Jeff Jansen – Życie na Tronie!

4 Maj

Co Oznacza „Zasiadać z Chrystusem” i Jak w Tym Żyć

 

Ze wszystkich tematów i książek jakie można napisać ku zachęcie dla wierzących, aby chodzili z Panem Jezusem Chrystusem, najważniejszym tematem jest, w mojej opinii, życie w Sali Tronowej.

 

Jezus osobiście zaprasza nas do tego życia na tronie, abyśmy już teraz zasiadali z Nim po prawicy Ojca. To zaproszenie dotyczy nie tylko zasiadania u boku Bożych generałów czy pomazańców, ale raczej stanowi przywilej, prawo i dziedzictwo każdego wierzącego wypełnionego Duchem Świętym na planecie Ziemi.

 

„Cum Christo” czy „z Chrystusem” znaczy, że zasiadamy z Chrystusem w okręgach niebiańskich i już teraz, tu na ziemi mamy prawo do przywileju radowania się życiem pochodzącym z Nieba. Zasiadamy na tronie! To prawda, że wiele dzieci Bożych nie przyjęło zaproszenia do tego życia, ale to nie zmienia faktu, że zostało ono wystosowane dla każdego. Pełnia Bożego błogosławieństwa i dostęp do chwalebnego dziedzictwa świętych już należy do nas, abyśmy radowali się w Chrystusie Jezusie i oczekiwali pełni naszego zrozumienia, akceptacji i zastosowania.

 

Jezus przelał swoją Krew na Kalwarii, aby otworzyć nam drogę do życia we wszelkich dobrodziejstwach Jego Królestwa. To prawo do zasiadania i rządzenia z Nim na Jego niebiańskim tronie w chwale znajduje się na samym początku listy tych dobrodziejstw.

 

Jesus_KnockingKiedy Apostoł Jan został pochwycony do Sali Tronowej i pozwolono mu usłyszeć to, co Jezus mówi do siedmiu kościołów, zanotował to w Księdze Objawienia: „Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną.” (Objawienie 3:20). (Foto via Wikimedia Commons)

 

Jan ujrzał zaproszenie wystosowane do nas przez Samego Jezusa, żeby „otworzyć Mu drzwi.” Ta obietnica Pana oznacza, że jeśli otworzymy Mu drzwi, to On „wstąpi do nas i będzie z nami wieczerzał, a my z Nim.”

 

Następną rzeczą, którą Jan usłyszał od Pana było: „Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie.” (Objawienie 3:21).

 

Jan napisał do Kościoła w Laodycei, który był letni i egoistyczny, ale nawet im Jezus zaoferował współpracę i zasiadanie wraz z Nim na Jego tronie. Wejście do grupy „zwycięzców” było proste: „Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną.” (Objawienie 3:20).

 

Czyniąc to, automatycznie zasiadamy z Chrystusem na Jego miejscu autorytetu, które dał Mu Ojciec. Jako zwycięzcy mamy udział w chwalebnym dziedzictwie Jezusa Chrystusa, jako współdziedzice. Rządzimy dzierżąc najwyższy autorytet na Ziemi w niebiańskim wymiarze. To smutne, że większość „chrześcijan” nie wierzy w ten wymiar i pomija te prawdy jako pojęcia należące do złej teologii i pretensjonalnego myślenia, i w tej niewierze nieświadomie odcinają się od dostępu do swojego dziedzictwa. Jakież to tragiczne!

 

Wierzący zasiadający na tronie to ten, który w swoim życiu pokonał egoizm, otworzył drzwi dla intymnej jedności i społeczności z Panem Jezusem Chrystusem, je z Nim i pije, a jego życie ma źródło w Samym Jezusie Chrystusie. Jeśli jesteśmy gorliwi i pokutujemy, i otwieramy drzwi Jezusowi Chrystusowi przez intymną jedność z Nim, wtedy możemy połączyć się z Nim na Jego tronie w jedno, jako zwycięzcy, którzy cieszą się wspaniałą społecznością z Nim.

 

Jezus Otworzył Drogę

 

ART-BI001MŻycie na tronie jest doświadczaniem nadprzyrodzonej jedności z Samym Bogiem. Bóg stworzył nas do stałej i nieprzerwanej jedności z Nim. Jako wierzący wypełnieni Duchem Świętym, mamy swoje korzenie w Ogrodzie Eden, i powinniśmy już teraz prowadzić takie życie, jakie czeka nas w wieczności.

 

Jezus Chrystus ogromnym kosztem otworzył na powrót drogę do Edenu i do Jego tronu, który powinien być dla każdego wierzącego punktem odniesienia świata nadprzyrodzonego! Krew Jezusa Chrystusa zapewniła ludzkości nie tylko zbawienie, ale także odbudowanie i pojednanie całego stworzenia (zobacz Kolosan 1:20). Pan pragnie, aby Jego Kościół był zjednoczony z Nim, ale cały czas pozostawał na ziemi, wypełniając mandat Królestwa w mocy i miłości. Żeby to czynić, musimy być na nowo połączeni z Głową (Jezusem Chrystusem) i wzrastać duchowo.

 

…lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w niego, który jest Głową, w Chrystusa. Efezjan 4:15

 

Życie w Dobrodziejstwach Intronizacji

 

Jezus powiedział, że zwycięzca zasiądzie z Nim na tronie i będzie się cieszyć z wszelkich korzyści płynących z Jego zwycięstwa. Jan mówi nam, że to nasza wiara zwyciężyła świat i to zaproszenie do stania się zwycięzcą dotyczy każdego wierzącego. „Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza.” (1 Jana 5:4).

 

W miarę jak wzrasta nasza wiara, musimy przejmować nasze dziedzictwo w Chrystusie. W Księdze Objawienia jest sześć takich miejsc, gdzie użyto pojęcia „zwycięzca”. Pierwsze trzy zaczynają się od słów: „Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam…” (Objawienie 2:7, 2:11 i 2:17).

 

Fakt, że początek brzmi: „Kto ma uszy” wskazuje wyraźnie na to, że zaproszenie jest wystosowane do tych, którzy słyszą, słuchają i są posłuszni. Pozostałe trzy miejsca, w których występuje idea „zwycięzcy” to Objawienie 2:26, 3:12 oraz 3:21 i odnoszą się do „tego, który zwycięża”, co wskazuje na to, że Jezus mówi do grupy ludzi dojrzałych, którzy już podjęli decyzję jako zwycięzcy. Kończą się zaproszeniem od Samego Jezusa: „Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie.” (Objawienie 3:21).

 

Mamy być podobni do obrazu Syna Bożego. Ponieważ Jezus Chrystus jest zwycięzcą, to – przynajmniej potencjalnie – my także. Prawda jest taka, że możesz nie czuć się jak zwycięzca, i twój obecny poziom dojrzałości duchowej może jeszcze tego nie odzwierciedlać, ale jeśli wierzysz, to masz potencjał do chodzenia w zwycięstwie Chrystusa. Ponieważ twój umysł jest odnawiany i twoja wiara rośnie, jesteś w stanie właściwie zareagować i wejść do tej rzeczywistości. Gdyby doświadczanie życia z sali tronowej było niemożliwe po tej stronie wieczności, Jezus by go nam nie zaoferował. Ale On to zrobił!

 

Możemy tu i teraz cieszyć się z radykalnego wymiaru nadprzyrodzonej jedności z Nim. On dał nam teraz moc, władzę, pozycję i prawo do wspólnego zasiadania z Nim w sferze niebiańskiej.

 

I wraz z nim wzbudził, i wraz z nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Efezjan 2:6

 

Zachęcam cię, żebyś w tym tygodniu poświęcił czas na rozważanie tego tematu zasiadania z Chrystusem na tronie. Proś Ducha Świętego, żeby ci pokazał każdy obszar twojego życia, w którym nie żyjesz na tym wysokim miejscu z Chrystusem. Pozwól Mu, żeby ci pokazał co powinieneś zmienić w twoim myśleniu, działaniu, w wierze, aby w pełni korzystać z zasiadania z Nim na tronie.

 

Bogactwa błogosławieństw,

 

Jeff Jansen

Senior Leader, Global Fire Church & Global Connect

Global Fire Ministries International

Kingdom Life Institute & Global Fire School of Supernatural Ministry

Email: info@globalfireministries.com

Website: globalfireministries.com

 

Jeff_Jansen_2013_150pxJeff Jansen jest założycielem Global Fire Ministries International w Murfreesboro, stan Tennessee. Misją GFMI, jako służby apostolskiej i proroczej, jest przygotowanie drogi na przebudzenie w wymiarze osobistym, miejskim, regionalnym, narodowym i światowym. Jeff Jansen jest dobrze znany na świecie ze swojego namaszczenia w sferze uzdrowienia/cudów i proroctw, często przekazuje wskazówki na podstawie objawienia nie tylko poszczególnym osobom, ale także regionom i narodom.

 

 

ElijahList Publications

http://www.elijahlist.com

email: info@elijahlist.net

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: