Archiwum | Bonnie Jones RSS feed for this section

Bonnie Jones – „Zegar Boba Jonesa Tu się Zatrzymał: Musimy Rozpoznać Czasy”

11 Paźdź

 

 

A On, odpowiadając, rzekł im: Gdy nastanie wieczór, mówicie: Będzie pogoda, bo się niebo czerwieni; (3) a rano: Dziś będzie niepogoda, bo się niebo czerwieni i jest zachmurzone. Oblicze nieba umiecie rozpoznawać, a znamion czasów nie potraficie? Mateusz 16:2-3

 

Przyspieszenie

 

Podczas nocy poprzedzającej odejście Boba Jonesa byłam z nim sama w szpitalu i obserwowałam jak przyspieszył zegar na ścianie. Dokładnie o 11:55 przed północą czerwona wskazówka sekundnika zaczęła poruszać się szybko, a potem zatrzymała się na godzinie dwunastej. Natychmiast podążyła za nią wskazówka minutowa, a potem godzinowa.

 

W tym szybkim ruchu zegar zatrzymał się dokładnie na godzinie ósmej na okres pięciu sekund. Potem zaczął się kręcić do przodu, aż obie wskazówki osiągnęły dokładnie północ, a następnie się zatrzymały. Czerwony sekundnik skoczył jeszcze do przodu o pięć sekund i wydawało się, że zegar zresetował się sam. Proces ten trwał w sumie pięć minut. To samo stało się z zegarem dokładnie tydzień wcześniej. W tym czasie poza mną były w pokoju jeszcze cztery inne osoby, które mogą zaświadczyć o tym niezwykłym proroczym wydarzeniu.

 

ad8Kilka tygodni po śmierci Boba rozmawialiśmy z szefem ochrony z tego szpitala. Pokazaliśmy mu video nagrane telefonem ukazujące szybki ruch wskazówek zegara. Był zdumiony i powiedział, że to niemożliwe. Poinformował nas, że wszystkie zegary w szpitalu są zsynchronizowane z czasem atomowym w celu dokładnego zapisu pór narodzin, zgonów, operacji, itd., ponieważ tu wymagana jest duża precyzja. Ale to się wydarzyło – nie raz, ale dwa. (Foto dostarczone przez Bonnie Jones)

 

Sądzę, że Bóg pokazuje nam, iż w Ciele Chrystusa duchowe rzeczy doznają przyspieszenia. Fakt, że zegar zatrzymał się na godzinie ósmej wskazuje na nowy początek. Przed nastaniem nowego dnia jest łaska (godzina 11:55 przed północą), która dosięga Ciała Chrystusa. Bob mówił o liczbie jedenaście z Izajasza 11, gdzie Bóg drugi raz wyciągnął swoją rękę do resztki. I wierzę, że pięćdziesiąt pięć objawia wielką łaskę, która jest wyzwalana, aby zebrać żniwo miliarda dusz, o którym Bob często mówił.

 

I stanie się w owym dniu, że Pan ponownie wyciągnie swoją rękę, aby wykupić resztkę swojego ludu, która pozostanie… Izajasz 11:11a

 

Wierzę, że czerwony sekundnik w pozycji godziny dwunastej wskazuje na ustanowienie Bożego apostolskiego rządu. Właściwie to uważam, że to już się dzieje, ale teraz jest objawiane przez Ducha Prawdy. Widziało to pięciu świadków – to także wskazuje na łaskę. Po raz pierwszy miało to miejsce 6 lutego; sześć reprezentuje liczbę człowieka. Po raz drugi było to 13 lutego, a trzynastka reprezentuje podwójną porcję. Odczuwam więc, że podwójna porcja namaszczenia zostanie wylana na świętych.

