Archiwum | Malina Zlatkova RSS feed for this section

Malina Zlatkova – Sprawiedliwość Zaczyna Się od Ciebie!

27 Gru

 

Od Steve’a Shultza:

 

Prorocy mówią, że rok 2012 będzie rokiem Bożej sprawiedliwości. ALE zanim zaczniemy wylewać sprawiedliwość na innych, musi się ona zacząć od nas. Przeczytaj to ważne słowo Maliny Zlatkovej, która jest pracownikiem w Extreme Prophetic Ministries. Poniższy wstęp napisała Patricia King.

 

Błogosławieństwa,

Steve Shultz, Założyciel i Wydawca

The Elijah List & Breaking Christian News

http://www.elijahlist.com

 

Wstęp Patricii King

 

Malina Zlatkova usługuje w zespole XP Ministries jako Koordynator Misji Zagranicznych. Ta namaszczona i odważna kobieta Boża ma autorytet, aby domagać się sprawiedliwości wobec ofiar handlu ludźmi. Wskazówki modlitewne na ten miesiąc zatytułowane „Sprawiedliwość Zaczyna się od Ciebie!” przekonają cię, zachęcą i pobudzą do działania. Przygotuj się na wyzwanie, aby z miłości zostać katalizatorem procesu napełniania ziemi Bożą sprawiedliwością.

 

Patricia King

Extreme Prophetic Ministries

 

 

Malina Zlatkova

Sprawiedliwość Zaczyna Się od Ciebie!

 

 

Kiedy zbliża się Nowy Rok poszukujemy nowych wskazówek i sposobów wejścia na następny poziom. Bóg poruszył moje serce, abym przekazała poselstwo o zmianie i sprawiedliwości. Ale chcę zrobić więcej niż tylko to ogłosić, czy o tym opowiedzieć. Chcę ci dać konkretne narzędzia i wskazać kroki jakie możesz poczynić, aby do miejsc ciemności wprowadzić sprawiedliwość.

 

Na ulicach Kambodży nasz zespół napotkał ogrom bólu, zniszczenia i ciemności. Kwitnie handel dziećmi i tylko Bóg może przynieść tu zmianę, pokój i miłość.

 

Nie możemy pozwolić, żeby dzieci nadal były wykorzystywane. Nie możemy dopuścić, żeby ludzie nadal cierpieli w ciemności i braku nadziei. Ty masz władzę, aby przynieść Boga tym, którzy są zgubieni.

 

Pan obdarzył cię błogosławieństwem i radością. I teraz, w Nowym Roku, powinniśmy dzielić się tym, co Bóg nam dał. Powinniśmy pomóc tym, którym nikt nie pomaga. Dostąpiliśmy niezasłużonych względów, ponieważ jesteśmy dziećmi Boga. Wydawanie owocu w naszym życiu, aby pomagać innym jest naszym przywilejem i naszą przyszłością.

 

Bez Jezusa nie mamy nic. Bóg działa przez ludzi. Zanim nastanie Nowy Rok chciałabym cię zachęcić, abyś pytał Boga jak możesz pomóc. Twoja ofiara przyniesie pokój i Boże błogosławieństwo. W twojej dobroci znajduje się prawdziwe serce Jezusa.

 

Boża miłość nigdy nie wraca próżna! Otrzymałeś życie dla pewnego celu. Użyj tego, co masz, aby okazywać miłość innym. Użyj tego, co masz, żeby zachęcać, kochać i przynosić nadzieję.

 

Bóg nigdy nie poprosi cię, abyś dał coś, czego nie masz. Możemy ofiarować nasz czas, modlitwę, miłość, albo nawet słowo zachęty. Twoje życie jest po to, żebyś dawał. Proszę cię, żebyś spróbował dawać, a zobaczysz jakie to przyniesie zmiany w twoim życiu.

 

10 Sposobów na Wejście w to, co Bóg ma dla Ciebie

 

W ten kolejny rok możemy wejść pełni nowych wskazówek i nadziei. Oto kilka sposobów na jakie możesz wejść w to wszystko, co Bóg ma dla ciebie.

 

1. Przebaczenie – to droga do serca Pana. To jeden z najbardziej niesamowitych darów jakie Bóg nam dał – zdolność do przebaczania. Zanim nadejdzie Sylwester poświęć czas na modlitwę i przebacz tym ludziom, którzy cię zranili. Wyślij im miłe słowo, kochaj ich. Bóg uczci cię za to. On wie jak zostałeś zraniony, On zna twoje serce. Ujrzysz natychmiastowe zmiany w swoim życiu. Przebaczenie nie oznacza, że ludzie nie poniosą konsekwencji swoich błędów, ale oznacza, że to ty masz w sercu zdolność, aby ich kochać.

 

Łukasz 6:36-37 Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz. I nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni, i nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni, odpuszczajcie, a dostąpicie odpuszczenia.

 

2. Patrz na siebie  w taki sposób, w jaki widzi cię Bóg. W modlitwie proś Pana, aby objawił ci jak niezwykły jesteś w Jego oczach. To objawienie może zmienić twoje życie. Proś Go, żeby ci pokazał jak dumny jest z ciebie. Przebacz sobie tak, jak przebaczyłeś tym, którzy cię skrzywdzili. Często zapominamy o naszej wartości, ale Bóg nie może się doczekać, żeby ci przypomnieć jak cenny jesteś dla Niego! Trzeba tylko poprosić, a On pokaże ci twoją wartość.

 

Rzymian 4:7-8 Błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości i których grzechy są zakryte; Błogosławiony mąż, któremu Pan grzechu nie poczyta.

 

3. Proś Boga o wskazówki na następny rok. Masz serce lwa. Zostałeś stworzony jako ktoś nieustraszony, na Jego obraz. Bóg stoi za tobą, Jezus umarł i wziął twoje grzechy. Zostałeś stworzony do niezwykłego życia. Módl się i nasiąkaj Jego planami dla ciebie. Otwórz drzwi swojej przyszłości.

 

Filipian 4:6-7 Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.

 

Izajasz 41:13 Bo Ja, Pan, jestem twoim Bogiem, który cię ująłem za twoją prawicę i który mówię do ciebie: Nie bój się, Ja cię wspomogę!

 

4. Drogą do Nieba są czyste ręce i serce. Poszukaj wszystkiego, co stanowi przeszkodę w twoim życiu i usuń to. Ty masz moc, żeby zmienić swoje życie. Nie ma znaczenia w jakich jesteś okolicznościach, Bóg pomoże ci zmienić twoje życie. Niektórzy z największych przywódców w Biblii pochodzili z bardzo trudnych środowisk. W imieniu Jezusa przejmij kontrolę nad swoim przeznaczeniem.

 

2 Piotra 1:5-8 I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa.

 

5. Codziennie okazuj innym ludziom szacunek i cześć – słowami i czynami. Gdy zmagasz się z negatywizmem, spróbuj wypowiadać uprzejme słowa i błogosławieństwo – codziennie. Wkrótce będziesz miał mądrość, a twoje serce się poszerzy. Wszyscy popełniamy błędy, ale nigdy nie jest za późno, żebyś w swoim sercu zrobił więcej miejsca na miłość. To właśnie uczyni Bóg, gdy uczcisz Go swoimi wysiłkami. Spróbuj przez dwa tygodnie wypowiadać tylko słowa pozytywne i zgodne z Bożym sercem, a zobaczysz, że twoje życie się zmieni.

 

6. Módl się, módl się, módl się. Módl się o innych i spędzaj czas na dziękczynieniu. Ludziom najtrudniej jest dać swój czas. Poproś Boga, żeby ci pokazał jak cenny jest twój czas tu na ziemi, tak jak zrobił to w przypadku Mojżesza. Pozwól Mu, żeby ci pokazał jak go lepiej wykorzystać. Twój czas, modlitwy i miłość są tym, czego Bóg oczekuje od ciebie. W zamian dostajesz ŻYCIE!

 

7. Modlitwą bez działania nie osiągniesz wiele. Zacznij od małego – idź dalej i dosięgnij tego, o zrobieniu czego zawsze marzyłeś. Bóg postawi ci na drodze właściwych ludzi, da finanse i wyposaży cię. Ty masz tylko zrobić krok!

 

Jakub 2:14-17 Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, a ktoś z was powiedziałby im: Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże? Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie.

 

8. Doprowadź sprawy do końca. Rozwiąż wszelkie sprawy nierozwiązane i pogódź się z wszystkimi bolesnymi sytuacjami w twoim życiu. Opieraj się wyłącznie na wierze, miłości i nadziei. Pozbądź się negatywnych emocji jak strach, zazdrość i wszystkich innych „prezentów” od wroga. Oddaj je Bogu; niech On ukoi twoje serce. Twoje oczy muszą patrzeć na Pana, nie na ludzi.

 

Dzieje 20:24 „Lecz o życiu moim mówić nie warto i nie przywiązuję do niego wagi, bylebym tylko dokonał biegu mego i służby, którą przyjąłem od Pana Jezusa, żeby składać świadectwo o ewangelii łaski Bożej.”

 

9. Codziennie Go chwal i uwielbiaj. Wejdź w Nowy Rok z sercem wypełnionym wdzięcznością i miłością. Błogosław innych ludzi i daj im to, co zostało ci dane. Wzrastaj w dziękczynieniu i okazuj uprzejmość, szczególnie tam, gdzie jest ciemność. Wchodź w ciemne miejsca i przynoś tam Jego światło. Chwała zmienia atmosferę.

 

Sofoniasz 3:17 Pan, twój Bóg, jest pośród ciebie, Mocarz, On zbawi! Będzie się radował z ciebie niezwykłą radością, odnowi swoją miłość. Będzie się weselił z ciebie tak jak się weselą w święta (w ang. z głośnym śpiewem).

 

10. Ogłaszaj sprawiedliwość i ochronę. Ogłaszaj to nad swoją rodziną i nad tymi, którzy są w niewoli. W nadchodzącym sezonie rób to codziennie, w ten sposób możesz ustanowić nowy sezon dla siebie i tych, których kochasz. Wejdź w Nowy Rok z ufnością i świeżą nadzieją.

 

Job 22:28 Cokolwiek postanowisz, uda ci się, a nad twoimi drogami zabłyśnie światło.

 

We wszystkim, co robisz pamiętaj o tych, którzy są sami w swoim bólu. Odnajdź tych, którym Bóg chce pomóc przez ciebie i idź do nich. Twoje życie się zmieni. Twoja przyszłość się zmieni. Niech nastąpią te zmiany, które chcesz zobaczyć. Użyj swojego życia aby okazywać szacunek, uzdrawiać i kochać – tak jak Jezus!

 

Malina Zlatkova

XP Ministries

Email: malina@xpmissions.com

 

 Malina Zlatkova usługuje z the XP Ministries w Tajlandii i Kambodży. Jej pasja do dzieci i poszukiwanie ich dobra spowodowały rozwój projektów, których celem jest ratowanie i uzdrawianie dzieci będących w tym regionie żywym towarem. Projekty zakładają współpracę z miejscowymi domami w Kambodży i Tajlandii. Zostały tak zaprojektowane, by pomóc wykorzystywanym seksualnie dzieciom i umożliwić im dostęp do edukacji i opieki lekarskiej, a jednocześnie zapewniają uzdrowienie i duchową pomoc.

 

 

ElijahList Publications

http://www.elijahlist.com

email: info@elijahlist.net