Archiwum | Arleen Westerhof RSS feed for this section

Arleen Westerhof – Od Przełomu do Zwycięstwa

9 Gru

Od Steve’a Shultza:

Arleen Westerhof mieszka w Holandii. Jest założycielką i działaczką Holenderskiej Rady Proroczej, a razem z mężem Dickiem są pastorami Kościoła Boża Ambasada w Amsterdamie. Przysłała właśnie to wspaniałe słowo prorocze dla całego Ciała Chrystusa.

Błogosławieństwa,
Steve Shultz, Założyciel i Wydawca
The Elijah List & Breaking Christian News
http://www.elijahlist.com

 

 

Arleen Westerhof

Od Przełomu do Zwycięstwa

Izajasz 61:3b-4 I będą ich zwać dębami sprawiedliwości, szczepem Pana ku Jego wsławieniu. I odbudują starodawne ruiny, podźwigną opustoszałe osiedla przodków, odnowią zburzone miasta, osiedla opustoszałe od wielu pokoleń.

Kiedy przygotowujemy się do wejścia w rok 2012 to już mamy świadomość, że będzie to bardzo ważny rok dla Kościoła. Bóg mówi przez swojego Ducha Świętego: „ZMIANA! Nowe rzeczy już są tutaj. Rozpoczął się sezon wylania Mojego Ducha. Prorocy prorokowali o tym od wielu lat i, czy jesteś na to gotowy czy nie, to już jest tutaj.”

Chmury są Rozpraszane i Przejaśnia się

Ostatnie pięć do siedmiu lat były dla wielu kościołów i indywidualnych osób bardzo niewygodnym czasem. Chwiał się grunt pod naszymi stopami i zmagaliśmy się, żeby rozeznać te nowe rzeczy, które czyni Bóg. W 2012 roku mgła opadnie. Wierzący znajdą się na skraju pustyni wypatrując Ziemi Obiecanej. To będzie czas wielkiej radości i święta, gdyż uświadomimy sobie, że skończył się czas wędrowania po pustyni. Wielu ludzi otrzyma nowe strategie z Nieba, gdyż Bóg pozwoli im zobaczyć, że zostali powołani, aby zdobyć tę ziemię.

Izajasz 48:3, 5a Rzeczy przeszłe od dawna zwiastowałem, z moich ust one wyszły i zapowiadałem je, nagle wykonałem to i spełniło się… dlatego dawno ci zwiastowałem i ogłaszałem, zanim się spełniło…

Zmiany w Relacjach

Nastąpią zmiany w relacjach, nawet tych wieloletnich, gdyż ludzie będą przechodzić z miejsca zapatrzenia w swoje sprawy do miejsca szukania Królestwa Bożego. To przyniesie wielu ludziom uwolnienie. Nastąpi przyspieszenie w relacjach w pracy i w denominacjach gdy ludzie będą rozwiązywać konflikty i nieporozumienia między sobą ze względu na Królestwo Boże.

Lęk

Jednak lęk przed zmianami sparaliżuje wielu ludzi. Po posmakowaniu pójdą w przeciwną stronę, woląc pustkowie od nowych i często nieznanych wyzwań i zdobywania ziemi. Jednakże my nie możemy pozwolić sobie na wybranie tej opcji. Przebudzenie, na które oczekiwaliśmy już się zaczęło i wracając na pustynię spowodujemy, że ono przejdzie koło nas – jeszcze raz.

W kraju są olbrzymi, których trzeba usunąć.

Powt. Prawa 9:1-3 „Słuchaj, Izraelu! Ty przekroczysz dziś Jordan, aby wejść i podbić narody większe i potężniejsze od ciebie, i zdobędziesz miasta wielkie i obwarowane aż pod niebiosa; pokonasz wielki i rosły lud, Anakitów, których znasz i o których słyszałeś: Któż sprosta synom Anaka? Ale dziś poznasz, że Pan, Bóg twój, przechodzi przed tobą jak trawiący ogień. On ich wytępi i On ich powali przed tobą, a ty szybko ich wypędzisz i wygubisz, jak ci przyrzekł Pan.”

Bóg powołuje ludzi z duchem Jozuego i Kaleba.

Liczb 14:7-9 …”Ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, jest ziemią bardzo, bardzo dobrą. Jeżeli Pan ma w nas upodobanie, to wprowadzi nas do tej ziemi i da nam tę ziemię, która opływa w mleko i miód, tylko nie buntujcie się przeciwko Panu. Nie lękajcie się ludu tej ziemi, będą oni naszym pokarmem; odeszła od nich ich osłona, a Pan jest z nami. Nie bójcie się ich!

Powt. Prawa 1:35, 36 „Nikt z tych mężów, z tego złego pokolenia nie ujrzy ziemi dobrej, którą przysiągłem dać waszym ojcom oprócz Kaleba syna Jefunnego. On jeden ujrzy ją i jemu oraz jego synom dam tę ziemię, po której chodził, dlatego że stale trzymał się Pana.”

Piknik na Granicy

Będzie miał miejsce, ponieważ wielu z nas nie ma świadomości, że przełom (przebudzenie) to nie jest zwycięstwo. Przełom jest pozycją, z której poruszamy się do zwycięstwa (reformacji i transformacji).

W styczniu 2010, w czasie gdy nasz kościół pościł i modlił się przez 40 dni, Pan dał mi wizję. W tej wizji widziałam wielu wierzących stojących na granicy pomiędzy pustynią a Ziemią Obiecaną. Świętowali. Przeszli przez pustynię i byli bardzo podekscytowani. Uwielbiali i chwalili Boga. Znaki i cuda były powszechne. Spędzali czas na podziwianiu Ziemi Obiecanej od granicy i rozmawiali o  tym jak cudowne życie będą teraz prowadzić dlatego, że doszli do granicy.

Byłam zdumiona, jednak Pan pozwolił mi zobaczyć tę sytuację na granicy kilka lat później. Budowano tam pomniki dla upamiętnienia wielkich Bożych dzieł. Powstawało wiele kościołów i niektóre z nich się dobrze rozwijały. Jednak ludzie ciągle tkwili na granicy.

Doszło do tego, że całe pokolenie żyło i umierało na tej granicy, nie wchodząc do ziemi obiecanej, która cały czas była przed nimi. Pomylili przełom ze zwycięstwem i nie posiedli tego kraju. To jest ostrzeżenie dla nas wszystkich w tym czasie, w którym żyjemy.

Idź do Zwycięstwa!

Bóg mówi do Kościoła – „Jest czas, żeby przekroczyć granicę i pójść dalej, wyruszyć z pozycji przełomu i dojść do zwycięstwa.” Kilka lat temu przyjechała do Amsterdamu Ana Mendez, aby przeprowadzić duchową wojnę z duchem nierządu. W ciągu sześciu miesięcy zaczęto zamykać te miejsca, gdzie pracowały prostytutki. Po roku Ana wróciła. Kiedy rozmawiałyśmy, podkreśliła , że wierzący powinni kupować te miejsca, aby już nigdy więcej nie użyto ich do nierządu.

Aby je posiąść potrzebowaliśmy pieniędzy. Atmosfera się zmieniła, niektórzy w odpowiedzi na modlitwę dostawali anonimowe koperty z gotówką. 2012 będzie rokiem, w którym Bóg na nowo podkreśli prawdę z Powt. Prawa 8:18: „Pamiętaj, że to Pan, Bóg twój, daje ci siłę do zdobywania bogactwa, aby potwierdzić swoje przymierze, które poprzysiągł twoim ojcom, jak się to dziś okazuje.”

W ręce wierzących nastawionych na sprawy Królestwa przejdzie ogromne bogactwo, gdyż Bóg przygotował ich do wykonania tego zadania. W przeszłości ujawniano skandale z udziałem wierzących, którzy stali się ofiarą Mamona. Ale teraz to się zmieni. Finanse na tym poziomie zostaną powierzone tylko tym, którzy pokonali tego olbrzyma w swoim własnym życiu.

Nowe Pokolenie – Kapłan-Król

Nawet w obecnym paradygmacie Królestwa ciągle robimy różnicę pomiędzy tymi z królewskim namaszczeniem, a tymi z namaszczeniem kapłańskim (służba na pełen etat), pomiędzy tymi, którzy są powołani do modlitwy i tymi, którzy są powołani, aby wyjść i działać. Ta linia podziału zostanie rozerwana na kawałki, ponieważ Bóg wzbudza nowe pokolenie – Kapłańskich Królów. Oni będą tymi wezwanymi do obydwu rzeczy – modlitwy i działania.

Zostaną wzbudzeni apostołowie i prorocy, którzy będą mieli mądrość, strategię i łaskę, aby być mentorami i nauczać ludzi, którzy będą prowadzić korporacje jako dyrektorzy naczelni, przedsiębiorcy, czy głowy państwa, społeczności i nawet narodu. Apostołowie i prorocy będą nie tylko zakładać i budować kościoły, ale będą mieć struktury dla zarządzania i odbudowywania zrujnowanych miast i narodów. Prorocy będą służyć w rządzie, pomagając organizować struktury polityki oświatowej narodów, itd.

Rok 2012 będzie początkiem najlepszej godziny Kościoła. Podczas gdy świat będzie się pogrążał w panice, jako że globalny kryzys gospodarczy nasili się i będzie ogromny niepokój społeczny, Kościół zaświeci z nowym kapłańsko-królewskim pokoleniem i w końcu będzie mógł chodzić w autorytecie Królestwa i mocy, którą Bóg zawsze planował.

Arleen Westerhof
Netherlands Prophetic Council
Email: info@nederlandseprofetischeraad.org

Arleen Westerhof dorastała w Toronto w Kanadzie, a od dwudziestu lat mieszka w Holandii. Jest założycielką i działaczką Holenderskiej Rady Proroczej, a razem z mężem Dickiem są pastorami Kościoła Boża Ambasada w Amsterdamie i są stowarzyszeni z Christian International Europe. Arleen ma pasję, aby oglądać przełomy Królestwa Bożego w narodach przez mobilizowanie i wprowadzanie ludzi do ich obdarowań i powołań.

ElijahList Publications
http://www.elijahlist.com
email: info@elijahlist.net