Archiwum | Kari Browning RSS feed for this section

Kari Browning – Czas Powrotu do Naszej Pierwszej Miłości

31 Sier

 

Znajdujemy się w sezonie, który w kalendarzu hebrajskim nazywa się „Teszuwa,” co oznacza pokutować lub powrócić. Jest to 40-dniowy okres, który rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca Elul a kończy w Jom Kippur (który w tym roku wypada 14 września). Elul jest akronimem „Ja należę do mojego miłego, a mój miły… należy do mnie.” (Pieśń nad Pieśniami 6:3).

 

W trakcie tego okresu jesteśmy zachęcani do pokutowania i powrotu do Pana: Chodźcie, zawróćmy (teszuwa) do Pana!; Starajmy się więc poznać, usilnie poznać Pana. Ozeasz 6:1a, 3a

 

Na początku Adam i Ewa mieli niczym niezmąconą komunię z Panem i wszystkim dookoła. Tam w Ogrodzie byli odziani w światło i dlatego nie odczuwali wstydu. Tree_of_Life

 

Jednakże posłuchali kłamstw przeciwnika i nie zachowali polecenia Pana, żeby nie spożywać z drzewa poznania dobra i zła. W wyniku swojego grzechu doświadczyli wstydu i starali się ukryć. Zostali wyrzuceni z Ogrodu, a ziemia została przeklęta i zaczęła rodzić ciernie i osty. Niestety, do dziś możemy ciągle słuchać kłamstw wroga, żyjąc w poczuciu wstydu, oddzielenia od Boga i siebie nawzajem.

 

Przekleństwo Zostało Złamane!

 

Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek dlaczego, kiedy Jezus po swoim zmartwychwstaniu ukazał się Marii w Ogrodzie, to ona myślała, że to ogrodnik?

 

Jest taka zasada interpretacji Biblii zwana „prawem pierwszego znaczenia.” Polega ona na tym, że należy poszukać w Piśmie miejsca, gdzie jakaś doktryna jest wspomniana po raz pierwszy i przestudiować je dokładnie, aby dojść do fundamentalnego dziedzictwa znaczenia tej doktryny.

 

Jezus został ukrzyżowany na drzewie, miał koronę z cierni, a potem pojawił się w ogrodzie. Z uwagi na prawo pierwszego znaczenia, myślę, że zakomunikował nam głęboką prawdę – przekleństwo zostało złamane przez Jego śmierć na tym drzewie i wskrzeszenie z martwych!

 

The cross- symbol of God's love to people Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: Przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. Galatów 3:13

 

Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. 1 Koryntian 15:22

 

Biblia zaczyna się i kończy w Ogrodzie.

 

Na środku ulicy jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota, rodzące dwanaście razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. Objawienie 22:2

 

Dobrą Nowiną Ewangelii jest to, że możemy zostać odnowieni do takiego stanu, jaki był w Ogrodzie zanim pojawił się grzech. Możemy zostać uwolnieni od wstydu, odziani w światło i spożywać z drzewa życia. Możemy doświadczyć Królestwa na ziemi, takiego, jakie jest w Niebie.

 

Pokutuj i Wróć

 

Niestety, zamiast doświadczać tej rzeczywistości, wielu ludzi zostało złapanych w pułapkę systemu religijnego, który przynosi śmierć zamiast życia. Niektórzy ciągle spożywają owoce z niewłaściwego drzewa. Martwa religia jest oparta o własne dokonania i próbuje wypełnić prawa i zasady, które mogą przynieść pychę i poleganie na własnej sprawiedliwości. Nie bądźmy jak faryzeusze, których Jezus zgromił w Mateusza 23. Sami nie weszli do Królestwa Niebios, a jeszcze innym nie pozwolili. womenworshipping_300px

 

Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie. (Jesteście zmęczeni? Brak wam świeżości? Jesteście wypaleni z powodu religii? Przyjdźcie do Mnie. Odrzućmy to razem, a odnowisz swoje życie. Tłum. Message) Mateusz 11:28,

 

Jeśli pokutujemy i powracamy, możemy doświadczyć Królestwa Nieba na ziemi, w którym jest życie, miłość, pokora, pokój i radość.

 

Poselstwem Jana Chrzciciela było: „Upamiętajcie się (teszuwa), albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios.” Mateusz 3:2

 

Jezus głosił to samo przesłanie: Odtąd począł Jezus kazać i mówić: Upamiętajcie się (teszuwa), przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios. Mateusz 4:17

 

W Objawieniu 2, kościół w Efezie miał powiedziane, żeby pokutował i powrócił do swojej pierwszej miłości. Podczas tego okresu Teszuwy pokutujmy z wszelkiej martwej religijności i powróćmy do naszej pierwszej miłości.

 

Kari Browning

Director of New Renaissance Healing & Creativity

Email: kari@newrenaissance.us

Website: newrenaissance.us

 

Kari_Browning_2013_150px Kari Browning jest dyrektorem New Renaissance Healing & Creativity Center w Coeur d’Alene w stanie Idaho. Jesienią ma się ukazać jej książka o świętach biblijnych zatytułowana Unsealing Ancient Mysteries. Usługuje w kraju i za granicą na wielu różnych konferencjach. Jej pasją jest oglądanie Kościoła, który dochodzi do miejsca dojrzałości w miłości i jedności ducha, duszy i ciała. Od 33 lat jest żoną Mike’a; mają czworo dzieci i pięcioro wnucząt.

 

ElijahList Publications

http://www.elijahlist.com

email: info@elijahlist.net

 

Kari Browning – 2012 Żniwo i Pełnia Czasu

28 Gru

 

Od Steve’a Shultza:

 

Kari Browning działa w the Ministry Overseer of New Renaissance w Coeur d’Alene i jest pasjonatką historii przebudzeń. To, co napisała jest ważne na progu nowego roku i dotyczy dziedziczenia Bożych obietnic.

 

Błogosławieństwa,

Steve Shultz, Założyciel i Wydawca

The Elijah List & Breaking Christian News

http://www.elijahlist.com

 

 

 

 

Kari Browning

2012 Żniwo i Pełnia Czasu

 

Podobnie jak synowie Issachara, mamy rozpoznawać czasy i Boże sezony. Jest wiele proroczych potwierdzeń wskazujących, że w roku 2012 wchodzimy w „pełnię czasu”, kiedy doświadczymy mocy zmartwychwstania i początku wielkiego żniwa czasów ostatecznych.

 

Podobnie jak dzieci Izraela, które otrzymały obietnicę wejścia do ziemi płynącej miodem i mlekiem, my mamy nasz czas „Kadesz Barnea”. W Kadesz Barnea Izraelici, którzy wyszli z Egiptu mieli podjąć decyzję.

 

Dwunastu szpiegów ze wszystkich plemion powróciło z raportem na temat ziemi, którą mieli posiąść. Dziesięciu szpiegów przyniosło negatywny raport o olbrzymach zamieszkujących tę ziemię i lud ogarnął lęk. Dwóch szpiegów, Jozue i Kaleb przyniosło dobry raport o owocach, które rosły na tej ziemi i zachęcali ludzi, że są w stanie posiąść obietnice.

 

Pomimo, że to pokolenie otrzymało obietnicę wejścia do ziemi, nie wzięli tej obietnicy z powodu niewiary i nieposłuszeństwa. Marudzili i narzekali, aż Bóg powiedział: „Jako żyję – mówi Pan – uczynię wam tak, jak mówiliście wobec mnie: Na tej pustyni legną wasze trupy i wszyscy zapisani spośród was, w pełnej liczbie, od dwudziestego roku życia wzwyż.” (Liczb 14:28-29).

 

To pokolenie zmarło na pustyni i obietnica przeszła na następne pokolenie. Tylko dwie osoby z poprzedniego pokolenia, Jozue i Kaleb otrzymały pozwolenie na wejście do ziemi obiecanej, ponieważ mieli innego ducha i mówili inaczej.

 

Musimy zrozumieć drogi Boże. Przez wiarę i cierpliwość dziedziczymy obietnice, „…abyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnice.” (Hebrajczyków 6:12)

 

Mamy być nie tylko szafarzami naszych obietnic, ale musimy posłusznie spełnić warunki, które są konieczne do ich wypełnienia, „A gdy was Pan wyprawiał z Kadesz- Barnea, mówiąc: Wyruszcie i weźcie w posiadanie tę ziemię, którą wam dałem, byliście nieposłuszni rozkazowi Pana, Boga waszego, i nie uwierzyliście mu, i nie usłuchaliście jego głosu.” (Powt. Prawa 9:23).

 

Boże Nawiedzenie Boba Jonesa

 

W 2002 roku Bob Jones doświadczył wizytacji niebiańskiego posłańca. Ten posłaniec wskazał Bobowi, że warunkiem oglądania stwórczych cudów jest Psalm 133. Jedność jest o wiele ważniejsza dla Pana niż nam się wydaje.

 

Ten posłaniec pokreślił, że ambicja wśród wierzących otwiera drzwi podejrzliwości; podejrzliwość przynosi współzawodnictwo; a współzawodnictwo rodzi podziały. Kiedy są one obecne, będą motywować przywódców do dyskredytowania i podważania pozycji tych ludzi, którzy mogą stanowić dla nich zagrożenie. To spowoduje, że niektórzy zostaną zdyskwalifikowani i nie będą mogli istnieć w sercu pokolenia, któremu Bóg powierzył prawdziwą moc i duchowy autorytet.

