Tag Archives: zachęta

Lou Engle – Czy Żyjemy w Czasie Wielkiego Zbawienia i Duchowego Przebudzenia?

10 Mar

 

Kilka miesięcy temu śniłem całą noc, ale Bóg budził mnie pięciokrotnie świecącym przede mną napisem: Jeremiasz 34:8. Sprawdziłem w Biblii i zobaczyłem, że jest tam mowa o tym, że Izraelici zobowiązali się przymierzem, że ogłoszą wolność dla wszystkich żydowskich niewolników i niewolnic.

Kontekst tego fragmentu dotyczył oblężenia Jerozolimy przez armię babilońską. Prorok Jeremiasz już ogłosił, że sąd jest u drzwi i nie ma żadnej nadziei, Żydzi mieli być uprowadzeni do Babilonu. Ale w ostatniej chwili, kiedy Izraelici podjęli to zobowiązanie o uwolnieniu hebrajskich niewolników, armia babilońska wycofała się z oblężenia. Taka jest moc przebaczenia i taki jest język Roku Jubileuszowego.

W tym roku Jubileuszowym, jeśli ogłosimy wolność dla naszych braci i sióstr, których trzymaliśmy w niewoli z powodu naszego nieprzebaczenia, jeśli pojednamy się z tymi, których zraniliśmy, jeśli zaczniemy się jednoczyć wokół Chrystusa nie walcząc i nie rozmontowując Ciała Chrystusa, ujrzymy wielki odwrót duchowego oblężenia znad naszych miast i narodu. Pojawi się Duch odrodzenia i wolności.

Przed laty, pod koniec życia John Wimber oglądał niezwykłe cuda na Fuller Seminary. Pewnego wieczoru delikatnie wyraził swoje zaniepokojenie o ruch wiary i przez cały następny tydzień nie było cudów. Zapytał o to Pana, a Pan odpowiedział: „Dotknąłeś Moich pomazańców.” Był tak tym załamany, że prosił Pana o przebaczenie i uzdrowienia powróciły. Co za historia. Nie powinniśmy wskazywać palcem na nikogo z uczestników przebudzeń w Ciele Chrystusa. Możemy być prorokami dla siebie nawzajem, możemy się nie zgadzać, ale mamy się miłować.

Podczas Przebudzenia Azusa Street Duch Boży ochrzcił wszystkie rasy i denominacje duchem miłości. 9 kwietnia 2016 roku, 110 lat po Przebudzeniu Azusa Street, znów się zgromadzimy w Memorial Coliseum, żeby zawrzeć przymierze i ogłosić wolność. 9 kwietnia wypada także rocznica poddania się Generała Lee Generałowi Grantowi, co zakończyło Amerykańską Wojnę Secesyjną i doprowadziło do zakończania niewolnictwa. Jeśli Kościół zakończy wojnę domową pośród siebie, to wierzę, że Chrystus wyzwoli Jubileusz z Łukasza 4:18: „Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność.” Żyjemy w dniu wielkiego zbawienia i duchowego przebudzenia.

Wzywamy wszystkie rasy i denominacje do zgromadzenia się i zawarcia przymierza odnośnie wypuszczenia na wolność swoich niewolników, błogosławienia Kościoła, Ciała Chrystusa, przebaczenia tym wszystkim, którzy nas skrzywdzili, błogosławmy, nie przeklinajmy. Wierzę, że kiedy to zrobimy, zaraz pojawią znaki i cuda i to może zainicjować trzecie wielkie przebudzenie. Przez ten miesiąc zjednoczmy się, strzeżmy naszych ust, błogosławmy naszych braci, a potem zgromadźmy się na Azusa Now, ośmielając się wierzyć, że linie podziału mogą zostać zmyte Krwią Baranka.

Lou Engle
Co-Founder of TheCall, Inc.
Founder, Bound 4 Life
Email: response@thecall.com
Website: http://www.AzusaNow2016.com

Lou Engle jest przebudzeniowcem, wizjonerem i współzałożycielem TheCall, Inc. Przez ponad trzydzieści lat pasją Lou jest wzywanie wierzących do radykalnej konsekracji przez modlitwę, post i uczynki sprawiedliwości. Lou angażuje się w zakładanie kościołów, ustanawianie ruchów modlitewnych i strategicznych domów modlitwy. Jest założycielem służby na rzecz życia, Bound 4 Life, i zainspirował inne ruchy sprawiedliwości.

Lou mieszka w Pasadenie w Kalifornii, gdzie wchodzi w skład zespołu przywódczego the Pasadena International House of Prayer. Ostatnio zainaugurował the Spiritual Air Force Academy z założeniem szkolenia i rozlokowywania po świecie zespołów wstawienniczo-misyjnych.

Lou i jego żona Therese są małżeństwem od 34 lat. Mają siedmioro dzieci.

ElijahList Publications
http://www.elijahlist.com
email: info@elijahlist.net

Steve Shultz – „UJAWNIANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI Na Całej Ziemi!”

27 Sier

 

 

„Po całej Ziemi Wypuszczam Moich Posłańców UJAWNIAJĄCYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI!”

Słowo Prorocze opublikowane pierwotnie 2 kwietnia 2015:

W tym tygodniu zobaczyłem (w wizji) boisko piłkarskie, które wyglądem przypominało boisko szkolne, z trybunami dla widzów tylko po jednej stronie. Grały dwa zespoły, jeden po stronie lewej, drugi po prawej.

Kiedy toczyła się gra, wszystko wyglądało normalnie. Sędziowie od czasu do czasu opuszczali chorągiewki nakładając kary, kiedy jeden czy drugi zespół został przyłapany na łamaniu zasad gry w sferze litery i ducha. Widzowie przypatrujący się grze nie podejrzewali, że dzieje się dużo więcej rzeczy „nielegalnych czy niewłaściwych”, a sędziowie rzadko interweniowali nakładając normalne kary.

Po przeciwnej stronie boiska, bez widocznego powodu, znajdował się duży, brązowy, zwykły budynek. Nagle otworzyły się drzwi i wybiegli stamtąd mężczyzna w garniturze i ładnie ubrana kobieta, prosto na boisko w czasie gry. Oboje pokazywali chorągiewkami, że nakładają karę i głośno gwizdali gwizdkami. Sędziowie i widzowie byli kompletnie zaskoczeni. Pojawili się ochroniarze, którzy usunęli „intruzów” i wznowiono grę.

Nagle, w tym samym brązowym budynku, otworzyły się duże drzwi, przez które wybiegło około 4-5 osób, ubranych w różne ubrania, od hydraulika i piekarza do lekarza i pielęgniarki, wszyscy wbiegli na boisko z chorągiewkami pokazując kary i jednocześnie gwiżdżąc gwizdkami.

freephoto_whistleblowers_250pxWreszcie oni także zostali usunięci i gra została wznowiona do czasu, aż w brązowym budynku otworzyło się wiele drzwi, z których wybiegły na boisko setki mężczyzn, kobiet i dzieci, z chorągiewkami wskazującymi kary i głośno używając gwizdków. Ten dźwięk był ogłuszający. Zrobiło się takie zamieszanie, że gra została przerwana.

Sędziowie byli zupełnie bezradni i nie wiedzieli co robić. Ich czas się kończył. Ich własna GRA SIĘ KOŃCZYŁA!

CO MÓWI DUCH:

Słyszałem jak Duch mówi: „Po całej Ziemi Wypuszczam Moich Posłańców UJAWNIAJĄCYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI! Przygotuj się, bo wszystko, co ukryte zostanie objawione!”

Potem Duch zaczął wykładać plan Boga:

freephoto_whistle1_200pxOn wypuszcza na ziemię posłańców ujawniających nieprawidłowości, najpierw kilku, potem więcej, w na końcu całe tłumy, i wszelka ukryta korupcja, której dopuszcza się wiele osób – „Od PRZECIĘTNEGO DOMU do KOŚCIOŁA, od MINISTERSTW do BIAŁEGO DOMU” – zostanie objawiona w całości.

W moim duchu wiedziałem, że kiedy ci Posłańcy zostaną wypuszczeni, będzie to dobry czas dla KAŻDEGO Z NAS, żeby działać roztropnie, prowadząc życie w pokucie, w wierności w małych rzeczach, ponieważ Bóg ma zamiar ZAGWIZDAĆ NA SWOIM GWIZDKU i WYPUŚCI SWOICH POSŁAŃCÓW, I ZAKOŃCZY TĘ GRĘ.

Błogosławieństwa,

Steve Shultz, Założyciel i Wydawca
The Elijah List & Breaking Christian News
http://www.elijahlist.com

Steve_Shultz_2014__3d_150pxSteve Shultz jest Założycielem The Elijah List, największej strony internetowej poświęconej służbie proroczej. Steve Shultz miał swój pierwszy sen proroczy w 1984 roku i w latach 1980-ych i 1990-ych spędził dużo czasu ucząc się słuchać głosu Bożego. Jego pierwsza książka „Can’t You Talk Louder, God (Boże, Czy Nie Możesz Mówić Głośniej?)” dotyczy głównie jego drogi proroczej. W 1994 Bóg uwolnił go do prorokowania do innych, co robi do dziś. W 1997 zaczął publikowanie The Elijah List, która teraz dociera do wielu setek tysięcy czytelników poprzez stronę internetową, ale także emaile, Facebook i Twitter. Kiedy Steve usługuje proroczo, jego celem jest nie tylko zachęcanie innych tym darem proroczym, ale też szkolenia ich w obfitości łaski i miłosierdzia danych nam przez Jezusa Chrystusa. Powiada, że „Usługiwanie innym bez dosięgania ich PROROCZĄ ŁASKĄ i DOBROCIĄ PANA, nie byłoby wcale zabawne!” Steve jest od 37 lat mężem Derene; mają 3 dorosłych dzieci i jednego wnuka.

ElijahList Publications
http://www.elijahlist.com
email: info@elijahlist.net

Noe Leon – 4 fronty wojenne (Część 1)

21 Sier

W tej serii artykułów, będziemy badać 4 rodzaje duchowych frontów, do walki w których będzie wezwana Boża resztka wierzących, często jednocześnie. Te 4 fronty (wymienione przez Boga w Księdze Objawienia 10:11) będą się manifestować w miarę postępów w twoim duchowym chodzeniu z Bogiem.

 

 

Potężny anioł dni ostatecznych

W Objawieniu 10 Duch Boży stwierdza:

 

„I widziałem innego potężnego anioła zstępującego z nieba, odzianego w obłok, z tęczą wokoło głowy, którego oblicze jaśniało jak słońce, nogi zaś jego były jak słupy ognia;” (Objawienie 10:1)

 

Zwróć uwagę, że ten potężny anioł, który schodzi z nieba jest „odziany w obłok„. To wskazuje na „obłok świadków” z Hebrajczyków 12:1, który, jak widzieliśmy wcześniej, wskazuje na wierzących, którzy złożyli swoje życie w ofierze zielonego konia, i którzy, podobnie jak Elizeusz, umarli nie oglądając spełnienia Bożej Obietnicy. Są oni wierzącymi, którzy zrozumieliciemną i pochmurną stronę” namaszczenia, czyli tę stronę namaszczenia, która wzywa nas do umierania i doświadczenia Szeolu ze względu na innych. Słowo „odziany” w wersecie 1 to tłumaczenie greckiego słowa periballo, które dosłownie znaczy „rzucić dookoła„, jak wtedy, kiedy „zarzucasz” na siebie szatę; periballo pojawia się w wersecie 43 następującego fragmentu, przetłumaczone jako „usypią … wokół”:

 

„A gdy się przybliżył, ujrzawszy miasto, zapłakał nad nim, (42) mówiąc: Gdybyś i ty poznało w tym to dniu, co służy ku pokojowi. Lecz teraz zakryte to jest przed oczyma twymi. (43) Gdyż przyjdą na ciebie dni, że twoi nieprzyjaciele usypią wał wokół ciebie i otoczą, i ścisną cię zewsząd. (44) I zrównają cię z ziemią i dzieci twoje w murach twoich wytępią, i nie pozostawią z ciebie kamienia na kamieniu, dlatego żeś nie poznało czasu nawiedzenia swego.” (Łukasz 19:41-44)

 

Cały artykuł można przeczytać TUTAJ.