 

Godzina 11:55 reprezentuje także dwa rozdziały w Biblii: Izajasza 55 ze Starego Testamentu, i Hebrajczyków 11 z Nowego. Hebrajczyków 11 jest znany jako rozdział o wierze. Zawiera świadectwa bohaterów wiary. Jeszcze tej nocy, kiedy Bob odszedł, byłam świadkiem jego posłuszeństwa, które prowadzi do wiary. I wierzę, że w tym mają chodzić święci Nowego Testamentu. Bob zawsze mówił, że Izajasz 35 jest Autostradą Świętości, a Izajasz 55 określa jej warunki.

 

Autostrada Świętości

 

Powinniśmy codziennie nakłaniać ucha do głosu Pana i być Mu posłusznymi. Zbyt wielu staje się uczestnikami owocu tego świata i chodzi jego drogami. Nasza dusza łatwo ulega wpływowi wszelkich rozrywek w tym dynamicznym świecie. Ale to nasz duch powinien panować w naszym życiu. Jeśli nasz duch jest poddany Duchowi Świętemu, będziemy dokonywać wyborów według woli Ojca i pozostaniemy na Jego Autostradzie. Kiedy Ciało Wierzących chodzi z Panem po Autostradzie Świętości i poddaje Mu się w posłuszeństwie, wtedy z duszy wierzących są wypłukiwane wszelkie toksyny i pozostaje tylko ich odkupiony duch.

 

ad9W skrócie – wszystkie drogi prowadzą do tego samego miejsca, chociaż niektórzy korzystają z okrężnych dróg i nigdy nie wracają na tę wąską i prostą drogę. Niektórzy są bardziej skupieni na sobie, a niektórzy są zainteresowani JA JESTEM. Wybierz drogę mniej uczęszczaną i dotrzyj na czas w ramiona Jezusa. (Foto via Pixabay)

 

Obejrzyj, proszę, to video pokazujące szybki ruch wskazówek zegara z 6-tego lutego 2014 w sali szpitalnej Boba (link poniżej). To było naprawdę nadprzyrodzone zjawisko, które tylko Bóg mógł sprawić. Zawiera ono niezwykłe proroctwo i powinniśmy starać się je zrozumieć: TERAZ jest czas na ŻNIWO. Czas przyspieszył i musimy mieć zdolność rozpoznawania znaków czasu. Nie pozwól, żeby świat odciągnął cię od chodzenia z Nim w realiach wieczności.

 

Wejdź na pola żniwa i nadziei, i naśladuj Go, tylko On może cię uczynić rybakiem całej ludzkości. Idź po mniej uczęszczanej drodze i nieś świadectwo Pomazańca.

 

Link do Video: https://www.youtube.com/watch?v=48ZTaXlc9S4

 

Bonnie Jones

The Prophetic Ministry of Bob and Bonnie Jones

Website: http://bobjones.org/

 

 

Kontakt do Bonnie Jones:

Bob and Bonnie Jones Ministries

White Horses Publishings

P.O. Box 838

Pineville, NC 28134-0838

 

Bonnie_Jones_2014_150pxBonnie Jones żywi wielką miłość do Pana, Słowa i Krzyża Jezusa. Kocha dzieci i cieszy się kiedy może je błogosławić darem radości, prawdy, miłości i zachęty. W 2001 roku Bonnie przeprowadziła się do Charlotte w Karolinie Północnej, żeby uczęszczać do Morning Star School of Ministry; w 2005 roku poznała Boba Jonesa i została jego żoną (Bob Jones odszedł do domu Pana na początku tego roku). Bonnie działa w obdarowaniu proroczym, a także w uzdrowieniach i cudach. Jej pasją jest uwalnianie kobiet od lęku przed człowiekiem i wprowadzanie w ich obdarowanie i powołanie.

 

 

ElijahList Publications

www.elijahlist.com

email: info@elijahlist.net

 

 

Bonnie Jones – Proroctwo Kathryn Kuhlman o 16-tym Października

25 Sier

 

1 czerwca tego roku przeżyłam coś, co nazwałabym „snem we śnie”. Przez większą cześć byłam tylko obserwatorem, ale było to takie żywe i realne, że odczułam, iż powinnam się tym podzielić z Ciałem Wierzących. Czas żniwa szybko się przybliża i musimy być gotowi.

 

W tym śnie była data 16-tego października. Obserwowałam Kathryn Kuhlman stojącą na scenie ubraną w jej długą, opływającą, białą suknię, z wyciągniętą lewą ręką. Jej kościsty palec wskazujący był skierowany na publiczność, kiedy zaczęła prorokować:

 

„Wszyscy ci, którzy urodzili się 16 października mają szczególne namaszczenie. Jest wyzwalane szczególne namaszczenie dla Ciała Chrystusa i jest ono bardzo potężne!”

 

Scena szybko się zmieniła i już stałam na zewnątrz, gdzie widziałam starożytne bramy, czarne, z kutego żelaza. Były one dość przerażające powodu ich wielkości i wieku. Te starożytne bramy miały może dwanaście metrów wysokości i trzydzieści metrów długości. Zostały wbudowane w czarny mur kamienny wyglądający jak forteca. Bramy były zamknięte i trzymane pod kluczem przez wiele, wiele lat.

 

Kiedy się przyjrzałam, zobaczyłam tysiące ludzi stojących za tymi zamkniętymi bramami. Właściwie nie było widać końca tego potężnego zbiorowiska. To byli ludzie z każdego narodu, plemienia i języka. Jednakże w jedności, jako jedno Ciało, wszyscy działali wspólnie, napierając na otwarcie bram. Następnie, przełamując ciemność i wchodząc do światłości, wszyscy oni szybko pobiegli, żeby otrzymać to namaszczenie, o którym prorokowała i wyzwoliła Kathryn Kuhlman. – Koniec snu.

 

Nowy Początek

 

Wierzę, że jest to ważna data i nowy początek dla Ciała Chrystusa. 16 października 2014 jest żydowskim świętem zwanym Szemini Aceret:

 

CAL1415-JEWISH16-MAN _200pxNastępuje bezpośrednio po żydowskim Święcie Namiotów, które jest obchodzone przez siedem dni, a więc Szemini Aceret jest dosłownie ósmym dniem; ale jest świętem oddzielnym, chociaż włączonym w duchowy aspekt Święta Namiotów. Jego dualizm polega na tym, że jako dzień świąteczny jest obchodzony w połączeniu z Sukkot, ale jest oddzielnym świętem ze swoimi własnymi prawami. (Za Wikipedią.) (Photo via elijahshopper.com)

 

Hebrajskie słowo „szemini” znaczy ósmy, a proroczo ósmy dzień Święta Namiotów wskazuje na nowy początek nadchodzącego żniwa. Według tradycji żydowskiej, szemini kończy święto Sukkot i rozpoczyna „Czas Szczęścia i Radości.” Jest końcem jednego sezonu i początkiem następnego.

 

W tygodniu poprzedzającym śmierć Boba Jonesa, jednym z jego proroczych dokonań było pokonanie wroga, szatana, który próbował ukraść Kościołowi radość i wesele. Teraz jest czas aby Kościół się radował i był szczęśliwy i silny w Panu. On jest naszą radością (Galatów 5:22) i dlatego: Radość Pana jest siłą Kościoła.

 

„I rzekł do nich: Idźcie, najedzcie się tłustego jadła i napijcie się słodkich napojów, udzielcie też tym, którzy nic nie przygotowali, gdyż dzień dzisiejszy jest poświęcony naszemu Panu; nie smućcie się, wszak radość z Pana jest waszą ostoją.” Nehemiasz 8:10

 

Wierzę, że te masy ludzi za tymi bramami z kutego żelaza wskazują na żniwo gotowe do zbioru. Ludzie, którzy byli trzymani w niewoli przez wiele, wiele lat przełamią teraz królestwo ciemności i wejdą do Królestwa Jego chwalebnej Światłości. Poznają Prawdę i zostaną uwolnieni z niewoli osobistych więzień.

 

To są ludzie ze wszystkich warstw społecznych i z każdego zakątka ziemi, którzy są trzymani w niewoli przez dzieła przeciwnika. Ale kiedy usłyszeli słowo Boże, pobiegli w stronę namaszczenia i bramy piekła nie mogły ich pokonać. To będzie takie objawienie Syna Bożego, że nikt nie będzie kwestionować czy domyślać się swojego zbawienia.

 

A Jezus odpowiadając, rzekł mu: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. (18) A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. Mateusz 16:17-18

 

Kościół Przyjmuje Mądrość

 

W dwóch oddzielnych wizjach widziałam ostatnio przebudzenie Kościoła. W miejscach, w których już został uznany za zmarłego, zaczęło być wtłaczane nowe życie. Kiedy Kościół się obudził, natychmiast się uniżył i przyjął Mądrość. Wszelkie ambicje, gorycz, nieprzebaczenie i zazdrość szybko odeszły.

 

ART-LHI016Kościół nie był już starym kaleką, ale silną, zdrową i radosną Oblubienicą, która już była dojrzała duchowo i prowadzona przez Świętego Ducha Prawdy. Przyjmowała każdego z miłością i uprzejmością, ale przemawiała w autorytecie i wszyscy nazywali ją Błogosławioną. (Foto Lindy Harris-Iorio Consuming Glory via elijahshopper.com)

 

Wierzę, że 16 października jest znaczącą datą w tym roku, ponieważ rozpocznie żniwo pełną parą. Chrystus w nas (Ciele Wierzących) Nadzieja Chwały, będzie wyraźnie widoczny w Kościele. Cała ziemia będzie wypełniona poznaniem chwały Pana (Habakuk 2:14) kiedy jeńcy zostaną uwolnieni, a Kościół przyjmie Mądrość.

 

Lecz ziemia będzie pełna poznania chwały Pana, jak morze wodami jest wypełnione. Habakuk 2:14

 

 

Bonnie Jones

The Prophetic Ministry of Bob and Bonnie Jones

Website: bobjones.org

 

 

Kontakt do Bonnie Jones:

Bob and Bonnie Jones Ministries

White Horses Publishings

P.O. Box 838

Pineville, NC 28134-0838

 

Bonnie_Jones_2014_150pxBonnie Jones żywi wielką miłość do Pana, Słowa i Krzyża Jezusa. Kocha dzieci i cieszy się kiedy może je błogosławić darem radości, prawdy, miłości i zachęty. W 2001 roku Bonnie przeprowadziła się do Charlotte w Karolinie Północnej, żeby uczęszczać do Morning Star School of Ministry; w 2005 roku poznała Boba Jonesa i została jego żoną (Bob Jones odszedł do domu Pana na początku tego roku). Bonnie działa w obdarowaniu proroczym, a także w uzdrowieniach i cudach. Jej pasją jest uwalnianie kobiet od lęku przed człowiekiem i wprowadzanie w ich obdarowanie i powołanie.

 

 

ElijahList Publications

http://www.elijahlist.com

email: info@elijahlist.net

 

Bonnie Jones – Ostrzeżenie: Nie Zlekceważ Tej Łodzi!

2 Czer

 

Od Steve’a Shultza:

 

Nie każde słowo zamieszczane na The Elijah List jest słowem pocieszenia. To jest jedno z takich słów.

 

Kiedy widzisz ostrzeżenia, jest dobrze, żeby zbadać swoje serce i życie. Powinniśmy to zrobić. A potem, kiedy będziesz chciał być z Panem, a nie działać przeciw Niemu, to słowo MOŻE być dla ciebie zachętą.

