Archiwum | Tim Sheets RSS feed for this section

Tim Sheets – Kościele, „Niebiański Budzik Już Dzwoni”

11 Wrz

 

Apostoł Tim Sheets ukończył ostatnio w kościele the Oasis Church serię nauczań „Armie Aniołów”. Tuż po tych nauczaniach, w ciągu ostatnich dwóch tygodni wygłosił ponad 125 Dekretów, które wynikały z tych nauczań, wszystkie potężne i oparte na Piśmie. Potem Pan wyzwolił dwa prorocze słowa, co tydzień jedno (24 i 31 sierpnia), i to są właśnie te słowa:

 

Słowo Prorocze z 24 Sierpnia 2014:

 

Nowy Ryk Będzie Wydany Przez Moje Plemię

 

Niebiański budzik, stojący na szafce nocnej śpiącego Kościoła, już dzwoni; czas wstawać, czas stanąć na wysokości zadania, czas wstawać! Pan mówi: „Mam lwy ukryte w Mojej resztce, nie wilki. Teraz powstaną i będą patrolować i usuną pokonanych, grupy wilków, które przychodzą i rozpraszają Moje owce. Moje lwy będą zacięte, odważne, agresywne i nieustraszone. Nawet nie drgną, gdy przeciwnicy posuwają się do przodu. Będą stały silne”, mówi Pan, „i nieustraszone”.

 

ad1Nowy ryk będzie wydany przez Moje plemię, ogłaszający dominację terytorialną. Ten ryk ogłaszający geograficzną i duchową jurysdykcję będzie słyszalny w Mojej resztce; ryk ustalający, że tron i terytorium jest zajęte i strzeżone. Wybrzmi ustawa przeciwko mocy piekła. Ryk autorytetu w Moim imieniu wystąpi przeciwko intruzom z piekła. Moi wywołani, Moi posłani będą teraz szli naprzód. (Foto Lindy Harris-Iorio „ROAR” via elijahshopper.com)

 

„Pójdą naprzód w Mojej mocy. Zamanifestują swoje prawa jako synowie i córki Boga, rządząc i panując ze Mną. Zaiste, Moi dziedzice wychodzą z cienia kulturowych związań. Objawią pogardę wrogich książąt, mocy, tronów, panowań i władców ciemności. Już dłużej nie będą szli na kompromis w dzieleniu władzy; już nie będzie umowy na współistnienie, już nie będzie akceptowania podziału terenu.

 

„Bierne ustępstwa zostaną teraz zastąpione przez szkielety ze stali, wargi wypalone świętymi węglami, i okrzyk Króla rzeczywiście będzie w ich głosie. Dekrety okrzyku Jerycha będą w ich ustach. Determinacja w wierze będzie teraz widoczna u moich wiernych, kiedy pomaszerują, aby usunąć z ziemi demoniczne filozofie i diabelskie doktryny. Żadnego współrządzenia”, mówi Pan.

 

„Moje prawa, Moje zasady są obowiązujące. Moje słowa są nadrzędne. Wylewana jest moc do zwycięstwa. Moja resztka nasiąka mocą do zwycięstwa. Wyzwalana jest Moc do pokonania strategii piekła; moc do pokonania demonicznych doktryn i rządów buntowników; moc przewyższająca taktykę demonów. Ci, którzy stoją ze mną, ujrzą niewypały piekła.

 

„Powstań więc i rządź. Powstań i zarycz w Moim autorytecie. Ja wypełnię usta twoich wrogów piaskiem, a ich serca ruchomymi piaskami. Utkną we własnym bagnie. Zarycz w Mojej wolności. Zarycz z moją wolnością. Niech ryk radości wyjdzie z Syjonu. Maszeruj na bitwę z pewnością pokoju.

