Archiwum | 7 Duchów Narodów RSS feed for this section

7 Duchów Narodów – Chiwwici

31 Paźdź

To jest ostatni z serii 7 artykułów o 7 “kategoriach” złych duchów opisywanych w Piśmie Świętym. Ten artykuł dotyczy “Chiwwitów”. Bardzo ważne jest, żeby zrozumieć jak działa każdy z tych złych duchów, aby rozeznać czy nasze serca nie są aktualnie “zainfekowane” którymś z nich, i rozpoznać je w sercach innych ludzi. Te duchy są realne, i efekty ich działania w życiu ludzi są niszczące, więc tak ważne jest rozeznać ich modus operandi.

Na temat każdego z tych złych duchów można by napisać całą książkę, prawdopodobnie nie będziemy w stanie wyczerpać tematu w jednym artykule. Każdy artykuł w tej serii posłuży jako krótki przegląd każdego typu ducha. Jeśli Bóg pozwoli, umieścimy w przyszłości kolejne artykuły, które będą rozszerzoną wersją opisu każdego typu tych duchów.

W serii tych artykułów, gdziekolwiek używamy na przykład nazwy “Chiwwita”, należy pamiętać, że odnosi się to do ducha Chiwwity lub osoby “zainfekowanej” tym typem ducha.

Co jest w imieniu?

Wiele wniosków można wyciągnąć bezpośrednio ze znaczenia słowa “Chiwwita”. Jak już wspomnieliśmy we wstępie, “Chiwwita” znaczy “wieśniak”. Jeśli już czytałeś poprzedni artykuł z tej serii o Peryzytach, to pamiętasz, że “Peryzyta” znaczy “należący do wsi”, co jest bardzo podobne do znaczenia “Chiwwita”. Z tego wynika, że wiele z tych rzeczy, które powiedzieliśmy o Peryzytach stosuje się także do Chiwwitów. Jak już powiedzieliśmy przy Peryzytach, wieśniacy kojarzą się z “ograniczoną wizją”, z czego wynika, że Chiwwici także mają ograniczoną życiową wizję. To, co ich różni od Peryzytów, to sposób, w jaki ludzie będący pod wpływem ducha Chiwwity ograniczają swoje życie.

Słowo “Chiwwita ” wywodzi się od hebrajskiego słowa chawwah, które znaczy “życie” czy “żyjący”. Chawwah jest oryginalną wersją imienia “Ewa”. To dlatego Pan stwierdził w Księdze Rodzaju następującą rzecz:

I nazwał Adam żonę swoją Ewa, gdyż ona była matką wszystkich żyjących.” (Rodzaju 3:20)

Ponieważ w języku hebrajskim słowo ” Chiwwita ” jest związane z koncepcją “życia“, możemy wywnioskować, że życiowa wizja Chiwwity to nie ograniczenia, ubóstwo i niska samoocena, jak w przypadku Peryzytów. Przeciwnie, Chiwwici kochają “żyć na całego”. Inny interesujący aspekt można wyciągnąć z drugiego miejsca, w którym w Starym Testamencie pojawia się imię “Ewa”:

Mężczyzna zbliżył się do swej żony Ewy. A ona poczęła i urodziła Kaina, i rzekła: Otrzymałam mężczyznę od Pana.(Rodzaju 4:1 BT)

Imię “Kain” znaczy “posiadać”; to dlatego Ewa powiedziała: “Otrzymałam mężczyznę od Pana”. Imię “Kain” odnosi się zatem do posiadania dziedzictwa przekazanego przez kogoś innego. Możemy stąd wywnioskować w Duchu, że Chiwwici są ludźmi, którzy uzyskali pewien rodzaj dziedzictwa, które umożliwia im prowadzenie “la vida loca – szalonego życia“. To dlatego duch Chiwwity jest tak często spotykany u synów i córek bogatych milionerów. Oczywiście, to nie znaczy, że wszyscy potomkowie milionerów są Chiwwitami, ale znaczy tyle, że o ile nie będą czujni, to łatwo mogą ulec wpływowi tego ducha.

Musimy sobie zadać następujące pytanie: co to wszystko ma wspólnego z byciem “wieśniakiem”?  Odpowiedź jest prosta, jeśli uważnie przyjrzysz się Chiwwicie. Ponieważ pomimo całej tej obfitości i łaski, która ich otacza, ograniczają wizję swojego życia zaledwie do cieszenia się bogactwem i sławą zdobytą przez rodziców (czy nawet przez siebie). Chiwwici zamieniają się w ludzi z bardzo małymi ambicjami życiowymi; wystarcza im podróżowanie dookoła świata i “dobra zabawa”. Niektórzy z was mogą zauważyć, że duch Chiwwity jest bardzo powszechny u ludzi, którzy są na emeryturze. Tacy ludzie są podatni na wierzenie, iż nie mają nic innego do zrobienia poza relaksem i cieszeniem się z bogactwa, które zgromadzili w swoim życiu:

13 I rzekł ktoś z tłumu do niego: Nauczycielu, powiedz bratu memu, aby się ze mną podzielił dziedzictwem. (14) A On mu rzekł: Człowieku, któż mnie ustanowił sędzią lub rozjemcą nad wami? (15) Powiedział też do nich: Baczcie, a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, dlatego że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. (16) I powiedział im podobieństwo: Pewnemu bogaczowi pole obfity plon przyniosło. (17) I rozważał w sobie: Co mam uczynić, skoro nie mam już gdzie gromadzić plonów moich? (18) I rzekł: Uczynię tak: Zburzę moje stodoły, a większe zbuduję i zgromadzę tam wszystko zboże swoje i dobra swoje. (19) I powiem do duszy swojej: Duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat; odpocznij, jedz, pij, wesel się. (20) Ale rzekł mu Bóg: Głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej; a to, co przygotowałeś, czyje będzie? (21) Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty.” (Łukasz 12:13-21)

Zauważ jak wersety 13 i 14 mówią o “dziedzictwie” i “posiadaniu”, które odnoszą się do tego, co powiedzieliśmy wcześniej o Kainie i Ewie, i jak to łączy się z duchem Chiwwity. Zauważ także, iż ten bogaty człowiek w przypowieści nie był leniwy:

30 Szedłem koło roli próżniaka i koło winnicy głupca: (31) A oto wszystko porosło chwastem, powierzchnię jej pokryły pokrzywy, a kamienne ogrodzenie było rozwalone. (32) Gdy na to spojrzałem, zwróciło to moją uwagę; ujrzałem to i wyciągnąłem stąd naukę: (33) Trochę się prześpisz, trochę podrzemiesz, trochę założysz ręce, aby odpocząć, (34) a wtem zaskoczy cię ubóstwo jak włóczęga i niedostatek jak zbrojny mąż.(Przypowieści 24:30-34)

Ten bogaty człowiek z Łukasza 12:16-21 ciężko pracował uprawiając urodzajną ziemię, którą posiadał. Był pracoholikiem-Girgaszytą zmotywowanym przez “chciwość”, który pragnął zgromadzić tyle dobra, żeby przejść na chiwwicką emeryturę, podczas której mógłby “jeść, pić i weselić się” (Łukasz 12:19). Zauważ jak Pan Jezus kończy tę przypowieść, mówiąc w wersecie 21, że każdy, kto gromadzi skarby dla siebie, nie jest bogaty w oczach Bożych. To pokazuje inna cechę, która jest powszechna u Chiwwitów: są ludźmi skoncentrowanymi na sobie, którzy myślą tylko o sobie. Chiwwici zwodzą siebie myśleniem, że obfitość łaski, która ich otacza jest dowodem na to, że wszechświat istnieje po to, żeby im służyć, a nie odwrotnie. Jeśli czytałeś nasz poprzedni artykuł o wierzących szerokich bram, to zauważyłeś, że król Hiskiasz umarł jako Chiwwita…

Cały artykuł można przeczytać TUTAJ.

Źródło http://shamah-elim.info/hivite.htm

7 Duchów Narodów – Peryzyci

24 Paźdź

To jest szósty z serii 7 artykułów o 7 “kategoriach” złych duchów opisywanych w Piśmie Świętym. Ten artykuł dotyczy “Peryzytów”. Bardzo ważne jest, żeby zrozumieć jak działa każdy z tych złych duchów, aby rozeznać czy nasze serca nie są aktualnie “zainfekowane” którymś z nich, i rozpoznać je w sercach innych ludzi. Te duchy są realne, i efekty ich działania w życiu ludzi są niszczące, więc tak ważne jest rozeznać ich modus operandi.

Na temat każdego z tych złych duchów można by napisać całą książkę, prawdopodobnie nie będziemy w stanie wyczerpać tematu w jednym artykule. Każdy artykuł w tej serii posłuży jako krótki przegląd każdego typu ducha. Jeśli Bóg pozwoli, umieścimy w przyszłości kolejne artykuły, które będą rozszerzoną wersją opisu każdego typu tych duchów.

W serii tych artykułów, gdziekolwiek używamy na przykład nazwy “Peryzyta”, należy pamiętać, że odnosi się to do ducha Peryzyty lub osoby “zainfekowanej” tym typem ducha.

Co jest w imieniu?

Wiele wniosków można wyciągnąć bezpośrednio ze znaczenia słowa “Peryzyta”. Jak już wspomnieliśmy we wstępie, “Peryzyta” znaczy, “należący do wsi”. Wsie kojarzą się nam z czymś “małym”. Ludzie, którzy wychowali się na wsi mają bardziej ograniczone szanse na rozwój i dostęp do edukacji, kultury i rozrywki. Jeśli nie zachowają ostrożności to mogą pozostać w bardzo ograniczonej życiowej wizji. Marzenia łatwo się pomnażają w środowisku, które stymuluje ludzi mnogością opcji i szans; a ponieważ są one na wsi ograniczone, więc wieśniacy najprawdopodobniej nie marzą o wielkich rzeczach, a ta garstka, która ma takie marzenia, pragnie wyjechać ze wsi, aby odnieść sukces w wielkich miastach. Piosenka Franka Sinatry “New York, New York”, byłaby przykładem hymnu “anty-Peryzyty”:

Zacznij rozpowiadać, że wyjeżdżam dzisiaj
Chcę być częścią Nowego Jorku, Nowego Jorku
Te buty wędrowca pragną zboczyć
Przejść przez samo serce Nowego Jorku, Nowego Jorku

Chcę budzić się w mieście, które nigdy nie śpi
I odkryć, że jestem królem wzgórza, szczytu hałdy

Te małe smutne miasteczka topnieją
Zacznę zupełnie od nowa w starym Nowym Jorku
Jeśli mogę to zrobić tam, to zrobię to wszędzie
To zależy od ciebie, Nowy Jorku, Nowy Jorku

Ponieważ wieśniacy mają poczucie niższości, więc wykazują tendencję do postrzegania siebie jako ludzi małych i nieznaczących, bo są małą częścią małej i nieznaczącej społeczności. Ludzie złapani w pułapkę przez ducha Peryzyty postrzegają zatem siebie jako ludzi z małym potencjałem, których jedynym zadaniem w życiu jest prowadzenie spokojnej biologicznej egzystencji i trzymanie się z dala od ludzi, którzy są “naprawdę” ważni na tym świecie. Peryzyci nie tylko wierzą w swoja własną niższość, ale także wierzą w niższość “wieśniaków” wokół siebie, ze swoimi dziećmi włącznie. Duch Peryzyty może zatem doprowadzić wiele pokoleń do duchowej stagnacji. Ponieważ stagnacja zawsze prowadzi do ubóstwa (w wymiarze materialnym i duchowym), duchy Peryzytów mają tendencje do utrzymywania wielu pokoleń w duchowym (a nawet dosłownym) ubóstwie

Cały artykuł można przeczytać TUTAJ.

Źródło http://shamah-elim.info/perizite.htm

7 Duchów Narodów – Kananejczycy

21 Paźdź

To jest piąty z serii 7 artykułów o 7 “kategoriach” złych duchów opisywanych w Piśmie Świętym. Ten artykuł dotyczy “Kananejczyków”. Bardzo ważne jest, żeby zrozumieć jak działa każdy z tych złych duchów, aby rozeznać czy nasze serca nie są aktualnie “zainfekowane” którymś z nich, i rozpoznać je w sercach innych ludzi. Te duchy są realne, i efekty ich działania w życiu ludzi są niszczące, więc tak ważne jest rozeznać ich modus operandi.

Na temat każdego z tych złych duchów można by napisać całą książkę, prawdopodobnie nie będziemy w stanie wyczerpać tematu w jednym artykule. Każdy artykuł w tej serii posłuży jako krótki przegląd każdego typu ducha. Jeśli Bóg pozwoli, umieścimy w przyszłości kolejne artykuły, które będą rozszerzoną wersją opisu każdego typu tych duchów.

W serii tych artykułów, gdziekolwiek używamy na przykład nazwy “Kananejczyk”, należy pamiętać, że odnosi się to do ducha Kananejczyka lub osoby “zainfekowanej” tym typem ducha.

 

Co jest w imieniu?

Wiele wniosków można wyciągnąć bezpośrednio ze znaczenia słowa “Kananejczyk”. Jak już wspomnieliśmy we wstępie, “Kananejczycy” znaczy, “lud z krainy nizinnej”. Ponieważ słowo “kraina” jest związane z koncepcją “ziemi” czy “gruntu”, te “niziny” odnoszą się do niskich, przyziemnych pasji. Duchy Kananejczyków stoją za uzależnieniami i perwersjami seksualnymi. To dlatego Sodoma i Gomora są przedstawione w Piśmie jako miasta kananejskie:

 

19 Obszar Kananejczyków sięgał od Sydonu w kierunku Gerary do Gazy, w kierunku Sodomy i Gomory, Admy i Seboim aż do Leszy.” (Rodzaju 10:19)

 

12 Abram zamieszkał w ziemi kanaanejskiej, natomiast Lot przebywał w miastach okręgu nadjordańskiego i rozbijał swe namioty aż do Sodomy. (13) A mieszkańcy Sodomy byli źli i bardzo grzeszni wobec Pana.” (Rodzaju 13:12-13)

 

Te duchy homoseksualizmu i lesbijstwa, razem ze wszystkimi innymi duchami perwersji seksualnych to właśnie duchy Kananejczyków. Te duchy działają poprzez ludzkie emocje i czynią starania, żeby wyłączyć umysł danej osoby, ponieważ umysł jest tą częścią duszy, która jest najbardziej związana z sądem; w umyśle znajduje się sumienie, i umysł jest przeznaczony do zachowywania Bożych praw i stosowania ich z mądrością do wydawania sądów:

 

13 Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. (14) Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem, i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. (15) Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi. (16) Bo któż poznał myśl Pana? Któż może go pouczać? Ale my jesteśmy myśli Chrystusowej.” (1 Koryntian 2:13-16)

 

15 …dowodzą też oni, że treść zakonu jest zapisana w ich sercach; wszak świadczy o tym sumienie ich oraz myśli, które nawzajem się oskarżają lub też biorą w obronę; (16) będzie to w dniu, kiedy według ewangelii mojej Bóg sądzić będzie ukryte sprawy ludzkie przez Jezusa Chrystusa.(Rzymian 2:15-16)

 

Ludzie popadający w alkoholizm, (który jest duchem Kananejczyka) generalnie zaczynają pić dlatego, że ktoś ich przekonał, iż upijanie się jest “normalne” i każdy tak robi. Kiedy osąd odnośnie upijania się zostanie u tej osoby “wyłączony”, zaczyna pić, i wkrótce, alkohol wyłącza u niej wszelki trzeźwy osąd i pohamowanie, a ta osoba ulega silnym emocjom i demonstruje je publicznie. Duchy Kananejczyków są duchami cielesnych ekscesów i rozwiązłości:

 

15 Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, (16) wykorzystując czas, gdyż dni są złe. (17) Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. (18) I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni Ducha“  (Efezjan 5:15-18)

 

Jak widzieliśmy w poprzednim artykule, umysł praworęczny i zorientowany na prawdę, podczas gdy emocje są leworęczne i zorientowane na łaskę. Duchy Kananejczyków są zatem duchami leworęcznymi, które podkreślają wolność i łaskę, a bagatelizują prawdę i osąd, tak jak duchy Hetytów. W naszym poprzednim artykule o Hetytach, zobaczyliśmy, że Hetyci doprowadzają do wypaczenia proroczych emocji; doprowadzają ludzi do samobójstwa i rozpaczy przedstawiając prorocze wizje, które nie są oparte na prawdzie. Hetyci są duchami, które doprowadzają terrorystów do popełniania ataków samobójczych i oddawania swojego życia w fałszywej sprawie. Gdziekolwiek zaatakują Hetyci, tam pojawia się wkrótce poczucie chaosu, bezcelowości i pustki. Jeśli Hetyci wypaczają prorocze emocje, to jaki rodzaj emocji zniekształcają Kananejczycy? Ważne jest, żeby znać odpowiedź na to pytanie, aby zapobiec wtargnięciu tego typu duchów do naszego życia i pozbyć się ich kiedy już tam weszły. Zajmiemy się tą kwestią w dalszej części artykułu…

Cały artykuł można przeczytać TUTAJ.

Źródło http://shamah-elim.info/cananite.htm