Archiwum | Cindy McGill RSS feed for this section

Cindy McGill – Musimy Być Ukierunkowani Na Boże Rzeczy

20 List

 

Od Steve’a Shultza:

W tym słowie Cindy McGill mówi nam, żebyśmy byli nakierowani na Boże rzeczy. Jedną z definicji nakierowania jest wskazywanie poza siebie – to znaczy poza nas samych. To, czym dzieli się Cindy jest poza nami samymi:

„Musimy szkolić nasze oczy, aby widziały tak, jak widzi Bóg, nasze usta, aby mówiły tak, jak mówi Bóg, nasze czyny, abyśmy robili to, co czyni Bóg i prowadzili życie w okazywaniu szacunku i uważaniu innych za wyższych od siebie.”

Ciesz się tym słowem

Błogosławieństwa,

Steve Shultz, Założyciel i Wydawca
The ElijahList & ElijahRain magazine
http://www.elijahlist.com

 

Cindy McGill

Musimy się Nastawić Na Boże Rzeczy

Wydaje się, że są pewne rzeczy, na które Bóg zwraca naszą uwagę. Kiedy zmieniają się czasy i sezony, mamy skłonność do obaw czy znajdziemy jasne wskazówki. Istnieje wiele rzeczy, które mogłyby przykuć naszą uwagę i sprowadzić na manowce, abyśmy chodzili drogami, które wydają się dobre, ale wtedy tracimy z pola widzenia nasz prawdziwy cel, którym jest Jezus. Nasz fundament musi być założony na Skale i Głównym Kamieniu Węgielnym, i kiedy ma to miejsce, my będziemy działać, a nie reagować, kiedy zmieniają się okoliczności w naszym życiu.

„Tak mówi Wszechmocny PAN: Kładę skałę na Syjonie, skałę, która została wypróbowana, cenny kamień węgielny, solidny fundament. Ktokolwiek wierzy [w Niego] nie będzie się martwił.” Izajasz 28:16

Musimy Ukierunkować Naszą Miłość

Pierwszym drgnieniem naszego serca jest kochać Pana całym sercem. To jest podstawa. Jeśli miłość do Pana jest na pierwszym miejscu, wtedy inne rzeczy nie zdobędą naszej uwagi i nie usuną naszej kotwicy. Z tego miejsca wypływają wszystkie pozostałe rzeczy. Nie możemy kochać innych, jeśli nie wiemy jak kochać Boga. Kiedy nastawimy się na to, żeby się uczyć kochać Boga i spędzać z Nim czas, On nas poinstruuje i zmieni nasze serca, i tak je przekształci, że będą biły w rytm Jego serca.

Kiedy On jest na pierwszym miejscu, wtedy przychodzi do nas objawienie. Rzeczy stają się jasne i wyraźne. Kiedy poddajemy się Bogu, to możemy się oprzeć diabłu i on ucieknie od nas (Jakub 4:7). Plany diabła się nie ziszczą, kiedy nasze życie poddamy Bogu, który jest miłością, a wtedy nasze zwycięstwo jest pewne.

Po drugie, musimy się nastawić na wzajemną miłość. Miłość do siebie nawzajem jest odbiciem miłości Bożej do świata, który nas obserwuje. To jest prawdziwe DNA Królestwa Bożego.

Musimy Ukierunkować Nasze Chodzenie

Musimy się zdecydować chodzić w wierze. Jest wyznaczona szczególna droga, która nas wprowadza w Boży plan. Musimy szkolić nasze oczy, aby widziały tak, jak widzi Bóg, nasze usta, aby mówiły tak, jak mówi Bóg, nasze czyny, abyśmy robili to, co czyni Bóg i prowadzili życie w okazywaniu szacunku i uważaniu innych za wyższych od siebie.

Galacjan 5:16 mówi nam, że jeśli chodzimy w Duchu, nie troszczymy się o pragnienia ciała. Kiedy w naszym życiu pojawiają się jakieś rzeczy, to możemy się uczyć otrzymywania Bożego wejrzenia na tę sytuację. Możemy pytać Boga co On myśli i jaki jest Jego plan na tę sytuację, z którą się zmagamy. Uczymy się żyć prowadzeni przez Ducha, a nie przez te rzeczy, które widzimy. Chodzenie ukierunkowane w ten sposób otworzy nam drzwi, da wzrost namaszczenia, względy, wyraźne wskazówki i uczyni nas widzialnym światłem w ciemnym świecie.

Nasze Modlitwy Muszą Mieć Cel

Ogłaszanie ma moc. Kiedy się modlimy i wierzymy w to, o co się modlimy i oczekujemy, to Bóg honoruje nasze modlitwy i odpowiada. Modlitwy wypełnione wiarą i zgodne z Bożym Słowem i planem mogą przynieść radykalną zmianę sytuacji. Bóg właśnie szuka tego rodzaju modlitw.

2 Kronik 16:9 mówi: „Bo oczy PANA badają całą ziemię, żeby On mógł wesprzeć tych, których serca są całkowicie Jego.”

Kiedy w modlitwie używamy tego autorytetu, który dał nam Jezus, staje się on niezrównaną mocą ku przemianie. Słowa, które wypowiadamy i ogłaszamy z wiarą, mają moc twórczą. Moc, żeby uzdrawiać, uwalniać, wskrzeszać, związywać, stwarzać, prorokować i zaopatrywać drogi dla wypełnienia się Bożej woli, aby tu na ziemi było tak, jak jest w niebie. Takim modlitwom towarzyszy chwała i niebiańskie manifestacje.

Musimy Być Ukierunkowani Na Jedność

Musimy się zdecydować na to, żeby się zgromadzać, aby się modlić w jedności, wspólnie jeść posiłki, dzielić się prawdą, uwielbiać i żyć. Pierwszy Kościół czynił te rzeczy, co jest opisane w Dziejach 2:41-47, a Bóg czynił pośród nich potężne znaki i cuda i codziennie dodawał do Kościoła tych, którzy mieli być zbawieni.

„Tak więc ci, którzy przyjęli Jego słowo zostali ochrzczeni; i tego dnia zostało przyłączonych około trzech tysięcy dusz. Trwali w nauce apostołów i społeczności, łamaniu chleba i w modlitwach. Wszyscy byli ogarnięci bojaźnią; a przez ręce apostołów dokonało się wiele cudów i znaków.

„A wszyscy ci, którzy uwierzyli byli razem i wszystko mieli wspólne; a zaczęli sprzedawać swoje własności i posiadłości i dzielili się ze wszystkimi, i nikomu nic nie brakowało. Dzień po dniu jednomyślnie trwali w świątyni, a łamiąc chleb od domu do domu, wspólnie spożywali posiłki, z radością i szczerym sercem, chwaląc Boga i ciesząc się względami u wszystkich ludzi. A Pan dzień po dniu pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni.” Dzieje 2:41-47

Wspólne życie w jedności serca i ducha przynosi odświeżenie. Kiedy możemy usunąć mury i wzajemne urazy, a wybrać radość i prostotę, to zmieni się cała atmosfera, odejdą wszelkie napięcia, a my będziemy się nawzajem kochać. Faktem jest, że nikt z nas nie wie wszystkiego. Tylko Bóg wie wszystko, i kiedy się uniżamy i razem dochodzimy do jedności, to stwarza atmosferę, w której Bóg będzie nas błogosławił (Psalm 133).

Musimy Być Ukierunkowani Na Uwielbianie

Zostaliśmy stworzeni, aby uwielbiać. Nasz duch woła o uwielbienie Tego, który jest godzien uwielbienia. Kiedy wchodzimy w czas uwielbienia, kiedy w uwielbieniu przygotowujemy nasze serca na pełne poddanie Panu, to w objawionym świetle nasze życie ulega zmianie. Nasze uwielbienie jest tchnieniem do Boga, i dzieje się to w tym miejscu, dokąd On chce się zwrócić (Psalm 22).

Kiedy uwielbiamy Boga z całego serca, to przynosi rewolucję. Dokonują się Boże zmiany, a nasze serca są zmiękczane i uzdrawiane. Kiedy znajdujemy się w miejscu prawdziwego uwielbienia, to musi odejść złość, gorycz, depresja i tym podobne. Głębia przyzywa głębię a nasz duch łączy się z Duchem Świętym. Wyraźniej widzimy do czego zostaliśmy stworzeni, i kiedy On wlewa w nas swoją miłość – wzrasta nasza miłość do Niego.

Uwielbienie ma zasadnicze znaczenie dla wzrostu w Bogu i naszym duchowym chodzeniu. Na ile poddajemy się Bogu w uwielbieniu, na tyle uzyskamy prawdziwą wolność od wszelkiego rodzaju ciężarów, które trzymają nas w niewoli. Ktoś kiedyś powiedział: „Stajemy się podobni do tego, co uwielbiamy.” Uwielbiajmy Boga, a będziemy do Niego podobni.

Musimy Się Nastawić Na Życie W Bożym Pokoju

Bóg pokoju zmiażdży szatana pod naszymi stopami (Rzymian 16:20). Pokój jest naszym bezpiecznym przewodnikiem. Prawdziwy pokój mamy tylko wtedy, kiedy jesteśmy pewni, że Bóg sprawuje pełną kontrolę. Bóg powiedział, że zachowa nas w doskonałym pokoju jeśli nasze umysły będą skupione na Nim (Izajasz 26:3). Pokój jest potężną bronią w naszej walce. O nic się nie troszcząc, możemy w pełni zaufać Bogu, że skoro rozpoczął w nas swoje dzieło, to z pewnością jest w stanie je ukończyć (Filipian 1:6).

„Nie bój się, bo Ja jestem z tobą, nie lękaj się o siebie, bo Ja jestem twoim Bogiem. Wzmocnię cię, na pewno ci pomogę, na pewno cię podeprę Moją prawicą sprawiedliwości.” Izajasz 41:10

To mogą być niepewne czasy, ale Bóg jest z nami i po naszej stronie. Jest więcej tych, którzy są z nami, niż tych przeciwko nam. Jeśli Bóg jest z nami i prowadzi nasze bitwy, to nie musimy pokonywać udręki lęku. Stoimy w pokoju, a zaufanie wyzwala niezwykłą ulgę i pozwala się nam skupić.

W nadchodzących dniach mamy wiele do zrobienia. To jest najlepsza godzina dla Kościoła. Ludzie szukają odpowiedzi, a my mamy ODPOWIEDŹ – Jezusa. W nadchodzących dniach będą miały miejsce powroty marnotrawnych, ludzie będą przychodzić do Pana, będą uzdrowienia, znaki, cuda, świeże objawienia, odkrywanie tajemnic, nowe nawiedzenia z nieba.

UKIERUNKUJMY nasze cele w tych nadchodzących dniach.

Błogosławię Cię,

Cindy McGill
Hope for the Harvest Ministries
Email: dreaminslc@hotmail.com

ElijahList Publications
http://www.elijahlist.com
email: info@elijahlist.net

Cindy McGill – Przygotuj się, by Potrząsnąć Światem – Najlepsze Dopiero Nadchodzi

6 Wrz

 

Jezus jest w domu i On jest gotowy, żeby potrząsnąć tym miejscem. Odczułam jak Pan przemówił do mnie dziś rano i powiedział, że rzeczy zmienią się radykalnie. Ten sezon prób doprowadził nas do rozpaczy i mamy taką alternatywę: poddać się, albo napierać na Niego. Te rzeczy, które wydawały się ważne, już nie są ważne. Zmieniły się nasze pragnienia. Chcemy tylko być naprawdę blisko Jezusa i słyszeć Jego głos. Chcemy odczuwać bezpieczeństwo w Jego ramionach i wiedzieć, że jakikolwiek by nie był nasz problem, On jest stale odpowiedzią i wszystkim we wszystkim. Pewnego poranka siedziałam przy komputerze i odpowiadałam na maile, gdy Pan przemówił do mnie bardzo wyraźnie i powiedział: „Nie potrzebujesz tych wiadomości, potrzebujesz MNIE.” To było głębokie. Odczułam, że odeszły wszystkie moje lęki i presja. Bóg kieruje naszymi ścieżkami. On ustanawia połączenia i drzwi szans, które zaplanował dla nas.

Presja, Przygotowanie i Oczyszczenie

Dla większości z nas był to sezon prób. Często wydaje się, że presja już nie może być większa, jednakże ten proces powoduje, że pewne rzeczy odchodzą, aby inne mogły zająć ich miejsce.

To przygotowanie jest niezbędne. Bóg patrzy na serce i są rzeczy, z którymi trzeba się rozprawić, żebyśmy w tych nadchodzących dniach byli zdolni do działania w Jego mocy. Te obszary, w których zwyciężyliśmy stają się obszarami, w których mamy autorytet.

Oczyszczenie zachodzi wtedy, kiedy jest najgoręcej. Są rzeczy, z których Bóg chce oczyścić nasze życie, aby Jego chwała i obecność mogły zaświecić jasnym światłem. Drzwi wydawały się być zamknięte, modlitwy wydawały się być niewysłuchane, nadzieja zaczęła blaknąć, a rozczarowanie zacieniać wiarę. Ale wiedza, że ten sezon jest przejściowy daje nam powód do tego, żeby czekać.

Psalm 27:13 mówi: „Byłem zrozpaczony dopóki nie uwierzyłem, że ujrzę dobroć PANA w karinie żyjących.” (z ang.)

On ma zamiar w pełni pokazać nam swoją dobroć w kraju, w którym żyjemy. W tych nadchodzących dniach nauczymy się chodzić w pełni mocy i autorytetu. NAJLEPSZE JEST WCIĄŻ PRZED NAMI.

Miejsca Pracy Staną się Świątyniami

Miałam sen, w którym byłam w kawiarni z moim mężem i córką. Były tam różne poziomy i wszędzie stały stoliki. Było tam dużo ludzi, a my siedzieliśmy tak, że mogliśmy widzieć każdą osobę w tej kawiarni.

Powyżej przy stoliku siedział jakiś mężczyzna z przyjaciółmi. Było widać, że jest chory i nie może chodzić. Zaczął rozmawiać ze swoimi przyjaciółmi o śnie, jaki miał, że Jezus przyszedł do niego, dotknął go i już mógł chodzić w tym śnie. Kiedy dzielił się tym snem z przyjaciółmi, cała kawiarnia zaczęła słuchać. Potem ten człowiek zaczął działać na podstawie tego poselstwa, które otrzymał we śnie i zaczął ogłaszać: „Mogę chodzić, mogę chodzić.”

Kiedy to zrobił, naprawdę zaczął chodzić, a jego wygląd się zmienił. Twarz nabrała kolorów i uzdrowienie postępowało w miarę jak chodził i poskakiwał w tej kawiarni. Ludzie zaczęli klaskać i wykrzykiwać, a niektórzy zaczęli chwalić Boga, gdyż ten człowiek chodził coraz szybciej i był całkowicie uzdrowiony. Wszyscy byli pod wrażeniem, ponieważ byli świadkami tego cudu.

Ludzie znajdą uzdrowienie i odkryją, że mogą chodzić w najbardziej niezwykłych miejscach poza kościołem, a cuda będą przekonywać ludzi o mocy i dobroci Boga.

Nigdy Bym Tego Nie Wymyśliła!

1 Koryntian 2:9 „Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują.”

Bóg przewieje nasze myślenie. Powinniśmy oczekiwać naprawdę niezwykłych cudów i wydarzeń, które będą miały miejsce w nas, przez nas i wokół nas. W każdym miejscu, do którego nas pośle, Bóg będzie czynił niezwykłe rzeczy. Często zadaję sobie pytanie: „Cindy, w którym momencie Bóg musi mieć twoje pozwolenie, żeby być Bogiem?” To, co robił w przeszłości jest zaledwie wstępem do tego, co planuje na przyszłość.

Uczyć się Słuchać…

Im bardziej będziemy mogli słuchać Ducha Świętego i podążać za Jego prowadzeniem, tym bardziej Bóg będzie mógł nam zaufać i posłać do tych, których chce do siebie przyciągnąć. Nie możemy pozwolić, żeby naszą gorliwością zaskarbiać sobie Bożą miłość. Musimy się nauczyć działać, a nie reagować czy robić rzeczy, które już robiliśmy. Bóg chce przejąć prowadzenie w tym tańcu i kiedy będziemy ćwiczyć nasze uszy w słuchaniu, to wyniki będą zdumiewające.

Przychodzą Pieniądze

Poszukuj i przyjmuj twórcze pomysły, które przyniosą ci zysk. Przygotuj się, że wyjdziesz z długów. Bogactwo zostało zgromadzone dla Jego dzieci, więc możemy dokonać dzieł, do wykonania których zostaliśmy powołani i wyznaczeni. Boża ręka nie jest za krótka, a do Niego należy wszystko. Jeśli dajesz, to przygotuj się, że będzie ci dane, miarą opływającą i potrząśniętą. Projekty i dzieła twórcze, które mają początek w Bogu będą bardzo rozchwytywane w świecie.

Proś Boga o pomysły i oczekuj, że je otrzymasz. Bóg wylewa kreatywność na tych, którzy o nią proszą i pobłogosławi finansowo to, co ci zleca do wykonania. Wzrasta także znaczenie snów, w których otrzymujemy instrukcje jak krok po kroku wykonać dane projekty. Bóg finansuje dzieło swojego Królestwa. Dla wielu z nas sprawy mogą się zmienić w ciągu jednej nocy. Nie ma znaczenia jak głębokie jest twoje zwątpienie, pokuta przyniesie uwolnienie.

Prowadzi Duch a Nie Twój Rozum

Galacjan 5:7 mówi: „Biegliście dobrze; któż wam przeszkodził być posłusznymi prawdzie?”

Kiedy przychodzi czas próby, pojawia się bardzo silna pokusa, żeby zboczyć ze szlaku. Jeśli pamiętamy, że Bóg na każdym zakręcie chce nam pokazać inną część siebie Samego, to będziemy się trzymać szlaku i ukończymy bieg. On zawsze uczy nas o sobie Samym i swoich drogach. Trening pojawia się wtedy, kiedy uczymy się biec do Niego i w trudnych czasach posuchy przyjmować od Niego, zamiast biec od Niego, lub po prostu siedzieć na poboczu.

Jeśli uciszymy nasze serca i umysły, Bóg powie nam co się dzieje. Pamiętaj, to Jego poselstw powinniśmy słuchać, a nie naszych myśli i uczuć. Składowe naszej duszy będą nas zwodzić za każdym razem. Bożym projektem jest nauczyć nas, jak żyć według Ducha. Rzymian 8:14 mówi: „Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi.”

Prowadzenie przez Ducha Bożego jest absolutnie podstawową sprawa w nadchodzących dniach, i musimy wszyscy pamiętać, że to Bóg działa w nas według Jego woli i to Mu sprawia przyjemność (zobacz Filipian 2:13).

Ten, Który Rozpoczął w Nas Swoje Dzieło, Ten Także Je Ukończy

Filipian 1:6 Ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa.

Bóg nas nie opuścił. On NIGDY nas nie opuścił i NIGDY nas nie zostawi, ani nie porzuci. Jesteśmy stale w zasięgu Jego wzroku, a Jego plan dla nas jest niewzruszony. Jego ogromna miłość kształtuje nas na Jego własny obraz i zbawi nie tylko nas, ale i zrozpaczony, wygłodniały duchowo świat wokół nas. Duchowy głód jest niebywały na miarę wszechczasów. Ludzie bardzo pragną znaleźć odpowiedzi na pytania swojego życia i lęki, i znaleźć swój cel i drogę. Grzech przez pewien czas może być przyjemny, ale dla wielu ludzi grzech już nie jest fajny.

Rozszerza się zjawisko poszukiwania przez ludzi zmiany w swoim życiu, i są oni gotowi na podejmowanie odważnych decyzji. Bóg powołuje pracowników, którzy się nie poddadzą, ani nie wycofają, kiedy będzie ciężko. Ten sezon testowania, potrząsania i wyposażania uczynił nas nieustępliwymi na tyle, aby gdy Jezus każe nam zarzucić sieć po drugiej stronie łodzi, gdy będziemy zmęczeni i znużeni łowieniem przez całą noc, będziemy posłuszni i będziemy mogli zdobyć największy połów naszego życia. To jest metoda, która sprawia wrażenie Jego „szaleństwa.” On już nas ostrzega, że Jego drogi nie są naszymi.

Czasy Odświeżenia Przychodzą z Odpowiedziami na Modlitwy, Nowymi Zadaniami i Nowymi Perspektywami

W najbliższej przyszłości nie będziemy widzieli rzeczy w taki sam sposób. Bóg kieruje łodzią. Ma dla nas bezpieczne porty. On słyszał nasze modlitwy i cały czas działa zakulisowo. Pojawią się nowe miejsca do zamieszkania. Wielu ludzi przeprowadzi się w nowe miejsca, z nowym namaszczeniem, do nowych grup i zadań. Niektórzy będą żęli to, czego nie zasiali. Pojawią się nowi kaznodzieje, a społeczności zostaną wzmocnione i staną się duchowymi „rodzinami” na wzór Dziejów 2. Ludzie będą chodzić od domu do domu jedząc i rozdając rzeczy, których ludzie potrzebują, a Bóg będzie wśród nich czynił cuda i codziennie dodawał tych, którzy maja być zbawieni.

Prostota serc z chwałą i dziękczynieniem przyciągnie uwagę Nieba. Bóg lubi przebywać w małych miejscach, gdzie jest wielka miłość. To najlepsze dni, jakie kiedykolwiek widzieliśmy. Nie zniechęcaj się. Przygotuj się na przełomy z każdej strony.

Cindy McGill
Hope for the Harvest
Email: dreaminslc@hotmail.com

 

ElijahList Publications
http://www.elijahlist.com
email: info@elijahlist.net