Archiwum | Noe Leon RSS feed for this section

Noe Leon – 4 fronty wojenne (Część 1)

21 Sier

W tej serii artykułów, będziemy badać 4 rodzaje duchowych frontów, do walki w których będzie wezwana Boża resztka wierzących, często jednocześnie. Te 4 fronty (wymienione przez Boga w Księdze Objawienia 10:11) będą się manifestować w miarę postępów w twoim duchowym chodzeniu z Bogiem.

 

 

Potężny anioł dni ostatecznych

W Objawieniu 10 Duch Boży stwierdza:

 

„I widziałem innego potężnego anioła zstępującego z nieba, odzianego w obłok, z tęczą wokoło głowy, którego oblicze jaśniało jak słońce, nogi zaś jego były jak słupy ognia;” (Objawienie 10:1)

 

Zwróć uwagę, że ten potężny anioł, który schodzi z nieba jest „odziany w obłok„. To wskazuje na „obłok świadków” z Hebrajczyków 12:1, który, jak widzieliśmy wcześniej, wskazuje na wierzących, którzy złożyli swoje życie w ofierze zielonego konia, i którzy, podobnie jak Elizeusz, umarli nie oglądając spełnienia Bożej Obietnicy. Są oni wierzącymi, którzy zrozumieliciemną i pochmurną stronę” namaszczenia, czyli tę stronę namaszczenia, która wzywa nas do umierania i doświadczenia Szeolu ze względu na innych. Słowo „odziany” w wersecie 1 to tłumaczenie greckiego słowa periballo, które dosłownie znaczy „rzucić dookoła„, jak wtedy, kiedy „zarzucasz” na siebie szatę; periballo pojawia się w wersecie 43 następującego fragmentu, przetłumaczone jako „usypią … wokół”:

 

„A gdy się przybliżył, ujrzawszy miasto, zapłakał nad nim, (42) mówiąc: Gdybyś i ty poznało w tym to dniu, co służy ku pokojowi. Lecz teraz zakryte to jest przed oczyma twymi. (43) Gdyż przyjdą na ciebie dni, że twoi nieprzyjaciele usypią wał wokół ciebie i otoczą, i ścisną cię zewsząd. (44) I zrównają cię z ziemią i dzieci twoje w murach twoich wytępią, i nie pozostawią z ciebie kamienia na kamieniu, dlatego żeś nie poznało czasu nawiedzenia swego.” (Łukasz 19:41-44)

 

Cały artykuł można przeczytać TUTAJ.

Noe Leon – Wieczerza Pańska

19 Sier

Pytanie

Jakie głębsze znaczenie kryje się za spotykaniem się po domach na pamiątkę Naszego Pana Jezusa Chrystusa przy łamaniu chleba na pamiątkę Jego Ciała, które zostało zranione dla nas i Jego przelanej za nas Krwi?

Odpowiedź

To jest posiłek

Akt łamania chleba na pamiątkę śmierci Pana jest znany w wielu miejscach jako „komunia święta” czy „wieczerza Pańska”. Tradycyjnie w większości kongregacji na świecie dokonuje się tego aktu raz w miesiącu podczas niedzielnego nabożeństwa; niektóre kongregacje robią to częściej, inne rzadziej. Podczas tej ceremonii rozdawane są małe naczynka z sokiem wraz z chlebem pokrojonym w malutkie kromeczki, i każdy członek zgromadzenia ma wziąć jeden mały kawałeczek chleba i mały kubeczek wina (czy soku winogronowego). Następnie wyznaczony członek kongregacji odczytuje fragment z 1 Koryntian 11:23-30, a wszyscy czekają na instrukcję, kiedy można umieścić ten kawałeczek chleba w ustach i polecenie, żeby szybko wypić wino czy sok. Wszystko odbywa się w podniosłym tonie i każdy czuje się po tym akcie bardziej duchowy.

 

Problem w tym wszystkim polega na tym, że wieczerza Pańska została zamieniona w sztywną ceremonię, w której większość wierzących nie rozumie Bożych intencji odnośnie znaczenia tej wieczerzy. Początkujących informuję, że Pismo nigdzie nie przedstawia wieczerzy Pańskiej jako jedzenia małych kawałeczków chleba i picia malutkich porcyjek wina lub soku. Pismo przedstawia ją jako prawdziwą kolację, t.j.- normalny posiłek, gdzie ludzie jedzą prawdziwe jedzenie i piją prawdziwe wino. Wyraźnie potwierdzają to wersety przed i po tych, które są tradycyjnie odczytywane.

Cały artykuł można przeczytać TUTAJ.

Noe Leon – Dziesięcina (część 3)

16 Sier

W tym artykule kontynuujemy stadium biblijnych zasad stojących za „dziesięciną”. To kontynuacja artykułu poprzednio opublikowanego.

Inny rodzaj przymusu

Stare Przymierze jest przymierzem permanentnych pośredników, co mówi o permanentnej separacji od Boga. A zatem Stare Przymierze jest przymierzem „śmierci„, ponieważ śmierć jest w zasadzie stanem oddzielenia. Na przykład „śmierć fizyczna” wydarza się wtedy, kiedy ciało i dusza są oddzielone od siebie, a do „śmierci duszy” dochodzi wtedy, kiedy dusza jest oddzielona od Ducha Bożego. Ponieważ Stare Przymierze jest przymierzem „śmierci„, a śmierć jest wynikiem grzechu (Rzymian 6:23), więc Stare Przymierze jest zarządzane przez „Prawo Grzechu i Śmierci„ (Rzymian 7:20-23).

Cały artykuł można przeczytać TUTAJ.