Bonnie Jones – Ostrzeżenie: Nie Zlekceważ Tej Łodzi!

2 Czer

 

Od Steve’a Shultza:

 

Nie każde słowo zamieszczane na The Elijah List jest słowem pocieszenia. To jest jedno z takich słów.

 

Kiedy widzisz ostrzeżenia, jest dobrze, żeby zbadać swoje serce i życie. Powinniśmy to zrobić. A potem, kiedy będziesz chciał być z Panem, a nie działać przeciw Niemu, to słowo MOŻE być dla ciebie zachętą.

 

Podczas słów ostrzeżenia, dobrze jest przypomnieć, że podczas „Ostatniej Wieczerzy” każdy uczeń pytał Pana: „Chyba nie ja?” kiedy była mowa o tym, że ktoś Go zdradzi. Nikt nie był pewny siebie. Ale to słowo dotyczyło tylko Judasza. Mówię to po to, żeby zachować równowagę wobec tego słowa ostrzeżenia, jeśli jesteś w Chrystusie, nie musisz się obawiać, że TA ŁÓDŹ ODPŁYNIE BEZ CIEBIE!

 

Błogosławieństwa,

 

Steve_Shultz_2014__3d_150pxSteve Shultz, Założyciel i Wydawca

The Elijah List & Breaking Christian News

http://www.elijahlist.com http://www.breakingchristiannews.com

 

 

Bonnie Jones

Ostrzeżenie: Nie Zlekceważ Tej Łodzi!

 

Zobaczyłam w wizji małą łódź na wodzie odbijającej światło księżyca w nocy; była gotowa do odpłynięcia od brzegu. Kiedy już wszyscy byli na pokładzie, jedna kobieta odeszła, żeby zająć się swoimi niedokończonymi sprawami. Ludzie wołali za nią z ostrzeżeniem: „Łódź już odpływa!” Kobieta robiła swoje, a łódź odbijała od brzegu.

 

Nagle odwróciła się i rozpaczliwie biegła w stronę brzegu, ale już było za późno. Łódź odpłynęła. Pasażerowie nie mieli wioseł i nie mogli zawrócić, żeby ją zabrać. Pozbawiona nadziei kobieta obserwowała łódź, która oddalała się od brzegu w świetle księżyca.

 

Usłyszałam, że Pan mówi: „Czy jesteście gotowi czy nie, Ja przychodzę! Ci, którzy usilnie szukają Pana znajdą się na pokładzie tej łodzi prowadzonej przez wiatr Ducha Świętego!”

 

Red_Sunset_SailboatWiara podnosi nasze żagle kiedy Święty Duch Prawdy nas prowadzi. Już nie kierujemy się programami, wzorami, formułkami; musimy być całkowicie uzależnieni od prowadzenia Ducha Świętego. (Foto via Wikimedia Commons)

 

Myślę, że ta kobieta reprezentuje chrześcijan, którzy naprawdę kochają Pana, ale są cieleśni w swoim umyśle. Ciągle używają swoich naturalnych zmysłów zamiast duchowego umysłu. Dlatego stale pragną karmić swoje ciała, a kiedy Pan powołuje, ich pragnieniem zawsze będzie najpierw troska o naturalne sprawy, a nie wypełnianie woli Ojca.

 

Próba Serca

 

Dokonuje się teraz próba naszych serc, a wynik będzie zależał od naszej decyzji. Bóg nie będzie gwałcił naszej wolnej woli i musimy żyć z konsekwencjami naszych wyborów. Czy pójdziemy za Nim czy pozostaniemy na naszych drogach do zaspokojenia naszych cielesnych pragnień?

 

Kiedy Eliasz znalazł Elizeusza i zarzucił na niego swój płaszcz, pierwszą odpowiedzią Elizeusza była chęć pożegnania się ze swoimi rodzicami, a później pójście za Eliaszem (zobacz 1 Królewska 19:20). Elizeusz działał w cielesnym świecie naturalnych zmysłów. I będąc dobrym synem chciał najpierw oddać cześć rodzicom i powiedzieć im, że odchodzi, aby naśladować i uczyć się u tego potężnego męża Bożego. Elizeusz podobnie jak ta kobieta, której łódź odpłynęła, miał prawo wyboru. Eliasz poddał go próbie, takiej, jaką my dziś przechodzimy. Czy pójdziesz za Mną czy za swoimi cielesnymi pragnieniami?

 

Elijah_Calling_Elisha2Odszedł więc stamtąd i znalazł Elizeusza, syna Szafata, przy orce. Dwanaście zaprzęgów szło przed nim, a on był przy dwunastym. Eliasz podszedł do niego i zarzucił na niego swój płaszcz. (20) Wtedy opuścił woły, pobiegł za Eliaszem i rzekł: Pozwól mi pocałować mojego ojca i moją matkę, a potem pójdę za tobą. A on mu odpowiedział: Idź, ale potem wróć, bo po cóż ci to uczyniłem? (21) Wrócił więc do niego i wziąwszy parę wołów zarznął je, a na uprzęży z tych wołów ugotował ich mięso i podał swoim ludziom, a oni jedli. Potem ruszył i poszedł za Eliaszem, i usługiwał mu. 1 Królewska 19:19-21 (Foto via Christian Image Source)

 

Eliasz słyszał Boga bezpośrednio. Ale Boga nie było w wietrze, trzęsieniu ziemi czy w ogniu. Pan był w spokojnym, łagodnym powiewie. Dzisiaj Bóg ponownie wyciąga swoją rękę, żeby przekazać klucze Dawida w ręce sprawiedliwych, którzy wyznają Ojca w duchu i prawdzie. Oni zostawili wszystko na rzecz dzieła Krzyża Jezusa Chrystusa.

 

Miecz Ognisty

 

Doszliśmy do takiego miejsca w historii, o którym jest napisane, że Bóg poprawi to, co człowiek uczynił według swojej własnej woli. W tym dniu Bóg posyła miecz ognisty wychodzący z ust Jego prawdziwych proroków, który spowoduje podział. To jest Jego podział, który pokona fałsz, ponieważ prawda zawsze pokonuje fałsz. To może wyglądać na początku inaczej, ale patrz i obserwuj jak Bóg zaczyna od małej rzeczy, a potem to się rozszerzy na narody świata. W tym dniu On przychodzi w mocy i musimy być gotowi do szybkiego działania. Nie ma takiej przeszkody w naszym życiu, której Bóg nie mógłby usunąć.

 

ART-JPag006MList Judy ostrzega nas przed fałszywymi nauczycielami, którzy wnikają niepostrzeżenie, aby łaskę zamienić w rozwiązłość i zapierać się Pana (zobacz werset 4). Są marzycielami, którzy kalają ciało, odrzucają autorytety i bluźnią przeciwko temu, czego nie znają, ponieważ nie znają osoby Słowa. Nigdy nie nawiązali osobistej relacji z Panem, a zatem działają w ciele. A ponieważ brakuje im tej osobistej relacji z Bogiem i pragnienia poznania Jego woli, więc niszczą sami siebie. W związku z tym dochodzi u nich do odstępstwa i sprawiają, że inni się potykają (zobacz wersety 8-10).

 

Biada im! Bo poszli drogą Kaina i pogrążyli się w błędzie Balaama dla zapłaty, i zginęli w buncie Korego. Judy 11

 

W powyższym wersecie mamy trzy przykłady, i sądzę, że mamy tu do czynienia z progresją. Człowiek zaczyna od nienawiści w swoim sercu, która prowadzi do chciwości, a z upływem czasu, kiedy dojrzeje w naturze zła, manifestuje się ona buntem. Bunt jest jak grzech czarów (zobacz 1 Samuel 15:23), i Bóg odrzuci tych, którzy się go dopuszczają.

 

Droga Kaina: Kain miał nienawiść w swoim sercu. Była to głęboko zakorzeniona nienawiść do brata, która z czasem doprowadziła do tego, że Kain zamordował Abla. Nienawiść Kaina i zazdrość o Abla były większe od jego miłości do Boga. Musiał dokonać wyboru. Wybrał zaspokojenie swoich cielesnych żądz zamiast pójść za Bożym sercem i zapanować nad swoimi cielesnymi żądzami. Kain nigdy nie nawiązał osobistej relacji z Ojcem, którą jak wierzę, miał Abel. To dlatego Bóg odrzucił jego ofiarę.

 

Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze, a jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. Kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Rodzaju 4:7

 

Silver_CoinsBłąd Balaama do Zapłaty: Balaam był wieszczem, który mieszał prawdę z fałszywą doktryną. Jego błędem była chciwość, bo przyjął dobrą zapłatę za rzucenie klątwy na Izrael. Bóg zapłonął gniewem przeciwko niemu kiedy był Mu nieposłuszny, a następnie trzykrotnie postawił mu na drodze Anioła Pana. Balaam pokutował i w końcu przedstawił słowo od Pana, odmawiając przeklinania Izraela (zobacz Liczb 22-23). (Foto via Pixabay)

 

Bunt Koracha: Korach odrzucił prawdziwe przywództwo, czym sprawił, że wielu zginęło. Był jednym z najbogatszych przywódców Lewitów, kuzynem Mojżesza i Aarona. Był zazdrosny i czuł, że on powinien przewodzić, zatem zgromadził 250 przywódców zgromadzenia i wystąpili przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. To rozgniewało Boga i oddzielił On sacrum od profanum. Bóg uczynił nową rzecz (zobacz Liczb 16:30-32) i ziemia otworzyła swoją gardziel i pochłonęła ich wraz z domostwami – a ogień pochłonął pozostałych 250 mężczyzn (zobacz Liczb 16).

 

Na Skrzyżowaniu

 

Crossroad_LaenulfeanCiało Chrystusa znajduje się teraz na skrzyżowaniu, na rozwidleniu dróg w swojej niebiańskiej pielgrzymce z Panem. Każdy musi wybrać którą drogą pójdzie. Niektórzy będą chcieli się cofnąć ze strachu przed nieznanym, ale inni pójdą naprzód w wierze. Bóg spotka się tam z nimi twarzą w twarz, a oni wejdą w nowy wymiar w Nim. Ci, którzy zdecydowali się iść naprzód w wierze muszą być kosmonautami i odkrywać niezbadane wody Ducha. (Foto via Wikimedia Commons)

 

Pan przychodzi po swoją Oblubienicę bez skazy czy zmarszczki. Ona będzie miała blizny po wielu bitwach, w których odniosła rany, ale będzie godna Go uwielbić. Ten świat przyjął kurs samounicestwienia, i dzień po dniu trwa w swoim brudzie. Ale Jego Oblubienica będzie oddzielona, obdarzona chwałą bycia świadectwem, które wyróżnia się spośród reszty.

 

Nie przepuść tej łodzi. Zrób krok w wierze i idź za Bogiem całym sercem. Niech On będzie Mistrzem, który przy pomocy wiatrów Swojego Ducha Prawdy kieruje cię poprzez niezbadane wody i doświadcz nowego wymiaru w Nim. Po prostu odważ się wierzyć!

 

Bonnie Jones

The Prophetic Ministry of Bob and Bonnie Jones

Website: bobjones.org

 

Kontakt do Bonnie Jones:

Bob and Bonnie Jones Ministries

White Horses Publishings

P.O. Box 838

Pineville, NC 28134-0838

 

Bob_Bonnie_Jones_150pxBonnie Jones ma wielką miłość do Pana, Słowa i Krzyża Jezusa. Kocha dzieci i cieszy się kiedy może je błogosławić darem radości, prawdy, miłości i zachęty. W 2001 roku Bonnie przeprowadziła się do Charlotte w Karolinie Północnej, żeby uczęszczać do Morning Star School of Ministry; w 2005 roku poznała Boba Jonesa i została jego żoną (Bob Jones odszedł do domu Pana na początku tego roku). Bonnie działa w obdarowaniu proroczym, a także w uzdrowieniach i cudach. Jej pasją jest uwalnianie kobiet od lęku przed człowiekiem i wprowadzanie w ich obdarowanie i powołanie.

 

ElijahList Publications

http://www.elijahlist.com

email: info@elijahlist.net

 

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: