Archiwum | Bill Johnson RSS feed for this section

Bill Johnson – „Jak się Nastawić na Cuda”

22 Paźdź

 

Kiedy Duch Święty cię wyposaży, wtedy możesz czynić to, co niemożliwe.

 

Wielokrotnie Pan przemawiał w Biblii do swoich sług mówiąc, że będzie z nimi. Czasami nawet jest to opisane w ten sposób: „Duch Pana zstąpił na nich.” Kiedyś zrobiłem listę wszystkich takich nawiedzeń opisanych w Piśmie. Odkryłem coś ciekawego: Kiedykolwiek Pan powiedział, że będzie z kimś, oznaczało to, że tej osobie przydzielono zadanie niemożliwe do wykonania.

 

ad10Bóg dał taką obietnicę Mojżeszowi. Było to związane z jego zadaniem wyprowadzenia Izraela z Egiptu i spod kontroli faraona, a wprowadzenie do Ziemi Obiecanej. Podobne słowo dostał Jozue, ten, który przejął zadanie Mojżesza, kiedy ten nie dostał pozwolenia na wejście do Ziemi Obiecanej. Jozue miał wprowadzić lud do jego dziedzictwa, pomimo olbrzymów i straszliwych wrogów. Tę samą obietnicę otrzymał Gedeon, który następnie wyzwolił słaby i upokorzony Izrael spod potężnego ucisku sprawowanego ręką Midianitów. I znowu to samo słowo dostało jedenastu uczniów w Wielkim Nakazie z Mateusza 28. Było ono związane z zadaniem czynienia narodów uczniami. Skutki tej obiecanej obecności są zdumiewające. Boża obecność czegoś od nas wymaga—inwazji w to, co niemożliwe. (Foto Wikipedia)

 

Kiedy Bóg objawia nam, że będzie z nami, zawsze czegoś od nas oczekuje. Jeśli myślisz, że Duch Święty jest pośród nas po to tylko, żeby nas pocieszać i zachęcać, jesteś w ogromnym błędzie. To zostało nam dane. Ale On jest obecny także po to, żeby nas uzdolnić do wykonania niemożliwych zadań, które są przed nami! Być może jest to część tego, co chciał widzieć apostoł Paweł kiedy prosił Boga, aby nam pokazał nadzieję naszego powołania (zobacz Efezjan 1:18–19).

 

„Bo Bóg Był z Nim”

 

Jeden z moich ulubionych wersetów, które wywarły na mnie największy wpływ, dotyczy Jezusa, wiecznego Syna Bożego:

 

„O Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, jak chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim.” Dzieje Ap. 10:38

 

Ten werset daje nam streszczenie tego, co już zostało objawione w całej Ewangelii: Jezus uzdrawiał i uwalniał wszystkich, którzy do Niego przyszli. Ujawnia też, że choroba jest od diabła. Ale Duch Święty chciał się upewnić, że wiesz, co sprawia, że uzdrowienie i uwolnienie są możliwe: „Bóg był z Nim”. Chociaż Jezus jest wiecznym Bogiem i nigdy nie przestał Nim być, Duch Święty natchnął Łukasza do napisania tego zdania, że Bóg był z Nim. To stwierdzenie pokazuje nam, że to samo, co było możliwe dla Jezusa, było możliwe także dla naszych bohaterów Starego Testamentu. Gdy Bóg jest z kimś, uzdalnia go i oczekuje od niego inwazji w to, co niemożliwe. Uświadomienie sobie i odkrywanie Jego obecności na nas pomaga nam połączyć się z naszym zadaniem od Boga, co sprawia, że niemożliwe staje się możliwe.

 

ad11Kiedy widzę na zegarze godzinę 10:38, zatrzymuję się i kieruję moje serce do Boga, składając Mu dziękczynienie za objawienie natury i obietnicy Bożej znalezionej w życiu Jezusa. Co ciekawe, kiedy pisałem te słowa, spojrzałem na mój zegar w telefonie i pokazywał on 10:38. Jestem wdzięczny za ten werset, który roznieca serca wielu ludzi w kierunku inwazji tego, co niemożliwe w Jego Imieniu i dla Jego chwały—bo Bóg naprawdę jest z Nami! (Foto Wikimedia)

 

Jezus zaczął swoją służbę śmiałym wyznaniem: „Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność” (Łukasz 4:18). To wyznanie rozpoczynające Jego służbę objawia także naturę Jego służby. Chodziło o przyniesienie ludziom wolności, i stało się to dlatego, że była nad Nim obecność Ducha Bożego.

 

Modlitwa

 

Pomóż mi stać się bardziej świadomym Twojej obecności nade mną jako nadziei mojego powołania do tego, co niemożliwe. Pomóż mi zobaczyć moje zadanie jako coś niemożliwego, abym nie mógł polegać na moich zdolnościach, lecz polegał na Twoich. Niech to będzie dzień wielkiego przełomu, kiedy odkryję cudowność bycia świątynią Ducha Świętego.

 

Wyznanie

 

Duch Pana Boga jest nade mną, gdyż z tego samego powodu przebywał na Jezusie. Przyjmuję powołanie do rzeczy niemożliwych, aby Bóg mógł być uwielbiony na całej ziemi.

 

Ten artykuł został użyty za pozwoleniem z Charisma Magazine.

Bill Johnson, Senior Pastor
Bethel Church, Redding

Email: info@ibethel.org
Website: ibethel.org

 

 

bill johnsonBill Johnson jest Starszym Pastorem Kościoła Bethel, który prowadzi razem ze swoją żoną Beni. Bill jest pastorem w piątym pokoleniu, mając bogate dziedzictwo duchowe. Bill i Beni posługują razem wzrastającej liczbie członków kościołów, które są dla nich partnerami w przebudzeniu. Ta sieć apostolska przecina linie denominacyjne i buduje relacje, które uzdalniają przywódców kościołów do chodzenia w czystości i mocy.

 

Udzielamy pozwolenia (a nawet zachęcamy) do drukowania tych artykułów, a także rozsyłania ich e-mailem i umieszczania na stronach internetowych. Prosimy tylko zachować dane strony ElijahList, nasz kontakt emailowy i e-mail do autora.

 

ElijahList Publications

http://www.elijahlist.com

email: info@elijahlist.net

 

Bill Johnson – Przyjaźń z Bogiem

7 Maj