Lou Engle – Zero Tolerancji

4 Mar

“Podejrzewam, że mam więcej wspólnego z Izebel i Achabem niż z Eliaszem.  Pracuję nad budowaniem tolerancyjnego, pluralistycznego społeczeństwa, które szanuje wiarę i tradycje innych.  10 lat mojego życia poświęciłem na nawoływanie kościoła do opamiętania i zmiany, z powodu jego homofobii i heteroseksizmu, ograniczonego myślenia i uprzedzeń.  Nie żywię sympatii do tego surowego Jahweizmu proroka Eliasza i jego skłonności do nawoływania do zabijania i „rzucania psom”, ogłaszania sądu i boskiej kary.  Eliasz ukamienowałby mnie bez sekundy namysłu.  Izebel była oświeconą kobietą – sądzę, że by mnie polubiła.”

    Dr David Bromell
    Kazanie z niedzieli Zielonych Świąt, 1998.
    Metodystyczny Kościół Misyjny, Christchurch.

“Oto Ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana, (24) i zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą.” (Malachiasz 3:23-24)

“Lecz mam ci za złe, że pośród was tolerujesz tę kobietę Izebel, która nazywa siebie prorokinią.  Naucza i zwodzi moje sługi, tak, że popełniają czyny niemoralne.  Dałem jej czas do opamiętania, ale ona nie chce się odwrócić od swojej niemoralności.  Oto rzucę ją na łoże boleści, a tych, którzy dopuszczają się z nią cudzołóstwa wprowadzę w wielki ucisk, jeżeli nie opamiętają się w swoim postępowaniu.  A dzieci jej zabiję morem i wszystkie kościoły dowiedzą się, że JA JESTEM TYM, który bada serca i Ja daję każdemu według jego uczynków.” (Jezus Chrystus, Władca królów ziemi i Mąż czystej oblubienicy, Obj 2:20-23 tłum. z ang.)

Sen był bardzo wyraźny.  Mój młody przyjaciel śnił, że miał poślubić bardzo znaną, zwodniczą kobietę, pracującą w branży rozrywkowej.  Ona zdawała sobie sprawę, że owinęła go sobie dookoła palca.  Jej potężny urok przejął nad nim kontrolę.  Nagle on wejrzał w siebie.  “Wiem, kim jesteś!  Jesteś Izebel!” wykrzyknął w tym śnie.  Demoniczne czary zostały złamane.  Ten sen na zawsze zmienił życie tego młodego człowieka.  Opamiętał się z miłości do świata i teraz jest żywym świadectwem Boga, chociaż pracuje w środku zwodniczej rozrywki Hollywoodu.  Ameryka jako naród musi dojść do takiego przebudzenia, jak ten młody człowiek.

Ameryka jest dzisiaj w miejscu, gdzie w czasach króla  Achaba był Izrael.

Eliasz był zdeterminowany, aby nawrócić naród do Boga, a jego poselstwo nawoływało do pokuty z kompromisu z duchem Izebel.  “Jak długo będziecie kuleć na obie nogi.  Jeśli Baal jest Bogiem służcie mu, ale jeśli Bóg jest Bogiem, służcie Mu.”  Podsumowując, rewolucyjne wyzwanie Eliasza do jego narodu brzmiało: “ZERO TOLERANCJI!”  Ten sam Boży nakaz można było usłyszeć 2000 lat później, kiedy duch Izebel pojawił się w Kościele w Tiatyrze.  W liście do nich, Jezus skierował mocne słowa:

“A do anioła zboru w Tiatyrze napisz: To mówi Syn Boży, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi jego podobne są do mosiądzu. (19) Znam uczynki twoje i miłość, i wiarę, i służbę, i wytrwałość twoją, i wiem, że ostatnich uczynków twoich jest więcej niż pierwszych.  (20) Lecz mam ci za złe, że pozwalasz niewieście Izebel, która się podaje za prorokinię…” (Objawienie 2:18-20)

Wobec panującej w kościele tolerancji dla rozwiązłości seksualnej i promowania pobłażania dla grzechu, Bóg mówi: “Lecz mam ci za złe, że pozwalasz niewieście Izebel, która się podaje za prorokinię, i naucza, i zwodzi moje sługi, uprawiać wszeteczeństwo…”

“Żywe Słowo mówi: „…Ja jestem Ten, który bada nerki i serca” (Objawienie 2:23), bo to w wewnętrznym sanktuarium naszego osobistego życia duszy zaczyna się tolerancja dla Izebel.  Zaczyna się to w nas, i tam tolerancja musi się skończyć…  Dziewiętnaście wieków temu ten duch siedział w kościele w Tiatyrze, kiedy został ujawniony przez Ducha Świętego.  I on ciągle ma swoje ulubione miejsce w kościele.  Są szanowani ludzie, którzy kochają Boga i którzy Mu służą, ale w ukryciu w swoich sercach są więźniami Izebel.  Nawet dzisiaj, są głęboko zawstydzeni z powodu swojego związania pornografią, i ledwie są w stanie kontrolować swoje pożądania wobec kobiet.  Poproś, aby się pomodlili, a ich duch zaleje poczucie winy i wstydu. Ich modlitwy są jak skomlenie eunuchów Izebel.”  (The Jezebel Spirit – Francis Frangipane)

Znamy wszyscy tę historię o Izebel wyglądającej z okna w pełnym makijażu, próbującej ostatni raz wymigać się od sądu. (2 Królewska 9:30)  Jehu dostrzega ją w oknie i nakazuje eunuchom, aby ją zrzucili!  Setki lat później Jezus mówi, że oczy są oknem duszy.  Gdyby ktoś zajrzał w twoje oczy, to co by w nich zobaczył? Czy zobaczyłby Izebel i jej zwodnicze kompromisy zasiadające na tronie?  “Lub czy ujrzałby płonącą postać Tego, którego oczy płoną czystym ogniem, a stopy są jak płynny mosiądz?” (Judah Smith)  To jest nowotestamentowy opis Jezusa przychodzącego skonfrontować kompromisy seksualne w kościele.

“Nie stawiam przed oczy swoje niegodziwej rzeczy.”(Psalm 101:3)  “Śmierć wdarła się przez nasze okna, weszła do naszych pałaców, aby wytracić dziecko z ulicy, młodocianych z placów!” (Jeremiasz 9:20)  W wieku rozwiniętej technologii nasze oczy-okna są szczególnie narażone. Jesteśmy zalewani obrazami. Większość z nas bierze to za normę, jako część codziennego życia, ale zapominamy, że zaledwie nieco ponad sto lat temu nie istniała nawet fotografia, były tylko obrazy rysowane lub malowane przez artystów. To poważnie ograniczało przepływ informacji obrazkowej. Oznaczało to również, że taka fala pornografii, jaką znamy dzisiaj, w tamtych czasach była nie do pomyślenia. W pokoleniach, które urodziły się w tamtym klimacie, trudno było nawet zauważyć te podłe rzeczy, jak to jest dzisiaj! Głoszę to do siebie, jak i do tych, którzy czytają. Pastorzy i przywódcy tego narodu są powołani, aby być pierwszymi do pokuty.

“I rzekł do mnie: Synu człowieczy! Czy widziałeś, co robią starsi domu izraelskiego w ciemności, każdy w swoim pokoju z obrazami?” (Ezechiel 8:12)  Gdyby Bóg przekopał głębokości ciemnych obszarów naszej wyobraźni, to jakie obrazy mógłby zobaczyć?  

Wzywam cię, abyś w bojaźni Bożej zbadał swoje “okna.”  Na co patrzysz?  Czy masz nieodpartą ochotę przeglądać te strony internetu, które są wypełnione perwersją i nieczystością?  Czy jesteś uzależniony od pornografii?  Czy zostałeś zwiedziony przez przemysł rozrywkowy i gry komputerowe?  Pozwól, że zapytam: “Co jest w twojej wyobraźni?”  Duch Izebel działa na wyobraźnię.  Nie mów: “O, daję sobie radę.”  Posłuchaj, jeśli pozwolisz temu ziarnu wpaść do twojego serca, to swoimi małymi kompromisami zabije ono twój proroczy ogień. Pornografia jest tolerowana.  Homoseksualizm i wszeteczeństwo są tolerowane.  Książki, czasopisma i filmy odciągające nasze serca od prostoty i czystości poddania Chrystusowi, są tolerowane. Bunt wobec rodziców i przywódców jest tolerowany.  Czy to zmaganie toczy się w twojej duszy?  Bóg chce, żebyśmy byli wolni!  Idź dzisiaj do swojego pastora lub kogoś z przywództwa i wyznaj swoje grzechy, jeśli jesteś związany tymi rzeczami. Dziękuj Bogu za Jego miłosierdzie, bo gdyby Bóg liczył nasze grzechy, któż by się ostał?  Ja chlubię się jedynie wielkim Bożym miłosierdziem.  I niech Bóg okaże miłosierdzie temu narodowi.

“Największymi wrogami Izebel są prorocy; najbardziej boi się, że ludzie będą pokutować.  Izebel nienawidzi pokuty.” (Jezebel Spirit – Francis Frangipane)

W kulturze nasączonej grzechem seksualnym, na arenę dziejów wkracza Eliasz i konfrontuje Izebel, lecz na niego samego rzucono zaklęcia.  Podczas 40-dniowego postu łamie moc tego czaru i wyzwala nowe pokolenie przywódców, które powstrzyma jej podłe rządy.  Jeśli przed wielkim i strasznym dniem Pana ma przyjść  Eliasz, to wiemy, że nadchodzi też Izebel.  40-dniowy post jest potężną bronią łamiącą jej zaklęcia uzależnień, związań seksualnych, udręk umysłu, myśli samobójczych, różnych zaburzeń i schorzeń.  Co mogłoby się wydarzyć w Ameryce i innych narodach, gdyby dziesiątki tysięcy ojców i matek, współcześni Eliaszowie, pościli przez 40 dni intensywnie pokutując i oczyszczając się z wewnętrznej tolerancji dla niemoralności seksualnej, uzależnienia od przemysłu rozrywkowego i duchowej apatii?  Co jeśli ci rodzice modliliby się o swoje dzieci przez 40 dni, aby złamać bunt i wyzwolić objawienie Pana w ich sercach?  Co jeśli młode pokolenie Elizeuszy pościłoby przez 40 dni, aby się oczyścić z pożądliwości, uzależnienia od TV, pornografii, duchowej miernoty i buntu przeciwko swoim rodzicom, z wiarą, że na ich życiu spocznie podwójna porcja Ducha Świętego?  

Co by się wydarzyło gdyby dziesiątki tysięcy modliły się Pieśnią nad Pieśniami 8:6?  “Panie, połóż płomienną miłość jak pieczęć na moim sercu, ogarnij mnie gwałtownym płomieniem miłości, miłości silniejszej niż płomienie pożądania.  Ześlij tę płomienną miłość na całe pokolenie, miłość, której nawet wiele wody nie zgasi.”

To jest odpowiedź Pana!  Ziemia doświadczy duchowych drgawek, moce ciemności zadrżą, i Boże dzieci wyjdą wolne, a ogromne światło duchowego przebudzenia wzejdzie nad całą Ziemią.  

Panie, ja teraz ogłaszam 40-dniowy post Eliasza w intencji wolności i wyzwolenia.  I niech w narodach rozlegnie się okrzyk: “Zero Tolerancji!”  W imieniu Jezusa, Amen.

Lou Engle

Tekst oryginalny pochodzi z roku 2007 ze strony internetowej Lou Engle.

__–**–__–**–__–**–__–**–__–**–__–**–__–**–__

Zapraszam do przyłączenia się do 40-dniowego postu w intencji usunięcia ducha Izebel z naszego polskiego narodu. Zaczynamy w środę 5.03.2014.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: