Archiwum | John Belt RSS feed for this section

John Belt – Serce Baranka Bożego

19 Lu

Od Steve’a Shultza:

Bóg jest miłością. Kiedy czytałem to słowo Johna Belta na temat miłości Chrystusa, przypomniał mi się werset Jana 3:16. Myślę, że to dobry dzień na rozważenie tych słów:

„Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.”

Błogosławieństwa,
Steve Shultz, Założyciel i Wydawca
The Elijah List & Breaking Christian News

http://www.elijahlist.com

John Belt

Serce Baranka Bożego

Bojaźnią napawa mnie myśl, że Bóg zszedł z nieba i przyjął postać człowieka, Jezusa. Zniżył się do naszego poziomu, aby nas uratować od ciemności. Jezus nie przyszedł tu, żeby promować Siebie czy założyć religię, ale zbawić i uwolnić ludzkość od przekleństwa grzechu. W tym wszystkim widzimy Bożą miłość objawioną przez Jezusa Chrystusa. On był i jest „doskonałym człowiekiem”.

Jezus codziennie poddawał swoje życie woli Ojca. Składał swoje życie wielokrotnie zanim poszedł na Krzyż. Jego zależność od Ducha i Ojca uzdolniły Go do wypełnienia zadania, do którego został powołany. Ponieważ On Sam uczynił się Sługą, ukorzył się, żeby wypełnić plan Ojca, stał się Sługą całej ludzkości kiedy ostatecznie złożył Swoje życie w ofierze jako Baranek Boży.

Izajasz 53:7 Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust.

Bóg szuka w naszym życiu pewnej cechy, która występuje dość rzadko. Jest to taki rodzaj wiary w Boga, w którym dobrowolnie oddajemy Mu ster naszego życia. Zazwyczaj kiedy nasza wiara jest najbardziej wypróbowywana przychodzi pokusa, żeby zadziałać w odwecie czy powiedzieć coś, czego nie powinniśmy. Życie w uległości Duchowi uczy nas, że istnieje tylko jedna odpowiedź. Jest to modlitwa do Boga i pozwolenie Mu na panowanie nad tą sytuacją.

Kiedy prowadzimy życie w łączności z Duchem Świętym, dochodzi do takiego przepływu łaski, że już automatycznie reagujemy miłością, którą Bóg nam daje. Ponieważ nasze życie jest podłączone do zbiornika łaski, z którego możemy czerpać. Kiedy ten zbiornik jest pusty, wtedy nie ma z czego czerpać; i tacy ludzie nie reagują w taki sposób, który zadowala Boga. Jezus znał ten zbiornik łaski, ponieważ Jego życie było przykładem jak czerpać z Ducha Świętego.

Czułe Serca

Niektórzy ludzie zatwardzili swoje sumienia w pewnych obszarach życia, ciągle usprawiedliwiając swoje czyny. W gruncie rzeczy zamknęli drzwi Duchowi Świętemu w tych obszarach, czyniąc siebie ślepymi na prawdę odnośnie tego jak powinni żyć i myśleć.

W naszych sercach mamy różne komnaty. Decydujemy dokąd pozwolimy Bogu wejść, a dokąd nie. Gdy postanawiamy usprawiedliwić swoje czyny w pewnych obszarach przez dłuższe okresy czasu, wtedy ten obszar serca twardnieje, co zamyka drzwi tej komnaty i utrudnia Duchowi działanie tym obszarze. Na tym polega zatwardzanie sumienia i robienie złych rzeczy już nie wygląda na złe.

Ważne jest, żebyśmy w tym sezonie prosili Ducha, aby zmiękczył nasze serca, żebyśmy przyjęli „pełnię” tego Kim jest w nas Chrystus, nie tylko w takim aspekcie, który lubimy. Ojciec miał do dyspozycji całe serce Jezusa, nie tylko część. To dlatego był w stanie całkowicie wypełnić plan Ojca. Jezus był w pełni człowiekiem i w pełni Bogiem, ale Sam zrezygnował z boskich atrybutów, stając się człowiekiem w pełni zależnym od Ducha Świętego w celu wykonania dzieła Ojca.

