Archiwum | Rick Ridings RSS feed for this section

Rick Ridings – Nasza Postawa Wobec Izraela jest Kluczowa!

24 Wrz

 

Wizja o Decydującym Momencie dla Narodów

Dzisiaj, w piątek 23 września 2011 Prezydent Autonomii Palestyńskiej, Mahmoud Abbas złożył do ONZ formalny wniosek o jednostronne uznanie Państwa Palestyńskiego jako członka ONZ.

Trzy tygodnie temu, podczas modlitwy miałem wizję, którą dzieliłem się na wideo w biuletynie modlitewnym, ale odczuwam, że muszę podzielić się nią ze wstawiennikami narodów w spisanej formie:

W tej wizji widziałem narody, którym udało się przeskoczyć bardzo głęboką dolinę i próbowały wspiąć się na szczyt bardzo stromej góry. Ta dolina, którą przeskoczyły była wypełniona ciemnymi, gęstymi chmurami. Była pełna poważnych kryzysów ekonomicznych, zamętu, bezprawia i anarchii.

Miałem zrozumienie, że ten szczyt, na który się teraz wspinały reprezentował punkt zwrotny, kiedy miały one podjąć decyzję, która w poważnym stopniu zaważy na ich przyszłości. Uświadomiłem sobie, że ten szczyt reprezentował decyzję, która dotyczy głosowania w ONZ odnośnie Palestyny, co wiązałby się z podziałem Jerozolimy, bo wschodnia jej część miałaby być stolicą nowego państwa.

W dalszej części wizji zobaczyłem, że te narody, które postępowały według Bożego Słowa odnośnie Ziemi Obiecanej dla Żydów powracających z wygnania, były w stanie wejść na ten szczyt. Krótko potem te narody zeszły do doliny ekonomicznego spadku, ale potem wspięły się na górę jeszcze większego błogosławieństwa.

Narody, które głosowały w opozycji do Pisma, szybko utraciły swój punkt oparcia i spadły do głębokiej doliny ciemności, kryzysów ekonomicznych, zamętu, bezprawia i anarchii.

Potem dano mi zrozumieć, że konsekwencje decyzji, którą podjęły zbiorą w taki sposób, który zostanie ujawniony do 11/11/2011.

Wierzę, że ta wizja ma swoje odniesienie do tego fragmentu Pisma, który znajduje się w Joela 3:6-7:

„Bo oto w owych dniach i w owym czasie, gdy odmienię los Judy i Jeruzalemu, zgromadzę wszystkie narody i sprowadzę je do Doliny Józafata, i tam się z nimi rozprawię z powodu mojego ludu i mojego dziedzictwa, Izraela, ponieważ rozproszyli je między ludy pogańskie i podzielili mój kraj.”

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wyjaśnieniu tej wizji, możesz obejrzeć wideo z 11 września (kliknij tutaj).

W celu pełniejszego zrozumienia pewnych legalnych skutków tego głosowania, zachęcam do obejrzenia wspaniałego wideo naszych przyjaciół z „European Coalition for Israel” (kliknij tutaj).

Kilka miesięcy temu odczuwaliśmy w Succat Hallel, że mamy poświecić na wstawiennictwo o rząd trzy noce 25-27 września (tuż przed Rosz Haszana). Odczuwałem, że te daty będą bardzo strategiczne dla przyszłości Izraela i narodów. Zachęcam cię, żebyś w tych dniach do nas dołączył w modlitwie o Izrael i twój naród.

Kluczowe fragmenty Pisma, którymi się modlimy w sprawie tego głosowania w ONZ to: Psalm 2; Psalm 33:8-12; Psalm 9:3-5, 15-16; i Jeremiasz 12:14-16 (obietnica nadziei dla Arabów Palestyńskich, którzy uwierzyli w prawdziwego i żywego Boga).

Niech Pan okaże miłosierdzie nam wszystkim, gdy szukamy Jego Słowa, Jego dróg i Jego serca.

Proszę, módl się o ten region – żeby Królestwo Boże objawiło się potężnie pośród całego tego potrząsania.

Łaska i szalom,

Rick i Patti Ridings
Współzałożyciele Succat Hallel
24/7 Uwielbienie i Modlitwa w Jeruzalem

ElijahList Publications
http://www.elijahlist.com
email: info@elijahlist.net