Archiwum | Ken Malone RSS feed for this section

Ken Malone – Jesteśmy w Sezonie Rodzenia

23 Sier

 

 

Julie_Smith_new2_105pxWstęp Julie A. Smith:

Jennifer LeClaire z Charisma Online właśnie nam przysłała ten artykuł Kena Malone’a, który został opublikowany w środę… Byłam taka podekscytowana kiedy zobaczyłam tytuł: „Jesteśmy w Sezonie Rodzenia”, ponieważ czuję to samo na ten sezon. W dodatku w ostatnią niedzielę głosiłam w moim kościele o „Rodzeniu Bożych Obietnic” w naszym życiu. Bóg ciągle potwierdza, że jesteśmy w tym sezonie!

Przed kilkoma miesiącami miałam sen, w którym byłam w dziewiątym miesiącu ciąży i tego dnia miałam termin porodu. W tym moim śnie poszłam do centrum handlowego, podchodziłam do ludzi i mówiłam: „Jestem w dziewiątym miesiącu ciąży, dzisiaj mam termin porodu!” Ludzie chętnie mi pomagali, przynosili mi stolik i krzesło, podawali coś do jedzenia i picia… czego tylko potrzebowałam. Przez ten sen Bóg objawił mi, że to JEST TEN CZAS, żeby Rodzić Jego Obietnice I On pośle ludzi, którzy nam pomogą – On wyśle pracowników, żeby nam pomogli w procesie rodzenia.

Raduj się tym słowem, kiedy będziesz rodzić swoje sny i obietnice od Boga.

Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Rzymian 8:22 BT

Błogosławieństwa,

Julie A. Smith, Managing Editor
The Elijah List
http://www.elijahlist.com
Email: info@elijahlist.net

 

Ken Malone

Jesteśmy w Sezonie Rodzenia

 

Chociaż był przez długi czas powstrzymywany, to jednak przed nami jest sezon nowego życia i obfitości!

 

Kiedy to piszę, moje ciało drży pod mocą Ducha Świętego. 15 sierpnia 2014 byłem na spotkaniu z Davidem i Cindy Fernandezami w The Altar w Port St. Joe na Florydzie, kiedy dostałem tę wizję od Pana.

 

Widziałem i słyszałem radykalną resztkę Pana ciężarną od Jego snów i wizji. Ci ludzie byli w ciąży z Bożymi planami dla Ziemi.

 

Wielu było w ciąży z przebudzeniem w swoich narodach, miastach i rodzinach. Inni byli w ciąży ze żniwem dusz. Jeszcze inni byli w ciąży ze znakami i cudami. Potem byli ci, którzy byli w ciąży z Jego obecnością, wstawiennictwem i darami Ducha Świętego.

 

Po Terminie

 

ciężarnaTa radykalna resztka, którą widziałem i ciągle widzę, jest już po terminie. Coś ją powstrzymuje przed wydaniem na świat Bożych celów. Ta resztka nie jest w stanie urodzić. Bóle porodowe już trwają. Ale nikt nie może urodzić. (Foto via pixabay)

 

Oskarżyciel Braci

 

Nagle zobaczyłem dlaczego nie mogliśmy urodzić. Stał tam oskarżyciel braci i oskarżał tę resztkę. Sny i wizje od Pana są przetrzymywane przez tego oskarżyciela jako zakładnicy w łonie synów i córek Pana (zobacz Objawienie 12 i Zachariasz 3).

 

Oskarżenia były ciężkie i wymagały cofnięcia się do przeszłych pokoleń. Niektóre ze snów i wizji przebywały w łonie dziesiątki lat. Niektóre były przekazywane z pokolenia na pokolenie, ale nie zostały jeszcze urodzone. Wiele z tych snów i wizji wyzwoli narody i przyniesie przebudzenie pokoleniom, nawet przyszłym pokoleniom.

 

Wyzwolenie Sądu Przeciw Oskarżycielowi

 

Potem usłyszałem jak Pan mówi: „Zamykam usta niszczyciela i ustanowię w kraju tron sprawiedliwości i uwielbienia.” Kiedy usłyszałem, że Pan wyzwoli Bożą pomstę przeciwko oskarżycielowi braci, w moim duchu pojawiła się radość (zobacz Izajasz 61:2).

 

Sezon Rodzenia

 

Po tej wizji/słowie sprawdziłem jaki mamy miesiąc według kalendarza hebrajskiego. Był to 19-ty dzień Aw. W kalendarzu hebrajskim Aw jest miesiącem RODZENIA.

 

Wojna o Żniwo

 

Oskarżyciel toczy wojnę o twoje żniwo. Ale to jest twój sezon na bóle porodowe i zwycięstwo.

 

Musimy zajrzeć do Izajasza 54:1-3:

 

„Raduj się niepłodna, która nie rodziłaś! Wykrzykuj radośnie i wesel się ty, która nie zaznałaś bólów, bo więcej dzieci ma porzucona niż ta, która ma męża – mówi Pan. (2) Poszerz zasięg twojego namiotu i zasłony twoich mieszkań, nie krępuj się, wydłuż twoje sznury i wbij mocno twoje paliki! (3) Bo się rozszerzysz w prawo i w lewo, a twoje potomstwo odziedziczy narody i zaludni spustoszone miasta.”

 

Nie próbuj odpowiadać oskarżycielowi w oparciu o twoje zasługi czy sprawiedliwość. Nasza odpowiedź jest oparta na sprawiedliwej Krwi Jezusa, która została przelana dla odpuszczenia grzechów.

 

Strategia: Bóle Porodowe do Zwycięstwa

 

Ważne jest, żebyś wszedł w uwielbienie w tym sezonie.

 

Chcę zachęcić:

 

  • Kościoły, pastorów – Poświęćcie całe niedzielne nabożeństwo na uwielbienie. Zachęćcie swoją kongregację do napierania w uwielbieniu o żniwo i przebudzenie w waszym mieście.

 

  • Grupy modlitewne – Spędzajcie czas na uwielbieniu Harfy & Czaszy (Uwielbienie i Wstawiennictwo – Objawienie 5:8) i urodźcie Boże plany.

 

  • womenworshipping_300pxZespoły uwielbienia – Liderzy uwielbienia, zgromadźcie swoje zespoły, żeby wchodzić w uwielbienie i wywyższać Pana. (Foto via flickr)

 

  • Domy modlitwy – Jesteście ważną częścią tego przedsięwzięcia. Wejdźcie w miejsce uwielbienia nad żniwem dusz w twoim regionie.

 

  • Grupy domowe – Napierajcie przez uwielbienie. Potrzebujemy waszych głosów, żeby wejść do nieba.

 

  • Rodziny – Odbuduj ołtarz uwielbienia w twoim domu. To otworzy sny i wizje, z którymi jesteś w ciąży.

 

  • Biznesmenów – Poświęćcie czas na uwielbienie Pana w waszych firmach i z waszymi pracownikami. Otwórzcie ukryte zasoby nieba w waszych firmach.

 

Użyto za pozwoleniem z Charisma Online Magazine.

 

Ken Malone, Założyciel Forerunner School and Ministry, Inc

Forerunner Ministries

Email: office@forerunner-ministries.org

Website: forerunner-ministries.org

 

 

ken maloneKen Malone jest używany przez Boga do mobilizowania Ciała Chrystusa na Florydzie i w całym narodzie. Po 24 latach bycia pastorem, zrezygnował z pozycji pastorskiej. To pozwoliło Bogu wprowadzić Kena do jego służby apostolskiej na Florydzie i całym narodzie. Jest ordynowanym usługującym i usługuje jako założyciel Forerunner School and Ministry, i posługuje w radzie Służby Dutcha Sheetsa. Razem z żoną Cheryl podróżują po Florydzie i USA wyposażając, zachęcając i wysyłając wierzących na żniwo. Podróżując po Florydzie i całym kraju, Ken dostrzega duchowy przełom w niebiosach ponad kościołami, miastami i regionami, który wywołuje wielki pęd ku bezprecedensowemu przebudzeniu Dziejów Apostolskich. Ken chodzi w autorytecie apostolskiego namaszczenia, które doprowadza Ciało Chrystusa do swojego przeznaczenia. Usługuje także proroczym namaszczeniem widzącego, które umożliwia mu zidentyfikować, uaktywnić i wyzwolić dary odkupieńcze w poszczególnych osobach, kościołach i miastach.

 

Ken i Cheryl są małżeństwem od 1973 roku. Mają czworo dzieci, sześcioro wnucząt i są mentorami dla wielu duchowych synów i córek. Mieszkają w środkowej Florydzie.

 

ElijahList Publications

http://www.elijahlist.com

email: info@elijahlist.net