Życie poddane Duchowi jest niezbędne dla chodzenia w pełni tego, co Bóg ma dla naszego życia. On ma dla nas tylko dobre rzeczy o ile zrezygnujemy z rzeczy, których się trzymaliśmy i pozwolimy Mu wykonywać w nas Jego doskonałe dzieło. W ten sposób stajemy się uczestnikami „Baranka Bożego”, który był zabity przed założeniem świata.

Bożych Błogosławieństw,

John & Brandi Belt
Overflow Global Ministries
Email: office@overflowglobal.com

Overflow Global Ministries jest służbą Johna & Brandi Belt. Sercem ich przesłania jest to, że największym pragnieniem Boga jest przebywanie wśród Bożego ludu z całą Jego obecnością. Wierzą, że człowiek został stworzony, aby przebywać z Bogiem przez Jego Ducha. W szczerym poświęceniu się Bogu przez Ducha Świętego, ludzie mogą żyć w miejscu przepływu Jego Obecności. Ten przepływ jest tłumaczony jako dotykanie życia innych przez żywe spotkania z Bogiem. Kiedy John i Brandi usługują, objawia się intymna Obecność Boga – a towarzyszy jej Boża moc ku uzdrowieniu, ożywieniu i odbudowaniu.

ElijahList Publications
http://www.elijahlist.com
email: info@elijahlist.net

John Belt – Podążaj za Snem Od Boga

15 Gru


Od Steve’a Shultza:

Wielu ludzi doświadcza snów w tej godzinie. Nasz Bóg daje nam bardzo ważne sny – On mówi nam coś o nas samych i Jego planach na przyszłość. John Belt dzieli się tu bardzo praktycznym słowem na temat chodzenia w marzeniach danych nam od Boga.

Błogosławieństwa,
Steve Shultz, Załozyciel i Wydawca
The Elijah List & Breaking Christian News
http://www.elijahlist.com

 

 

John Belt

Podążaj za Snem Od Boga

Sny, sny, marzenia… Bóg kocha marzycieli! Nie tylko tych, którzy śnią, ale tych, którzy odpowiedzą na sen, który dostają. Dostać sen to dopiero połowa równania. Ta druga połowa to odpowiedzieć na niego, pozwolić Bogu na niego tchnąć. To tchnienie od Boga przyniesie życie do twojego snu! Dzisiaj poczyń kroki w kierunku twojego marzenia. Bo twój sen może być kluczem otwierającym drzwi do twojego przeznaczenia i zaspokoi twoje serce.

Bóg każdemu z nas daje sny, wizje na temat tego jacy mamy być i co mamy robić. Wraz z nimi przychodzi wyzwanie jak dojść z „Punktu A” do „Punktu B”? Sen jest jak zaproszenie. Na każde zaproszenie trzeba odpowiedzieć, tam jest taki dopisek: Proszę o odpowiedź. Pytanie brzmi: Jak odpowiemy na sen, który dostaliśmy? Wow! Wspaniały sen! Ale co teraz? Czy tylko czekamy aż to się stanie tu na ziemi? Nic nie robimy?

Gdy jesteśmy mądrzy, podejmujemy działanie, kroki w kierunku tego snu. Jak wszystko w Bożym Królestwie, to co Bóg nam pokazuje zawiera elementy poddania, gotowości i przełamania się do nich. Ta granica pomiędzy tym gdzie jesteśmy, a tym gdzie chcemy być jest często bardzo cieniutka; ale w duchu jest bardzo wyraźna. Najpierw musimy się przebić do realności wiary i uwierzyć, aby widzieć, jak rzeczy posuwają się do przodu, aby nasz sen w pełni zakwitł i się spełnił. To jest kwestia naszego własnego poświęcenia Panu, zaangażowania w sprawy Jego serca, ceny, jaką chcemy zapłacić i determinacji, jaką musimy mieć, aby zdobyć tę nową ziemię.

1. Czym jest Mój Sen?

Zastanawiasz się więc dlaczego Bóg dał ci sen. Twój sen w wielu przypadkach będzie połączony z tym, co cię pasjonuje. Czasami ludzie mają sny o czymś co ich pasjonuje, ale nie widzą „formy” tego jak będzie wyglądał owoc ich pasji. Inaczej mówiąc, próbujemy przedstawić to jak ten sen będzie wyglądał w takiej formie, której można dotknąć. Moja sugestia jest taka, że gdy szukasz Pana, w miejscu Jego namacalnej obecności zapisz 10 możliwych sposobów, w jakie ten sen może działać w twoim życiu.

Zapisz to jak mógłby wyglądać w skonkretyzowanej formie. Potem zawęź tę listę do dwóch lub trzech rzeczy. Miejmy nadzieję, że w tym czasie będziesz już miał lepszy pomysł na temat możliwości wypełnienia tego snu. Wielokrotnie najlepsze pomysły przychodzą wtedy, kiedy ich nie szukamy. Obecność Boża wyzwala kreatywność, ponieważ stwarzanie jest w Jego naturze. Podążaj za Jego Obecnością. W tym miejscu On objawi ci to, czego poszukujesz, prosisz i pukasz.

Mateusz 7:7-8 „Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą.”

Jeśli nie masz pasji, powinieneś po prostu spędzać czas szukając Boga aż da ci świeżą pasję. Albo może powinieneś powrócić do czegoś, co kiedyś cię pasjonowało. Może to zostało zniszczone i utracone. Może trzeba się schylić i podnieść tę pasję. To, co sprawia nam największą radość może być kluczem do naszej pasji. To, co robimy z radością jest drogą do spełnienia naszego snu.

2. Poddać się Bogu

Jak wygląda nasze poddanie Bogu? Czas jest darem, który dostaliśmy wszyscy. Czas jest naszym najcenniejszym dobrem. I z wykorzystania czasu zdamy Bogu sprawę. Jeśli spędzamy wolny czas oglądając „I Love Lucy,” to go trwonimy. Nasze poddanie się Bogu musi iść głębiej. Nasze poddanie się Bogu odzwierciedla nasz sposób spędzania czasu. Czy spędzamy czas ucząc się jego dróg, otrzymując Jego słowa w Jego obecności, napełniając się Jego Duchem? Intymność z Bogiem i poddanie idą ręka w rękę. Nie ma jednego bez drugiego. To, co robimy dzisiaj, przesądzi o tym jakie będzie jutro.

Galacjan 6:7-8 Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać; albowiem co człowiek sieje, to i żąć będzie. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała żąć będzie skażenie, a kto sieje dla Ducha, z Ducha żąć będzie żywot wieczny.

3. Gotowość Ducha & Umysłu/Zrobienie Planu

W naszym poddaniu się Bogu powinniśmy być przygotowani. Część z tego czasu, który jest nam dany powinniśmy spędzać twórczo planując sen. Dobrze jest przelewać swoje myśli na papier. Im bardziej konkretny będzie twój sen, tym bardziej będziesz w stanie dołączyć do niego. Z tego powodu twój umysł i serce będą często do niego wracać. Uczyń swój sen widocznym we wszelki możliwy sposób. Nie czekaj aż twój sen spadnie z nieba; zacznij posuwać się do przodu w jego kierunku.

Habakuk 2:2 I odpowiedział mi Pan, mówiąc: Zapisz to, co widziałeś, i wyryj to na tablicach, aby to można szybko przeczytać.

Obojętne czy dotyczy on służby, biznesu czy jakiejś kreatywnej przygody, studiuj Słowo Boże, aby znaleźć klucze, które wyjaśnią twój sen i potwierdzą go w twoim sercu. Co stanowi podstawę twojego snu? Zacznij studiować w tym kierunku. Jezus powiedział nam, że nasze życie budujemy na Skale, Jego Słowie. Jego Słowo jest tym solidnym fundamentem, na którym powinniśmy budować nasze sny.

4. Ogień, Inspiracja & Motywacja do Przełomu

Zdobądź inspirację. Ona jest też połączona z twoją intymnością z Bogiem. Nie oczekuj inspiracji jeśli nie spędzasz czasu z Bogiem. Życie bez Boga jest nudne. Nie będziesz miał ognia, pragnienia i będziesz chodzić drogą głupich. Zdobądź boską inspirację i odkryj „warunki” spełnienia się twojego snu od Boga. Wiele razy nasze sny nie spełniają się w taki sposób, jakiego oczekujemy, ponieważ Bóg stawia swoje warunki. To jest świetne. Bądź elastyczny w relacji z Bogiem. Czasami On da ci nowy i lepszy sen. Ale do tego czasu, idź za tym, co umieścił w twoim sercu. Po prostu pozwól Mu mówić do ciebie, przyjmuj Jego ogień i pragnienie, by spełnić to, co On umieszcza w twoim wnętrzu.

2 Tymoteusz 1:6 Z tego powodu przypominam ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem ci przez włożenie rąk moich.

Spójrzmy na ten werset pod kątem tego, że jesteśmy tu napominani, aby „rozniecić dar” wewnątrz nas. Szukając Pana, modląc się w Duchu i spędzając czas na uwielbieniu uaktywniamy nasze duchowe zmysły. Kiedy to czynimy wtedy przebijamy się do miejsca objawienia, wyraźnych myśli i inspiracji. Utrzymuj ogień wewnątrz siebie.

5. Doskonałość

Inspiruje mnie uporządkowane pomieszczenie. Kiedy w pomieszczeniu jest chaos, to czasami mogę się czuć tak samo. Ale wiem, że łatwiej mnie zainspirować kiedy jest porządek i ład. Doskonałość to nie to samo co perfekcjonizm. Nie myl tych rzeczy. Doskonałość to piękna rzecz. Chcemy być doskonali we wszystkim, co robimy. Chcemy robić wszystko jak najlepiej, a Bóg niech czyni resztę. Chcemy dać Panu to, co najlepsze, bo On jest doskonały. Bądź doskonały w tym, co robisz. Bądź lepszy. Bądź najlepszy. Nie w duchu rywalizacji, ale czyń to przed Panem. On ma w tym upodobanie.

Kiedy robimy coś ponad zwykłą normę, wówczas działamy w duchu doskonałości. Wykraczamy „ponad” wymagany obowiązek. Pismo mówi, żeby się dowiadywać co się Bogu podoba. Inaczej mówiąc, możemy odkryć co się podoba Bogu zamiast czekać aż usłyszymy, że On nam powie co robić w wielu wypadkach. Jezus powiedział, że największy będzie sługą wszystkich. Kryje się za tym ogromna gama sposobów na to, żebyśmy mogli być błogosławieństwem dla innych. Zaangażuj się w to, żeby się stać doskonałą osobą, zacznij gromadzić nagrody w Niebie. Z taką postawą w sercu będziemy żęli także na ziemi.

Przypowieści 12:24 Ręka pracowitych będzie rządziła, lecz ręka gnuśna musi odrabiać pańszczyznę.

Podążaj za swoim snem. Dla Boga nie ma za dużych snów. Gdy twój sen jest większy niż to, co możesz zrobić swoimi siłami, to znaczy, że Bóg musi zostać włączony w to równanie! Tak zaczyna się wiara.

Niech On cię wypełni do przepływu!

John Belt
Live In His Presence Ministries
Email: admin@liveinhispresence.com

John Belt i jego żona Brandi byli przez blisko dwa lata w posłudze duszpasterskiej. W tym czasie John odkrył, że „najważniejszą rzeczą” jest znalezienie swojej tożsamości jedynie w Chrystusie. Przez minioną dekadę John zajmował się zarówno pisaniem jak i muzyką. W bardzo młodym wieku, bo mając 12 lat nauczył się grać na różnych instrumentach, w tym gitarze i klawiszach. John w końcu mógł nagrać swoja płytę CD zatytułowaną Nasiąkanie Obecnością, która stanowi początek serii utworów z muzyką instrumentalną, stanowiących inspirację do modlitwy i poddania się Bogu.

ElijahList Publications
http://www.elijahlist.com
email: info@elijahlist.net

John Belt – Droga do Zdobycia Ziemi—Jesteśmy w SEZONIE WYRUSZANIA DO PRZODU po Cele Królestwa Pana

30 List

 

Od Steve’a Shultza:

Nigdy nie odczuwałem takiego wzrostu zaufania Królestwu, które pojawia się nagle i gwałtownie przez post, modlitwę i walkę duchową!