 

Podczas słów ostrzeżenia, dobrze jest przypomnieć, że podczas „Ostatniej Wieczerzy” każdy uczeń pytał Pana: „Chyba nie ja?” kiedy była mowa o tym, że ktoś Go zdradzi. Nikt nie był pewny siebie. Ale to słowo dotyczyło tylko Judasza. Mówię to po to, żeby zachować równowagę wobec tego słowa ostrzeżenia, jeśli jesteś w Chrystusie, nie musisz się obawiać, że TA ŁÓDŹ ODPŁYNIE BEZ CIEBIE!

 

Błogosławieństwa,

 

Steve_Shultz_2014__3d_150pxSteve Shultz, Założyciel i Wydawca

The Elijah List & Breaking Christian News

http://www.elijahlist.com http://www.breakingchristiannews.com

 

 

Bonnie Jones

Ostrzeżenie: Nie Zlekceważ Tej Łodzi!

 

Zobaczyłam w wizji małą łódź na wodzie odbijającej światło księżyca w nocy; była gotowa do odpłynięcia od brzegu. Kiedy już wszyscy byli na pokładzie, jedna kobieta odeszła, żeby zająć się swoimi niedokończonymi sprawami. Ludzie wołali za nią z ostrzeżeniem: „Łódź już odpływa!” Kobieta robiła swoje, a łódź odbijała od brzegu.

 

Nagle odwróciła się i rozpaczliwie biegła w stronę brzegu, ale już było za późno. Łódź odpłynęła. Pasażerowie nie mieli wioseł i nie mogli zawrócić, żeby ją zabrać. Pozbawiona nadziei kobieta obserwowała łódź, która oddalała się od brzegu w świetle księżyca.

 

Usłyszałam, że Pan mówi: „Czy jesteście gotowi czy nie, Ja przychodzę! Ci, którzy usilnie szukają Pana znajdą się na pokładzie tej łodzi prowadzonej przez wiatr Ducha Świętego!”

 

Red_Sunset_SailboatWiara podnosi nasze żagle kiedy Święty Duch Prawdy nas prowadzi. Już nie kierujemy się programami, wzorami, formułkami; musimy być całkowicie uzależnieni od prowadzenia Ducha Świętego. (Foto via Wikimedia Commons)

 

Myślę, że ta kobieta reprezentuje chrześcijan, którzy naprawdę kochają Pana, ale są cieleśni w swoim umyśle. Ciągle używają swoich naturalnych zmysłów zamiast duchowego umysłu. Dlatego stale pragną karmić swoje ciała, a kiedy Pan powołuje, ich pragnieniem zawsze będzie najpierw troska o naturalne sprawy, a nie wypełnianie woli Ojca.

 

Próba Serca

 

Dokonuje się teraz próba naszych serc, a wynik będzie zależał od naszej decyzji. Bóg nie będzie gwałcił naszej wolnej woli i musimy żyć z konsekwencjami naszych wyborów. Czy pójdziemy za Nim czy pozostaniemy na naszych drogach do zaspokojenia naszych cielesnych pragnień?

 

Kiedy Eliasz znalazł Elizeusza i zarzucił na niego swój płaszcz, pierwszą odpowiedzią Elizeusza była chęć pożegnania się ze swoimi rodzicami, a później pójście za Eliaszem (zobacz 1 Królewska 19:20). Elizeusz działał w cielesnym świecie naturalnych zmysłów. I będąc dobrym synem chciał najpierw oddać cześć rodzicom i powiedzieć im, że odchodzi, aby naśladować i uczyć się u tego potężnego męża Bożego. Elizeusz podobnie jak ta kobieta, której łódź odpłynęła, miał prawo wyboru. Eliasz poddał go próbie, takiej, jaką my dziś przechodzimy. Czy pójdziesz za Mną czy za swoimi cielesnymi pragnieniami?