 

Moje Potrząsanie Otworzy Starożytne Studnie Przebudzenia

 

„W regionach nasiąkniętych wstawiennictwem zapłonie wielki ogień przebudzenia, kiedy Moje przebudzenie zacznie się rozwijać. Te regiony zostaną teraz aktywowane przez Moją chwałę. Moje potrząsanie nadeszło. Potrząsam ziemią. Potrząsam Niebem. Mury, warownie, przeszkody i defensywa piekła zostaną zburzone i Moja resztka wyjdzie na wolność. Moje potrząsanie otworzy starożytne studnie przebudzenia. To przebudzenie w łonie Moich wstawienników, teraz się urodzi.

 

ad2„Na moich sprawiedliwych ewangelistów zstępuje płaszcz przebudzenia. Ogień zamknięty w ich kościach stanie się teraz słowami ognistej pasji. Moją Ewangelią potrząsnę i otworzę zasypane studnie ewangelizacji. Potrząsnę i otworzę starożytne studnie uzdrowienia. Cuda będą pomnożone. Moi aniołowie pompują te studnie i otwierają nowe studnie, nowe drogi, nowe postępy, nowe płaszcze, nowe wizje, nowe żniwo. Oto Ja czynię nową rzecz i ujrzycie ją. Teraz się rozwinie. (Foto Jennifer Page „Consuming Fire” via elijahshopper.com)

 

„Ponieważ twoje wołanie doszło do Mnie, ponieważ dążyłeś do Mojej Obecności”, mówi Pan, „ponieważ twoje uwielbienie stało się miłą wonnością – Pan zastępów anielskich ogłasza nad swoją resztką ludu, teraz zaczniecie prawdziwy Kościół, koniec z aktorstwem, nie będzie już aktorów, nie będzie udawania. Prawdziwy Kościół, prawdziwi uczniowie, prawdziwe chrześcijaństwo, prawdziwe uwielbienie, prawdziwa moc, prawdziwa chwała, prawdziwe cuda, prawdziwe uzdrowienia. Tak wygląda prawdziwy kościół.

 

„Usuwam teraz strzały wystrzelone do Mojego królewskiego kapłaństwa. Strzały zdrady, strzały Izebel, strzały Absaloma, strzały zwiedzenia i plotek zrodzonych przez duchy kłamliwe, strzały wystrzelone przez ludzi związanych przez demony religijne. Ja, Bóg twój, usuwam strzały. Będziesz wolny. Będziesz uzdrowiony. Zostaniesz odbudowany i znajdziesz się w ogniu Mojej Obecności, bo powiedziałem, że uczynię Moje sługi płomieniami ognia. To postanowione, twoje miejsce bólu będzie teraz zyskiem, a gdzie ty królujesz, tam powstaniesz i będziesz rządził za Mną.

 

„Przychodzę teraz do Mojej resztki. I przychodzę teraz jako Pan Cewa’ot-Pan Zastępów Anielskich. Ponieważ zgodziłeś się z Moimi planami, Ja teraz przydzielę ci Moje zastępy, żeby ci aktywnie asystowały. Dochodzi teraz do konwergencji zastępów anielskich i zastępów modlitewnych Kościoła, powstaje boska koalicja; koalicja Mojej woli; tych, którzy biegną do bitwy, a nie unikają jej.

 

„Moje ziemskie i Moje niebiańskie zastępy rozprawią się teraz z tronami nieprawości, tronami bałwochwalstwa, tronami buntu, tronami czarów, tronami humanizmu i panowania antychrysta. Są wysyłane bataliony i oczekują na rozkazy Mojego słowa, wydawane przez świętych, aby zburzyć trony nieprawości, żeby Moi święci mogli zasiadać ze Mną.

 

„Toczy się Moja największa kampania na ziemi. Ogłaszaj to”, mówi Pan. „Dopasuj swoje słowa do Moich, a siły anielskie dostosują się do ciebie. Stań razem z siłami anielskimi w twoim regionie, a ja przyspieszę rozwój wydarzeń w twoim kraju. Tak, przebudzenie ma miejsce teraz. Żniwo jest teraz”, mówi Pan. „Zwycięstwo jest teraz”, mówi Pan. „Wstań i działaj w Mojej sprawie. Wstań i zarycz. Wstań i walcz. Wstań i zajaśnij. Twoje światło nadeszło, i chwała twojego Boga świeci nad tobą”.

 

Słowo Prorocze Otrzymane 31 Sierpnia 2014:

 

Trzecie Wielkie Przebudzenie Będzie Teraz Postępować na Falach Mojej Mocy

 

Pan mówi: „Zaplanowałem nowy sezon i teraz on nadchodzi. To, o co się modliłeś, walczyłeś i obstawałeś przy tym, teraz jest wyzwalane. Tak postanowiłem i nie ustąpię”, mówi Pan. „Ten największy atak Mojego Królestwa teraz się zacznie. Trzecie Wielkie Przebudzenie będzie teraz postępować na falach Mojej mocy. To jest sezon i czas na Mój ruch”, mówi Pan.

 

„Teraz pojawi się nowe pokolenie resztki wojowników, które mam zarezerwowany na ten dzień i godzinę. Ci, którzy się nie pokłonili i nie ulegną wobec Baala, mamony, czy niemocy religijnej – będą niewzruszeni jak Daniel i nie cofną się w obliczu złych dekretów. Jak Estery, zamienią je na Moje ustawy. Pojawią się teraz zarządcy kultury. Pojawi się teraz resztka wojowników, ci, którzy mają serce Dawida, mądrość Salomona, a wytrzymałość na rozciąganie – Pawła.

 

ad3„Tego nowego pokolenia, stojącego przy Mnie w tym sezonie, nie będzie można przekupić, ani nie będą gotowi na kompromis. Ich uszy są dostrojone do Mojego głosu, jak uszy Samuela. Ja będę mówił, a oni pójdą za Mną w pokorze. Będą panować dla Mnie, bo Ja nie powołałem Mojego Kościoła po to, żeby się poddał istniejącej kulturze, ale raczej, jako Moja Eklezja, determinował kierunki kultury i wprowadzał regulacje w Moim imieniu i przez Moje słowo. Reformatorzy kultury zajmą swoje stanowiska. W tym nowym sezonie powstanę z Moją resztką, Moją chwałą, autorytetem i mocą, i powstanę z Moimi płomiennymi zastępami aniołów. To będzie ewidentne wsparcie. (Foto Jennifer Page „His Flame” via elijahshopper.com)

 

„Powołuję teraz Moją resztkę, żeby powstała i zniszczyła skalanie w swoim regionie. Stawiaj opór i rządź. Stawiaj opór i powstań. Pobudzę Moich ludzi do walki„, mówi Pan. „Objawię im Moje silne ramię. I nie ustąpię. I nie będę obojętny. I nie będę tylko obserwatorem. Powstanę i zagrzmię przeciwko niegodziwym korzeniom i obrzydliwościom, które ze Mnie szydzą. Powstanę przeciwko bałwochwalstwu. Powstanę przeciwko rządowi antychrysta, który Mną gardzi i drwi ze Mnie. Nie zamknę oczu. Ja patrzę. Zobaczę. Będę wiedział i będę sądził w sprawiedliwości. I nie ustąpię”, mówi Pan. „I nie będę wykpiony. Odpowiem na bierność odważną agresją wojowników.

 

Ogień z Nieba i Wojownicy Mojej Resztki Będą Płonąć Moim Poselstwem

 

„I Ja teraz ujawnię ogniste silniki przebudzenia; miejsca emanujące ogniem Ducha Świętego. Zawirowania ognistego tornada zaczną się kręcić nad regionami. Odpowiem teraz prorokom Baala ogniem”, mówi Pan. „Ogień Mojej chwały będzie przenoszony przez wiatr Ducha Świętego. Piekło go nie zatrzyma. Piekielne przeszkody będą dla niego paliwem. Ja będę zapalał. Będą spalał. Będę pochłaniał ogniem Ducha Świętego.

