Archiwum | Garris Elkins RSS feed for this section

Garris Elkins – „Masz Kwalifikacje do Wykonywania Rzeczy Niemożliwych”

30 Sier

 

W tym tygodniu modliłem się o nadchodzący nowy sezon w moim życiu i usłyszałem jak Pan mówi, że „stary sezon przeminął, a nowy nadchodzi.” W kolejnych dniach otrzymałem zrozumienie, że to słowo, które otrzymałem nie odnosi tylko do mnie, ale też do Kościoła.

 

W tym nadchodzącym nowym sezonie Bóg przypomni wielu z nas, że posiadamy kwalifikacje do wykonywania dla Królestwa takich wyczynów, które świat uważa za niemożliwe. W tym nadchodzącym sezonie – wszystko będzie możliwe.

 

Podczas tej modlitwy Pan zaczął przekazywać mi następujące słowo. Kiedy podzieliłem się nim, przywódcy ze Stanów Zjednoczonych i Europy skontaktowali się ze mną potwierdzając, że jest to słowo na teraz.

 

Słowo Prorocze: Nadprzyrodzone Wyczyny w Moim Królestwie lightningcity_300px

 

„Wzywam cię do dokonania takich wyczynów w Moim Królestwie, które przekraczają ludzkie kwalifikacje i religijne pochodzenie. Wzywam cię do wejścia w miejsca wymagające świeżej wiary, gdzie twój pierwszy krok będzie się wydawał jak coś bez przyczyny czy wyjaśnienia.

 

„Te wyczyny nie będą mieć źródła w mocy, która pochodzi z ciebie. To będą dzieła Mojej obecności, do której zaproszę ciebie, abyś do niej wszedł i jej doświadczył. Te spotkania nie będą związane z ludzkimi kwalifikacjami, siłą czy zdolnościami.

 

„Czy Paweł miał jakieś wykształcenie, które by go zakwalifikowało do tego, co zaplanowałem dla niego po spotkaniu na drodze do Damaszku? Czy Mojżesz miał jakieś kwalifikacje na przywódcę, kiedy stał przed płonącym krzewem? Czy Dawid miał kwalifikacje na króla, gdy wystąpił przeciwko Goliatowi w Dolinie Elah? Czy Piotr miał kwalifikacje na apostoła Mojego Kościoła, kiedy odbudowywałem relację z nim na brzegu Jeziora Galilejskiego, mówiąc do niego: ‚Paś Moje owce?’ Nie, żaden z tych sług nie stanął przede Mną ze swoimi ludzkimi kwalifikacjami. Użyłem ich z powodu ich wiary we Mnie.

 

„Te nowe wyczyny zaczynają się daleko poza ludzkim zrozumieniem i mają swoje źródła daleko poza tym, o czym myślisz, że powinieneś gromadzić zanim posłuchasz Mojego głosu.

 

„Tuż przy twoim kroku wiary zgromadzę wszystko, czego będziesz potrzebować, żeby osiągnąć to, co umieściłem przed tobą. Zasoby, które teraz są ukryte, pojawią się w świetle twojej wiary. Poproszę cię, żebyś przeszedł mimo ostrzeżeń człowieka i strachu, który ograniczał moich ludzi w tym minionym sezonie.

 

newday1_300px „To jest nowy dzień, który uczyniłem, a jego pełnia i radość oczekują, że uwierzysz w to, co ci powiedziałem, że jest możliwe.

 

„To Ja – to Mój głos przemawia i zaprasza cię do tych wyczynów. Miej ufność, że Ja cię stworzyłem, abyś zrobił to co właśnie będzie miało miejsce na ziemi.

 

„Wzywam cię, żebyś stanął przed tymi nadprzyrodzonymi wyczynami odarty z ludzkich kwalifikacji. Pokładanie ufności w twoich naturalnych zdolnościach i sile jest złodziejem, który chce cię obrabować z twojej wiary w Moje zdolności do wykonania tego, co wydaje się niemożliwe. Zaufaj Mi – Ja jestem Bogiem, który daje kwalifikacje i wyposaża. Ja jestem Bogiem, któremu musisz zaufać.”

