Archiwum | John Hagee RSS feed for this section

John Hagee – Cztery Krwawe Księżyce

22 Lu

Nadchodzące cztery krwawe księżyce wskazują bezpośrednio na potrząsanie światem, na wydarzenia, które nastąpią pomiędzy kwietniem 2014 a październikiem 2015. Pozwólcie, że od początku opiszę to bardzo wyraźnie. Nie mówię, że pochwycenie nastąpi w czasie jednej z tych dat. Zgodnie z proroctwami biblijnymi przed pochwyceniem nie musi się już nic wydarzyć. Możemy zostać zabrani zanim skończysz czytać ten tekst. Mówię tylko, że już nie mamy czasu. Niebiosa wykrzykują nam Boże poselstwo, a Kościół wkrótce opuści ten świat. Ale czy to do nas dociera?

Pozwólcie, że wyjaśnię co oznaczają te cztery krwawe księżyce, które mają się pojawić i jak to jest ważne dla każdego z nas. Podziel się tym poselstwem z przyjaciółmi; ono jest zbyt ważne, żeby je przeoczyć.

Bóg ustanowił w Biblii daty siedmiu świąt żydowskich, łącznie z Paschą i Sukkot – Świętem Namiotów. NASA informuje nas, że pojawią się cztery krwawe księżyce i zaćmienie słońca, i dokona się to w pewnym porządku.

Te księżyce pojawią się gdzieś pomiędzy kwietniem 2014 a wrześniem 2015 (podczas Paschy datowanej na 15.04.2014 czy 4.04.2015 a Świętem Namiotów datowanym na 8.10.2014 lub 28.09.2015).

NASA ocenia, że zaćmienie słońca będzie miało miejsce 20 marca 2015. Izraelici uważają, że to jest data opuszczenia Egiptu, wyzwolenie z niewoli.

Nie, nie zobaczysz tych wydarzeń ze swojego ganku na tyle domu, ale będą widoczne publicznie na całym świecie. Dlaczego to jest tak ważne?

Księżyc w judaizmie jest sygnałem dla Izraela, podczas gdy słońce jest sygnałem dla świata. Prorok Joel mówi, że znaki na niebie są przekazem zarówno dla świata jak i Izraela.

Joel 3:3-4 I ukażę znaki na niebie i na ziemi, krew, ogień i słupy dymu. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie ów wielki, straszny dzień Pana.

W Dziejach Apostolskich, Piotr, gorliwy naśladowca Jezusa Chrystusa mówi dokładnie te same słowa:

Dzieje 2:19-20 I uczynię cuda w górze na niebie, I znaki na dole na ziemi, Krew i ogień, i kłęby dymu. Słońce przemieni się w ciemność, A księżyc w krew, Zanim przyjdzie dzień Pański wielki i wspaniały.

Piotr powtarza stwierdzenie Joela. Bóg dosłownie woła do świata: „Przyjdę bardzo szybko!”

Kiedy zaczynasz coś studiować musisz zawsze zaczynać na mocy założenia prawdy, z całkowitą pewnością. Pozwólcie, że zacznę od tego, iż Bóg JEST Stworzycielem nieba i ziemi. W Księdze Rodzaju Bóg jest wspomniany z imienia 32 razy w 31 wersetach. To jest rozdział w całej Biblii najbardziej skoncentrowany na Bogu. Jeśli wierzysz, że Bóg stworzył ziemię, to możesz ufać, że On także oferuje nam zbawienie, niebo na całą wieczność. Wiesz, że to, co mówi werset Jana 3:16 jest prawdą.

Biblia nie może być czymś, z czego coś bierzesz, a coś zostawiasz. To nie jest chrześcijańska restauracja (wezmę frytki, ale bez kiełków brukselki). Bierzesz wszystko, albo nic. Wchodzisz do tych prawd z Księgi Rodzaju 1: Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Tym aktem całkowicie zdruzgotał księcia ciemności.

Bóg nie debatuje na temat swojego istnienia. On je ogłasza.

Jako Jego naśladowcy powinniśmy przestać debatować nad tym, czy Bóg istnieje czy nie. Nie ma nikogo podobnego do Niego, ani w górze, ani na dole. Jest tylko JEDEN Bóg, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba! Oto, O Izraelu, Pan nasz Bóg jest jeden!

W Księdze Rodzaju 1 jest 13 etapów stwarzania. Kiedy Mojżesz je opisywał – zrobił to we właściwej kolejności. Matematyk Peter Stoner obliczył, że szansa na to, iż Mojżesz przez przypadek napisałby ten rozdział w we właściwym porządku wynosi 1 do 31 sekstylionów. Jest to liczba 31 z 21 zerami. Podał przykład z loterią. Gdybyś zrobił na to loterię, potrzebowałbyś 8 milionów maszyn drukarskich drukujących 2000 losów na minutę i pracujących 5 mln lat nieprzerwanie dzień i noc. Szansa na wybranie jednego zwycięskiego losu jest taka sama jak napisanie pierwszego rozdziału Księgo Rodzaju przez przypadek.

Mojżesz został zainspirowany przez Boga do napisania Rodzaju 1 i pierwszych pięciu ksiąg Biblii. Bóg JEST Stworzycielem nieba i ziemi, bez względu na to jak ktoś to przyjmie. On JEST naszym Stwórcą.

Kiedy już mamy te podstawy, to co jest następnym absolutem? Jako Stwórca ma On absolutną władzę nad swoim stworzeniem. Ma władzę nad słońcem, księżycem i gwiazdami. On oddziela dzień od nocy i używa ich jako znaków i sezonów. Hebrajskie słowo określające znaki oznacza także sygnały. Niebiosa są Bożym bilbordem. Kiedy ma się wydarzyć coś wielkiego, On daje nam znaki na niebie: „Wydarzy się coś ważnego! Zwróć uwagę!

NASA mówi: „To się zbliża”. Joel i Piotr nas ostrzegali. Czy te ostrzeżenia są dla ciebie wystarczające?

A co z innymi wersetami? Marek 13:24-26 mówi: Ale w owe dni, które nastaną po tej udręce, zaćmi się słońce i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebieskie będą poruszone. A wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach z wielką mocą i chwałą.

Jest tu opisane takie wydarzenie z przyszłości, kiedy słońce i księżyc ulegną całkowitemu zaćmieniu w tym samym czasie. To inny werset, który mówi nam dokładnie to samo. To jest sygnał od Boga, że wydarzy się coś ważnego.

Jeśli Bóg jest Stwórcą i ma całkowitą władzę, to należy powiedzieć, że chcielibyśmy zobaczyć demonstrację tej władzy, żeby móc przejść do następnej myśli.

W Jozuego 10 Izrael został zaatakowany przez pięciu królów, którzy próbowali zniszczyć naród żydowski po jego wyjściu z niewoli egipskiej, kiedy kierował się do Ziemi Obiecanej. Jozue i Izrael zwyciężali, ale potrzebowali więcej dziennego światła, aby całkowicie pokonać swoich wrogów. Jozue przemówił bezpośrednio do słońca. Kocham to! Pomyśl, jaka wiara była tu potrzebna! Nakazał słońcu, żeby się zatrzymało… i słońce było posłuszne. (Jeśli nigdy wcześniej o tym nie słyszałeś to przeczytaj Jozuego 10).

Słońce się zatrzymało i dopóki Izrael nie pomścił się na swoich wrogach… był dzień. Bóg ma całkowitą władzę nad słońcem i księżycem. Oba się zatrzymały dopóki Izrael nie wygrał bitwy.

A oto inny przykład. Hiskiasz leżał na łożu śmierci, kiedy przyszedł do niego Izajasz. Izajasz powiedział Hiskiaszowi, że ma umrzeć, ale Hiskiasz nie był na to gotowy. Zwrócił swoją twarz do ściany i modlił się, przypominając Bogu, jak wiernie Mu służył. I Bóg uszanował prośbę Hiskiasza. Izajasz powiedział Hiskiaszowi, że jego życie będzie przedłużone o 15 lat.

Hiskiasz zapytał Izajasza jaki znak Bóg mu pokaże, żeby go przekonać o tym, że to, co zostało powiedziane jest prawdą. Miał wybrać czy chce, żeby słońce przesunęło się o 10 stopni do przodu czy do tyłu. Hiskiasz powiedział, że słońcu jest łatwo posunąć się na zachód, bo robi to codziennie. Wybrał więc, aby cień cofnął się o 10 stopni. Nie chciał, żeby słońce się po prostu zatrzymało, ale się cofnęło. To jest władza absolutna. Izajasz zawołał więc do Pana i słońce się cofnęło. (Tę historię znajdziesz w 2 Królewskiej 20).

Ten czas, którego potrzebował Jozue, żeby zwyciężyć w bitwie był tak samo długi jak ten potrzebny do tego, aby słońce cofnęło się dla Hiskiasza. Bóg zbilansował zegar. To jest władza! Bóg posyła teraz sygnały do naszego pokolenia. CO Z NIMI ZROBIMY?

Zastanów się nad tą gwiazdą, za którą szli mędrcy do Betlejem. W Mat. 2:2 szli za tą gwiazdą miesiącami. Ta gwiazda szła przed nimi ze wschodu, aż doszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie miało się urodzić dziecię Jezus. Znów władza całkowita. Ta gwiazda była znakiem. W Betlejem miało się wydarzyć coś ważnego.

Zastanów się nad tymi czterema krwawymi księżycami. To nie jest sfabrykowane. To wszystko jest w Słowie Bożym. NASA mówi, że to się stanie począwszy od kwietnia 2014. Księżyc zamieni się w krew, a słońce nie wyda swego blasku. To jest Boży sygnał dla nas, że na naszej drodze wkrótce wydarzy się coś ważnego. Coś, co na zawsze zmieni historię świata.

Biblia została napisana według kalendarza księżycowego. Nasze społeczeństwo używa kalendarza gregoriańskiego. Te kalendarze nie pasują do siebie. Zajrzałem do księżycowych sygnałów NASA i pomyślałem: Może te znaki odnoszą się do Izraela? Bóg jest obrońcą Izraela, więc wpisałem w Google: zaćmienie księżyca 1948. To, co zobaczyłem na ekranie mojego komputera, sprawiło, że wyskoczyłem z fotela.

Cztery krwistoczerwone całkowite zaćmienia księżyca będą miały miejsce w święto Paschy i Namiotów w 2014 i 2015 roku; takie same wydarzenia już dokonały się w latach 1492, 1948 i 1967. Pozwólcie, że pokrótce opowiem co się wydarzyło w tych latach.

W kwietniu 1492 w Hiszpanii ogłoszono edykt o wygnaniu Żydów. Ten edykt wydany przez króla Ferdynanda i królową Izabelę głosił, że wszyscy Żydzi mają 14 dni na przejście na katolicyzm lub opuszczenie Hiszpanii na zawsze. Wszystkie posiadłości Żydów zostały przejęte przez Kościół Katolicki. Powiedzmy sobie jasno, że hiszpańska inkwizycja nie miała nic wspólnego z chrześcijaństwem czy Bożą miłością. Był to akt religijnej tyranii, nie należy tego nazywać chrześcijaństwem. Żydzi wzięli swoje mapy i pieniądze, i przekazali je pewnemu Włochowi o nazwisku Krzysztof Kolumb. Kolumb przemierzył ocean i wylądował w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ten kraj stał się domem dla Żydów i wszystkich ludzi, którzy byli w ucisku tyranów i dyktatorów religijnych na całej ziemi. Niech Bóg błogosławi Amerykę!

Bóg zapalił na niebie ten krwistoczerwony księżyc, aby ostrzec każdego… coś ważnego się wydarzy. I wiecie co? Nie dostrzegliśmy tego.

1948 był rokiem ustanowienia Państwa Izrael. Bóg zgromadził Żydów rozproszonych w Diasporze w jeden wielki cud w historii ludzkości. Dawid Ben Gurion ruszył wzdłuż Bulwaru Rotszylda w Tell Avivie i zatrzymał się przed muzeum sztuki. Dokładnie o czwartej po południu przeczytał słowa, które przyniosły odrodzenie Państwa Izrael. 11 minut później prezydent Harry Truman uznał Izrael jako dom Żydów. Bóg zapalił na niebie cztery krwistoczerwone księżyce. Bóg wysłał nam sygnał, ale ja nigdy dotąd nie czytałem o czterech krwawych księżycach. Jestem „newsoholikiem”, ale nigdy nie czytałem o tym wydarzeniu w mediach.

1967 był rokiem zjednoczenia Jerozolimy z Izraelem po 2000 lat. W Jeruzalem ukrzyżowano Jezusa, tam został wskrzeszony i tam powróci, aby ustanowić swoje wieczne Królestwo. To było wydarzenie na miarę potężnego trzęsienia ziemi, cztery krwawe księżyce po raz trzeci na przestrzeni ponad 500 lat. Nikt tego nie ogłosił, ale NASA to zarejestrowała.

I co tu jest wspólnym mianownikiem? Wszystko to dotyczy Izraela i Żydów. A Izrael, moi drodzy, jest wciąż źrenicą Bożego oka. Żaden naród nie usunie Izraela z mapy. Wszechmocny Bóg sam będzie go bronić.

Te księżyce zaczynają się łzami tragedii, ale kończą się niewysłowionym triumfem!

Te cztery krwawe księżyce zostały zaobserwowane już trzy razy w czasie ponad 300 lat, a teraz wydarzy się to po raz czwarty.

Kiedy widzicie te znaki podnieście swoje głowy i radujcie się. Wasze odkupienie jest blisko. Król przychodzi! Przyjdzie wkrótce z mocą i wielka chwałą! Nie mogę głosić nic innego. Przygotuj się, Kościele! Zbieraj się. Módl się. Patrz w górę. Idziemy tam. Niebiosa ogłaszają Jego chwałę i musimy przyjąć Jego ostrzeżenie.

http://media.jhm.org/Jhm.Magazine/2013_01-02/?q=f87c5ead-b033-4326-8eba-9025f324cf50

John Hagee jest założycielem i Starszym Pastorem Kościoła Cornerstone w San Antonio w stanie Teksas, nie-denominacyjnego ewangelicznego kościoła z ponad 20000 aktywnych członków. Pastor Hagee jest założycielem i Przewodniczącym John Hagee Ministries, która nadaje nauczania przez radio i telewizję na terenie Stanów Zjednoczonych, a także do 249 narodów na świecie.

Pastor Hagee jest autorem 33 książek, z których cztery trafiły na Listę Bestsellerów New York Timesa. Jego ostatnia książka zatytułowana “The Power of the Prophetic Blessing” (Moc Proroczego Błogosławieństwa) została wydana w sierpniu 2012.

Na przestrzeni lat służba Johna Hagee przekazała ponad 69 milionów dolarów na pomoc humanitarną w Izraelu. W 2006 dr Hagee założył i przewodniczy stowarzyszeniu Christians United For Israel, przez które każda pro-Izraelska służba, organizacja para-kościelna, czy osoba indywidualna w Ameryce może działać i mówić jednym głosem wspomagając Izrael w sprawach dotyczących jego biblijnego przeznaczenia. Dr Hagee gromadzi wsparcie na ten cel prowadząc A Night to Honor Israel (Noc ku Czci Izraela) w każdym większym mieście w Ameryce i organizując doroczne Spotkania Washington D.C.-Izrael, gdzie delegaci CUFI mają możliwość spotkania się twarzą w twarz z członkami kongresu. Christians United for Israel rozwija się i stała się największą pro-Izraelską organizacją w Stanach Zjednoczonych – ma ponad milion członków i jest jednym z wiodących chrześcijańskich ruchów na świecie.

Pastor Hagee i jego ukochana żona Diana zostali pobłogosławieni pięciorgiem dzieci i tuzinem wnucząt.

http://www.jhm.org/

Mój Komentarz

Trochę się zmagałam czy o tym napisać, ale po konsultacji stwierdziłam, że jednak dopiszę krótki komentarz. Chodzi o słowa pastora o zbilansowaniu zegara. Nie zgadza mi się to, ponieważ według mojego rozeznania oba te dni – czyli ten w czasach Jozuego i ten w czasach Hiskiasza – uległy wydłużeniu.

Ale zegar rzeczywiście może się zbilansować, bo w Mat 24:22 Pan Jezus powiedział takie zdanie o czasach ostatecznych: „A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni.”