Archiwum | Julia Loren RSS feed for this section

Julia Loren – Niewzruszona Wiara

22 List

 

Od Steve’a Shultza:

Rzeczywiście, jesteśmy w sezonie nagłych „zmian” i Bożych niespodzianek. Bóg wyzwala swoje znaki i cuda… Zrób krok W WIERZE i obserwuj co będzie czynił.

Błogosławieństwa,
Steve Shultz, Założyciel i Wydawca
The Elijah List & Breaking Christian News
http://www.elijahlist.com

 

 

Julia C. Loren

Niewzruszona Wiara

Sezon Niespodziewanych Zmian

Nie tak dawno podszedł do mnie pewien mężczyzna, dotknął mojego ramienia i powiedział: „Niezłomny duch.” I w tym momencie poczułam, że to staje się prawdą. Mimo, że nie byłam ogarnięta przez Bożą obecność i moc, to w moim sercu i w głowie poczułam nagłą zmianę.

I kiedy rozmyślałam na tym spotkaniem, usłyszałam jak Pan powiedział, że wchodzimy w sezon nagłych zmian, w sezon namaszczenia, które łamie ciężkie jarzmo, w sezon, który przygotowuje nas, abyśmy w nadchodzących dniach jaśnieli chwałą zmartwychwstałego Pana. Zaczyna się wylanie Niewzruszonej Wiary – kiedy zostanie udzielony duch wiary, dar wiary tym, którzy zwrócą się do Pana i otrzymają je.

Nowy Duch W Tobie

To jest sezon, w którym Duch Święty wyzwala w tobie nowego ducha, który znów postawi cię na nogi. Zachęcam cię, abyś zaczął dostępować daru wiary, którego rezultatem jest „Niezłomny Duch.” Izajasz 57:15 przekazuje ci niesamowite poselstwo, jeśli czujesz się zmiażdżony przez życiowe próby:

Bo tak mówi Ten, który jest Wysoki i Wyniosły, który króluje wiecznie, a którego imię jest „Święty”: Króluję na wysokim i świętym miejscu, lecz jestem też z tym, który jest skruszony i pokorny duchem, aby ożywić ducha pokornych i pokrzepić serca skruszonych.

Jego Słowo jest pełne obietnic, że On odnowi w tobie prawego, wytrwałego i mocnego ducha (zobacz Psalm 51:10-12). A ci, którzy spojrzą na Niego zostaną uwolnieni od wszelkich lęków i kłopotów, a ich twarze zajaśnieją (Psalm 34:4-6).

Możesz mieć dostęp do tego nowego ducha zwracając na Niego swoją uwagę, a odwracając się od tego, co wydaje się, że cię miażdży, nasiąkać w uwielbieniu i oczekiwać na Niego – wypowiadając Jego obietnice i deklarując, że wchodzisz w zmartwychwstałe życie i radość.

W 2 Koryntain 4:6-18 Apostoł Paweł mówi nam o tym, co Bóg będzie robił i jak możemy z Nim współpracować zamiast poddawać się ciemności pochodzącej z naszych myśli i ze świata. Ten sam Bóg powiedział: Z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. (werset 6).

Bóg obiecał, że twoje światło zabłyśnie w ciemności. To światło poznania Bożej chwały przyjdzie do ciebie i do Kościoła, kiedy skupimy się na poszukiwaniu twarzy Chrystusa i mówimy: „O niezwykłej wielkości mocy Boża, przyjdź i przekształć mnie, przemień mnie, uczyń mnie pięknym, aż moja twarz zajaśnieje Twoją chwałą” (zobacz werset 7).

Wiesz, że Bóg wyzwoli w tobie Niezłomnego Ducha, jeśli jak Apostoł Paweł powstaniesz i ogłosisz (wersety 8-11): Chociaż uciskany, nie jestem zmiażdżony, zakłopotany, ale nie zrozpaczony, prześladowany, ale nie opuszczony, powalony, ale nie pokonany.

Duch Wiary

Nadchodzi duch wiary, aby przekształcić nie tylko ciebie, ale także Kościół, gdy nadejdzie następna fala Bożego poruszenia, która przyniesie niezłomnego ducha i sprawi, że w wolności będziemy przyjmować zstąpienie Jego chwały, i wejdziemy w nasze przeznaczenie, aby powstać i zajaśnieć, w pełni mocy i chwały Bożej. Ten duch wiary sprawi, że uwierzymy i wypowiemy się przeciwnie wobec tego, co wróg robi na świecie. Tam, gdzie była śmierć, będziemy ogłaszać życie, tam gdzie była krzywda – przebaczenie; pozbędziemy się wszystkich naszych lęków i kłopotów, które nas wstrzymywały, złożymy je u stóp Krzyża i zdobędziemy niezłomnego ducha i niewzruszoną wiarę (wersety 13-14).

Zaczynamy przenosić naszą uwagę z rzeczy widzialnych na to, co jest niewidzialne. Zostanie nam udzielone nowe objawienie Jezusa i wejrzenie w to, co się dzisiaj dzieje, i co się będzie działo jutro w świecie niewidzialnym, co spowoduje, że nasza wiara wzrośnie i wejdziemy na nowy poziom chwały.

I kiedy będziemy to robić, coraz więcej ludzi będzie dostępować łaski i będą dziękować Bogu za obfitość Jego chwały (werset 15).

Julia Loren
Julia Loren Ministries
Email: juliascribes@yahoo.com

Julia Loren, założycielka Julia Loren Ministries, jest międzynarodowym kaznodzieją i autorką kilku książek: Shifting Shadows of Supernatural Power (z Billem Johnsonem i Maheshem Chavdą), Shifting Shadows of Supernatural Experiences (współautorem jest James Goll), Supernatural Anointing (ma się ukazać w styczniu 2012), When God Says Yes: His Promise & Provision when You Need it Most, i BEYOND 2012: What the Real Prophets are Saying. Mieszka w Camano Island w stanie Washington i Redding w Kalifornii.

ElijahList Publications
http://www.elijahlist.com
email: info@elijahlist.net