaczone jako “łaska”) z “prawdą (w naszym tłumaczeniu – wiernością”), co znaczy, że dla Boga, “miłosierdzie” jest prawnie uzasadnione tylko wtedy, gdy towarzyszy “prawdzie”, a nikt nie może żyć w “prawdzie” bez trwania w Bożej sprawiedliwości i przykazaniach, jak pokazują następujące fragmenty:

Panie! Kto przebywać będzie w namiocie twoim? Kto zamieszka na twej górze świętej? (2) Ten, kto żyje nienagannie I pełni to, co prawe, I mówi prawdę w sercu swoim.” (Psalm 15:1-2)

[Słowo przetłumaczone jako „prawe” jest hebrajskim słowem cedek, które jest powiązane ze wspomnianym powyżej słowem cedaka; to słowo także można przetłumaczyć jako „sprawiedliwość”]

“Salomon odrzekł: Ty okazałeś twemu słudze Dawidowi, mojemu ojcu, wielką łaskę, dlatego, że postępował przed tobą wiernie, sprawiedliwie i w prawości serca i zachowałeś dla niego tę wielką łaskę, że dałeś mu syna, który zasiadł na jego tronie jak to jest dzisiaj.” (1 Królewska 3:6)

[Słowo przetłumaczone jako „łaska” to znane nam już chesed. Słowo przetłumaczone jako „sprawiedliwie” jest hebrajskim wspomnianym wcześniej słowem cedaka]

Żyć w “prawdzie”, t.j.- trwać w Bożej sprawiedliwości i przykazaniach, to nie kwestia ludzkich wysiłków czy prób dojścia do Bożej doskonałości w ciele. To postawa serca, poddanie życia ogniowi Bożych sądów i pozwolenie, żeby objawił się nasz wewnętrzny człowiek, który już jest sprawiedliwy (Efezjan 4:24, Kolosan 3:10). W cytowanym wyżej wersecie 1 Królewskiej 3:6, Salomon mówi o Bożym miłosierdziu wobec Dawida, który jest nazwany człowiekiem według Bożego serca (Dzieje Ap. 13:22). To, co przyciągnęło Boże miłosierdzie ku Dawidowi, to nie były ludzkie wysiłki życia w sprawiedliwości, ale raczej poddanie życia pod Boże sądy (Psalm 19:9-14) i ustawiczne pragnienie, żeby Boża wola wypełniła się w jego życiu.

Z powyższego można wnioskować, że Biblia od początku kładzie większy nacisk na sprawiedliwość niż na miłosierdzie. W przeciwieństwie do “kazań większości pastorów, które zazwyczaj koncentrują się na Jego miłosierdziu, a rzadko mówią o Jego sprawiedliwości, starając się głosić Ewangelię, która jest przyjemna dla dusz wierzących” i “do przyjęcia” dla niewierzących. Jednakże kiedy Bóg mówi o miłosierdziu, to natychmiast kojarzy je z “prawdą”, “sprawiedliwością” i “sądem”, i ta zasada obowiązuje w całej Biblii, jak pokazują to kolejne fragmenty:

“Synu mój! Nie zapominaj mojej nauki, a twoje serce niech przestrzega moich przykazań, (2) bo one przedłużą ci dni i lata życia oraz zapewnią ci pokój. (3) Niech cię nie opuszcza łaska i prawda, zawiąż je sobie na szyi, wypisz je na tablicy swojego serca! (4) Wtedy znajdziesz życzliwość i uznanie w oczach Boga i ludzi.” (Przypowieści 3:1-4)

 

“Miłość i wierność oczyszczają od winy, a dzięki bojaźni Pana stronimy od złego.” (Przypowieści 16:6)

 

“Wtedy tron będzie utrwalony przez łaskę i zasiądzie na nim w namiocie Dawida sędzia, który będzie dbał o prawo i troszczył się o sprawiedliwość.” (Izajasz 16:5)

 

“I zaręczę cię z sobą na wieki; zaręczę cię z sobą na zasadzie sprawiedliwości i prawa, miłości i zmiłowania.” (Ozeasz 2:21)

[Słowo przetłumaczone jako „miłości” to hebrajskie słowo chesed, więc powinno tu być słowo „miłosierdzia” zamiast „miłości”]

Słuchajcie słowa Pana, synowie Izraela, bo Pan ma powód do skargi na mieszkańców kraju: Nie ma w kraju ani wierności, ani miłości, ani poznania Boga.” (Ozeasz 4:1) 

Siejcie w sprawiedliwości, żnijcie w miłości, uprawcie nowy ugór, bo już czas szukać Pana, aby przyszedł i nauczył was sprawiedliwości.” (Ozeasz 10:12) 

Lecz ty nawróć się do swojego Boga, przestrzegaj miłości i prawa i zawsze ufaj swojemu Bogu!” (Ozeasz 12:7) 

Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie: tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem.” (Micheasz 6:8)

[Zauważ, że w tym wersecie prawo jest wymienione przed miłością bratnia]

“Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i z kopru, i z kminku, a zaniedbaliście tego, co ważniejsze w zakonie: sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności; te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać.” (Mateusz 23:23)

[I znowu, Pan wymienia „sprawiedliwość” przed „miłosierdziem”]

Jeśli w Biblii sprawiedliwość i sąd występują przed miłosierdziem, to jak możemy wytłumaczyć nasze zbawienie przez wiarę? Pomimo, że nasze zbawienie jest dla nas aktem miłosierdzia od Boga, to najpierw przychodzi sprawiedliwość, i to na dwa sposoby…

Cały artykuł można przeczytać TUTAJ.

Źródło http://shamah-elim.info/trojnhrs.htm

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: