Archiwum | Lana Vawser RSS feed for this section

Lana Vawser – Co Bóg Mówi przez Odejście Johna Paula Jacksona

20 Lu

john-paul

Po śmierci Johna Paula Jacksona odczułam ogromny szok i smutek. Ciało Chrystusa utraciło kolejnego wielkiego giganta wiary… Potężnego męża Bożego, który zasiał tak wiele w Królestwo i przynosił takie wspaniałe nauczania i wejrzenie prorocze.

Kiedy tak rozmyślałam nad jego odejściem, odczułam, że Pan mówi: „Nastąpi teraz ogromny wzrost wylania namaszczenia widzącego. Będzie większe udzielenie wizji, snów, namaszczenia do otwierania proroczych tajemnic, wzrost w namaszczeniu do interpretacji snów, a szczególnie do bycia „strażnikiem” na murach, do odkrywania planów wroga i jego taktyki, i ogłaszania alarmu w celu ostrzeżenia Ciała Chrystusa przed zbliżającymi się atakami.”

Kiedy zaś przeszli, rzekł Eliasz do Elizeusza: Żądaj, co mam ci uczynić, zanim wzięty będę od ciebie. Elizeusz zaś powiedział: Niechby – proszę – dwie części twego ducha przeszły na mnie! 2 Królewska 2:9

Widziałam OGROMNE oczy świecące w ciemności, ale nie budziły strachu, lecz były piękne i żywe, obdarzone rozeznaniem i dostrojone do Nieba. Były SZEROKO OTWARTE na to, co mówi Duch, a ciemność była odkrywana na wielu poziomach.

Po tak wielkiej stracie nastąpi zmiana i większy wzrost. Słyszałam słowa: „Oczy i skrzydła, oczy i skrzydła.” Zobaczymy nie tylko wzrost w namaszczeniu widzącego w Ciele Chrystusa, ale zostanie udzielona z Nieba „mądrość” i „poznanie” do realizacji wizji i wejrzenia, których Bóg udziela.

Doszły do mnie słowa: „Ta strata nie pójdzie na marne.” Odejście Johna Paula Jacksona nie zakończy się PORAŻKĄ, lecz Pan przekształci je w ZWYCIĘSTWO i w dziedzinie „wejrzenia i objawienia” Pan udziela Ciału Chrystusa WIĘCEJ niż mieliśmy wcześniej.

„Pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie! (55) Gdzież jest, o śmierci, zwycięstwo twoje? Gdzież jest, o śmierci, żądło twoje?” 1 Koryntian 15:54-55

Wiem, że John Paul Jackson pokonał raka, który zaatakował jego ciało i odczuwam, że Pan da nam większe strategie w modlitwie do walki z rakiem, żeby widzieć jak jest pokonywany, a coraz więcej ludzi jest uzdrawianych z tej straszliwej choroby. Te więzy nałożone przez raka na tak wielu ludzi, będą rozwiązane.

Odczułam, że Pan mówi, iż ten spektakularny wzrost zamanifestuje się teraz i będzie trwał przez 28 dni. Przez następne 28 dni nastąpi ogromny wzrost w niebiańskich objawieniach i proroczych wejrzeniach.

Wróg próbuje udaremnić to, co Pan zapoczątkował, ale nie wygra. My już wygraliśmy, i Pan zamieni w dobro tak ogromną stratę, jaką dla nas, jako Ciała Chrystusa stanowi odejście Johna Paula Jacksona. Płaszcz Pana jest teraz coraz intensywniej wyzwalany na następne pokolenie, żeby zajęło swoje miejsce i poszło o wiele dalej.

Kiedy rozmawiałam o tym z Adamem Thompsonem, on także podzielił się tym, co usłyszał od Pana: „Następuje zmiana warty…” Zachodzi teraz prawdziwa zmiana.

Zrozumienie minionych zdarzeń, wgląd w obecną rzeczywistość i zdolność przewidywania przyszłości będą spektakularnie narastać. Oczekuj na wspanialsze oczy, żeby WIDZIEĆ. Zmiana, która się teraz dokonuje doprowadzi do jednego z największych ruchów proroczych.

„… lud tych, którzy znają swojego Boga, umocni się i będą działać.” Daniel 11:32

Jest teraz wyzwalana PODWÓJNA porcja proroczego poruszenia. Oczekuj! Oczy otworzą się szerzej i pozostaną otwarte, żeby WIDZIEĆ i doprowadzić do niezwykłych zmian w Królestwie, szczególnie w tych dziedzinach, które pozostawały zamknięte przez dziesięciolecia. „Oczy i skrzydła.” Przygotuj się, że będziesz widzieć i latać wyżej niż dotychczas!

Lana Vawser
Email: lanavawser@gmail.com
Website: lanavawser.com

Lana_Vawser_150pxLana Vawser wraz z mężem Kevinem i dwoma synami mieszka w Australii. Serca Lany i Kevina pragną oglądać jak Ciało Chrystusa rozwija głęboką intymną relację z Jezusem i aktywnie słyszy Jego głos każdego dnia. Mają w sercu pragnienie wyzwalania ludzi i chodzenia w tym wszystkim, co Jezus dla nich nabył, aby nieśli Chrystusa światu każdego dnia. Lana regularnie głosi i usługuje proroczo, zarówno z kazalnicy jak i przez internet, wzywając ludzi do ustawicznego dążenia do poznania Jego serca, i słyszenia Jego głosu dla siebie i innych.

Elijah List Publications
www.elijahlist.com
email: info@elijahlist.net

Lana Vawser – Pionierzy, Przygotujcie się do Przejęcia Większych Obszarów!

14 Lip

 

 

Odczuwam, że Pan wzbudza teraz pionierów w Ciele Chrystusa – tych, którzy mają w sobie nowe, słodkie wino wylewane w sekretnych miejscach – zostaną wyzwoleni do działania w większych obszarach w Ciele Chrystusa i na świecie, przynosząc większe wyswobodzenie Królestwa.

 

Zawsze konieczne jest, abyśmy z Nim współpracowali i starali się Go poznać. Ale teraz, w tym momencie, w którym jesteśmy jako Ciało Chrystusa, czuję takie przynaglenie w Duchu, aby dostosować się do Niego i żyć sprawiedliwie. Wyczułam zachętę, aby trwać przed Panem i robić z Nim „biznes”, upewniając się, że jesteśmy w zgodzie z tym, co On mówi do nas, co robi, i że jesteśmy w trybie gotowości.

 

Teraz Jest Czas, Żeby Powstali Pionierzy, z Ogniem w Swoich Oczach

 

ART-LB011MWidziałam jak w Ciele Chrystusa na całym świecie zaczynają powstawać pionierzy, z ogniem w swoich oczach. Ogniem miłości do ich Umiłowanego. Płomieniem poznania Jego miłości do nich. Płonącym ogniem żarliwości o to, żeby Jego Królestwo się rozszerzało oraz płonącym ogniem mądrości i rozeznania, żeby oglądać rzeczy z Jego perspektywy.

 

Ci pionierzy, którzy powstają, mają w swoich sercach poselstwo i będą je zwiastować w Ciele Chrystusa, ale także do świata. Ci pionierzy uczynią drogę dla innych tam, gdzie ludzie jeszcze nie byli. Wejdą w nowe obszary w Panu i wprowadzą Ciało Chrystusa na nowe tereny. Wejdą w te nowe miejsca ze słowem rema od Pana w swoich sercach i narzędziami w swoich rękach. Oni nie tylko będą prekursorami i wprowadzą Ciało Chrystusa w kolejny rozdział /sezon, ale także wyposażą Ciało Chrystusa w narzędzia potrzebne do tego, żeby się tam dostać.

 

Bóg czyni nową rzecz, już się rozwija; ci pionierzy niosą teraz to „nowe” w swoich duchach i sercach i zaczynają zwiastować początek przebudzenia i większego działania Boga w Kościele i na świecie (zobacz Izajasz 43:19).

 

Widziałam jak ci pionierzy zatrzymywali się przy takich ludziach w Kościele i w świecie, którzy upadli, którzy byli załamani, którzy byli słabi, i usługiwali im. Ci załamani przyjmowali uzdrowienie i stawali się gotowi na spotkanie z Panem – a potem zaczynali wypełniać przydzielone im powołanie i BIEC!

 

Ci pionierzy, których Bóg wzbudza są wierni w tym, co Pan im daje, i teraz są oni wysyłani do większych dzieł i Królestwo Boże będzie się rozszerzać teraz w przyspieszonym tempie. Ci pionierzy nie działają sami, ale są częścią Jego wspaniałej układanki. We wspólnocie i jedności z innymi wszystkie te części składają się na arcydzieło, które Pan maluje i buduje.

 

 

Pionierzy Uaktywnią Tych, Którzy się Wahają

 

Widziałam tych pionierów powołanych i wyposażonych, którzy działali we WSZYSTKIM tym, do czego ich Pan powołał. Widziałam jak usługiwali Ciału Chrystusa, i to Ciało Chrystusa się budziło i działało na wyższym poziomie.

 

Widziałam, że to uaktywnienie dokonywało się szczególnie wśród tych, którzy z powodu lęku, zniechęcenia, rozpaczy, beznadziei, samozadowolenia, grzechu i trudnych okoliczności wahali się czy pójść do przodu w Panu i Jego służbie.

 

redeemedart_250pxWidziałam, że szczególnie pobudzały ich do działania słowa głoszone przez pionierów: „Popatrz kto jest naszym Bogiem i popatrz na Jego miłość do ciebie! Popatrz na Jego łaskę względem ciebie! Popatrz na Jego ofiarę dla ciebie! Popatrz na to jaki On jest dla ciebie!”

 

Kiedy oni głosili to z odwagą, wygłaszając do nich prawdę o Panu, wtedy łańcuchy zostawały zrywane. Topniała opresja. Znikał lęk. Już nie było udręki. Samozadowolenie, grzech, beznadzieja, rozpacz i trudne okoliczności były pochłaniane przez Jego prawdę, gdy była wygłaszana, i w Jego PIĘKNIE i MIŁOŚCI, które były objawiane. To wszystko było pochłaniane przez MIŁOŚĆ.

 

Ciało Chrystusa się Budzi

 

Ciało Chrystusa się budzi. Pan wzywa! Pan zachęca i przyciąga swój lud. Przemawia z taką miłością, ale i z takim przynagleniem do gotowości, do wejścia w głębię naszego romansu z Jezusem i w wody Jego Ducha, ponieważ kiedy jako Boży lud odpowiadamy na Jego wezwanie, zaczyna się dziać coś wielkiego.

 

Pan czyni drogę tam, gdzie jej nie było, na rynki pracy, do miast, do narodów, do świata, żeby ustanowić Jego Królestwo, i On chce, żeby KAŻDY z Jego ludzi zaczął robić to, do czego został powołany. On chce, żeby CAŁY świat zobaczył Jego miłość i został zbawiony.

 

ART-BI028MCi pionierzy teraz powstają i są wysyłani w przyspieszonym tempie, a reszta Bożego ludu MUSI pójść za nimi. To, co Pan ma dla CAŁEGO Kościoła jest tak piękne, tak wspaniałe i tak cudowne, że jest trudne do pojęcia.

 

Nie pozwól, aby strach cię powstrzymał. Jesteśmy w takim momencie w historii, o którym będzie się pisać. Tam, gdzie Ciało Chrystusa pojawia się we wspaniały sposób, dokonując wielkich wyczynów dla Boga, tam pokazuje, kim ON jest, Jego miłość, i cenę, którą zapłacił za świat ze względu na JEGO WIELKĄ MIŁOŚĆ. To MUSI być dostrzeżone i to BĘDZIE widać!

 

Najwspanialsze czasy w historii są przed nami, Kościele. Czy odpowiesz na Jego wołanie?

 

Pionierzy, powstańcie! Teraz jest wasz czas!

 

Ciele Chrystusa, jeśli jeszcze nie zająłeś swojej pozycji, zrób to; zostałeś powołany do tego, żeby zajaśnieć, TERAZ jest na to czas!

 

Lana Vawser

Email: lanavawser@gmail.com

Website: facebook.com/pages/Lana-Vawser/212479638795197

 

Lana_Vawser_150pxLana Vawser wraz z mężem Kevinem i dwoma synami mieszka w Australii. Serca Lany i Kevina pragną oglądać jak Ciało Chrystusa rozwija głęboką intymną relację z Jezusem i aktywnie słyszy Jego głos każdego dnia. Mają w sercu pragnienie wyzwalania ludzi i chodzenia w tym wszystkim, co Jezus dla nich nabył, aby nieśli Chrystusa światu każdego dnia.

 

Lana regularnie głosi i usługuje proroczo, zarówno z kazalnicy jak i przez internet, wzywając ludzi do ustawicznego dążenia do poznania Jego serca, i słyszenia Jego głosu dla siebie i innych.

 

ElijahList Publications

http://www.elijahlist.com

email: info@elijahlist.net