Archiwum | Angela Greenig RSS feed for this section

Angela Greenig – Bramy Owcza i Rybna Są Gotowe Do Otwarcia

9 Mar

„Podnieście, bramy, wierzchy wasze, I podnieście się, bramy prastare, Aby wszedł Król chwały!” (Ps. 24:7).

Kiedy zaczyna się nam marzec, w moim duchu, jak wierzę, słyszę komendę „Raz 2…3…4…” i widzę jak oddziały wojsk równo maszerują. Przygotuj bombowce z systemem antyradarowym!

Marzec jest czasem reorganizacji „Budowniczych Królestwa.” Stale słyszę, że Owcza Brama jest otwarta (Nehemiasz 3), prowadząc nas do kwietnia, kiedy będzie czas, aby wejść do Bramy Rybnej (2 Kronik 33:14). 24 marca jest święto Purim. Czy możesz sobie wyobrazić czego moglibyśmy dokonać jako Ciało, gdybyśmy wspólnie pościli przez 3 dni? To jest ten rodzaj Sił Powietrznych/Sił Modlitewnych, do których powołuje nas Bóg! Toczy się walka pomiędzy ciemnością i światłem, pomiędzy niebem i piekłem, pomiędzy Bogiem i szatanem.

Biblia mówi o synach Issachara, mężach, którzy mieli zrozumienie czasów (zobacz 1 Kronik 12:32). Bóg powołuje proroczo do Jego resztki, która rozumie czasy. To wezwanie do modlitwy i pokuty. Duch Boży nawołuje wierzących, aby zajęli stanowisko i stali się częścią sprawiedliwej resztki, która wyzwoli nasz naród i nasz świat od nadchodzącego sądu. Prawie każde potężne Boże poruszenie pojawiało się wtedy, kiedy ludzie desperacko Go pragnęli.

W styczniu słyszałam, że „to był czas Pierwocin”. Wiemy, że to, co dajemy Bogu przesądza o reszcie roku: Finanse, praca, cichy czas. Luty był dla wielu czasem wielkich zmagań na poziomie mentalnym i fizycznym. Ale są klucze, które pomogą nam zrozumieć, że te ostatnie miesiące doprowadziły nas do teraźniejszości.

Wielki Piątek jest w tym roku 25 marca, a Niedziela Zmartwychwstania jest 27-ego. Apostołowie/Prorocy muszą zająć miejsca Autorytetu, którego udziela nam prawdziwy Król, kiedy maszerujemy dzielnie! To jest nasz czas!

Brama Owcza z Apostolskimi Ojcami i Matkami zostanie otwarta w marcu. Fundament musi być na swoim miejscu, ale musi być także przykrycie: Ochrona.

Kiedy zacznie się kwiecień, zostanie otwarta Brama Rybna. To dotyczy ewangelizacji i będziesz musiał zrozumieć ten moment.

Zachariasz 10:1 „Proście Pana o deszcz późnej pory deszczowej! Pan stwarza chmury burzowe i zsyła deszcz. On daje ludziom chleb, zieleń na polu.”

Ten późny deszcz jest dla Żniwa!!! Kwiecień będzie prawdziwym czasem dusz, bo zostanie otwarta Brama Rybna. W piątek 23 kwietnia zaczyna się Pesach [Pascha]. Ta Pascha w kwietniu dotyczy teraźniejszości i nie możemy pozwolić, żeby Portal Chwały był nadal powstrzymywany.

Słyszę Hebrajczyków 11:3, „Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk.”

To niewidzialne stanie się widzialne. Posłuchaj, Boża Chwała jest w stanie ustanowić Apostoła/Proroka, który to ogłosi i ujrzy. „Rzeczy nagłe” wydarzą się szybko. Potężny Ogień Ducha Świętego będzie bardziej namacalny niż dotychczas!!! Jego chwała będzie na naszych spotkaniach i zaleje ulice jak w dniu Pięćdziesiątnicy. Jedna kropla Niebiańskiego Oleju dotknie setki osób, które dotrą do tysięcy i zacznie się Rewolucja Zmiany. Tego właśnie chce Bóg.

Mateusz 28:18-19, „A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.”

Angela T. Greenig
Angela Greenig Ministries International

Email: angela@angelagreenig.com
Website: www.angelagreenig.com

Angela_Greenig2_2016_500px

 Angela Greenig jest doświadczonym widzącym/wojownikiem dla Jezusa Chrystusa i stanowi przewodnią siłę w służbie uwolnienia. Jej nauczanie i wejrzenie opiera się na wieloletniej duchowej walce na pierwszej linii frontu, zależy jej na szczęściu, zbawieniu i uwolnieniu ludzi. Angela i jej mąż Larry nazwali Stan Waszyngton swoim domem, a ponieważ Waszyngton ciągle plasuje się na ostatnich miejscach w kraju jeśli chodzi o liczbę kościołów, więc są świadomi rozpaczliwej potrzeby Chrystusa w swoim regionie i nie tylko. Od ponad 30 lat Angela odpowiada na potrzeby jako obrońca wiary i jest głosem na rzecz tych, którzy nie mają głosu, podróżując po świecie, głosząc i szkoląc Ciało Chrystusa. Dzięki tym podróżom, Angela zbudowała i przyczyniły się do powstania służb w wielu miastach w całej Ameryce Północnej i narodach na całym świecie.

*************************************

Elijah List Publications
www.elijahlist.com
email: info@elijahlist.net
 

Angela Greenig – Walka o Szczyt Góry

10 Sty

 

Musimy kontynuować walkę i piąć się wzwyż. Walka jest męcząca, dla niektórych nawet bardzo, ale się nie poddawaj! Walcz o to, co należy do ciebie i do Ciała Chrystusa! W ostatni Jom Kippur przeżyłam coś, czego nie doświadczyłam do tej pory, a będzie to miało wpływ na rok 2015.

 

To jest czas na burzenie warowni i nawet jeśli nie widzisz teraz realizacji swoich obietnic, uwierz, że ciemność jest łamana pod twoimi stopami w imieniu Pana Jezusa. To się dzieje!!! Znajdujemy się w Izajaszu 45:1-3, gdzie jest mowa:

 

Tak rzekł Pan do swojego pomazańca Cyrusa, którego ująłem za jego prawicę, aby przed nim zdeptać narody i odpiąć pas na biodrach królów, aby przed nim otworzyć podwoje i aby bramy nie były zamknięte: Ja pójdę przed tobą i wyrównam drogi, wysadzę spiżowe wrota i rozbiję żelazne zawory. I dam ci schowane w mroku skarby i ukryte kosztowności, abyś poznał, że Ja jestem Pan, który cię wołam po imieniu, Bóg Izraela.

 

ART1-JPag052MTak, Ojciec wzywa nas, żebyśmy powstali i świecili, bo Jego światło w nas jest jaśniejsze, a my stajemy się silniejsi niż dotychczas.

 

Ja osobiście uważam, że ten sezon jest bardzo interesujący, ponieważ występują różne zjawiska w pogodzie, krwawe księżyce, które Bóg nazywa znakami – sygnałami nie tylko do Ameryki, ale dla całego świata. Moc zawsze działa w sferze naturalnej, ale autorytet działa w sferze naturalnej i duchowej. (Foto Jennifer Page „Brush of Angels Wings” via elijahshopper.com)

 

W Jom Kippur widziałam uderzenia tsunami i potężne przesunięcie paradygmatu. To się działo w sferze duchowej, ale ujrzysz je tutaj, na ziemi, będą towarzyszyć przełomom.

 

Złota Chwała – Sygnał Z Nieba

 

ad4Widziałam w duchu obszary z czystego złota, promieniującego od ziemi. Wyglądało to jak ciągnąca się kilometrami chwała – złota chwała. To był znak – sygnał do Nieba. Zostały wysłane legiony, legiony aniołów [potężnych wojowników Boga]. Czekali, aby wykonać wolę Ojca. Widziałam podziemne ley lines[1], miejsca gdzie wróg planował przejęcie miast, wsi, a nawet krajów, ale zostało to udaremnione. (Foto Jennifer Page „Warrior Angel” via elijahshopper.com)

 

Miecz Michała został wbity w ziemię i promień światła, najwspanialszego niebieskiego koloru odwrócił te magiczne linie. Widziałam ich rykoszet, nie tylko na Zachodnim Wybrzeżu, ale na całym świecie. To były nasze modlitwy, które unoszą góry i rzucają je w otchłań.

 

W tych ostatnich dniach musimy skupić nasz wzrok na Chrystusie Królu, ponieważ pewnego dnia zobaczymy to, o czym mówi Izajasz 2:

 

I stanie się w dniach ostatecznych, że góra ze świątynią Pana będzie stać mocno jako najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad pagórki, a tłumnie będą do niej zdążać wszystkie narody. I pójdzie wiele ludów, mówiąc: Pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba, i będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić jego ścieżkami, gdyż z Syjonu wyjdzie zakon, a słowo Pana z Jeruzalemu. Wtedy rozsądzać będzie narody i rozstrzygać sprawy wielu ludów. I przekują swoje miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi i nie będą się już uczyć sztuki wojennej.

 

Boży Kościół Żyje!

 

ART2-JPag054MInny anioł, który towarzyszył Michałowi tchnął dźwięk w fale eteru i natychmiast zostałam skierowana do Micheasza 4:6-8:

 

W owym dniu, mówi Pan, zbiorę chromych, zgromadzę to, co rozproszone, i tych, których utrapiłem. Z tego, co chrome, stworzę resztkę, a z tego, co rozproszone, potężny naród; a Pan będzie nad nimi królował na górze Syjon, odtąd aż na wieki. Lecz ty, wieżo trzody, wzgórze córki Syjonu, do ciebie wróci i przyjdzie panowanie jak dawniej, królestwo córki Jeruzalemu. (Foto Jennifer Page „Heaven’s Dance” via elijahshopper.com)

 

Zajęliśmy nasze prawowite miejsce autorytetu. Bez względu na to, co wielu ludzi może mówić, Boży Kościół żyje i rozkwita!!!

 

Bądź odważny, ratuj dusze, módl się o tych, którzy znajdują się w wielkiej ciemności, i NIE BÓJ SIĘ, bo jesteś dzieckiem potężnego Ja Jestem. Idź naprzód, Kościele, bo wkraczamy w nasz najlepszy czas!

 

Angela T. Greenig

Angela Greenig Ministries International

Email: angela@angelagreenig.com

Website: angelagreenig.com

Angela_Greenig_500pxAngela Greenig jest wypróbowanym proroczym wojownikiem dla Chrystusa, prowadzi także służbę uwolnienia. W ciągu minionych ponad 30 lat stała się obrończynią wiary i głosem dla tych, którzy nie mają głosu, podróżując po świecie głosząc Ewangelię i szkoląc Ciało Chrystusa. Jej nauczanie i wejrzenie pochodzą z wieloletniego doświadczenia, które nabyła walcząc na linii frontu w duchowej walce. Jako założycielka organizacji Angela Greenig Ministries International i Kingdom Invasion Media pomagała innym w zaspokajaniu ich potrzeb fizycznych i duchowych. W ostatnim czasie założyła w Stanach wiele Centrów Uwolnienia. Napisała i wydała kilka książek i nagrań DVD, żeby poinstruować Boży lud jak się uzbroić i stać niebezpiecznym dla wroga. Prowadzi program “Wyszkoleni do Panowania” na kanale KTLN w San Francisco w każdy poniedziałek o 3 po południu. Jej stałe wysiłki obejmują głoszenie Jezusa w Lahore i całym Pakistanie, poprawę warunków życia ubogich na wysypiskach śmieci Meksyku, i rozprzestrzenianie Bożego powołania na całym świecie. Stan Waszyngton jest domem dla Angeli i jej męża Larry’ego.

W filmie “Nieokiełznana miłość’ (od 21-ej minuty) Angela relacjonuje świadectwo uwolnienia młodej kobiety zaangażowanej w satanizm.

ElijahList Publications

http://www.elijahlist.com

email: info@elijahlist.net

 

[1] ley lines [wym. lej lajnz] «w okultyzmie: linie łączące punkty energetyczne Ziemi» (według Słownika Języka Polskiego)

Angela Greenig – Modlitwa Jaabesa: Pan Będzie Przepływał Przez Nas!

21 Wrz

 

 

1 Kronik 4:10 daje nam wszystkim wejrzenie w to, co nadal Bóg mówi dzisiaj:

 

A Jaabes wołał do Boga Izraela tymi słowy: Obyś mi prawdziwie błogosławił i poszerzył moje granice, oby ręka twoja była ze mną i obyś zachował mnie od złego, aby mnie ból nie dotknął. I Bóg spełnił jego prośbę.

 

W wersecie 9: Jaabes był znakomitszy niż jego bracia i jego matka nazwała go Jaabes, gdyż pomyślała: W bólu rodziłam.

 

Widzimy tutaj, że Jaabes miał Boże błogosławieństwo i ochronę, ale one nie przyszły automatycznie. Pojawiły się jako rezultat jego poświęcenia się Bogu, a także ze względu na jego casus tu na ziemi, że te rzeczy są wynikiem naszych modlitw.

 

W 2 Kronik 20:20 jest powiedziane: Wstawszy wcześnie rano, wyruszyli na pustynię Tekoa. A gdy wyruszali, Jehoszafat stanął i rzekł: Słuchajcie mnie, Judejczycy i mieszkańcy Jeruzalemu! Zawierzcie Panu, Bogu waszemu, a ostaniecie się! Zawierzcie jego prorokom, a poszczęści się wam. Tu jest klucz.

 

Mateusz 6:10 mówi: Przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Panie, modlimy się, żeby przyszło Twoje wieczne Królestwo. Modlimy się, żeby namacalna obecność Chwały Szekina spoczęła na Twoich synach i córkach. Bo Twoje jest Królestwo i moc i chwała na wieki. Amen.

 

ART-JPAG031MPsalm 33:6 stwierdza: Słowem Pana uczynione zostały niebiosa, A tchnieniem ust jego całe wojsko ich. Odczuwam boskie tchnienie, objawienie światła i Jego stwórczej mocy (t.j. On przemówił i to się stało). Sens boskiej obecności tego charakteru możemy zobaczyć wtedy, kiedy patrzymy na powołanie do Bożych celów. To jest rok nie tylko „otwartych drzwi”, ale „błogosławieństwa podwójnej porcji!” (Foto Jennifer Page Open Heaven via elijahshopper.com)

 

Rok 2015 – Nakładający się na 5775

 

To jest rok, w którym Pan wchodzi do nas i nasze serca stają się Jego domem – w nowy i świeży sposób. Pan będzie przepływał przez nas.

Zniszczymy fałszywych bogów. Izajasz 57:3-5 mówi: Lecz wy zbliżcie się tutaj, wy, synowie czarownicy, potomstwo cudzołożnika i nierządnicy! (4) Z kogo się naigrawacie? Przeciwko komu rozdziawiacie usta, wywieszacie język? Czy to nie wy jesteście dziećmi odstępstwa, potomstwem kłamstwa? (5) Wy, którzy uprawiacie nierząd między terebintami, pod każdym zielonym drzewem, którzy składacie dzieci w ofierze w dolinach, wśród rozpadlin skalnych.

