Archiwum | Steve Shultz RSS feed for this section

Steve Shultz – „UJAWNIANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI Na Całej Ziemi!”

27 Sier

 

 

„Po całej Ziemi Wypuszczam Moich Posłańców UJAWNIAJĄCYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI!”

Słowo Prorocze opublikowane pierwotnie 2 kwietnia 2015:

W tym tygodniu zobaczyłem (w wizji) boisko piłkarskie, które wyglądem przypominało boisko szkolne, z trybunami dla widzów tylko po jednej stronie. Grały dwa zespoły, jeden po stronie lewej, drugi po prawej.

Kiedy toczyła się gra, wszystko wyglądało normalnie. Sędziowie od czasu do czasu opuszczali chorągiewki nakładając kary, kiedy jeden czy drugi zespół został przyłapany na łamaniu zasad gry w sferze litery i ducha. Widzowie przypatrujący się grze nie podejrzewali, że dzieje się dużo więcej rzeczy „nielegalnych czy niewłaściwych”, a sędziowie rzadko interweniowali nakładając normalne kary.

Po przeciwnej stronie boiska, bez widocznego powodu, znajdował się duży, brązowy, zwykły budynek. Nagle otworzyły się drzwi i wybiegli stamtąd mężczyzna w garniturze i ładnie ubrana kobieta, prosto na boisko w czasie gry. Oboje pokazywali chorągiewkami, że nakładają karę i głośno gwizdali gwizdkami. Sędziowie i widzowie byli kompletnie zaskoczeni. Pojawili się ochroniarze, którzy usunęli „intruzów” i wznowiono grę.

Nagle, w tym samym brązowym budynku, otworzyły się duże drzwi, przez które wybiegło około 4-5 osób, ubranych w różne ubrania, od hydraulika i piekarza do lekarza i pielęgniarki, wszyscy wbiegli na boisko z chorągiewkami pokazując kary i jednocześnie gwiżdżąc gwizdkami.

freephoto_whistleblowers_250pxWreszcie oni także zostali usunięci i gra została wznowiona do czasu, aż w brązowym budynku otworzyło się wiele drzwi, z których wybiegły na boisko setki mężczyzn, kobiet i dzieci, z chorągiewkami wskazującymi kary i głośno używając gwizdków. Ten dźwięk był ogłuszający. Zrobiło się takie zamieszanie, że gra została przerwana.

Sędziowie byli zupełnie bezradni i nie wiedzieli co robić. Ich czas się kończył. Ich własna GRA SIĘ KOŃCZYŁA!

CO MÓWI DUCH:

Słyszałem jak Duch mówi: „Po całej Ziemi Wypuszczam Moich Posłańców UJAWNIAJĄCYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI! Przygotuj się, bo wszystko, co ukryte zostanie objawione!”

Potem Duch zaczął wykładać plan Boga:

freephoto_whistle1_200pxOn wypuszcza na ziemię posłańców ujawniających nieprawidłowości, najpierw kilku, potem więcej, w na końcu całe tłumy, i wszelka ukryta korupcja, której dopuszcza się wiele osób – „Od PRZECIĘTNEGO DOMU do KOŚCIOŁA, od MINISTERSTW do BIAŁEGO DOMU” – zostanie objawiona w całości.

W moim duchu wiedziałem, że kiedy ci Posłańcy zostaną wypuszczeni, będzie to dobry czas dla KAŻDEGO Z NAS, żeby działać roztropnie, prowadząc życie w pokucie, w wierności w małych rzeczach, ponieważ Bóg ma zamiar ZAGWIZDAĆ NA SWOIM GWIZDKU i WYPUŚCI SWOICH POSŁAŃCÓW, I ZAKOŃCZY TĘ GRĘ.

Błogosławieństwa,

Steve Shultz, Założyciel i Wydawca
The Elijah List & Breaking Christian News
http://www.elijahlist.com

Steve_Shultz_2014__3d_150pxSteve Shultz jest Założycielem The Elijah List, największej strony internetowej poświęconej służbie proroczej. Steve Shultz miał swój pierwszy sen proroczy w 1984 roku i w latach 1980-ych i 1990-ych spędził dużo czasu ucząc się słuchać głosu Bożego. Jego pierwsza książka „Can’t You Talk Louder, God (Boże, Czy Nie Możesz Mówić Głośniej?)” dotyczy głównie jego drogi proroczej. W 1994 Bóg uwolnił go do prorokowania do innych, co robi do dziś. W 1997 zaczął publikowanie The Elijah List, która teraz dociera do wielu setek tysięcy czytelników poprzez stronę internetową, ale także emaile, Facebook i Twitter. Kiedy Steve usługuje proroczo, jego celem jest nie tylko zachęcanie innych tym darem proroczym, ale też szkolenia ich w obfitości łaski i miłosierdzia danych nam przez Jezusa Chrystusa. Powiada, że „Usługiwanie innym bez dosięgania ich PROROCZĄ ŁASKĄ i DOBROCIĄ PANA, nie byłoby wcale zabawne!” Steve jest od 37 lat mężem Derene; mają 3 dorosłych dzieci i jednego wnuka.

ElijahList Publications
http://www.elijahlist.com
email: info@elijahlist.net

Steve Shultz – Chcesz Nieść Innym Zachętę? „Pragnij Prorokować”

8 Wrz

Pewnego poranka przez chwilę się zezłościłem, kiedy przeczytałem temat wiadomości w emailu skierowanym do mnie. Brzmiał on: „5 Oznak, że Masz Raka”. Takie wiadomości nazywam „spamem”, bo za takie je uważam. Chociaż ta pochodziła z wiarygodnej listy mailingowej, której byłem prenumeratorem.

Nawet jej nie przeczytałem. Nie chcę czytać rzeczy, które wywołują u ludzi lęk, a jestem przekonany, że taka wiadomość może spowodować, że niektórzy ludzie uwierzą w to, że mają raka. Zdaję sobie sprawę z tego, że nadawcy mieli dobre intencje, ale z mojej perspektywy możliwość wywołania lęku samym tematem znacznie przeważyła nad rozwiązaniami, które nadawcy mieli do zaoferowania.

Dlaczego o tym mówię?

fear1_300px Ponieważ jest to przykład jak NIE należy robić, kiedy dzielimy się tym, co nam przekazuje Duch Święty… a ponieważ tytuł tej wiadomości wywołał u czytelnika (w tym wypadku u mnie) lęk, frustrację i tym podobne odczucia – znajduje się to w całkowitej opozycji do tego, co dzisiejszy prorok (czy osoba obdarowana proroczo) – zainspirowany i wyposażony przez Ducha Świętego – powinien zrobić!

Pismo w Nowym Testamencie jasno nam mówi w 1 Koryntian 14:3: „A kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu i napomnieniu, i pocieszeniu.”

Wiem, że wielu z was, podobnie jak ja, przyjęli prorocze słowa, które wywołały zamęt, lęk, zażenowanie czy wstyd – przechodząc przez twój umysł, ducha i twoją duszę. Istnieje prawie 100% prawdopodobieństwo, że to prorocze słowo, czy twoje zrozumienie tego słowa, wcale nie pochodzi od Pana. Jeśli otrzymasz takie słowo, przedstaw je Panu. Prawdopodobnie Pan ci powie: „To nie Ja mówiłem do ciebie!”

Boże objawienie ma pewne atrybuty – Jakub 3:17 mówi: „Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, nie stronnicza, nie obłudna.”

Słowo objawienia zawiera, ale nie jest do tego ograniczone – „słowo mądrości” (1 Koryntian 12:8), „słowo poznania” (1 Koryntian 12:8), i „słowo prorocze” (2 Piotra 1:19). Każdy tych darów objawienia, jak chociażby dar czy używanie mądrości, jak w tych powyższych wersetach (Jakub 3:17), ma zachęcać, budować, instruować, przynosić pokój, delikatność, miłosierdzie i tak dalej… Wyjątkiem są nagłe sytuacje, kiedy prorocy Nowego Testamentu/Nowego Przymierza będą szukali u Pana słowa pocieszenia dla ciebie.

megaphonespeak1_300px Czy możesz sobie wyobrazić proroka, czy osobę obdarowaną proroczo, która przychodzi do twojego kościoła, wywołuje kogoś ze zgromadzenia i mówi: „Udowodnię ci, że masz raka, i oto doświadczysz 5 znaków w twoim ciele, które potwierdzą ci, że mam rację!” Nie, oczywiście, że nie. Taki „prorok” po takim proroctwie nie powinien przebywać w twoim kościele nawet pięciu minut. Większość ludzi czytających to, intuicyjnie wie, że Bóg nie mógłby tego zrobić ŻADNEMU ZE SWOICH DZIECI!