 

Elijah_Calling_Elisha2Odszedł więc stamtąd i znalazł Elizeusza, syna Szafata, przy orce. Dwanaście zaprzęgów szło przed nim, a on był przy dwunastym. Eliasz podszedł do niego i zarzucił na niego swój płaszcz. (20) Wtedy opuścił woły, pobiegł za Eliaszem i rzekł: Pozwól mi pocałować mojego ojca i moją matkę, a potem pójdę za tobą. A on mu odpowiedział: Idź, ale potem wróć, bo po cóż ci to uczyniłem? (21) Wrócił więc do niego i wziąwszy parę wołów zarznął je, a na uprzęży z tych wołów ugotował ich mięso i podał swoim ludziom, a oni jedli. Potem ruszył i poszedł za Eliaszem, i usługiwał mu. 1 Królewska 19:19-21 (Foto via Christian Image Source)

 

Eliasz słyszał Boga bezpośrednio. Ale Boga nie było w wietrze, trzęsieniu ziemi czy w ogniu. Pan był w spokojnym, łagodnym powiewie. Dzisiaj Bóg ponownie wyciąga swoją rękę, żeby przekazać klucze Dawida w ręce sprawiedliwych, którzy wyznają Ojca w duchu i prawdzie. Oni zostawili wszystko na rzecz dzieła Krzyża Jezusa Chrystusa.

 

Miecz Ognisty

 

Doszliśmy do takiego miejsca w historii, o którym jest napisane, że Bóg poprawi to, co człowiek uczynił według swojej własnej woli. W tym dniu Bóg posyła miecz ognisty wychodzący z ust Jego prawdziwych proroków, który spowoduje podział. To jest Jego podział, który pokona fałsz, ponieważ prawda zawsze pokonuje fałsz. To może wyglądać na początku inaczej, ale patrz i obserwuj jak Bóg zaczyna od małej rzeczy, a potem to się rozszerzy na narody świata. W tym dniu On przychodzi w mocy i musimy być gotowi do szybkiego działania. Nie ma takiej przeszkody w naszym życiu, której Bóg nie mógłby usunąć.

 

ART-JPag006MList Judy ostrzega nas przed fałszywymi nauczycielami, którzy wnikają niepostrzeżenie, aby łaskę zamienić w rozwiązłość i zapierać się Pana (zobacz werset 4). Są marzycielami, którzy kalają ciało, odrzucają autorytety i bluźnią przeciwko temu, czego nie znają, ponieważ nie znają osoby Słowa. Nigdy nie nawiązali osobistej relacji z Panem, a zatem działają w ciele. A ponieważ brakuje im tej osobistej relacji z Bogiem i pragnienia poznania Jego woli, więc niszczą sami siebie. W związku z tym dochodzi u nich do odstępstwa i sprawiają, że inni się potykają (zobacz wersety 8-10).

 

Biada im! Bo poszli drogą Kaina i pogrążyli się w błędzie Balaama dla zapłaty, i zginęli w buncie Korego. Judy 11

 

W powyższym wersecie mamy trzy przykłady, i sądzę, że mamy tu do czynienia z progresją. Człowiek zaczyna od nienawiści w swoim sercu, która prowadzi do chciwości, a z upływem czasu, kiedy dojrzeje w naturze zła, manifestuje się ona buntem. Bunt jest jak grzech czarów (zobacz 1 Samuel 15:23), i Bóg odrzuci tych, którzy się go dopuszczają.

 

Droga Kaina: Kain miał nienawiść w swoim sercu. Była to głęboko zakorzeniona nienawiść do brata, która z czasem doprowadziła do tego, że Kain zamordował Abla. Nienawiść Kaina i zazdrość o Abla były większe od jego miłości do Boga. Musiał dokonać wyboru. Wybrał zaspokojenie swoich cielesnych żądz zamiast pójść za Bożym sercem i zapanować nad swoimi cielesnymi żądzami. Kain nigdy nie nawiązał osobistej relacji z Ojcem, którą jak wierzę, miał Abel. To dlatego Bóg odrzucił jego ofiarę.

 

Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze, a jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. Kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Rodzaju 4:7

 

Silver_CoinsBłąd Balaama do Zapłaty: Balaam był wieszczem, który mieszał prawdę z fałszywą doktryną. Jego błędem była chciwość, bo przyjął dobrą zapłatę za rzucenie klątwy na Izrael. Bóg zapłonął gniewem przeciwko niemu kiedy był Mu nieposłuszny, a następnie trzykrotnie postawił mu na drodze Anioła Pana. Balaam pokutował i w końcu przedstawił słowo od Pana, odmawiając przeklinania Izraela (zobacz Liczb 22-23). (Foto via Pixabay)

 

Bunt Koracha: Korach odrzucił prawdziwe przywództwo, czym sprawił, że wielu zginęło. Był jednym z najbogatszych przywódców Lewitów, kuzynem Mojżesza i Aarona. Był zazdrosny i czuł, że on powinien przewodzić, zatem zgromadził 250 przywódców zgromadzenia i wystąpili przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. To rozgniewało Boga i oddzielił On sacrum od profanum. Bóg uczynił nową rzecz (zobacz Liczb 16:30-32) i ziemia otworzyła swoją gardziel i pochłonęła ich wraz z domostwami – a ogień pochłonął pozostałych 250 mężczyzn (zobacz Liczb 16).

 

Na Skrzyżowaniu

 

Crossroad_LaenulfeanCiało Chrystusa znajduje się teraz na skrzyżowaniu, na rozwidleniu dróg w swojej niebiańskiej pielgrzymce z Panem. Każdy musi wybrać którą drogą pójdzie. Niektórzy będą chcieli się cofnąć ze strachu przed nieznanym, ale inni pójdą naprzód w wierze. Bóg spotka się tam z nimi twarzą w twarz, a oni wejdą w nowy wymiar w Nim. Ci, którzy zdecydowali się iść naprzód w wierze muszą być kosmonautami i odkrywać niezbadane wody Ducha. (Foto via Wikimedia Commons)

 

Pan przychodzi po swoją Oblubienicę bez skazy czy zmarszczki. Ona będzie miała blizny po wielu bitwach, w których odniosła rany, ale będzie godna Go uwielbić. Ten świat przyjął kurs samounicestwienia, i dzień po dniu trwa w swoim brudzie. Ale Jego Oblubienica będzie oddzielona, obdarzona chwałą bycia świadectwem, które wyróżnia się spośród reszty.

 

Nie przepuść tej łodzi. Zrób krok w wierze i idź za Bogiem całym sercem. Niech On będzie Mistrzem, który przy pomocy wiatrów Swojego Ducha Prawdy kieruje cię poprzez niezbadane wody i doświadcz nowego wymiaru w Nim. Po prostu odważ się wierzyć!

 

Bonnie Jones

The Prophetic Ministry of Bob and Bonnie Jones

Website: bobjones.org

 

Kontakt do Bonnie Jones:

Bob and Bonnie Jones Ministries

White Horses Publishings

P.O. Box 838

Pineville, NC 28134-0838

 

Bob_Bonnie_Jones_150pxBonnie Jones ma wielką miłość do Pana, Słowa i Krzyża Jezusa. Kocha dzieci i cieszy się kiedy może je błogosławić darem radości, prawdy, miłości i zachęty. W 2001 roku Bonnie przeprowadziła się do Charlotte w Karolinie Północnej, żeby uczęszczać do Morning Star School of Ministry; w 2005 roku poznała Boba Jonesa i została jego żoną (Bob Jones odszedł do domu Pana na początku tego roku). Bonnie działa w obdarowaniu proroczym, a także w uzdrowieniach i cudach. Jej pasją jest uwalnianie kobiet od lęku przed człowiekiem i wprowadzanie w ich obdarowanie i powołanie.

 

ElijahList Publications

http://www.elijahlist.com

email: info@elijahlist.net