Tag Archives: religia

Noe Leon – Kim jest fałszywy prorok?

7 Gru

Dla większości wierzących termin “fałszywy prorok” przywodzi na myśl obrazy przywódców dziwnych kultów i heretyków, którzy wykrzywiają Słowo Boże i znajdują religie, które są sprzeczne z tradycyjną wiarą. Jednakże kiedy studiujemy Biblię, dowiadujemy się, że termin “fałszywy prorok” ma o wiele szersze i głębsze znaczenie. Wielu fałszywych proroków znajduje się w “tradycyjnym” Kościele Chrześcijańskim, a Bóg ogłosił przez Swoich proroków w Piśmie, że przyjdzie taki dzień, kiedy ci fałszywi prorocy zostaną usunięci z Kościoła i zostanie wzbudzony nowy Kościół proroczy, Kościół, który zmieni świat. Ale, aby to się stało, Duch Święty wzbudzi świadomość prawdziwego znaczenia terminu “fałszywy prorok”. Ten artykuł mówi o tym, jak Pismo opisuje “fałszywego proroka”, więc my, jako wierzący, możemy mieć możliwość ich zidentyfikować i samemu nie być fałszywym prorokiem.

 

 

Panie dwa razy, a nie trzy

W Mateusza 7:15 Pan ostrzega nas przed “fałszywymi prorokami”:

“Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami.” (Mateusz 7:15)

Potem w wersetach 22 i 23 Pan dodaje:

Wielu powie Mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia? (23) Wtedy oświadczę im: Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości!” (Mateusz 7:22-23)

Kiedy połączymy te dwa fragmenty, będziemy mogli zobaczyć, że te wersety 22 i 23 opisują “metodologię” fałszywego proroka. Przede wszystkim zauważ, że fałszywy prorok nazywa Chrystusa “Panem” dwukrotnie. Dlaczego dwukrotnie? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy sobie przypomnieć, że nasza dusza składa się z trzech części (więcej szczegółów znajdziesz w naszym poprzednim artykule “Męskie i żeńskie służby“):

1 Serce: Według Efezjan 6:6 serce jest miejscem, w którym przebywa nasza wola. To jest ta część naszej duszy, która podejmuje decyzje.
2 Emocje: To najbardziej dominująca część duszy. Serce wielokrotnie “słyszy” dzięki emocjom, żeby rozeznać to, czego umysł nie jest w stanie “zobaczyć”. Serce i emocje to nie to samo, wbrew popularnej opinii.
3 Umysł: To centrum naszych myśli i logiki. Sądy są wydawane na podstawie praw moralnych i zasad przechowywanych w naszym umyśle.

To pierwsze “Panie” w Mateusza 7:22 odnosi się do przyjęcia Chrystusa jako Pana w ich umysłach. Praktycznie wszyscy wierzący w intelekcie przyjmują Jezusa jako “Pana Panów i Króla Królów “, ale List Jakuba mówi, że

“Wierzysz, że jest jeden Bóg? Słusznie czynisz – lecz także i złe duchy wierzą i drżą.(Jakub 2:19)

Inaczej mówiąc, intelektualna akceptacja Jezusa jako Pana jest dobra, ale to nie wystarczy.

To drugie “Panie” w Mateusza 7:22 wskazuje, że fałszywi prorocy przyjęli Chrystusa jako Pana w sferze emocji. Większość wierzących odczuwa potężne emocje podczas chwały i uwielbienia, i ekscytują się kiedy mówią o Bogu, i kiedy przychodzi do uczestniczenia w działaniach kościelnych. To niekoniecznie jest złe, ale wielokrotnie wierzący osądzają głębię swojej relacji z Bogiem na podstawie swoich emocji. Jednakże Pan ogłasza prorokowi Ezechielowi następującą rzecz odnośnie Swojego ludu:

“(31) I przychodzą do ciebie gromadnie jak lud na zgromadzenie, siadają przed tobą, słuchają twoich słów, lecz według nich nie postępują, bo kłamstwa są w ich ustach, przytakują im, lecz ich serce lgnie do nieuczciwych zysków. (32) I oto ty jesteś dla nich jak piewca miłości z pięknym głosem i pełną wdzięku grą na strunach lutni: oni wprawdzie słuchają twoich słów, lecz według nich nie postępują. (33) A gdy to się spełni – a spełni się niechybnie – wtedy poznają, że prorok był wśród nich.(Ezechiel 33:31-33)

Problem, jednakże, polega na tym, że chociaż fałszywi prorocy uznają, że Bóg jest “Panem” w ich umysłach i emocjach, to nie uczynili Go Panem swoich serc, a to jest ta część duszy, na której Panu zależy szczególnie:

“Samuel odpowiedział: Czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto: Posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani.” (1 Samuela 15:22)

W tym fragmencie “całopalenia” odnoszą się do działań emocjonalnych sprzyjających Bogu, a “ofiary” do mentalnych działań korzystnych dla Niego, ale “posłuszeństwo” wskazuje na serce (t.j.- wolę), które jest poddane Jego woli i planom. Proszę, nie zrozum mnie źle. Manifestowanie emocji wobec Boga nie jest złe samo w sobie, i przyjęcie Boga umysłem nie jest złe samo w sobie, ale obie te rzeczy są na próżno, jeśli nie poddasz Mu swojej woli.

Jest taka stara piosenka z lat 70-ych ubiegłego wieku, która mówi:

“Chcę ciebie, potrzebuję ciebie

Ale nigdy się w tobie nie zakocham

Lecz nie smuć się

Ponieważ dwa z trzech, to nie jest źle”

Niestety, większość wierzących śpiewa te słowa Panu. Są gotowi oddać Bogu swoje umysły i emocje, ale nie chcą Mu poddać swoich serc. Dla Boga dwa z trzech to jest źle.

 

Pokój dwa razy, ale nie trzy

W Księdze Jeremiasza mamy potwierdzenie tego syndromu “dwukrotnego Panie, ale nie trzykrotnego” występującego u fałszywych proroków:

“Dlatego dam ich żony innym, ich pola zdobywcom, gdyż od najmłodszego do najstarszego wszyscy myślą o wyzysku; zarówno prorok jak kapłan, wszyscy popełniają oszustwo. (11) I leczą ranę córki mojego ludu powierzchownie, mówiąc: Pokój! Pokój! Choć nie ma pokoju.” (Jeremiasz 8:10-11)

Jak widzisz, fałszywi prorocy mają tendencję do mówienia “pokój” dwa razy. Inaczej mówiąc, mają tendencję do podkreślania “pokoju mentalnego” i “emocjonalnego” z Bogiem, ale już nie “pokoju woli”.

Wielu pastorów w uznanych kongregacjach chrześcijańskich, działa jak fałszywi prorocy, koncentrując się na tym, żeby członkowie kościoła przyjęli doktryny Biblijne w swoich umysłach i cieszyli się podczas uwielbienia, ale nie są tak naprawdę zainteresowani głoszeniem poselstwa o poddaniu życia Bożym wyższym celom, nawet jeśli oznaczałoby to cierpienie i śmierć. Kiedy jakiś członek kościoła ma ogromne długi, pastorzy wykazują troskę i zaczynają się modlić do Boga o nadprzyrodzone zaopatrzenie, i nawet nie pytają Boga o rozeznanie duchowego podłoża tych długów. Ten człowiek może mieć długi z powodu nieodpowiedzialnego gospodarowania finansami, ponieważ kradnie Bogu dziesięcinę, lub jest bezlitosnym biznesmenem, który bez miłosierdzia sądzi się z każdym klientem, który jest mu winien choć trochę pieniędzy. Kiedy jakiś członek kościoła zapada na raka, większość pastorów okazuje troskę i modli się do Boga o uzdrowienie, nawet nie prosząc Boga o pomoc w rozeznaniu duchowego korzenia tej choroby. Wszystko to, co jest “niewygodne”, jest automatycznie zaszufladkowane jako “dzieło diabła”, ale jest w Piśmie taki werset, który jest ignorowany w sercach większości pastorów…

Cały artykuł można przeczytać TUTAJ.

Źródło http://shamah-elim.info/flsproph.htm

Kari Browning – Czas Powrotu do Naszej Pierwszej Miłości

31 Sier

 

Znajdujemy się w sezonie, który w kalendarzu hebrajskim nazywa się „Teszuwa,” co oznacza pokutować lub powrócić. Jest to 40-dniowy okres, który rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca Elul a kończy w Jom Kippur (który w tym roku wypada 14 września). Elul jest akronimem „Ja należę do mojego miłego, a mój miły… należy do mnie.” (Pieśń nad Pieśniami 6:3).

