Paul Cox – Kim Jest Melchizedek? Działanie w Darze Rozeznania

31 Sier

 

Czy Ja Oszalałem? Dar Rozeznania

 

W „Lasce Pasterskiej” z 1999 roku Bob Jones prorokował o roku 2000:

 

„Jedną z najważniejszych obietnic złożonych na ten rok jest uwolnienie duchowego rozeznania w znacznie zwiększonej skali. Całemu Kościołowi straszliwie brakuje wrażliwości duchowej. Wrażliwość duchowa jest potrzebna nie tylko do właściwego oddzielenia Słowa, ale również do rozeznania siebie nawzajem w Ciele i objawień udzielonych nam przez Ducha Świętego. Te duchowe objawienia będą również dostrzegane przez pięć fizycznych zmysłów. Zmysł smaku, zapachu, wzroku, słuchu i dotyku będą coraz bardziej wrażliwe na sferę Ducha, zapewniając dodatkowe oświecenie czasów i sezonów znajdujących się przed nami i rzeczy, które powinniśmy zrobić w ramach przygotowań do nich… Tych pięć naturalnych zmysłów uwrażliwi się na duchową rzeczywistość.

 

Do roku 2000 działałem już w darze rozeznania przez prawie dziewięć lat i na pewno byłem nazywany szaleńcem! Nie znałem nikogo, kto by doświadczał tego, czego ja doświadczałem i nie spotkałem w literaturze wzmianki o tym, co mnie się przydarzało.

 

Teraz jest rok 2014, i jakie zaszły zmiany! Uważam, że na każdym seminarium, które robię, co najmniej 80% obecnych zaczyna dostrzegać poprzez pięć fizycznych zmysłów. Wiele z nich jest zaskoczonych, że odczucia ich ciała nie są bólami fizycznymi, które wymagają leków, ale są fizyczną reakcją na duchową aktywność wokół nich. Inni są zachwyceni, kiedy się dowiadują, że dzwonienie w uszach może być słyszeniem dźwięków w sferze duchowej: śpiewu aniołów w językach, świętych śpiewający pieśń nową, lub aktywności w okręgach niebieskich.

 

ART-JPAG031MDobra nowina polega na tym, że werset z Hebrajczyków 5:14 jest nadal prawdziwy: Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Nie tylko możemy trenować nasze zmysły do rozeznawania dobra i zła, ale możemy pozwolić Duchowi Świętemu szkolić nasze zmysły do poznania co szczególnego w duchu rozpoczyna się obecnie. Ale dlaczego to jest ważne? (Foto Jennifer Page Open Heaven via elijahshopper.com)

 

Tłem dla Hebrajczyków 5:14 jest traktat o Melchizedeku. Melchizedek pełni wysoką kapłańską funkcję Jezusa Chrystusa. Rozeznanie jest potrzebne, żebyśmy mogli zrozumieć, kiedy Melchizedek wstawia się za nami, a potem duchowo dostrzec wyniki tego wstawiennictwa. I tu jest dobra wiadomość! Kiedy dostrzegamy takie rzeczy, wtedy możemy „czynić to, co Ojciec czyni!” (zobacz Jana 5:19)

 

Dostrzeżenie Melchizedeka

 

Wiosną 2010 zacząłem odczuwać, że powinniśmy się zgromadzić na początku Zielonych Świąt 22 maja, o zachodzie słońca; więc zaprosiłem ktokolwiek chce przyjść do Aslan’s Place (siedziba naszej służby). Ja przyszedłem o 7:30 wieczorem i zebrała się nas mała grupka. Kiedy oczekiwaliśmy na zachód słońca, odczułem narastającą obecność Pana, a kiedy słońce zaszło odczuliśmy delikatną bryzę poruszającą się w pomieszczeniu. O 7:50 namaszczenie bardzo szybko wzrosło i odczuwaliśmy, że stoimy i trzymamy się za ręce; ale potem nagle zacząłem biec do tyłu. Teraz chcę wam powiedzieć, że ja nawet do przodu nie biegałem od dłuższego czasu!

 

Bardzo szybko biegałem po pokoju do tyłu, obiegłem go siedem razy. Na koniec wróciłem na swoje miejsce, Pan mnie posadził i zadałem pytanie: „Dobrze, ale co to było?” Każdy miał inny pomysł. Ktoś powiedział, że się relaksowałem, inny, że się cofałem, a inny powiedział, że biegłem po coś do tyłu. Byłem tym kompletnie zaskoczony i zastanawiałem się przez wiele tygodni co to mogło znaczyć.

 

Także wiosną 2010 roku pojawiło się rozeznanie czegoś nowego. Rozmawiałem przez telefon z moim przyjacielem, Pastorem Robem Grossem z Kaneohe (Hawaje), i razem uświadomiliśmy sobie, że dostrzegłem Melchizedeka. Kiedy zastanawiałem się, co to znaczy dostrzec Melchizedeka, mówiłem do innych, a szczególnie do Roba: „Nie rozumiem tego”. Słuchałem zestawu taśm i przeczytałem kilka książek o Melchizedeku, ale nadal nie byłem usatysfakcjonowany – Wiedziałem, że Pan chciał, abym zrozumiał, że jest coś więcej. To była tajemnica, którą miałem pojąć, ale co to było?

 

freephoto_thinking_250px_flickrCzęsto mówię, że poszukując Bożych rzeczy potrzebuję mojego „aha” – takiej chwili, kiedy to wszystko, co Pan próbował mi przekazać ma wreszcie sens. Moje aha wobec Melchizedeka wreszcie przyszło, kiedy zrozumiałem, że Pan zabrał mnie wstecz do początku mojego szkolenia w rozeznawaniu dobra i zła; i przypomniałem sobie, że Pan dał mi Hebrajczyków 5:14 tuż po tym, jak prowadziłem moje pierwsze seminarium o rozeznawaniu, Rozeznawanie Bitwy. (Foto via flickr)

 

Kiedy wróciłem z tego seminarium do domu, zadzwonił do mnie mój przyjaciel Dr Tom Hawkins i powiedział: „Pan dał mi werset dla ciebie”. To był Hebrajczyków 5:14, i to on stał się fundamentalnym wersetem w Bożym powołaniu dla mojego życia do nauczania o rozeznawaniu: Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Teraz, po latach, moje aha miało miejsce, kiedy uświadomiłem sobie, że ten werset znajduje się w środku fragmentu o Melchizedeku.

 

Wstawiennictwo Melchizedeka

 

Po dwudziestu latach Pan przyprowadził mnie znów na początek i pokazał mi, że rozeznanie w rzeczywistości dotyczy dostrzeżenia wstawiennictwa Melchizedeka. Dotyczy poznania tego, że Pan Jezus wstawia się pełniąc swoją funkcję jako wieczny Arcykapłan, Melchizedek; a następnie czyni to, co czyni Ojciec.

 

Przez te wszystkie lata byłem szkolony, nauczany rozpoznawać różne rodzaje istot duchowych: aniołów, serafinów, cherubinów, starszych, władców, duchów żywiołów, kul, mocy itp. Teraz wiedziałem, że celem szkolenia było nie tylko rozpoznawanie tych istot, ale także zrozumienie wstawiennictwa Melchizedeka jako Arcykapłana przed Ojcem. Dostrzegając obecność duchowych istot, mógłbym być w stanie zobaczyć, co Ojciec czyni, ponieważ On nauczył mnie jakie mają zadania; i powinienem wiedzieć jak reagować na podstawie mojego rozeznania. Chciałbym zrozumieć, jak czynić to, co Ojciec czyni.

 

Przez lata mówiono mi, że rozeznawanie (użycie fizycznych zmysłów do poznania tego, co się dzieje w świecie duchowym) nie jest konieczne, i nawet jest niebiblijne. Teraz rozumiem, że rozeznanie nie tylko jest konieczne, ale jest niezbędne do tego, żeby wejść i zrozumieć nową rzeczywistość, którą Bóg ma dla nas.

 

Kim jest Melchizedek?

