Archiwum | Brian Simmons RSS feed for this section

Brian Simmons – „Od Tej Chwili!”

30 Wrz

 

Wstęp Julie A. Smith:

W środę 7 września obudziły mnie takie słowa Pana: „Mam dla ciebie o wiele więcej niż sobie wyobrażasz. Znasz nieco obietnic o dziedzictwie, ale są jeszcze takie, które zachowałem w ukryciu, a teraz je będę objawiał.”

Byłam bardzo zdumiona i zaszokowana, ponieważ powiedział to bardzo władczym tonem. Tego samego poranka otrzymałam to prorocze słowo od Briana Simmonsa o Bogu czyniącym nowe rzeczy, że nikt nie będzie mógł powiedzieć: „Wiedziałem, że to się stanie…”

Kiedy czytałam to słowo Briana, przyszedł do mnie ten werset: „Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują.” 1 Koryntian 2:9

„Od tej chwili” Bóg wyzwala więcej niż widzieliśmy, słyszeliśmy i o czym myśleliśmy.

Błogosławieństwa,
Julie A. Smith, Wydawca
The Elijah List
http://www.elijahlist.com

 

 

Brian Simmons

„Od Tej Chwili!”

Oto co usłyszałem, że Pan mówi do Kościoła dzisiaj:

„OD TEJ CHWILI WYZWALAM nową jakość życia i moc jako dar dla Oblubienicy Chrystusa! OD TERAZ PRZYGOTOWUJĘ nowe pokolenie, które poniesie pochodnię wejścia Królestwa Bożego na nowy poziom. To jest ‚sezon przeznaczenia’ nieporównywalny z niczym innym.”

Definicja Reformacji

Żyjemy w Dniu wielkich wyczynów – bo kiedy ludzie poruszają się w kierunku następnego poziomu przełomów w Królestwie Bożym, wtedy ma miejsce masywna migracja! Ta nowa rzecz, którą Bóg czyni nie może być ograniczona do terminu „przebudzenie,” bo jest to całkowita reformacja Kościoła na całej ziemi. To nie jest coś, co jest odbudowywane z przeszłości, ale coś zupełnie nowego. To, co On zachował dla nas w swoich składach jest zupełnie nieprzewidywalne. Nikt nie będzie mógł powiedzieć: „O, wiedziałem, że to się stanie” – bo tylko Stwórca Wieczności wie co uczyni…

Słyszałeś o tym, zobacz to wszystko! A wy – czy nie będziecie o tym świadczyli? Od teraz będę ci ogłaszał rzeczy nowe i rzeczy zakryte, o których nie wiedziałeś. Teraz stały się one, a nie dawno, i przed dniem dzisiejszym o nich nie słyszałeś, abyś nie powiedział: Ja o nich wiedziałem. Izajasz 48:6-7

Nadchodzi ta reformacja, którą przepowiedzieli prorocy. To jest reformacja wewnętrznej struktury, mentalności i zrozumienia Kościoła. To zaktualizowana wersja Dziejów Apostolskich. Nazwijmy ją wersją Dzieje 2.1.

Teraz dokonuje się zmiana postrzegania Kościoła. Skutkiem będzie wszechogarniająca Boża moc wyzwalana do świata przez Ciało Chrystusa. Bóg kreuje nowy projekt Kościoła przez głęboką wewnętrzną przemianę serc Wierzących i struktur, które wynaleźliśmy. Ta reforma jest głębsza i idzie dalej niż to miało miejsce za życia Marcina Lutra i reformatorów z XVI wieku! Nie cieszysz się, że stajesz się częścią tego?

Zaskakując Narody

Bożą intencją jest objawienie Siebie Samego światu w świeży i zaskakujący sposób. Właśnie to nawiedzenie Osoby i chwały Chrystusa spowoduje, że narody zdumieją się i będą zaskoczone. Posłuchajmy słów Izajasza:

„Jak wielu się przeraziło na jego widok – tak zeszpecony, niepodobny do ludzkiego był jego wygląd, a jego postać nie taka jak synów ludzkich, tak wprawi w zdumienie liczne narody…” Izajasz 52:14-15a

To prorocze słowo działa na dwóch poziomach. Na jednym poziomie jest wyraźny opis cierpienia Mesjasza, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ale to wydarzenie samo w sobie nie wypełniło całego tego proroctwa. To ukrzyżowanie nie „oszpeciło” Go tak, żeby ludzie „ledwie mogli Go rozpoznać, że jest osobą.” Faktem jest, że w czasach Rzymskich ukrzyżowanie było powszechną formą śmierci dla kryminalistów. Paweł otrzymywał pięć razy więcej razów niż Jezus (2 Koryntian 11:24-25).