 

W trakcie tego okresu jesteśmy zachęcani do pokutowania i powrotu do Pana: Chodźcie, zawróćmy (teszuwa) do Pana!; Starajmy się więc poznać, usilnie poznać Pana. Ozeasz 6:1a, 3a

 

Na początku Adam i Ewa mieli niczym niezmąconą komunię z Panem i wszystkim dookoła. Tam w Ogrodzie byli odziani w światło i dlatego nie odczuwali wstydu. Tree_of_Life

 

Jednakże posłuchali kłamstw przeciwnika i nie zachowali polecenia Pana, żeby nie spożywać z drzewa poznania dobra i zła. W wyniku swojego grzechu doświadczyli wstydu i starali się ukryć. Zostali wyrzuceni z Ogrodu, a ziemia została przeklęta i zaczęła rodzić ciernie i osty. Niestety, do dziś możemy ciągle słuchać kłamstw wroga, żyjąc w poczuciu wstydu, oddzielenia od Boga i siebie nawzajem.

 

Przekleństwo Zostało Złamane!

 

Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek dlaczego, kiedy Jezus po swoim zmartwychwstaniu ukazał się Marii w Ogrodzie, to ona myślała, że to ogrodnik?

 

Jest taka zasada interpretacji Biblii zwana „prawem pierwszego znaczenia.” Polega ona na tym, że należy poszukać w Piśmie miejsca, gdzie jakaś doktryna jest wspomniana po raz pierwszy i przestudiować je dokładnie, aby dojść do fundamentalnego dziedzictwa znaczenia tej doktryny.

 

Jezus został ukrzyżowany na drzewie, miał koronę z cierni, a potem pojawił się w ogrodzie. Z uwagi na prawo pierwszego znaczenia, myślę, że zakomunikował nam głęboką prawdę – przekleństwo zostało złamane przez Jego śmierć na tym drzewie i wskrzeszenie z martwych!

 

The cross- symbol of God's love to people Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: Przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. Galatów 3:13

 

Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. 1 Koryntian 15:22

 

Biblia zaczyna się i kończy w Ogrodzie.

 

Na środku ulicy jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota, rodzące dwanaście razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. Objawienie 22:2

 

Dobrą Nowiną Ewangelii jest to, że możemy zostać odnowieni do takiego stanu, jaki był w Ogrodzie zanim pojawił się grzech. Możemy zostać uwolnieni od wstydu, odziani w światło i spożywać z drzewa życia. Możemy doświadczyć Królestwa na ziemi, takiego, jakie jest w Niebie.

 

Pokutuj i Wróć

 

Niestety, zamiast doświadczać tej rzeczywistości, wielu ludzi zostało złapanych w pułapkę systemu religijnego, który przynosi śmierć zamiast życia. Niektórzy ciągle spożywają owoce z niewłaściwego drzewa. Martwa religia jest oparta o własne dokonania i próbuje wypełnić prawa i zasady, które mogą przynieść pychę i poleganie na własnej sprawiedliwości. Nie bądźmy jak faryzeusze, których Jezus zgromił w Mateusza 23. Sami nie weszli do Królestwa Niebios, a jeszcze innym nie pozwolili. womenworshipping_300px

 

Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie. (Jesteście zmęczeni? Brak wam świeżości? Jesteście wypaleni z powodu religii? Przyjdźcie do Mnie. Odrzućmy to razem, a odnowisz swoje życie. Tłum. Message) Mateusz 11:28,

 

Jeśli pokutujemy i powracamy, możemy doświadczyć Królestwa Nieba na ziemi, w którym jest życie, miłość, pokora, pokój i radość.

 

Poselstwem Jana Chrzciciela było: „Upamiętajcie się (teszuwa), albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios.” Mateusz 3:2

 

Jezus głosił to samo przesłanie: Odtąd począł Jezus kazać i mówić: Upamiętajcie się (teszuwa), przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios. Mateusz 4:17

 

W Objawieniu 2, kościół w Efezie miał powiedziane, żeby pokutował i powrócił do swojej pierwszej miłości. Podczas tego okresu Teszuwy pokutujmy z wszelkiej martwej religijności i powróćmy do naszej pierwszej miłości.

 

Kari Browning

Director of New Renaissance Healing & Creativity

Email: kari@newrenaissance.us

Website: newrenaissance.us

 

Kari_Browning_2013_150px Kari Browning jest dyrektorem New Renaissance Healing & Creativity Center w Coeur d’Alene w stanie Idaho. Jesienią ma się ukazać jej książka o świętach biblijnych zatytułowana Unsealing Ancient Mysteries. Usługuje w kraju i za granicą na wielu różnych konferencjach. Jej pasją jest oglądanie Kościoła, który dochodzi do miejsca dojrzałości w miłości i jedności ducha, duszy i ciała. Od 33 lat jest żoną Mike’a; mają czworo dzieci i pięcioro wnucząt.

 

ElijahList Publications

http://www.elijahlist.com

email: info@elijahlist.net