 

freephoto_Melchizedek_225px_enwikipediaMelchizedek po raz pierwszy jest wspomniany w Księdze Rodzaju 14, kiedy jest mowa o dziewięciu królach i narodach, które toczyły wojnę. Abram zaangażował się w ten konflikt, ponieważ Lot, jego bratanek został uprowadzony. Wziął ze sobą 318 sług, poszedł śladem wrogów, zaatakował ich i uratował Lota. Potem, kiedy Abram powrócił do Doliny Królewskiej, pojawił się przed nim nagle Melchizedek, Król Salemu. (Foto via Wikipedia)

 

Melchizedek zaś, król Salemu, wyniósł chleb i wino. A był on kapłanem Boga Najwyższego. (19) I błogosławił mu, mówiąc: Niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, stworzyciela nieba i ziemi! (20) I niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyjaciół twoich w ręce twoje! A Abram dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Rodzaju 14:18–20

 

Wierzę, że Melchizedek jest wiecznym Arcykapłanem, który przyszedł jako Jezus Chrystus. Melchizedek jest zadaniem Jezusa Chrystusa jako wiecznego Arcykapłana, stale wstawiającego się za nami. Jak wspomniano w Piśmie, Melchizedek jest Królem Pokoju (Salem) oraz Królem Sprawiedliwości.

 

Melchizedek pobłogosławił Abrama, ponieważ Pan wydał wrogów Abrama w jego ręce. Czy to możliwe, że kiedy jesteśmy świadomi Melchizedeka, to wskazuje na to, że Bóg daje nam zwycięstwo nad naszymi wrogami? Zdałem sobie sprawę, że to jest to, o co prosiłem Pana kilka miesięcy wcześniej, jak siedziałem w jacuzzi, gdzie modliłem się zmęczony walką z czarami: „Panie, kiedy my w ogóle wygramy?”

 

Powstał wtedy we mnie taki sprawiedliwy gniew i powiedziałem: „Jak ci ludzie śmią uprawiać czary i występować przeciwko Bogu Najwyższemu?” Naprawdę się rozgniewałem i zapytałem ponownie: „Boże, kiedy my w ogóle wygramy? Panie, dlaczego nie objawisz swojej chwały i nie usuniesz tych, którzy występują przeciwko planom Twojego Królestwa?” Modliłem się o łaskę i miłosierdzie dla nich, ale także ogłaszałem: „O Boże, powstań i zniszcz Twoich wrogów.”

 

Czy to nie jest czas na zemstę Boga wobec Jego wrogów? Czy to nie jest czas na rozwój Królestwa Bożego? Objawienie Melchizedeka wydaje się wskazywać, że wchodzimy teraz w taki sezon, w którym będziemy odnosić zwycięstwa nad naszymi wrogami.

 

Melchizedek jest Królem i Kapłanem i należy do porządku Melchizedeka. Nasz Niebiański Ojciec zawsze chciał, aby Jego swój lud stanowili Królowie i Kapłani; i taki był Jego zamiar wobec Dzieci Izraela. Ale Izrael tego nie chciał – ludzie nie chcieli objąć tych stanowisk. Wtedy Pan oddzielił plemię Lewiego, aby byli kapłanami dla ludu.

 

Ale po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, Kościół objął tę nową pozycję. Wierzący są „królewskim kapłaństwem” – jesteśmy teraz Królewskimi Kapłanami i należymy do porządku Melchizedeka.

 

Arcykapłańska Funkcja Jezusa Chrystusa

 

Po krótkiej wzmiance o Melchizedeku w Księdze Rodzaju, nie ma o nim mowy przez kolejne 900 lat, aż do czasu, kiedy Król Dawid wspomina go w Psalmie 110. Warto odnotować, że chociaż Dawid był królem, to wszedł także kiedyś do miejsca świętego i jadł chleby pokładne, zatem funkcjonował jak królewski kapłan.

