Archiwum | Doug Addison RSS feed for this section

Doug Addison – 25 Września Jest Punktem Zwrotnym

25 Wrz

 

Przez kilka ostatnich lat Bóg nawiedzał mnie podczas Dni Grozy (dla Żydów to szczególny czas skupienia na Bogu i nadchodzącym roku), który ma miejsce od Rosz Haszana do Jom Kippur. W tym roku oczekiwałem na dar od Boga, taki jak nawiedzenie lub mocne duchowe doświadczenie. Nic się nie działo aż do ostatniego dnia, do Jom Kippur (sobota 14 września 2013), ale potem Bóg przyszedł i doznałem najbardziej niezwykłego przeżycia przełomu.

Intensywny Ruch Oporu

Moja żona i ja przeprowadziliśmy się z powrotem do Los Angeles (nasze biuro nadal jest w Santa Maria, Kalifornia) i doświadczyliśmy najbardziej intensywnej wojny i oporu w naszym życiu. Postanowiliśmy wprowadzić nasze wstawiennictwo na wyższy poziom, i szczerze mówiąc, to właśnie przeprowadziło nas przez ten trudny czas przejścia.

Doświadczenie Przełomu

W Jom Kippur byłem zaangażowany w pewną dość intensywną modlitwę, i w pewnym momencie przyszedł przełom i weszliśmy na nowy poziom w niebiańskich realiach. Bóg zaczął mówić do mnie na głębszym poziomie, i trwało to ponad tydzień. Kiedy wchodzimy na nowe terytorium, często okazuje się, że są „olbrzymy na tej ziemi”, z którymi trzeba się rozprawić.

25 Września

Przez kilka ostatnich miesięcy Bóg mówił do mnie, że 25 września będzie znaczącym czasem. To będzie punkt zwrotny w duchowych realiach. To, co Bóg obiecał zacznie nabierać kształtów.

 

Wyzwolenie z Aresztu

Jedną z rzeczy, które zobaczyłem było to, że wielu ludzi znajduje się w czymś, co nazwałbym aresztem śledczym. To takie miejsce, gdzie przetrzymywana jest osoba, która została oskarżona lub posądzona o przestępstwo, i pozostaje tam do procesu. Może mieć nałożone kajdanki czy inne restrykcje ograniczające jej zdolność do opuszczenia tego miejsca, czy zbytniego oddalenia się stamtąd.

Bóg pokazał mi, że niektórzy (nie wszyscy) ludzie zostali ograniczeni przez oskarżenia (osąd) innych, i Bóg uwalnia ich z „(Bożego) aresztu”, w którym mieliśmy ograniczoną zdolność działania z powodu oskarżeń innych ludzi. Bóg usuwa teraz te ograniczenia i przychodzi wolność do tych, którzy oczekiwali na Boże uwolnienie, dokonają się zmiany i wejdą na nowy poziom.

Sen o Historii

Jedna z moich wstawienniczek miała sen, w którym była z powrotem w szkole, na lekcji historii. To jest czas, żeby się uczyć na przeszłych wydarzeniach, ale nie pozwól, żeby przeszłość cię powstrzymywała.

Bóg pokazał mi proroczy obraz z filmu Man of Steel z Supermanem. Pochodził on z planety Krypton, która została zniszczona w tym czasie, kiedy on przebywał na ziemi. Chociaż Superman miał nadprzyrodzoną moc, na jego bitwy wpływały fragmenty Kryptona, które pozbawiały go mocy i siły. Chociaż to miejsce, z którego pochodził, było zniszczone, wróg nadal używał fragmentów przeszłości, żeby go powstrzymać.

Jest czas, żeby wziąć autorytet nad rzeczami z naszej przeszłości i nie pozwolić wrogowi używać ich w teraźniejszości.

Czas Całkowitego Uwolnienia

Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. 2 Koryntian 5:17

Bóg udziela nam wszystkim nowego sposobu działania, ponieważ stare rzeczy przeminęły. Dlatego wielu ludziom różne rzeczy wydają się dziwne. Oczekuj na większe zmiany w nadchodzących miesiącach.

Położenie Geograficzne Jest Kluczowe

Bóg pokazał mi, że to jest czas zajęcia pozycji na ten nadchodzący nowy sezon. W ciągu najbliższych kilku miesięcy będzie sporo przeprowadzek, przemieszczeń, zmian w pracy zawodowej, itp. Ważne jest znalezienie swojego miejsca w wymiarze geograficznym. Słuchaj co Bóg ci mówi na ten temat i idź za tym, wobec czego masz pokój w sercu.

W okresie od października do grudnia rzeczy staną się łatwiejsze. 2 sierpnia 2013 roku miałem wizytację Jezusa, i wtedy podkreślił on dwie rzeczy: drzwi do przeszłości zostały zamknięte i zapieczętowane, a nowy sezon, w który wchodzimy, będzie odpocznieniem. To znaczy, że osiągniemy więcej przy mniejszym wysiłku.

To będzie ważne dla tych, którzy cierpieli.

Błogosławieństwa,

Doug Addison
InLight Connection
Email: respond@dougaddison.com
Website: dougaddison.com

Doug_Addison2_2013_150pxDoug Addison jest proroczym interpretatorem snów, kaznodzieją, pisarzem, doradcą duchowym, i komikiem. Doug podróżuje po świecie przynosząc poselstwo miłości, nadziei, i dobrą zabawę! Jego niepowtarzalny styl pomaga ludziom się otwierać i odkrywać swoje przeznaczenie oraz doświadczać nadprzyrodzonej Bożej miłości i mocy.

ElijahList Publications
http://www.elijahlist.com
email: info@elijahlist.net

Doug Addison – Bóg Zarządza Twoją „Odpłatę i Promocję”

18 List

 

Od Steve’a Shultza:

Oto najnowszy artykuł Douga Addisona, który właśnie otrzymaliśmy. Wielu ludzi może doświadczać pewnych rzeczy, które dzieją się przed ich oczami w konkretnym czasie, ale nie rozpoznają tego jako przełom w ich życiu, który daje im Bóg. Przeczytaj uważnie to słowo Douga, tu są klucze do naszego błogosławieństwa.

Błogosławieństwa,
Steve Shultz, Założyciel i Wydawca
The Elijah List & Breaking Christian News
http://www.elijahlist.com

 

 

Doug Addison

Bóg Zarządza Twoją „Odpłatę i Promocję”

Biuletyn z 15 listopada 2011:

Czas Przejścia

Jedenaście jest liczbą, która symbolizuje przejście (to prawie dwanaście, które reprezentuje Boży rząd i początek nowego dnia). Wchodzimy w nowy czas, w którym rzeczy zaczną płynąć o wiele łatwiej. Przez ponad jedenaście lat (2000–2011) oglądaliśmy negatywne przejścia, które wprowadzały trudne wydarzenia jak terroryzm, zapaść ekonomiczną i globalny niepokój. Teraz przez następnych jedenaście miesięcy mamy szansę zobaczyć zwrot.

Powt. Prawa 11:11 „Lecz ziemia, do której się przeprawiacie, aby ją posiąść, to ziemia gór i dolin, zraszana z nieba wodą deszczu.”

Wchodzimy w czas odświeżenia z Nieba, w którym Bóg zaspokoi nasze potrzeby ponad nasze wyobrażenie.

Przejście ma miejsce wtedy, gdy wiele dawnych zwyczajów robienia rzeczy nie jest już tak  skutecznych, a nowe nie są jeszcze w pełni objawione. Bóg powiedział mi, że od października do grudnia może się okazać, że nie mamy dużo wyników, za którymi tak wielu z nas tęskni. To dlatego, że będziemy potrzebować pomocy aniołów i dokonać korekty naszych zapatrywań, aby działać w nowych rzeczach, które nastaną w roku 2012. Nie czuj się więc zniechęcony przez to, co przez parę następnych miesięcy może wyglądać jak powolny start.

Niedawno usłyszałem o dwóch strategicznych okresach: 14–17 listopada 2011 i 9–14 grudnia 2011. To będzie znaczący czas połączeń, a w niektórych przypadkach odbudowanie rzeczy, które utraciliśmy w przeszłości. Wypatruj pojawienia się nowej kreatywności i nowych relacji. Módl się, żeby Boże plany wypełniły się szczególnie w tych dniach.