Co? Wolno Mi Pożądać Prorokowania?

Kiedy się zorientujesz, że prorokowanie do innych polega na budowaniu ich i zachęcaniu, sam będziesz chciał prorokować, zgadza się? Przypomnijmy ten werset:

1 Koryntian 14:3 „A kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu i napomnieniu, i pocieszeniu.”

Kiedy przeczytałem, w jaki sposób to podejście do prorokowania przetłumaczył Król Jakub, byłem zarówno zaskoczony jak i uszczęśliwiony, i nie mogłem się doczekać, żeby się tym podzielić z innymi… Oto odnośne wersety:

1 Koryntian 14:39-40 „Zatem, bracia, pożądajcie, by prorokować, i nie zabraniajcie mówić językami. Niech wszystko będzie dokonywane przyzwoicie i w porządku.” (Z ang.)

Teraz ważne jest, żeby pamiętać, iż tuż przed „pożądaniem, by prorokować” Apostoł Paweł w tym samym fragmencie powiedział czytelnikowi w 1 Koryntian 14:3 „A kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu i napomnieniu, i pocieszeniu.”

Reasumując, powodem dlaczego nie tylko masz pozwolenie, ale NAWET JESTEŚ ZACHĘCANY, ŻEBY POŻĄDAĆ PROROKOWAĆ DO INNYCH, jest to, że jest to dar, który zachęca, posila i pociesza słuchacza.

Co Pożądanie Prorokowania Wywołuje u Mnie?

W Starym Przymierzu (Starym Testamencie) mamy powiedziane, żeby nie pożądać „Żony bliźniego, jego bydła… CZY ŻADNEJ RZECZY, KTÓRA NALEŻY DO NIEGO.”

gift1_300px Ale w Nowym Przymierzu (Nowym Testamencie) wymieniona jest jedna szczególna rzecz, której można pożądać i jest to prorokowanie. Kiedy widzisz kogoś, kto buduje innych, zachęca ich w ich pielgrzymce za Panem, to mówisz sobie: „Chciałbym mieć taki dar. Naprawdę CHCĘ tego co on/ona ma kiedy prorokuje do innych. Pożądam tego daru.” Powiem ci, czytelniku, że Biblia sama mówi ci (parafrazuję) „Pożądanie tego jest OK… to jest jedyna rzecz, której POWINIENEŚ POŻĄDAĆ.” Inna wersja 1 Koryntian 14:1mówi: „Dążcie do miłości, starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, aby prorokować.”

W 14 rozdziale 1 Listu do Koryntian otrzymujemy od Pana oczywistą wskazówkę, żeby pożądać, usilnie pragnąć daru prorokowania. Czy Bóg powiedziałby ci, żebyś usilnie pragnął czegoś, czego nie mógłbyś mieć? Nie powiedziałby tego!

To oznacza, że jeśli prorokowanie jest tym, czego pożądasz, czy usilnie pragniesz, to ten DAR jest dostępny dla ciebie i powinieneś zacząć uczyć się słuchać, co Pan mówi do ciebie i do innych przez ciebie.

Nauka prorokowania jest darem, który dojrzewa w ciągu całego życia człowieka wierzącego, ale zaczynasz dzisiaj, i zaczynasz się uczyć tego daru pod namaszczeniem Ducha Świętego, a potem będziesz mógł powiedzieć: „MAM TEN DAR! USILNIE go pożądałem, ponieważ Bóg powiedział mi, że mam go usilnie pożądać, i teraz już zaczynam uczyć się jak zachęcać i budować Ciało Chrystusa dzięki darowi prorokowania do innych ludzi!”

Błogosławieństwa,

Steve-Shultz-150px-3d Steve Shultz, Założyciel i Wydawca

The Elijah List & Breaking Christian News

http://www.elijahlist.com

Email: info@elijahlist.net

ElijahList Publications

http://www.elijahlist.com

email: info@elijahlist.net