Archiwum | Denny Cline RSS feed for this section

Denny Cline – Boży Ruch Wszystkich Świętych

1 List

 

Nie musisz być specjalnie proroczym człowiekiem, żeby wiedzieć, iż ziemia jęczy, a nawet boleje, żeby ujrzeć, jak Boży synowie i córki objawiają Królestwo Niebios na ziemi. Od pewnego czasu znajdujemy się w okresie reformacji. Reformacje trwają latami, nie jest to kwestia miesięcy, tygodni, czy dni. W czasach Marcina Lutra zmiany w chrześcijaństwie zajęły ponad 100 lat. Upłynęło też prawie 100 lat do czasu, kiedy dopiero teraz można zobaczyć wpływ ruchu pentekostalnego na świecie. W obydwu przypadkach pożądany efekt nie pojawia się aż do chwili, gdy staje się codziennością dla ogółu Bożych świętych, a nie tylko dla przywódców.

Od początku 20-ego wieku miało miejsce wiele wylań Ducha Świętego. Niektóre nazwano przebudzeniami, inne nawiedzeniami czy odnową. Niektóre obfitowały w cuda, uzdrowienia i zbawienie. Dzięki Bogu za to, że pojawia się w Kościele w niezwykły sposób, aby wylewać Swojego Ducha! Czasami się zastanawiam, jak Kościół będzie wyglądał za dziesięć lub więcej lat.

W 2006 roku w drodze do pełnienia posługi w biednym kościele katolickim koło Sao Paulo w Brazylii, Bóg przemówił do mnie słyszalnym głosem. Ogarnęło mnie współczucie Jezusa, kiedy patrzyłem na te biedne wioski i słyszałem tamte słowa, które nie pochodziły z wnętrza, ale jakby ktoś ze mną rozmawiał: „Denny, kluczem do przebudzenia jest odbudowa rodziny.” To mnie zaszokowało. To wywołało szok także na tym spotkaniu, w którym uczestniczyliśmy. Te słowa ciągle wzrastają we mnie i przechodzą na nowe poziomy. Teraz odnoszę je do korzenia mojego myślenia o Kościele, Ciele Chrystusa. I uważam, że nadszedł czas na działanie wszystkich Bożych świętych.

Jest Czas Na Rozniecanie Darów Przez Nakładanie Rąk

Laying-on-of-HandsTo znaczy, że jest czas aby rozniecić dary przez nakładanie rąk. W tym momencie mógłbym rozpocząć długi wykład teologiczny na temat doktryny nakładania rąk w oparciu o Hebrajczyków 6. Z uwagi na czas i miejsce ograniczę się do stwierdzenia: Nadszedł czas, żeby odejść od posług w wykonaniu kilku osób dla pozostałych „ławkowców”. Paweł opisał cel pięciorakiej służby jako „wyposażanie świętych do dzieła posługiwania.” Jezus powiedział: „Ci, którzy wierzą…będą kłaść ręce na chorych, a oni będą uzdrowieni.”

Mamy dzisiaj wspaniałe służby, mamy dostęp do internetu, telewizji i innych mediów. I nie widzimy, żeby świat można było dosięgnąć z ławki kościelnej. Mam na myśli to, że jest czas, żeby święci wyszli z ławek kościelnych na ulice. Nie mam tu na myśli jakichś specjalnych ewangelizacji. Myślę tu o każdej dziedzinie życia. Częścią wyposażania jest udzielanie, aktywacja, poświęcenie i wysyłanie, a nie tylko nauczanie i kształtowanie. Model szkolenia, który przedstawił Jezus, nie był ograniczony tylko do patrzenia, było także wykonywanie i posyłanie.