 

Bob Jones wielokrotnie podróżował na północny zachód. Za każdym razem przynosił słowo o znaczeniu powściągliwości w mowie. Usługując około 20 lat temu w Spokane, WA, przekazał warunkową obietnicę. Prorokował, że jeśli chcielibyśmy doświadczać cudów, jakie miały miejsce w przebudzeniu późnego deszczu, powinniśmy być posłuszni temu, o czym jest mowa w Psalmie 15. Ten fragment Pisma napomina nas, żebyśmy nie uwłaczali bliźniemu.

 

W 1998 roku Bob zobaczył pomarańczowego pickupa z lat 50-ych, który był uszkodzony. Reprezentował on uzdrowieńcze przebudzenie późnego deszczu, które miało miejsce w tamtej dekadzie. Miał powiedziane, że możemy go „podnieść (po angielsku pick up)” z tego miejsca, gdzie został porzucony. To przebudzenie późnego deszczu zostało przerwane z powodu uchybień w charakterze przywódców: chciwości, współzawodnictwa, niemoralności i pychy. Ameryka odrzuciła wtedy swoją szansę, podobnie jak było to z Jerozolimą, która nie rozpoznała dnia nawiedzenia (Łukasz 19:41-44).

 

W Izajaszu 58 jest powiedziane, że jeśli odrzucimy pokazywanie palcem i złośliwą mowę, to nasze światło na pewno wzejdzie (wersety 9-10).

 

Wybór należy do nas. Możemy wybrać wiarę w Boże obietnice, pokutować z plotkowania i oszczerstw i wybrać miłość, a potem doświadczyć przebudzenia i kreatywnych cudów; albo możemy nadal szemrać i narzekać na siebie nawzajem i na wszystko dokoła, a potem umrzeć na pustyni.

 

2012 Żniwo

 

Miałam ostatnio zaszczyt przeprowadzenia wywiadu z Bobem Jonesem w jego domu w Charlotte, NC. Rozmawialiśmy o jego śmierci, której doświadczył w roku 1975, kiedy to Pan posłał go z powrotem na ziemię, żeby zaświadczył o początku żniwa miliarda dusz. Bob wierzy, że to żniwo rozpocznie się w roku 2012 i  będziemy oglądać moc zmartwychwstania i stwórcze cuda.

 

To pokolenie, które Bob widział w wizji „Piasków Czasu” właśnie w tym roku osiągnęło dojrzałość. Zobaczył on armię złożoną z osób urodzonych w roku 1981 i późniejszych latach, która charakteryzowała się współczuciem i świętością. Miał powiedziane, że kiedy osiągną oni dojrzałość, nie będzie im brakowało żadnego daru i nie ostoi się przed nimi żadna choroba znana człowiekowi. Nie będą się bać wroga. Będą mieli ducha bez miary.

 

Znajdą się też tacy, którzy urodzili się przed rokiem 1981, a mają ducha Jozuego i Kaleba, i oni również doświadczą tych obietnic. To oni będą przywódcami w tym następnym Bożym poruszeniu i z radością złożą swoje życie w miłości do następnego pokolenia.

 

Liczb 32:11-13, „Zaiste, ci mężowie, którzy wyszli z Egiptu, od dwudziestu lat i wzwyż, nie ujrzą tej ziemi, którą poprzysiągłem Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, ponieważ niezupełnie byli mi posłuszni (w ang. nie naśladowali Mnie z całego serca), z wyjątkiem Kaleba, syna Jefunnego, Kenizyty, i Jozuego, syna Nuna, którzy wiernie wytrwali przy Panu. I rozgorzał gniew Pana na Izraela, i sprawił, że tułali się po pustyni przez czterdzieści lat, aż wyginęło pokolenie, które czyniło zło w oczach Pana.”

 

Weszliśmy do Królestwa na taki CZAS jak ten. Weźmy nasze obietnice w tym sezonie „pełni czasu”.

 

Kari Browning

New Renaissance

Email: info@newrenaissance.us

 

Kari Browning działa w the Ministry Overseer of New Renaissance w Coeur d’Alene, jest to społeczność znana z wiary, nadziei i miłości. Razem z mężem Mike’m są od wielu lat zaangażowani w zakładanie kościołów. Kari założyła centrum szkoleniowe i szkołę biblijną, która wyposaża setki osób do pracy w służbie. Jest zwiastunką i pasjonatką historii przebudzeń. Usługiwała w wielu kościołach i na konferencjach w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

 

 

ElijahList Publications

http://www.elijahlist.com

email: info@elijahlist.net