 

Garris Elkins, Senior Leader

Living Waters Church – Medford, Oregon

Email: info@prophetichorizons.com

Website: garriselkins.com

Służba Garrisa Elkinsa – Prophetic Horizons, jest służbą nauczania, pisania książek i prorokowania poświęconą wzbudzaniu proroczego pokolenia, które wyposażone w głos z Nieba będzie przemawiać do kultur naszego świata. Garris i jego żona Jan są starszymi Przywódcami Kościoła Żywych Wód w Medford, w stanie Oregon, i mają dwoje dorosłych dzieci, Annę i Davida.

ElijahList Publications
http://www.elijahlist.com
email: info@elijahlist.net

Garris Elkins – Wizja Jego Światła, Które Oświeca

31 Sty

Znajdujemy się akurat w takim momencie, w którym Kościół jest wprowadzany do nowego miejsca. Tylko niewielu z nas zna tę nową pozycję. Coś się zmienia. To nowe miejsce nie jest jeszcze w pełni określone, ale stanie się to bardziej widoczne z każdym mijającym dniem, w którym szukamy Bożego oblicza.

Kiedy modliłem się o zrozumienie tego przemieszczenia, zobaczyłem obraz. W tym obrazie staliśmy w ciemnym pokoju. Czułem, że to był pokój przemiany. Czułem, że ktoś stoi koło przełącznika światła, który kontrolował poziom światła docierającego do pokoju.

Kiedy podkręcał włącznik, poziom światła w pokoju się zwiększał. W tym półmroku osoby będące w tym pokoju mogły widzieć przedmioty znajdujące się wokół nas. Rzeczy, które wydawały rozmyte przy niskim poziomie oświetlenia teraz zaczęły nabierać kształtu. Kiedy pokój był już w pełni oświetlony, można było zobaczyć cztery przedmioty – skrzynię, łódź, miecz i czasopismo.

Zobaczyłem Skrzynię Minionych Metod

Kiedy popatrzyłem na pokój, pierwszym przedmiotem, który ujrzałem była skrzynia. Wyglądała jak taka starodawna drewniana skrzynia, z jaką podróżowało się parowcem sto lat temu. Na wierzchu tej skrzyni znajdowała się duża etykieta z napisem „Przeminęło.”

Bóg pozwolił mi poznać, że pewne metody, których używaliśmy w służbie w przeszłości – już nie będą dłużej używane w przyszłości –już nie będą przydatne. Metody, które działały w przeszłości – dla niektórych stały się miejscem, gdzie wiara nie była potrzebna. Ta metodologia oparta na znanych metodach zostanie teraz zastąpiona przez ryzykowne kroczenie w wierze.

Zobaczyłem Łódź z Przebitym Kadłubem

W bocznej części kadłuba znajdowała się duża dziura, tuż poniżej poziomu zanurzenia w wodzie. Było oczywiste, że ta łódź nie mogłaby pływać po wodowaniu. Ta dziura nazywała się „Autopromocja.”

Autopromocja przebiła kadłub łodzi tam, gdzie służba stała się przemysłem. Normalnie przemysł potrzebuje promocji i reklamy, aby utrzymać się na rynku. Czułem smutek Pana w tej kwestii, kiedy powiedział do mnie: „Jeśli będę podwyższony – wtedy nie to, co robisz w moim imieniu – ale Ja sam przyciągnę wszystkich do siebie” Zacząłem pokutować z tego grzechu w moim sercu.

Zobaczyłem Miecz z Tępym i Wyszczerbionym Ostrzem

Ten miecz był duży, jak miecz średniowiecznego rycerza. Tępy brzeg miecza także był wyszczerbiony. Miałem wrażenie, że był używany do uderzania w przedmioty tępą stroną i uległ wyszczerbieniu, ponieważ utracił swoją zdolność do cięcia.

Wiedziałem, że ten miecz reprezentował Słowo Boże. Najpierw próbowałem zrozumieć co to znaczyło, ponieważ Słowo Boże jest określone jako „czynne, żywe i ostre.” Słowo Boże jest potężną bronią, więc dlaczego ten miecz nie ciął?

Powoli zaczynałem rozumieć co widziałem – to był obraz Słowa w bezużytecznych rękach, nie było to Słowo w swoim najczystszym sensie. Słowo w czyichś rękach uległo stępieniu, gdyż nie było używane. Zostało zastąpione przez nasze opinie o życiu, służbie i Królestwie. W wyniku tego łatwiej było próbować i używać miecza jako broni do nakłaniania ludzi do naszych opinii.

Sądzę, że Bóg prosi niektórych z nas, żeby kierowali się do tego nowego miejsca przez powrót do opartego na Słowie pojmowania życia i powołania. Kiedy te obrazy i słowa pojawiły się w moim umyśle, ostrze miecza zaczęło ulegać poprawie, aż błysnęło ostrością odbijając światło w pokoju.

Zobaczyłem Czasopismo Pokryte Kurzem

To czasopismo było zatytułowane „Zasady.” Pokrywała je warstwa kurzu. To czasopismo zasad nie było używane od długiego czasu. Zacząłem rozumieć, że zasady, które odkryliśmy w ostatnim sezonie stały się sloganami w naszym życiu w obecnym sezonie. Te zasady utraciły swoją moc, ponieważ nie były używane. Jedynie mówiono o nich, obserwowano je i zapisywano. Na tym czasopiśmie zasad osiadł kurz, ponieważ nie były one używane i nie miały kontaktu z naszym wewnętrznym człowiekiem.

Kiedy tak patrzyłem na ten już w pełni oświetlony pokój i to, co się w nim znajdowało, zdałem sobie sprawę, że Bóg powołał nas, żebyśmy wyraźnie widzieli i wprowadzali zmiany, które przyniosą obfitość i płodność w tym nowym miejscu. Wczesny Kościół nie kierował się przypuszczeniami, ani nie postępował według skomplikowanych i rozwiniętych długoterminowych planów. Żyli chwilą, w uzależnieniu od Boga, który oświetlał każdy ich krok. Ta zależność od Niego utrzymywała ich życiową przestrzeń jasną i czytelną, aby mogli swobodnie wchodzić do nowej i niezbadanej przyszłości wiary.

Boże Ojcze, zwróć światło swojego oblicza na naszą przestrzeń życiową. Pokaż nam ten nieporządek. Pokaż nam co mamy reaktywować. Daj nam się poznać w tym nowym miejscu, abyśmy mogli posuwać się do przodu, do pełni światła Twojej obecności.

Garris Elkins, Senior Leader
Living Waters Church – Medford, Oregon
Email: info@prophetichorizons.com

Służba Garrisa Elkinsa – Prophetic Horizons, jest służbą nauczania, pisania książek i prorokowania poświęconą wzbudzaniu proroczego pokolenia, które wyposażone w głos z Nieba będzie przemawiać do kultur naszego świata. Garris i jego żona Jan są starszymi Przywódcami Kościoła Żywych Wód w Medford, w stanie Oregon, i mają dwoje dorosłych dzieci, Annę i Davida.

ElijahList Publications
http://www.elijahlist.com
email: info@elijahlist.net

Garris Elkins – 2013 – Namaszczenie Józefa

13 Sty

Od Steve’a Shultza:

Z życia Józefa można się tak wiele nauczyć… był on prawdziwym zwiastunem nadchodzących rzeczy, nawet dla naszych czasów. Pamiętaj, że Bóg wzbudza prawdziwych przywódców na dni ciemności, jakie nadchodzą.

Błogosławieństwa,
Steve Shultz, Założyciel i Wydawca
The Elijah List & Breaking Christian News

http://www.elijahlist.com

Garris Elkins

2013 – Namaszczenie Józefa

2013 będzie rokiem, w którym Kościół zacznie doświadczać Namaszczenia Józefa. To Namaszczenie Józefa będzie podobne do tego w opisie z Księgi Rodzaju, kiedy Bóg wyciągnął Józefa z dołu i przeniósł go do pałacu, żeby pomóc Izraelowi i okolicznym narodom przetrwać nadchodzący okres głodu. Bóg wylewa to namaszczenie na swoich ludzi, więc możemy się stać nadprzyrodzonym błogosławieństwem mądrości i zasobów dla narodów świata.

Józef był wybitną osobistością w historii Izraela. Bóg wezwał Józefa, aby stanął za Izraelem w wyłomie pomiędzy unicestwieniem a jego przyszłym przeznaczeniem. Józef doszedł do tej pozycji nie mając nic. Został wrzucony do dołu i pozostawiony, aby umarł. Później został wyciągnięty z tego dołu i sprzedany w niewolę przez ludzi, którzy powinni go kochać – swoich braci. Po tym jak został fałszywie oskarżony o molestowanie seksualne, wtrącono go do więzienia i przebywał tam do czasu, aż Bóg wyniósł go do miejsca zaszczytu i władzy jako druga osoba po faraonie. Bóg nigdy nie opuścił Józefa we wszystkich jego utrapieniach i trudnościach, których doświadczał.

W Księdze Rodzaju, gdzie zapisano życie Józefa, zauważyłem trzy składowe jego namaszczenia – Interpretacja Snów, Apostolskie Zarządzanie i Pojednanie. Te składowe mogą funkcjonować przez pojedynczą osobę, albo mogą działać przez grupę wierzących zjednoczonych na podstawie wspólnej wizji.

Strategiczna Pozycja Interpretacji Snów

Interpretatorzy snów będą wzrastać w tym namaszczeniu zdobywając wysokie pozycje. Zarówno w celi więziennej, jak i na dworze faraona, ta zdolność Józefa do wykładania snów sprawiła, że władze dały mu posłuch. Niektórzy z tych ludzi, którzy będą otrzymywać te sny, będą pochodzić ze sfer rządowych, inni będą pracować na wysokich stanowiskach w różnych korporacjach, gdzie dostęp do nich jest ograniczony. I właśnie sny takich osób i potrzeba ich zrozumienia stanie się pomostem, który połączy osobę mającą sen z tą, która dostała od Boga dar wykładania snów.

Wzrost w Apostolskim Zarządzaniu

Zostanie wyzwolony i rozeznany nadprzyrodzony aspekt daru zarządzania. Niektórzy postrzegają dar zarządzania jako coś mniej ważnego niż Bóg to zaplanował. Powstaną Apostołowie Zarządzający.

W domu Potyfara, w więzieniu i przed faraonem, ten dar do zarządzania obecny w Józefie był tym darem, którego Bóg użył, aby wylać swoje błogosławieństwo na narody. Ten szczegółowy plan administracyjny, którym Józef podzielił się z faraonem stał się nadprzyrodzonym zaopatrzeniem od Boga i wyjaśnieniem snu faraona. Dzięki niemu powstały struktury umożliwiające narodowi egipskiemu i okolicznym narodom przeżycie podczas klęski głodu.

Pojednanie Narodów przez Rodziny

Po tym, jak doświadczył głębokiego bólu i odrzucenia, Józef chciał znaleźć sposób, dzięki któremu jego rodzina mogłaby przeżyć klęskę głodu. Nie pozwolił sobie na to, żeby jego bolesne doświadczenia osobiste stały się przeszkodą do tego, co Bóg zaplanował dla jego rodziny i dzięki temu naród izraelski został zachowany od głodowania.

To zaspokojenie fizycznych potrzeb było narzędziem, którego Bóg użył do odbudowania i pojednania w rodzinie Józefa, czyli w Izraelu. Namaszczenie Józefa mogło płynąć ponieważ chciał on się pojednać z tymi, którzy go skrzywdzili.

Jedną z największych przeszkód dla działania Bożego Ducha wśród Bożego ludu jest niechęć do pozbycia się urazy. Ludzie dążący do pojednania podejmują praktyczne i namacalne kroki w kierunku pojednania bez względu na koszt. To oni inicjują plany uzdrowienia i odbudowy.

Józef płakał kiedy się pojednał ze swoją rodziną – takie jest serce osoby dążącej do pojednania. Za każdym takim aktem pojednania w rodzinie stoi miasto czy naród oczekujący na uwolnienie. Izrael i okoliczne narody przetrwały klęskę głodu, ponieważ jeden człowiek chciał się pojednać z tymi, którzy go skrzywdzili.

Słowo Pana na Rok 2013

Kiedy Pan przekazywał mi to słowo na nadchodzący rok, objawił mi jak to namaszczenie będzie funkcjonować:

„Tak jak postanowiłem zapisać dzieła Mojego sługi Józefa w księdze o nowych początkach, tak Moja obecność w tobie stanie się miejscem narodzin nowego początku. To namaszczenie przyniesie Mojemu Kościołowi doświadczenie Księgi Rodzaju.

„Kształtuję w tobie miejsce nadprzyrodzonego zaopatrzenia. Umieściłem w tobie Moją Obecność, abyś się stał silosem obfitości podobnym do silosu rolnika, przechowującego ziarno na przyszły zasiew. Podobnie jak Józef dojdziesz do tego miejsca zaopatrzenia nic z sobą nie przynosząc, poza Moją Obecnością. To pokłady Mojej Obecności w tobie będą tym, z czego wypłynie to błogosławieństwo dla narodów.

„To namaszczenie nie będzie polegało na dodawaniu, ale na nadprzyrodzonym pomnożeniu. Sprawię, że ono się w tobie narodzi, podobnie jak rozmnożyłem chleb i ryby, którymi nakarmiłem tysiące. Moje zaopatrzenie będzie przepływać z tego, co dla naturalnych oczu będzie wyglądało na miejsce, w którym nie ma niczego. Stanie się cudownym zaopatrzeniem, które będzie zaskoczeniem nie tylko dla tych, którzy je otrzymają, ale także dla Mojego ludu. Będziecie mówić: ‘Skąd to się wzięło? Jak taka obfitość mogła wyjść z niczego?’

„Przyciągnę do ciebie narody tak, jak przyciągnąłem je do Józefa, kiedy go wywyższyłem w Egipcie. Narody przyjdą po nadprzyrodzone zaopatrzenie, ale Ja zaplanowałem dla nich coś więcej niż tylko przetrwanie. Użyję cię do tego, byś ich prowadził w ich przeznaczenie.

„Namaszczenie Józefa zamieni głód w ucztowanie; brak zamieni w urodzaj, a wycofanie się w skok do przodu. Narody ujrzą, że Ja jestem pośród was. Zastawiajcie stoły – uczta i zaopatrzenie nadchodzi.”

Próby i doświadczenia, przez które przechodziłeś w swoim życiu są używane przez Boga do tego, abyś zajął pozycję, na której będziesz miał większy wpływ. Tak jak Józef przemawiał do swoich braci, tak również Pan przemówi przez ciebie do tych, którzy w przeszłości występowali przeciwko tobie. Kiedy zostaniesz namaszczony, powiesz podobnie jak Józef:

„Bóg posłał mnie przed wami, aby zapewnić wam przetrwanie na ziemi i aby wielu zostało zachowanych przy życiu. Tak więc nie wyście mnie tu posłali, ale Bóg, który mnie ustanowił opiekunem faraona i panem jego domu, i władcą całej ziemi egipskiej.” Rodzaju 45:7-8

Garris Elkins, Senior Leader
Living Waters Church – Medford, Oregon
Email: info@prophetichorizons.com

ElijahList Publications
http://www.elijahlist.com
email: info@elijahlist.net