 

Dawid wyraźnie stwierdza w Psalmie 110, że Melchizedek przyczynia się do zwycięstw nad naszymi wrogami. Rzekł Pan Panu memu: Siądź po prawicy mojej, Aż położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek pod nogi twoje! (2) Berło mocy twojej ześle Pan z Syjonu: Panuj wśród nieprzyjaciół swoich! Przysiągł Pan i nie pożałuje: Tyś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. Psalm 110:1-2, 4

 

ART-LHI023Teraz szybko przechodzimy przez kolejne 900 lat zanim znowu zrobiło się głośno o Melchizedeku. Nowy Testament w Liście do Hebrajczyków przedstawia nam najbardziej szczegółowy opis Melchizedeka i wyraźnie nam mówi o Arcykapłańskiej funkcji Jezusa Chrystusa. W rozdziałach 5-8 mamy przypomnienie, że Jezus jest wiecznym Melchizedekiem. (Foto Lindy Harris-Iorio Focus on Yeshua and Your Destiny Becomes Clear via elijahshopper.com)

 

On jest Królem Pokoju i Królem Sprawiedliwości. On jest tym wspaniałym Jezusem, Doskonałym; który, ze względu na swoje wstawiennictwo, uzdalnia nas do wytrwania i zachowania nadziei na przyszłość.

 

Ten Melchizedek nie jest kapłanem z plemienia Lewiego, ale z plemienia Judy. Cały ten fragment osiąga swoje apogeum w Hebrajczyków 8:1-2: Główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu Majestatu w niebie, (2) jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek.

 

Ale jak rzeczywiście pojąć Melchizedeka? To poznanie jest nie tylko „intelektualną” wiedzą, ale „rozeznanym” poznaniem; poznaniem, które przychodzi przez pięć fizycznych zmysłów. Melchizedek jest trudny do pojęcia bez fizycznego rozeznania.

 

Może jest to czas, żebyś trenował swoje zmysły, aby wiedzieć kiedy Melchizedek się wstawia, abyś mógł dostrzec odpowiedzi Ojca na to wstawiennictwo Kapłańskie. Kiedy dostrzeżesz Melchizedeka, wtedy zrozumiesz więcej co czyni Ojciec. Potem, podobnie jak Jezus, będziesz w stanie czynić to, co widzisz, że czyni Ojciec.

 

Dr. Paul L. Cox

Aslan’s Place

Email: office@aslansplace.com

Website: aslansplace.com

 

Paul_Donna_Cox_2014_150pxDr Paul L. Cox wraz z żoną Donną Cox są dyrektorami Aslan’s Place. Jest to siedziba ich służby, poświęconej przynoszeniu wolności i uzdrowienia ludziom zranionym i zniewolonym. Jest to także centrum szkolenia i wyposażania Ciała Chrystusa do duchowej walki. Paul jest absolwentem California Graduate School of Theology, gdzie uzyskał doktorat. Jako ordynowany pastor baptystyczny, Paul usługiwał w kilku kościołach jako starszy pastor. Paul i jego żona Donna są zaangażowani w służbę modlitewną, która przynosi uwolnienie pokoleniowe. Aby dzielić się objawieniem i wejrzeniem, którego udziela im Duch Święty, w 1999 roku założyli Aslan’s Place. Ten obiekt znajduje się w Apple Valley w Kalifornii, nie jest to tylko służba indywidualna, ale także centrum szkoleniowe i seminaryjne. Dzięki służbie Aslan’s Place wielu ludzi żyje w wolności i Duchu Świętym. Usługa oparta jest na Biblii i prowadzona przez Ducha Świętego. Ze względu na swoją miłość do narodów, Paul i Donna mieli także przywilej usługiwania w większych centrach chrześcijańskich, takich jak Open Bible Fellowship w Tulsa, Oklahoma; Toronto Airport Christian Fellowship w Kanadzie; Nadzieja dla Monachium w Monachium w Niemczech, i kilku innych miejscach na świecie. Pragnieniem Paula i Donny jest kontynuowanie nauczania Ciała Chrystusa o tym, czego nauczył ich Duch Święty.

 

ElijahList Publications

www.elijahlist.com

email: info@elijahlist.net

 

Inne artykuły Paula Coxa można przeczytać TUTAJ.

 

O wstawienniczej posłudze Jezusa pisała kiedyś Victoria Boyson TUTAJ.

 

 

Reklamy

Jedna odpowiedź to “Paul Cox – Kim Jest Melchizedek? Działanie w Darze Rozeznania”

  1. Mona 1 września 2014 @ 23:04 #

    Uff!! Jak dobrze, że nie tylko mnie przydarzają się takie szalone rzeczy 😉

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: