Archiwum | Bill i Marsha Burns RSS feed for this section

Bill i Marsha Burns – Prostota Doprowadzi do Głębi

5 Paźdź

Od Steve’a Shultza:

To prorocze słowo Billa i Marshy Burns jest słowem na ten czas dla Kościoła. W tym nowym sezonie powstanie wiele rzeczy.

Błogosławieństwa,
Steve Shultz, Założyciel i Wydawca
The Elijah List & Breaking Christian News
http://www.elijahlist.com

 

 

Bill i Marsha Burns

W Nadchodzącym Sezonie Prostota Doprowadzi do Głębi

Trąba
Bill Burns – 3.10.2011:

Prorokuję, że w Święto Trąb narodzi się nowy sezon, którego pełna manifestacja będzie mieć miejsce w roku 2012. To będzie początek Bożych rządów, które staną się dla nas bardzo dobrze widoczne. Błogosławieństwo tych rządów przyjdzie wtedy, kiedy żyjemy pod Jego panowaniem. Zostaliśmy wyposażeni w te rzeczy, które On nam daje i przygotowuje, abyśmy weszli w te nowe rzeczy, które Bóg będzie czynił. Nie chciałbyś ich przeoczyć.

Nastaw się na to, co Bóg będzie robił. Nastaw na to swoje zrozumienie, wiedząc, że Dzień Pański objawi się przez Jego boski rząd. Ujrzysz to. Będziesz wiedział jak w tym żyć. Będziesz wiedział jak w nim funkcjonować. Będziesz dokładnie wiedział co to znaczy dla ciebie jako jednostki, a potem będziesz mógł przechodzić z chwały w chwałę, i dosięgać celów Boga, który wie wszystko i mocą swojego Ducha doprowadza do proroczego przeznaczenia.

„Wejdźcie teraz, Moje dzieci, do doskonałej prawdy, obecnej prawdy tego, co czynię. Bo w dniach, które są przed wami i prowadzą do tego czasu, który nazywacie Świętem Namiotów, przepływ Mojego Ducha będzie tak obfity, że wyniesie was do Miejsca Najświętszego w Królestwie, tam, gdzie wasze stopy będą jak nogi łań na wyżynach.

Otworzą się wasze oczy, abyście mogli widzieć, obserwować i zrozumieć realność Mojego Królestwa w taki sposób, jakiego jeszcze nie doświadczyliście, bo to są dni objawienia. To są dni namaszczenia Moim Duchem, które spocznie na was i złamie wszelkie jarzmo i wszelką opresję. To namaszczenie utoruje wam drogę, tak, że się nie potkniecie ani nie zwątpicie. Pójdziecie po tej ścieżce, i kiedy się będziecie tym ekscytować – dokonacie wielkich dzieł, ludu Mój,” mówi Pan Zastępów. „Szczęśliwej podróży. Chodźcie w wierze.

„Wyjdziecie z wielką radością, bo zaiste to są dni objawienia się Mojego Królestwa. W tych dniach na ziemi dojdzie do zapoczątkowania zrozumienia realności nadprzyrodzonego Kościoła, zgodnie z Moim planem,” mówi Pan. „Moją wolą dla Mojego ludu jest życie w chwale nadprzyrodzonego królestwa. Te nadprzyrodzone wydarzenia, które pragniecie oglądać staną się rzeczywistością, która zapewni wam większą niż do tej pory miarę wiary. Powstań więc i wejdź do Królestwa,” mówi Pan Bóg Wszechmogący.

Chodźcie w wierze – celem Królestwa w tym sezonie jest wprowadzić Boży lud do pełni wiary, aby Królestwo Boże mogło się zamanifestować.

Małe Słomki na Delikatnym Wietrze
Marsha Burns – 3.10.2011
:

„Te zewnętrzne okoliczności, które cię zdołowały, teraz będą się wydawały nic nieznaczące w porównaniu z siłą, której nabyłeś przez wytrwanie. Twoje doświadczenia wykształciły u ciebie charakter i taki poziom dojrzałości, którego nie można osiągnąć w inny sposób. Raduj się, że przetrwałeś!

W tym nadchodzącym sezonie prostota doprowadzi do głębi. Nie pozwól, żeby komplikacje ściągnęły cię z obranego kursu. Twoim zadaniem jest eliminacja rozproszenia w celu zdobycia duchowej głębi. To będzie oznaczało zmianę skupienia uwagi z zaspokajania cielesnych pragnień do rozwijania duchowego pragnienia bycia jednym ze Mną,” mówi Pan. „Ta zmiana pragnień będzie wymagała dyscypliny i samokontroli, ale wynik będzie wart zachodu. Bo kiedy na pierwszym miejscu będziesz stale szukać Królestwa Bożego, na pewno ujrzysz manifestację Mojej chwały.

„Wykorzystaj wszelką szansę, aby być w Mojej obecności i czynić Moje dzieła. Nie obawiaj się ćwiczyć swojej wiary. Uczynię wyraźne rozróżnienie pomiędzy domniemaniem a wiarą, którą nie można potrząsnąć, ani od niej odwieść. Będziesz dokładnie wiedział na czym stoisz.

„Jeśli zaufasz Mi całkowicie,” mówi Pan, „doświadczysz prawdziwej jedności. To jest sezon, kiedy już nie będziesz stawać na palcach, żeby spróbować zrozumieć objawienie czy zobaczyć i rozeznać duchowe ćwiczenie. Staniesz się raczej jednym ze Mną, tak jak Ja jestem jedno z Moim Ojcem, i dowiesz się, że duchowa rzeczywistość nie jest czymś, co można przyjąć lub uzyskać, ale stanowi rezultat zjednoczenia z Moim sercem. To będzie przepływ intymności.

„Nie marnuj czasu na religijne ćwiczenia. Wykorzystaj każdą chwilę do szukania Mojego Oblicza, słuchania Mojego głosu i bądź posłuszny Mojemu prowadzeniu. Siej ziarno duchowych pragnień, aby zbierać poruszenie Mojego Ducha. Demonstruj Królestwo. Wykonuj swoją pracę z ufnością i perfekcją. Nie będziesz rozczarowany,” mówi Pan Bóg Wszechmogący!

Marsha Burns
Faith Tabernacle
Email: ft111@spiritofprophecy.com

Bill Burns jest apostołem i starszym pastorem w Faith Tabernacle. Ma potężne prorocze obdarowanie. Nosi w sercu przynoszenie objawienia i wytyczanie wyraźnych celów dla Kościoła i wyposażanie świętych do służenia. Trwa we wzbudzaniu następnego pokolenia do służby proroczej. Marsha Burns jest nauczycielem z pastorskim namaszczeniem i prorokiem w lokalnej społeczności w Kremmling w stanie Colorado. Pan powierzył jej przekazywanie narodom przez internet słów poznania i mądrości – znanych jako Małe Słomki na Delikatnym Wietrze.

ElijahList Publications
http://www.elijahlist.com
email: info@elijahlist.net