Aby to się wydarzyło, powinniśmy wyzwolić kreatywność i boski porządek, jak nigdy dotąd. Jako Ciało Wierzących za bardzo polegamy na usłudze innych, mamy swoich ulubionych usługujących i przez to Kościół jest ograniczony w swoim działaniu. Dzieje się wiele dobrego, ale musimy odejść od mentalności “konferencyjnej” i stać się nadprzyrodzoną rodziną, w której każdy członek jest potrzebny nie tylko do zaspokajania potrzeb innych członków, ale także potrzeb, które są na świecie.

Jedność i Uaktywnienie

Uważam, że dwoma najważniejszymi imperatywami dla Kościoła na ten rok i przyszły są jedność i uaktywnienie.

Prawdziwa jedność może przyjść jedynie przez więzi międzyludzkie oparte na miłości i szacunku. To nie dokona się na zasadzie „zgody na brak zgody” czy poprzez regionalne konferencje, żeby jedność stała się tak potężna, jak to tylko możliwe. Widzę „sieci, które działają” zarzucane na regiony, w których rozwija się prawdziwa przyjaźń i wzajemny szacunek na poziomie kongregacji i służb. Będą oni wołać w jedności: „Nie wstydzę się Ewangelii, i nie wstydzę się Kościoła,” gdyż szczera miłość i wzajemne więzi działają wspólnie dla Ewangelii.

Widzę także świętych działających według wzoru z Dziejów Ap. 13, gdzie ludzie z pięciorakiej służby i pozostali święci modlą się w jedności, a nawet razem poszczą. W wyniku tego święci bywają oddzielani i wysyłani, a także uaktywniani w swoich darach i powołaniu. To nie będzie przypadkowe, ale dokona się dzięki relacjom i miłości. Ten rodzaj działania wyzwoli rozmach i autorytet do robienia rzeczy, o których mówiliśmy ludziom, żeby robili, bo mogą to robić – ponieważ mają w sobie tego samego Ducha, który wskrzesił Chrystusa z martwych.

Dwa Rodzaje Nakładania Rąk

Istnieją dwa rodzaje nakładania rąk na inne osoby:

1. Każdy święty narodzony na nowo i napełniony Duchem może kłaść ręce na innych, żeby ich błogosławić, uzdrawiać, uwalniać i obserwować, jak są dotykani przez Boga czy napełniani Duchem Świętym.

2. Nakładanie rąk na świętych w celu ordynacji i posyłania, jak w Dziejach 6 i 13.

Oba rodzaje zasługują na większe wyjaśnienie niż mogę to zrobić w tym miejscu. Ale muszę podkreślić, że nastał czas, żeby rozniecić dary przez nakładanie rąk używając obu tych sposobów, i wszyscy święci, a nie tylko ich część, powinni rozpocząć oddolny ruch wewnątrz i poza kościołem, który jest Ciałem Jezusa, bo On jest Głową. Nadszedł czas na taki ruch wszystkich świętych, który jest oparty na miłości, szacunku, wzajemnych więziach i prawdziwej jedności. To nie jest nic innego jak nadprzyrodzona rodzina zdobywająca świat wszystkim, co Niebo ma do zaoferowania przez wszystkich swoich świętych. Na przestrzeni kilku ostatnich lat wiele kongregacji i służb postanowiło współpracować ze sobą. Prawdziwa jedność będzie podstawą do kolejnego wylania Ducha Świętego.

Denny_Cline_2013_140pxDenny Cline
Starszy Leader, Jesus Pursuit Church
Website: http://www.jesuspursuit.org Email: click here

Denny Cline i jego żona Ann, przez ponad 20 lat są pastorami w Oregonie. W 1994 roku przy współudziale 27 osób założyli Albany Vineyard (teraz Jesus Pursuit Church), gdzie Denny nadal służy jako starszy pastor. Jako notoryczny „poszukiwacz Boga”, Denny jest znany i kochany za swoje proste, współczujące, ale też ekstrawaganckie podejście do życia w Królestwie.

ElijahList Publications
http://www.elijahlist.com
email: info@elijahlist.net