To proroctwo mówi o zniekształceniu Jego wizerunku w Kościele, przez co doszło do nieprawidłowości Jego objawienia się światu. Z powodu nieprawidłowej postawy Kościoła i fałszywego obrazu Wierzących co do faktycznie pełnej współczucia natury Jezusa, Jego mistyczne Ciało (Kościół) było zniekształconą prezentacją Chrystusa dla narodów… ale to dobiega końca! Gdy każdy już machnął ręką na Kościół, Jego Ciało, uważaj! On jeszcze raz wystraszy narody przez wzbudzenie swojej Oblubienicy jako pięknego świadka mocy zmartwychwstania!

„Wprawi w zdumienie liczne narody”. To słowo przetłumaczone jako „wprawi w zdumienie” to hebrajskie słowo nazah – i znaczy „wyskoczyć niespodziewanie, wystraszyć.” Jest tu mowa o zaszokowaniu nową rzeczywistością, która wystraszy narody i sprawi, że będą zaskoczone. Gdy reformacja będzie się wzmagać, na horyzoncie pojawią się zdumiewające nowe rzeczy.

…Królowie zamkną przed nim swoje usta, bo zobaczą to, czego im nie opowiadano, i zrozumieją to, czego nie słyszeli. Izajasz 52:15b

Królowie zamkną swoje usta gdy zobaczą jak Syn Boży zamanifestuje się poprzez Kościół. Ci królowie to zarówno królowie świata politycznego, jak i książęta, i „władze” świata duchowego na ziemi. Moce zostaną potrząśnięte, zarówno te naturalne jak i duchowe! Gdy chwała Chrystusa objawi się przez nas, książęta sił rządzących w powietrzu zamkną swoje usta oskarżenia przeciwko Kościołowi!

Hebrajskie słowo „zamknąć” może znaczyć także „zadrżeć, podskoczyć.” To dotyczy nagłej konwulsji mocy na ziemi, gdy objawienie nowej rzeczywistości pochwyci Kościół do stanu reformacji. Słowo „usta” użyte w tym wersecie występuje także w innej formie w Przypowieściach 8:3, gdzie odnosi się do drzwi czy bram miasta! To nowe odkrycie Jezusa spowoduje, że zadrżą wszystkie wejścia do warowni tego światowego systemu. Zadrżą bramy miasta, gdyż ta nowa i potężna reformacja będzie wpływać na ziemię.

Zostanie udzielony nowy poziom objawienia, jakiego do tej pory nie znaliśmy. Zrozumiemy to, o czym wcześniej nigdy nie słyszeliśmy i przyjmiemy do naszych serc to, czego nigdy nie widzieliśmy. Na ziemi ujawni się nowe spojrzenie na miłosierdzie, sąd, autorytet, czasy ostateczne i sprawowanie władzy. Ograniczenia naszej wizji zostaną złamane, umożliwiając nam postrzeganie tego, co Bóg czyni na ziemi i współpracę z Nim, aby to się wydarzyło.

To nowe zrozumienie musi zostać udzielone Kościołowi, który się pojawi, bo bez głębokiego zrozumienia Bożych dróg ludzie nie zmienią swojej postawy. Zmiany będą postrzegać jako zagrożenie, doznawanie bólu, i nie dostrzegą proroczej konieczności wejścia w nowe rzeczy. Powstaje takie pokolenie, które dostrzeże zmiany jako wypełnienie pragnień ich serc.

Cieszę się, że będę częścią tego pokolenia! Uważaj! Bóg mówi: „Od tej chwili!”

Brian Simmons
Apostolic Resource Center (ARC) & Stairway Ministries
Email: bwsimmons@msn.com

Brian i Candice Simmonsowie są pionierami, prorokami i pastorami. Jako duchowi rodzice nauczają i działają w sferze proroczej w wielu narodach otwierają drzwi na poselstwo o prawdziwym przebudzeniu. Przez ostatnie 35 lat prezentowali Chrystusa w Jego pełni wszędzie tam, gdzie Bóg ich posyłał. Jako para apostołów przez wiele lat prowadzili pionierską pracę przy zakładaniu kościołów wśród grup plemiennych, w Nowej Anglii i pomagali w tłumaczeniu Nowego Testamentu na język kuna. Brian jest założycielem i Apostolic Resource Center (ARC) z siedzibą w Nowej Anglii, mają swoją służbę Stairway Ministries, w której pracują. Brian jest autorem licznych książek, które objawiają głębokie wejrzenie, że Duch Święty został dany na dni ostateczne.

ElijahList Publications
http://www.elijahlist.com
email: info@elijahlist.net