 

„Zsyłam ogień”, mówi Pan, „świeży ogień, niebiański ogień, i wojownicy Mojej resztki zapłoną Moim poselstwem; zapłoną Moją pasją, zapłoną Moją obecnością. To będą reformatorzy ogarnięci przez Ducha Świętego. Na słabe formy pobożności odpowiem tymi, którzy nie zaprzeczą Mojej mocy. Wyzwolą ją w Moim imieniu. Demonstracje Mojej potęgi potwierdzą ich świadectwo i stworzą cuda, które będą widziane i odnotowane.

 

ad4„Jest czas, żebym powiał nową Pięćdziesiątnicą, i to czynię. Będziesz wdychać słodycz Mojego namaszczenia. Będziesz emanować ufnością w Moją moc. Będziesz żyć w esencji Mojej istoty. Doświadczysz wiatru Ducha Świętego i będziesz walczyć inaczej. Oddychaj głębiej i panuj nad Królestwem Piekła. Panuj nad Królestwem Piekła zgodnie z przeznaczeniem. Idź naprzód i napieraj z Moim Duchem. Napieraj z zastępami aniołów. Napieraj z Moją wielką kompanią. Jest czas, żeby Mój panujący Kościół napierał. Napieraj na bramy Piekła, bo one cię nie przemogą. Ja zwyciężę. Moja resztka zwycięży. (Foto Jennifer Page „Warrior Angel” via elijahshopper.com)

 

„Jesteś więcej niż zwycięzcą, więc przejdź, przejdź w nowy sezon, który ustanowiłem. Wejdź w nowe objawienie i cel, który ustanowiłem. To jest sezon Mojego przebudzenia. To jest sezon Mojego żniwa. To jest dzień świętych. To jest dzień Mojej mocy. Powstań ze Mną i wbiegnij w ten nowy sezon. Powstań ze Mną i wejdź w przeznaczenie. Powstań ze Mną z wielkimi planami. Powstań i przyjmij swoją Pięćdziesiątnicę. Powstań, powstań ze Mną”, mówi Pan.

 

„Powstań i wbiegnij w nowe plany, i w nowy czas. Powstań. Powstań i wbiegnij w nowy dzień Mojej mocy. To jest dzień Mojej mocy”, mówi Pan. „To jest dzień Mojej mocy. To jest dzień Mojego przebudzenia. To jest sezon Mojego wielkiego żniwa.”

 

 

Tim Sheets

Tim Sheets Ministries | The Oasis, a CityGate Church

Email: carol@timsheets.org

Website: timsheets.org | oasiswired.org

 

Tim SheetsDr Tim Sheets jest apostołem, pastorem i pisarzem z południowo-zachodniego Ohio. Po ukończeniu Instytutu Christ For the Nations w Dallas w Teksasie, powrócił do Ohio w 1979, żeby zostać pastorem The Oasis, kościoła w Middletown, Ohio. To miejsce jest jednym z największych w rejonie Cincinnati-Dayton i gości wiele służb i konferencji. Jego wizją jest powstanie ludzi, którzy będą autentycznie demonstrować Kościół na ziemi i przystąpią z pasją do ewangelizacji świata. Jego serce pragnie przebudzenia i reformacji w Ameryce. Napisał trzy książki: Armed and Battle Ready (Uzbrojony i Gotowy do Walki), Being Led by the Spirit (Być Prowadzonym Przez Ducha Świętego) i Heaven Made Real. Dr Tim Sheets i jego żona Carol mieszkają w Lebanon, Ohio. Mają dwoje dzieci i pięcioro wnuków.

 

 

ElijahList Publications

http://www.elijahlist.com

email: info@elijahlist.net