Zwrot Dnia Pojednania

Jak sobie przypominasz, Jom Kipur, Żydowski Dzień Pojednania przypadał w tym roku 8 października. Bóg przemówił do mnie tego dnia, że wielu ludzi doświadcza serii frontalnych ataków wroga, który chce zatrzymać to, co teraz ma się wydarzyć. Bóg powiedział, że ten atak się kończy, a On zarządza twoją odpłatę i promocję. Szatan fałszywie oskarżał wielu ludzi i usiłował złapać ich w pułapkę.

Atak na ciebie był o wiele cięższy niż sobie go uświadamiasz. Demony otrzymywały specjalne zadania, a w wielu przypadkach opozycja pochodziła od potężnych zwierzchności. A nawet chrześcijanie nieświadomie mówili i modlili się przeciwko innym chrześcijanom, a do tego przeklęli cię ludzie zaangażowani w czary i wiedzę tajemną. To był atak dziesięciu ton i dlatego Bóg odpowiednio wprowadzi wielu ludzi w błogosławieństwo o sile stu ton.

Bóg przemówił do mnie, że Zachariasz 3:1–7 jest znaczącym fragmentem na ten czas.

Potem ukazał mi Jozuego, arcykapłana, stojącego przed aniołem Pana i szatana stojącego po jego prawicy, aby go oskarżać. Wtedy anioł Pana rzekł do szatana: Niech cię zgromi Pan, szatanie, niech cię zgromi Pan, który obrał Jeruzalem! Czyż nie jest ono głownią wyrwaną z ognia? A Jozue był ubrany w szatę brudną i tak stał przed aniołem. A ten tak odezwał się i rzekł do sług, którzy stali przed nim: Zdejmijcie z niego brudną szatę! Do niego zaś rzekł: Oto ja zdjąłem z ciebie twoją winę i każę cię przyoblec w szaty odświętne. Potem rzekł: Włóżcie mu na głowę czysty zawój! I włożyli mu na głowę czysty zawój, i przyoblekli go w szaty. A anioł Pana stał przy tym. Potem dał anioł Pana uroczystą obietnicę Jozuemu: Tak mówi Pan Zastępów: Jeżeli będziesz chodził moimi drogami i będziesz pilnował mojego porządku, będziesz zawiadywał moim domem oraz strzegł moich dziedzińców, dam ci dostęp do tych, którzy tu stoją.

Jozue był pierwszym arcykapłanem sprawującym urząd po wyjściu z niewoli Babilońskiej i odbudowie Jeruzalem. Powinien służyć w świątyni w czystych szatach lnianych. Szatan oskarżał go, że nie spełniał warunków, aby służyć. Szaty Jozuego nie były brudne z powodu grzechu, ale dlatego, że ciężko pracował przy odbudowie świątyni. Podobnie my dzisiaj, ciężko pracowaliśmy przy odbudowie Bożych planów na ziemi, a szatan oskarża nas fałszywie, że popełniliśmy „fatalne błędy”, czy nie jesteśmy odpowiednimi ludźmi do tej służby. Bóg teraz przychodzi i odwraca to wszystko.

Wielu z was jest podobnie jak Jozue „głownią wyrwaną z ognia”. Doświadczyliście olbrzymich strat, wypalenia i ucisku od ognia, który zapłonął przeciwko wam. Duch Boży mówi teraz: „Pan gromi cię, szatanie, odejdź od życia tych, którzy zostali powołani do odbudowania Królestwa Bożego na ziemi.”

Powody Braku Przełomu

Otrzymałem zapytania od ludzi, którzy prosiły Boga o odpłatę i odbudowę tego wszystkiego, co zostało im skradzione, ale ciągle widzą, że dzieje się coś przeciwnego. Wróg będzie próbował rozwinąć zasłonę dymną, abyś myślał, że to się nigdy nie zmieni w twoim życiu.

Częścią procesu odbudowy jest podwójne sprawdzanie czy nie ma w naszym sercu nieprzebaczenia w stosunku do kogokolwiek. Wypowiadanie się przeciwko innym czy nawet mocne przekonania, które nie mają nic wspólnego z odkupieniem, mogą odciąć cię od Bożego błogosławieństwa. Może zachcesz poprosić Boga: „Pokaż mi, co szatan chce ukryć przede mną,” i „Pokaż mi co jest na teraz, a co na później.” Za każdym razem, kiedy modlę się tymi krótkimi, ale potężnymi modlitwami, oglądam prawie natychmiastowe odpowiedzi.

Błogosławieństwa Pokoleniowe

To jest czas, żeby zbadać nasze duchowe dziedzictwo pokoleniowe, poszukiwać darów i powołań, które nigdy nie zostały wypełnione, ani nawet odkryte. Wróg powstrzymywał odkrycie nawet twojego głównego powołania w twoim życiu, i to jest czas, żeby je odkryć i oddać je Bogu. Mogę ci opowiedzieć o wielu doświadczeniach, które miałem po tym, jak zacząłem modlić się do Boga, aby mi to objawił.

CNN – Oglądani przez Świat

Podczas gdy w zeszłym miesiącu nasz naród oglądał jak nietypowa i silna śnieżyca uderzyła Connecticut, Nowy Jork i New Jersey (CNN), Bóg powiedział, że On zmienia to jak ludzie w tych stanach będą postrzegani przez świat. Ponieważ pojawią się nowe rzeczy, więc oni będą oglądani przez świat z powodu tych wszystkich pozytywnych rzeczy, które wykonali, aby otworzyć Królestwo Boże tym, którzy potrzebują miłości i akceptacji. To jest zaproszenie od Boga, aby wyjść ze starych sposobów myślenia i zacząć realizować nową strategię od Boga.

Błogosławieństwa,

Doug Addison
InLight Connection
Email: respond@dougaddison.com

  Doug Addison jest wybitnym mówcą na konferencjach międzynarodowych, pisarzem i od wielu lat gościem zapraszanym do programów telewizyjnych i radiowych. Jego obecność wprowadza dużo zabawy i mnóstwo energii, gdyż używa on języka komedii jako środka, aby przekazywać głębokie prawdy. Jest doświadczonym interpretatorem snów, a z zawodu jest komikiem.

ElijahList Publications
http://www.elijahlist.com
email: info@elijahlist.net

 

Mój Komentarz

To jest ważne słowo prorocze. Mogę poświadczyć, że w moim życiu Bóg uczynił to, co zapowiedział  przez Douga na dni 14-17 listopada 2011. Czekam na więcej.

Artykuł miał się ukazać wczoraj, ale uniemożliwiły to problemy z łączem internetowym.

Doug Addison – Odbudowa, Odpłata i Pojednanie: Boży Plan na Rok 2012

22 Paźdź


Od Steve’a Shultza:

Naprawdę znajdujemy się w sezonie przejścia i zmian. Rozpoznanie czasów i pór wymaga dobrego wglądu. To ważne słowo prorocze Douga Addisona na ten sezon. Przeczytaj uważnie… tu są ważne rzeczy dla każdego z nas.

Błogosławieństwa,
Steve Shultz, Założyciel i Wydawca
The Elijah List & Breaking Christian News
http://www.elijahlist.com

 

 

Doug Addison

Odbudowa, Odpłata i Pojednanie: Boży Plan na Rok 2012

Znajdujemy się w strategicznym czasie, w którym Bóg tak przearanżowuje pewne rzeczy, żeby przyniosły zdumiewające rezultaty na ziemi i w naszym życiu. Jeśli śledziłeś serię proroczych słów, które Bóg dawał mi w tym roku, to wiesz, że Bóg przynosi ludziom sprawiedliwość i odpłatę za to wszystko, co zostało utracone, zgubione czy pomniejszone podczas ostatnich dziewięciu lat (2002–2011).

Bóg przemówił do mnie, że wróg przesadził w działaniu przeciwko nam, i że jeśli Go tylko o to poprosimy, to On przyniesie odpłatę. Nie ma żadnych ograniczeń czasowych co do tego proroczego słowa, ponieważ Bóg jest poza czasem, i bardzo zachęcam, żebyś nadal prosił Boga, aby przyszedł z odpłatą za wszystko, co utraciłeś. Twoja odpłata może przyjść do ciebie w formie różnych wzrostów. Wypatruj więc takich rzeczy, jak nowe względy, nieoczekiwane pieniądze, wzrosty, promocje, odbudowanie relacji, nowe dary duchowe i Boża moc w twoim życiu.

Słowo Prorocze w Rosz Haszana

Rosz Haszana (Żydowski Nowy Rok) zakończył się w tym roku o zachodzie słońca w piątek 30 września. W Kalifornii słońce zaszło o 6:54 wieczorem. O 6:50 zstąpiła na mnie obecność Boża i otrzymałem pięciominutowe objawienie prorocze. Oto pewne rzeczy, o których Bóg mówił do mnie.

Kiedy słońce zachodzi w Rosz Haszana (piątek 30 września) zamyka się stary sezon. Znajdujemy się teraz w trzymiesięcznym okresie przejścia, który trwa od października do grudnia. Nie daj się zniechęcić w tym czasie, bo wiele rzeczy może wyglądać odwrotnie niż tego oczekujesz. Bóg przearanżowuje pewne rzeczy, przynosząc nowe nawiedzenia anielskie i przygotowując nowy start na styczeń 2012.

Rzeczy, Które Przyjdą w 2012

W nadchodzącym roku zobaczymy nowe przełomy w medycynie. Atak niszczących chorób i wirusów Bóg zrównoważy zapoczątkowaniem radykalnych odkryć w medycynie i terapii.

Pojawią się nowe wynalazki i zostaną wyzwolone z Nieba strategie w biznesie. Niektórzy ludzie dostaną objawienie jak zarobić milion dolarów w ciągu jednego dnia. Partnerzy biznesowi dostarczą finansów na projekty Królestwa.

Bóg udzieli nowego wejrzenia jak postępować z niektórymi dużymi problemami politycznymi i społecznymi, które w przeszłości doprowadziły do podziałów. Bóg zsyła Ducha Pojednania, który przyniesie uzdrowienie w relacjach pomiędzy grupami ludzi i narodami.

Usłyszałem o dwóch przedziałach czasowych w tym roku: 14-17 listopada 2011 i 9-14 grudnia 2011. To będzie znaczący czas połączenia i w pewnych przypadkach odbudowy. Módl się, żeby podczas tych dni wypełniły się Boże plany.

Wyróżnienie Dziewięciolatków

Gdy Bóg rozmawiał ze mną powiedział, że ponieważ wróg bardzo nasilił atak zaczynając w roku 2002, więc dzieci urodzone w roku 2002 (a także niektóre z 2001) zostaną niezwykle użyte przez Boga i mają wysokie życiowe powołanie. Ci młodzi ludzie mają wysoki poziom inwencji twórczej i wielu z nich już doznało sprzeciwów i oporu. Wielu z nich w ciągu kilku następnych lat zacznie działać na w wyższym poziomie mądrości i namaszczenia.

Oddziaływanie Anielskie

To jest czas wzrostu w rozeznaniu, gdyż Bóg zsyła Ducha Mądrości i Objawienia. W tym miesiącu nastąpi też wzrost w dziedzinie snów i nawiedzeń anielskich. Cel tego wszystkiego został określony w Efezjan 1:17: „…ku poznaniu Jego.” To jest czas, żeby prosić Boga, aby otworzył nasze duchowe oczy i uszy, żebyśmy mogli wzrastać w głębszej intymności z Nim.

Kończy się Sezon Suchych Kości

5 października, gdy pisałem na komputerze, Bóg przemówił do mnie, że tej zimy skończy się „sezon suchych kości.” W chwili, gdy zapisywałem te słowa: „Ta zima przyniesie zakończenie sezonu suchych kości,” w dach mojego domu uderzyła dziwna burza. Bóg potwierdził te słowa bardzo intensywnym deszczem, który trwał przez około trzydzieści sekund i zaraz potem wyszło słońce. Potem się dowiedziałem, że to się przydarzyło wielu ludziom, i kiedy te rzeczy zaczną się dziać, będą wielkie. Szatan próbował powstrzymać pewne rzeczy, ponieważ następne Boże poruszenie będzie ogromne i wywrze wpływ na cały świat.

Efezjan 1:17-18 „…aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam Ducha mądrości i objawienia ku poznaniu jego, i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał, i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie jego…”

Błogosławieństwa,

Doug Addison
InLight Connection
Email: respond@dougaddison.com

ElijahList Publications
http://www.elijahlist.com
email: info@elijahlist.net