Archiwum | Bill Yount RSS feed for this section

Bill Yount – Żyję, Żeby Słyszeć Boga

6 Wrz

 

I rzekł: Nie bój się, mężu miły, pokój ci! Bądź mężny, bądź mężny! A gdy rozmawiał ze mną, poczułem siłę i rzekłem: Niech mówi mój Pan, bo mnie posiliłeś. Daniel 10:19

 

Kiedy po raz pierwszy Bóg przemówił do mnie osobiście, nie wiedziałem, że to był On. Myślałem, że to mówi moja mama. Kiedy miałem pięć lat ona powtarzała każdemu: „To jest mój mały kaznodzieja!” Czasami mnie to onieśmielało. Ale kiedy patrzę wstecz, wiem, że to Bóg mówił przez nią. Jestem już trzydzieści sześć lat w służbie i ciągle głoszę. To upokarzające, ale Pan nadal będzie mówił do nas przez najmniej lubianych ludzi, jest to częścią naszego szkolenia zanim będziemy w stanie usłyszeć Jego głos dla nas samych. Pan używa niepowtarzalnych naczyń. Jak żelazo ostrzy się żelazem, mają oni często klucze, które otwierają nasze duchowe uszy.

 

Kiedy dopiero co się nawróciłem, piekło użyło najlepszej swojej broni, żeby wystrzelić z niej do mnie i zabić to wewnętrzne pragnienie słyszenia Bożego głosu. Pomiędzy mnie i mojego nauczyciela biblijnego został wbity klin niezgody w momencie gdy ten powiedział: „Bóg przemówił do mnie.” Te słowa były mi zupełnie obce. Natychmiast cała moja istota została przez wroga zalana wątpliwościami zaczynającymi się od tych niesławnych słów: „Czy rzeczywiście Bóg powiedział?” (Księga Rodzaju 3:1). Z pewnością ten człowiek miał ogromny problem ze swoim ego, myśląc, że Wszechmogący Bóg miałby znaleźć czas na to, żeby akurat do niego przemówić osobiście spośród miliardów ludzi na ziemi.

 

Tego popołudnia wychodziłem ze studium Biblijnego cały sfrustrowany; uważałem, że on zupełnie stracił rozum. Ten szalony nauczyciel przebudził mnie na dobre. Za godzinę pojawiło się pytanie: „A co, gdybyś ty też mógł? Co gdybyś ty też mógł słyszeć Boga, jak przemawia do ciebie?” Kiedy zacząłem zaledwie rozważać możliwość odpowiedzi, to pytanie zapaliło we mnie ogień, który nigdy nie zgasł. Pomyślałem, że gdyby Bóg mógłby do mnie przemówić, to gotów jestem czekać trzydzieści, albo nawet czterdzieści lat na jedno słowo wypowiedziane do mnie: nie całe zdanie, a tylko jedno słowo. Phone-to-Heaven

 

Dwie godziny potem, Pan osobiście wkroczył do mojej bezsennej nocy i powiedział: „Synu, Ja bardziej chcę mówić do ciebie niż ty chcesz Mnie słyszeć.”

 

Od tego momentu rozpoczęła się moja droga słyszenia Jego głosu. Teraz już wiecie po co żyję. Żyję, żeby słyszeć Boga. Moje najgorsze dni nauczyły mnie, że kiedy Bóg mówi, to ja żyję! Kiedy Bóg mówi, to uzdrawia! Kiedy Bóg mówi, to uwalnia! Rozprasza chmury burzowe. Umarłe sny tętnią życiem! Ja nie mówię tu o człowieku, który głosi, ale kiedy Bóg przemawia, ty żyjesz! Jego głos przeprowadził mnie przez piekło i wyprowadził stamtąd, zmienił rokowanie lekarskie i dodał lat do mojego życia. Najlepsza broń diabła chybiła.

 

Szeptanie na Ucho

 

Odczuwam, że Pan mówi, iż w tych kluczowych dniach, w których żyjemy, musimy zacząć słuchać Jego głosu na zupełnie nowym poziomie. Odkryłem, że w kryzysie słyszę lepiej. To właśnie podczas kryzysu zostaniemy poinstruowani jak słyszeć Boga, nawet w najgłębszej głębinie. W tych momentach myślimy tylko o przetrwaniu, a nie o rozwoju, o pokonaniu niebezpieczeństw na krawędzi życia. Kryzysy wyostrzają naszą duchową zdolność słuchania Boga.

 

Te zdolności zależą od istotnego pytania, które Bóg zadał mi ostatnio: „Synu, czy umiesz dochowywać sekretu? Bo zacznę szeptać do wielu na ucho to, co musi pozostać pomiędzy nimi a Mną. Muszę pozwolić im przetrawić to, co im pokażę zanim udzielę im pozwolenia na podzielenie się tym z innymi. Niektórzy usłyszą i zobaczą to, czego nie widziało żadne dotychczasowe pokolenie.”

 

I muszę ci zadać, czytelniku, to samo pytanie: „Czy umiesz dochować sekretu?” Niewielu z nas umie. Kiedy masz powiedziane, żeby nie dzielić się z nikim, przychodzi pokusa, żeby powiedzieć każdemu. Sądzę, że wielu się zastanawia dokąd odeszły te sny i wizje, o których Bóg mówił do nich przed laty. Sądzę, że wielu z nas, łącznie ze mną, było tak podekscytowanych kiedy Pan zaczął do nas mówić, że przestaliśmy słuchać, na rzecz mówienia światu o tym, co Bóg powiedział. Ale On jeszcze nie skończył podawać nam szczegółów i wskazówek dla naszego życia. W swoim miłosierdziu wkłada On swoje palce w nasze uszy, aby dokończyć te rozmowy.

 

Mój ulubiony fragment Pisma o słuchaniu w Duchu znajduje się w 2 Królewskiej 6:8-12: Ilekroć król Aramu prowadził wojnę z Izraelem i po naradzie ze swoimi dostojnikami powiadał: W tym a w tym miejscu stanę obozem, mąż Boży wysyłał do króla izraelskiego wiadomość: Wystrzegaj się, aby ciągnąć tamtędy, gdyż tam obozują Aramejczycy. Posyłał więc król izraelski na to miejsce, o którym mu oznajmiał mąż Boży ostrzegając go, nie raz i nie dwa i miał się tam na baczności. Rzecz ta oburzała króla aramejskiego, zwołał więc swoich dostojników i powiedział do nich: Czy nie możecie mi donieść, kto z naszych trzyma z królem izraelskim? Wtedy jeden z jego dostojników rzekł: Nikt, panie mój, królu, lecz to prorok Elizeusz, który jest w Izraelu, donosi królowi izraelskiemu słowa, które wypowiadasz w swojej komnacie sypialnej.

 

Kiedy czytam ten fragment czuję ciarki na plecach. Moje serce woła: „Panie, pozwól mi słyszeć w ten sposób.” Wierzę, że to jest następny poziom w naszej zdolności słyszenia. On chce, żebyśmy byli tak nastawieni na słuchanie Jego głosu, że będziemy słyszeć nawet plany wroga, o których szepcze się w sypialni. Unicestwienie planów diabła zanim ten zdąży je wykonać przeciwko nam, naszym rodzinom i narodom staje się koniecznością w tych dniach, w których żyjemy.

 

Oczyszczanie Naszych Uszu

 

ucho2W młodości pracowałem siedem lat na walcowni. Po pięciu latach zauważyłem, że gorzej słyszę. Poszedłem do lekarza, a on obejrzał mi uszy. Głęboko wewnątrz znajdowała się blokada. Przepłukał mi uszy ciepłą wodą. W tym momencie, kiedy uszy zostały przepłukane, mogłem słyszeć bardzo wyraźnie. Słyszałem jak ludzie szeptali.

 

W Duchu widzę, jak Pan chce przepłukać twoje duchowe uszy, abyś słyszał tak dobrze, jak nigdy dotąd. Będziesz słyszeć Boży szept. Usłyszysz to, czego inni nie słyszą. Czy umiesz dochować tajemnicy?

 

Wierzę, że są tu tacy, którzy otrzymali coś, co brzmiało jak osobiste słowo prorocze przekazane przez kogoś, ale utracili słyszenie Boga bezpośrednio. Te słowa przyniosły zamęt i przeszkodziły ci słyszeć Boga bezpośrednio. Pan chce wypłukać te słowa i rzeczy, o których myśleliśmy, że pochodzą od Boga, a tak naprawdę nie pochodzą od Niego; a o innych rzeczach myśleliśmy, że nie są od Boga, a jednak były. W tym sezonie Specjalista Laryngolog otworzył Swój gabinet i przyjmuje pacjentów.

 

Bill Yount

Blowing the Shofar Ministries

Email: theshofarhasblown@juno.com

Website: billyount.com

 

Bill_Yount_NEW_150px Bill Yount od 33 lat jest członkiem Bridge of Life in Hagerstown, Maryland, gdzie jest teraz starszym i misjonarzem domowym. Jest doradcą Aglow International. Bill przez 23 lata wiernie prowadzi służbę więzienną w Mount Hope, a teraz jest wędrownym kaznodzieją pracującym na pełen etat zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i na arenie międzynarodowej, usługując w kościołach i grupach Aglow. Jego posługę charakteryzują “pokora i humor”, Bill przynosi świeże słowo Pana, które jest “na czasie”! Szofar (róg barani) jest często używany na jego spotkaniach, łamiąc moce ciemności na regionami, kościołami i domami. Szofar reprezentuje Boży oddech wdychany w nozdrza Jego ludu, przynoszący ożywienie i budzący zgubionych. Wiele Bożych poselstw, którymi Bill usługuje proroczo, pojawia się podczas codziennego życia w gronie rodziny i przyjaciół.

 

ElijahList Publications

http://www.elijahlist.com

email: info@elijahlist.net

 

Bill Yount – Czy Czujesz się Nieważny? Widzisz Jedynie Wierzchołek Góry Lodowej

31 Gru

Od Steve’a Shultza:

To najświeższe słowo Billa Younta naprawdę cię zachęci. Pamiętaj, że wierzchołek góry lodowej stanowi jej niewielką część, około 90 procent znajduje się pod wodą, więc nawet nie myśl, że to, co robisz nie ma znaczenia w Królestwie Bożym.

Błogosławieństwa,
Steve Shultz, Założyciel i Wydawca
The Elijah List & Breaking Christian News

http://www.elijahlist.com

 

 

Bill Yount

Czy Czujesz się Nieważny? Widzisz Jedynie Wierzchołek Góry Lodowej

1 Samuel 15:17 Więc Samuel powiedział: Czy nie jest tak, że chociaż we własnych oczach wydałeś się sobie mały, zostałeś naczelnikiem plemion izraelskich i Pan namaścił cię na króla nad Izraelem?

W tym momencie, kiedy król Saul stał się zarozumiały, Bóg upatrzył sobie na króla chłopca z sercem pasterza, o imieniu Dawid. Ten był tak mało znaczący, że ojciec nie przywołał go do domu, kiedy przybył tam prorok Samuel, aby namaścić jednego z jego synów na kolejnego króla Izraela. Samuel początkowo myślał po ludzku i sądził po wyglądzie.

A gdy przyszli, zobaczył Eliaba i pomyślał: Zapewne ten jest pomazańcem Pana. 1 Samuel 16:6

Gdyby Bóg nie powiedział wtedy Samuelowi: „to nie ten”, Samuel mógłby namaścić niewłaściwego człowieka. Pismo mówi: I przyprowadził Isaj siedmiu swoich synów przed Samuela. Ale Samuel rzekł do Isajego: Nie wybrał ich Pan. Potem rzekł Samuel do Isajego: Czy to już wszyscy młodzieńcy? A ten odrzekł: Pozostał jeszcze najmłodszy, lecz on pasie trzodę. Rzekł więc Samuel do Isajego: Poślij po niego i sprowadź go. Nie zasiądziemy do stołu, aż przyjdzie tutaj. 1 Samuel 16:10-11

W całym tym podnieceniu oglądaniem jak jeden z jego synów jest namaszczany na króla, Jesse zapomina o chłopcu, który pasie owce. Wreszcie Dawida przywołano do domu i kiedy przyszedł pachniał jak owca, ale słodki zapach olejku namaszczenia rozszedł się w pomieszczeniu, wywołując zazdrość jego starszych braci. Późniejsze lekceważenie Dawida przez niedźwiedzia, lwa i olbrzyma stało się jego atutem w walce z przeciwnikiem.

Życie Dawida przypomniało mi innego chłopca, którego niedawno spotkałem.

Kiedy byłem w Kansas i głosiłem o dziecięcej wierze, zauważyłem jedenastoletniego chłopca imieniem Brody, który przysłuchiwał się temu z taką uwagą, jakby wyjadał to poselstwo z talerzy wszystkich słuchaczy. Dwa tygodnie później otrzymałem wiadomość Brody’ego.

Brody udał się ze swoim kuzynem na polowanie przy pomocy łuku. Kiedy szli w kierunku tego miejsca, gdzie polowanie miało się odbywać, Brody myślał o tym jak trudno mu będzie zabić jelenia. Wiał wiatr, a chłopiec jego wzrostu nie miał tyle siły, żeby dobrze napiąć łuk. Powiedział potem swojej mamie, że kiedy tak myślał, Bóg powiedział mu, że upoluje jelenia. Jego mama zapytała go co Bóg mu powiedział, a Brody odrzekł, że było to takie zdanie: „Brody, dam ci dzisiaj jedno z Moich zwierząt.”

Zaraz potem Brody dostrzegł jelenia w odległości około 30 jardów (27,5 m; za duża odległość dla Brody’ego i jego łuku). Wypuścił strzałę i zobaczył, że chybił, ale w ostatniej chwili silny podmuch wiatru zmienił bieg strzały i posłał ją w samo serce zwierzęcia. Doskonały strzał.

Kiedy usłyszałem to świadectwo, nie mogłem przestać myśleć o tym jak wielu z nas doświadcza silnych wiatrów przeciwności, które pozbawiają nas siły i sprawiają, że czujemy się nieznaczni w dążeniu do naszych celów i marzeń. Ale potem ujrzałem w Duchu, że te same silne wiatry wieją na wielu z nas, naprowadzając nas na właściwy kierunek. Te przeciwne wiatry stają się dla wielu przyjaciółmi, doprowadzając ich do Bożego przeznaczenia.

Nie dzięki mocy ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi to się stanie – mówi Pan Zastępów. Zachariasz 4:6

Czasami czuję, że nic nie znaczę. Czy moje istnienie ma jakiś sens dla tego świata, który jest w stanie upadku? Zauważyłem pewnego rodzaju prawidłowość w moim życiu. Po okresach życia w zapomnieniu wydarzało się coś takiego, co przenosiło mnie na wyższy poziom, do bardziej zaszczytnego miejsca. I dopiero w tym zaszczytnym miejscu odkrywałem, że Bóg używał mnie cały czas, a może nawet bardziej w tym czasie, kiedy miałem ochotę zrezygnować.

Widzisz Jedynie Wierzchołek Góry Lodowej Tego, Jak Bóg Cię Używa

Ja widzę jedynie wierzchołek Królestwa Niebios. Dziesięć procent góry lodowej jest widoczne, a dziewięćdziesiąt procent znajduje się pod wodą i jest niewidoczne dla naturalnych oczu. I te dziewięćdziesiąt procent jest najpotężniejsze. Te dziewięćdziesiąt procent Królestwa Bożego działa teraz w głębi ciemnych wód na ziemi. Nie dowiesz się o nich oglądając wiadomości. Ujrzysz je tylko wtedy, gdy skupisz się na Panu. Wielu z nas nie czuje się taką światłością jaką powinni być. Ale widzisz jedynie 10 procent tego, jak Bóg cię używa. Dziewięćdziesiąt procent twojego światła świeci i dotyka życia innych ludzi w taki sposób, którego nie można teraz zobaczyć. Bóg wspaniale cię używa.

Za to wielu z nas widzi nie ten wierzchołek góry lodowej zła na tym świecie, ale skupiają się jak zahipnotyzowani na tych dziewięćdziesięciu procentach, które są pod spodem. Ale zło proporcji Titanica (tego świata – przyp. tłum.) właśnie ma na celu wskazywać na wierzchołek góry lodowej Królestwa Niebieskiego, lecz na Titanicu będzie płacz zgubionych ludzi, który sprawi, że wielu z nich przyjdzie do ciebie, gdyż zobaczy w tobie te dziesięć procent twojego światła. Odkryjesz, że Bóg używał cię od samego początku w życiu wielu ludzi, tylko ty o tym nie wiedziałeś.

I pójdą narody do twojej światłości, a królowie do blasku, który jaśnieje nad tobą. Izajasz 60:3

Bill Yount
Blowing the Shofar Ministries
Email: theshofarhasblown@juno.com

 

ElijahList Publications
http://www.elijahlist.com
email: info@elijahlist.net

Bill Yount – Nasze Rezerwy Królestwa Dostają Powołanie do Wojska!

10 Paźdź

 

Od Steve’a Shultza:

To słowo przekazane przez Billa Younta dowodzi tego, jak bardzo potrzebujemy siebie nawzajem w Ciele Chrystusa. Wróg ciężko pracuje, żeby wśród nas była uraza i poczucie krzywdy… jest w tym bardzo wyspecjalizowany. Będąc „człowiekiem łaski” polegałbym raczej na łasce. Starajmy się usilnie przebaczać i okazywać innym łaskę… żniwo i wzajemne relacje są zbyt ważne.

Błogosławieństwa,
Steve Shultz, Założyciel i Wydawca
The Elijah List & Breaking Christian News
http://www.elijahlist.com

 

 

Bill Yount

Nasze Rezerwy Królestwa Dostają Powołanie do Wojska!

Znaczenie słowa rezerwy jest następujące: „siły zbrojne niezaangażowane w walkę dopóki nie ma potrzeb strategicznych – często używane w liczbie mnogiej; część sił zbrojnych bez czynnych zadań, ale pozostająca w gotowości na wezwanie w razie niebezpieczeństwa.”

Nadciąga przeciwko tobie pogromca, wzmocnij więc straże! Przepatrz drogę! Przepasz biodra! Zbierz wszystkie swoje siły! Nahum 2:2

Niebiosa grzmią. Aniołowie pracują pilnie ponieważ ich zadania zostały nadane przez Boga: „Ogłoście alarm wśród Moich ludzi i powołajcie rezerwy Królestwa! W murach ochrony modlitewnej były wyłomy utrudniające rozwój Mojego Królestwa! Trzeba powołać rezerwy ‚wstawienników’, którzy zostali pominięci w przeszłości, bo teraz są pilnie potrzebni.”

Pominięci Wstawiennicy Są Teraz Potrzebni!

Święci otrzymali rozkazy: „Przebaczcie każdemu bratu i każdej siostrze, którzy was skrzywdzili. Pojednajcie się. Niektórzy z nich urodzili się po to, aby się wstawiać o twoje życie i służbę!” Bracia i siostry zachowujący urazę wobec innych są sami przeszkodą w uzyskaniu fizycznego uzdrowienia i rozwoju duchowego. Niektórzy z tych, którym oni nie przebaczyli, mają dar uzdrowienia dla ich ciała!

Pominięci Członkowie Rodzin Czekają w Rezerwie na Swoje Powołanie do Służby

Pominięci członkowie rodzin, w tym dzieci, wnuki i jeszcze niezbawieni, sprawią, że wielu Bożych ludzi osiągnie przełomy, jakich dotychczas nie widziano.

Ja sam, ale także inni uniżaliśmy się przed naszymi niezbawionymi bliskimi osobami i prosiliśmy ich, aby się o nas modlili. Początkowo byli wstrząśnięci tym, że ich tak uhonorowaliśmy i obdarzyliśmy tak wielkim szacunkiem, ale potem Duch Święty unosił się nad nimi i spowodował, że zaczynali się poważnie zastanawiać: „Skoro mnie poproszono o modlitwę to może powinienem się nauczyć jak to robić.” Takie postępowanie burzy mury pomiędzy zbawionymi i niezbawionymi. Wielu z nas widziało jak nasi niezbawieni bliscy wchodzili do Królestwa Bożego dzięki takim właśnie modlitwom.

Wiele Dzieci Powinno Zadzwonić do Domu Rodzinnego i Rezerwistom Mądrości Dać Wezwanie do Wojska, aby Wygrać Wojnę!

Im jestem starszy, tym bardziej uświadamiam sobie, że rodzice wielokrotnie mają rację. Moja mama wciąż żyje, ma osiemdziesiąt osiem lat. Rzadko zdarza się taki dzień, kiedy do niej nie zadzwonię. Dlaczego? Nadal dużo się od niej uczę. Myślę, że dlatego Bóg trzyma ją przy życiu – ze względu na mnie i innych. Niedawno przeszła operację usunięcia guza nowotworowego żołądka. Mama przeżyła swoich lekarzy i swoje choroby. Mądrością przewyższa swoich wrogów, i mnie też.

Jeśli jesteś w Małżeństwie, Twój współmałżonek jest Twoim Najpotężniejszym Wstawiennikiem Oczekującym w Rezerwie!

Na całym świecie mam wielu wstawienników modlących się o mnie i moją służbę. Pewnego dnia Bóg pokazał mi modlitwy wstawienników wznoszone do tronu Bożego w mojej intencji. Potem nagle zobaczyłem jak modlitwa mojej żony wystrzeliła w górę jak błyskawica, przewyższając każdą inną modlitwę na ziemi, natychmiast dotarła do sali tronowej Ojca i zdobyła Jego uwagę!

Nie proś swojej żony, żeby się modliła „o” ciebie, ale „z” tobą. Modlitwa zgody przynosi zwycięstwo, którego nie można osiągnąć w żaden inny sposób! Wspólna modlitwa w Duchu stwarza szczególną intymność, która przynosi przełomy w świecie naturalnym.

Imię Jezus Oczekuje w Rezerwie, Aby Roztłuc Twoich Wrogów na Kawałki!

Odczuwam, że wielu przeoczyło moc, która jest w imieniu Jezusa, imieniu ponad wszelkim imieniem! Używaj go nieustannie! Kiedy nie masz możliwości, żeby się modlić…wypowiadaj szeptem imię Jezus. Najpotężniejszymi modlitwami w stanie kryzysu są te najkrótsze. Kiedy tylko wypowiesz  „Jezus” zdobędziesz Jego uwagę i zdewastujesz piekło.

Rezerwiści W Posługach są Powoływani, aby się Połączyć, Modlić i Wspólnie Prowadzić Bitwy

Czy Pan powołał cię do służby, a potem najwidoczniej opuścił ziemię? Czy wygląda na to, że nie zwraca uwagi na ciebie i „twoją” indywidualną posługę? Powodem dlaczego Pan teraz nie zwraca uwagi na „indywidualną” służbę jest to, że to nie jest czas na indywidualne posługi. Bóg patrzy poprzez wspólną wizję. On ma w sercu cały świat. Najlepsza rzecz jaką możemy zrobić to zapomnieć o sobie i „naszej” służbie, uniżyć się i uważać służby innych za wyższe od naszej, a potem wyjść i połączyć się z nimi, aby przyjąć wspólne namaszczenie, którego Pan udziela w tej godzinie.

Każdy z nas potrzebuje zbiorowej mocy, aby osiągnąć nasz cel! Kiedy usługujący wyznają swoje słabości i będą się modlić wzajemnie o siebie, uzdrowienie popłynie jak potężny wodospad!

„Daj z siebie wszystko i użyj dziś swoich rezerw… jesteśmy na wojnie!”

Bill Yount
Blowing the Shofar Ministries
Email: theshofarhasblown@juno.com

Bill Yount od 33 lat jest członkiem Bridge of Life in Hagerstown, Maryland, gdzie jest teraz starszym i misjonarzem domowym. Jest doradcą Aglow International. Bill przez 23 lata wiernie prowadzi służbę więzienną w Mount Hope, a teraz jest wędrownym kaznodzieją pracującym na pełen etat zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i na arenie międzynarodowej, usługując w kościołach i grupach Aglow. Jego posługę charakteryzują „pokora i humor”, Bill przynosi świeże słowo Pana, które jest „na czasie”! Szofar (róg barani) jest często używany na jego spotkaniach, łamiąc moce ciemności na regionami, kościołami i domami. Szofar reprezentuje Boży oddech wdychany w nozdrza Jego ludu, przynoszący ożywienie i budzący zgubionych. Wiele Bożych poselstw, którymi Bill usługuje proroczo, pojawia się podczas codziennego życia w gronie rodziny i przyjaciół.

ElijahList Publications
http://www.elijahlist.com
email: info@elijahlist.net