 

Nadszedł czas, żeby zniszczyć infrastrukturę obozu wroga. Odzyskamy nasze dzieci i rodziny!!

 

Będziemy chodzić w Jego „Planach”. Bóg wchodzi przez otwarte drzwi do naszego serca i życia, a ci, którzy otwierają przed Nim swoje kościoły, a nawet swoje biznesy, dostaną odpowiedzi przez swoje modlitwy i uwielbienie. Ujrzycie stwórcze cuda. Prorocze rzeki wypłyną na suchy i nagi ląd, i dojdzie do przepływu transformacji w stosunku do celów i powołania dla waszego życia. Nadszedł czas, żeby przemówić do tych suchych kości i powiedzieć im: „ŻYJCIE!”

 

Obserwujcie i patrzcie jak Pan wchodzi przez otwarte drzwi do was i waszych rodzin. To naprawdę będzie niesamowity rok dla dusz!!! Wielu oczekuje z naostrzonymi sierpami na to, żeby wyjść i przynieść największe w historii żniwo! Słyszę, że będzie „podwojenie” we wszystkim, co uczynimy w nadchodzącym Nowym Roku.

 

Nowy Rok będzie rokiem:

 

  • ad7Wyzwolenia apostolskiego autorytetu do zarządzania.
  • Podwójnej porcji. Jak w historii o Eliaszu i Elizeuszu, zostanie wyzwolone podwójne namaszczenie.
  • Wejścia Pana do domu otwartych drzwi.
  • Przepływu i podwójnej porcji Pana w nas.
  • Triumfującego miecza (w wymiarze naturalnym i duchowym), Miecza Bożego, czy też Sierpa na Żniwo (Jego Słowa).
  • Ukoronowanego Króla; rok apostolski. Chrystusa i Jego Miecza. (Foto via geograph)

 

Ojcze, ogłaszamy nadejście Twojego Królestwa, Panie, niech Twoja wola będzie na Ziemi, tak jak jest w Niebie. Dziękuję ci za to, że każdy z nas jest znakiem. Posil nas, Panie, przez Twoje Święte Słowo. W imieniu Jezusa!

 

‚Do Końca,

 

Angela T. Greenig

Angela Greenig Ministries International

Email: angela@angelagreenig.com

Website: angelagreenig.com

 

Angela_Greenig_150pxAngela Greenig jest wypróbowanym proroczym wojownikiem dla Chrystusa, prowadzi także służbę uwolnienia. W ciągu minionych ponad 30 lat stała się obrończynią wiary i głosem dla tych, którzy nie mają głosu, podróżując po świecie głosząc Ewangelię i szkoląc Ciało Chrystusa. Jej nauczanie i wejrzenie pochodzą z wieloletniego doświadczenia, które nabyła walcząc na linii frontu w duchowej walce. Jako założycielka organizacji Angela Greenig Ministries International i Kingdom Invasion Media pomagała innym w zaspokajaniu ich potrzeb fizycznych i duchowych. W ostatnim czasie założyła w Stanach wiele Centrów Uwolnienia. Napisała i wydała kilka książek i nagrań DVD, żeby poinstruować Boży lud jak się uzbroić i stać niebezpiecznym dla wroga. Prowadzi program “Wyszkoleni do Panowania” na kanale KTLN w San Francisco w każdy poniedziałek o 3 po południu. Jej stałe wysiłki obejmują głoszenie Jezusa w Lahore i całym Pakistanie, poprawę warunków życia ubogich na wysypiskach śmieci Meksyku, i rozprzestrzenianie Bożego powołania na całym świecie. Stan Waszyngton jest domem dla Angeli i jej męża Larry’ego.

W filmie “Nieokiełznana miłość’ (od 21-ej minuty) Angela relacjonuje świadectwo uwolnienia młodej kobiety zaangażowanej w satanizm.

 

ElijahList Publications

http://www.elijahlist.com

email: info@elijahlist.net