W ciągu ostatnich dwóch do trzech lat prorocy prorokowali z narastającą intensywnością, że jest czas żeby WYRUSZYĆ! Pójść naprzód! Przyśpieszyć. Wziąć Ziemię.

Ale musimy to robić w mądrości. Czasami robimy dobrze UKRYWAJĄC SIĘ w Panu. Jak to opisuje poniżej John Belt „Wróg nie może wytropić naszych kroków, kiedy przebywamy w tym sekretnym miejscu. W tym miejscu jesteśmy ukryci w Jego cieniu. Wróg jest objawiony dzięki Bożemu światłu i możemy zobaczyć jego strategię i jego spisek.”

Są dwa sposoby walki. Jeden bez większej mądrości, kiedy kończysz bitwę zraniony, posiniaczony i zmiażdżony. Drugi zawiera wielką mądrość i cierpliwość, z szansą na odpoczynek, odświeżenie i strategiczne planowanie. Ten drugi sposób bardziej mi się podoba.

Raduj się tym słowem mądrości Johna Belta.

Steve Shultz, Założyciel i Wydawca
The ElijahList & ElijahRain magazine
http://www.elijahlist.com

 

John Belt

Droga do Zdobycia Ziemi—Jesteśmy w SEZONIE WYRUSZANIA DO PRZODU po Cele Królestwa Pana

 

Joz 2:22, „Odszedłszy stamtąd, przyszli do gór i pozostali tam trzy dni, aż powrócili ścigający. A szukali ich ścigający po wszystkich drogach, ale nie znaleźli.”

Dwaj Szpiedzy

Jozue wysłał dwóch szpiegów, aby przynieśli raport, czy jest to dobry czas na wejście do ziemi obiecanej im przez Boga. Po pobycie tam i uzyskaniu raportu od nierządnicy Rahab, że  „strach przed nimi padł na lud Jerycha,” odprawieni szpiedzy udali się w „góry” i przebywali tam trzy dni. W międzyczasie ścigający szukali ich. Ale ci dwaj szpiedzy byli ukryci przed nimi w górach.

Psalm 91:1, „Ten, kto przebywa w sekretnym miejscu Najwyższego pozostanie w cieniu Wszechmocnego.”

Góry

Kiedy Bóg zabiera nas na następny poziom, w miejsce zdobywania ziemi, którą nam obiecał, potrzebujemy mądrości, aby wiedzieć dokąd pójść i znaleźć w Nim to ukryte miejsce. Góry są symbolem tego ukrytego miejsca bezpieczeństwa i ucieczki, gdzie nie znajdzie nas żaden ścigający. Wróg nie może wytropić naszych kroków kiedy przebywamy w tym sekretnym miejscu. W tym miejscu jesteśmy ukryci w Jego cieniu. Wróg jest objawiony dzięki Bożemu światłu i możemy zobaczyć jego strategię i spisek.

Psalm 17:8-9, „Strzeż mnie jak źrenicy Twojego oka; ukryj mnie w cieniu Twoich skrzydeł, od złych, którzy mnie uciskają, od moich śmiertelnych wrogów, którzy mnie otaczają.”

Czas Uwolnienia

Trójka reprezentuje pełnię, tak jak Ojciec, Syn i Duch reprezentują Boże przywództwo (Kol 2:9). Stąd liczba trzy reprezentuje pełnię. Kiedy szpiedzy przebywali w górach przez trzy dni, wtedy byli zdolni do opuszczenia gór, aby zdać Jozuemu dobry raport. Nam nie wystarcza pozostawanie przez jakiś czas. To musi być okres czasu niezbędny do udaremnienia taktyki wroga. Gdyby szpiedzy odeszli nieco wcześniej, mogliby nie podołać zdaniu Jozuemu dobrego raportu. Skutkiem tego kraj nie zostałby zdobyty we właściwym czasie. Istnieją wyzwolenia, które pojawiają się dopiero po tym, jak wypełni się „pełnia czasu”. Kiedy Chrystus przyszedł na ziemię, stało się to w „tej” pełni czasu. Dla nas też istnieją sezony pewnych pełni i koordynacji w czasie w stosunku do pewnych obietnic, uwalnianych w naszym życiu.

Gal 4:4, „Ale gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg posłał Swojego Syna, urodzonego z kobiety, urodzonego pod prawem.”

Heb 6:12, „Abyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnice.”

Raport Zdany, Ziemia Zdobyta

Dzięki cierpliwości i zdolności oczekiwania, ci dwaj szpiedzy byli w stanie powrócić z dobrym raportem. Jozue zgodził się z tym i znamy resztę historii. Ale ci dwaj szpiedzy odegrali tu ogromną rolę, ponieważ oni widzieli ziemię i obietnicę dzięki niebiańskiej wizji—oczami Bożymi, albo oczami wiary. Ich raport wiary i zwycięstwa miał kluczowe znaczenie dla Jozuego i na jego podstawie podjął decyzję zdobycia ziemi.

Heb 11:6 „Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają usilnie”.

Urzeczywistnione Zwycięstwo!

Jesteśmy teraz w sezonie, kiedy badanych jest wiele ziem obiecanych. Boży agenci/szpiedzy odeszli i powrócili z dobrym raportem. Ale ten raport jest dla nas dobry tylko wtedy, kiedy pozostajemy ukryci dla wroga. Tak jak wówczas, tak i teraz bardzo ważne jest pozostać ukrytym w Bożych górach. Istnieją pewne bardzo szczególe cele, plany i obietnice, które Bóg ma tylko dla nas. Pozostając ukrytymi w Bogu, naszych Górach Ucieczki, nie możemy być znalezieni przez wroga. Nasz klucz znajduje się w przebywaniu w Jego miejscu, życiu w prostym posłuszeństwie Jemu.

Joz 6:15-16, „Ale siódmego dnia wstali wcześnie, gdy wzeszła zorza poranna, i obeszli miasto w ten sam sposób, lecz siedem razy. Tylko tego dnia obeszli miasto siedem razy. Za siódmym razem, gdy kapłani zatrąbili na trąbach, rzekł Jozue do ludu: ‚Wznieście okrzyk bojowy, gdyż PAN dał wam to miasto!'”

Kiedy tylko dobiegnie końca ten sezon w górach, pojawi się okno uwolnienia, zaangażowania się i bezpiecznego zwycięstwa. Ten rok jest rokiem pomnożenia zwycięstw na wszystkich frontach. Ale to nie jest słowo o nieagresji. My mamy być agresywni w zdobywaniu ziemi przy pomocy strategii danej nam przez Pana. Ale musimy pamiętać, że nasze kroki, które podejmujemy będą skuteczne tylko wtedy, kiedy spędzamy z Nim czas w Jego Górach.

Zadamy wrogowi ciężkie ciosy i zdobędziemy ziemię, sprawiając, że będzie ślepy, kiedy z wiarą, śmiałością i namaszczeniem opuścimy nasze sekretne miejsce. Diabeł ma ślepe strony! Tylko Bóg widzi wszystko! W Starym Testamencie ciągle widzimy przykłady jak Bóg poraża lękiem w obóz wroga. Jesteśmy w stanie oślepić wroga i ustawić się z Panem w okręgach niebieskich. Przebywając w Jego chwale, możemy uwalniać Jego moc i światło, przynosząc zamęt wrogowi.

Iz 57:13, „Ale ten, kto położy we Mnie swoją ufność zdobędzie ziemię i odziedziczy Moją świętą górę.”

Jesteśmy w sezonie wyruszania do przodu po cele Królestwa Pana. Bądź zachęcony kiedy w tym czasie szukasz Jego oblicza, bo chwała Pana będzie twoją tylną strażą.

Iz 58:8, „Potem twoje światło wzejdzie jak poranek, twoje uzdrowienie szybko się pojawi, a twoja sprawiedliwość będzie przed tobą; chwała PANA będzie twoją tylną strażą.”

Chwała Królowi!

John Belt
Live In His Presence Ministries
Email: admin@liveinhispresence.com

 

ElijahList Publications
http://www.elijahlist.com
email: info@elijahlist.net